Σύνταξη 2017 (χωρίς προσωπική διαφορά)


  
Οδηγίες για υπολογισμό προσωπικής διαφοράς και πληρωτέας σύνταξης


Υπόδειγμα σωστής συμπλήρωσης πίνακα


Παράδειγμα λανθασμένης συμπλήρωσης πίνακα

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2016 Αχιλλέας Καρασαββίδης


Τα σχόλια έχουν κλείσει.