Επίδομα Τέκνων ΟΓΑ

Οδηγίες

1. Επιλέξτε “Αριθμός Γονέων” = 1, σε περίπτωση χηρείας ή διαζυγίου.

2. Ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα των καθαρών ποσών των συζύγων που δηλώθηκαν το προηγούμενο οικονομικό έτος (μαζί με τόκους, ενοίκια, μερίσματα μετοχών κλπ).

3. Το ενιαίο επίδομα καταβάλλεται για τέκνα που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Ειδικά, για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ι.Ε.Κ., το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους που προβλέπεται από την κάθε σχολή και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους.

4. Το πλήρες μηνιαίο επίδομα για κάθε παιδί ανέρχεται στα 40 € (για ισοδύναμο εισόδημα μέχρι 6.000 €) και μειώνεται όσο αυξάνεται το ισοδύναμο εισόδημα.

5. Υπάρχει πρόσθετο ετήσιο επίδομα 500 € για κάθε παιδί στις τρίτεκνες και άνω οικογένειες, για οικογενειακό εισόδημα κάτω των 45.000 €.

Χρήσιμες ιστοσελίδες & στοιχεία

ΟΓΑ – Οικογενειακά Επιδόματα (Ιανουάριος 2015)

ΟΓΑ – Πληροφοριακά στοιχεία

ΟΓΑ – Πληροφορίες Αιτήσεων Οικογενειακών Επιδομάτων

Taxisnet – Αίτηση Οικογενειακού Επιδόματος (Α21)


Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2016 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια έχουν κλείσει.