Υπολογισμοί

29 Ιουλ. 2014

Βελτιώσεις στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης
Έγιναν αρκετές και σημαντικές τροποποιήσεις στους υπολογισμούς των σελίδων σύνταξης με βάση τα τελευταία δεδομένα, καθώς και ορισμένες βελτιώσεις που αναλύονται παρακάτω:
1. Παρακράτηση ολόκληρου του αναλογούντος φόρου μερισμάτων (με ποσοστό 22%)
2. Υπολογισμός κράτησης Ν.4093 με το άθροισμα [σύνταξη + ακαθάριστα μερίσματα]
3. Δυνατότητα επιλογής μη είσπραξης μερισμάτων
4. Υπόλοιπο έτους ή διετίας στον πίνακα αναγνώρισης μερισμάτων
5. Αλλαγή αναγνώρισης 5ετίας στα Μετοχικά Ταμεία με εισαγωγή αριθμού μηνών (αντί για ΝΑΙ/ΟΧΙ)
6. Προσθήκη κράτησης ΤΕΑΠΑΣΑ/ΚΥΑΑΠ 1,5% στη σελίδα «Σύνταξη τ.ΑΠ»
Σχετική ανάρτηση αρχικής σελίδας: http://enstoloi.net/enimerosi-selidon-ipologismou-sintaxis/

15 Μαρτ. 2014

Τροποποίηση υπολογισμού εφάπαξ αστυνομικών
Τροποποιήθηκαν οι 2 σελίδες υπολογισμού εφάπαξ αστυνομικών (ΤΠΑΣ & ΤΠΥΑΠ), προκειμένου να εφαρμοστούν όσα προβλέπονται στην πρόσφατη υπουργική απόφαση, με τις κάτωθι κύριες αλλαγές:
1. Μειώνεται ο υποχρεωτικός χρόνος παραμονής για την χορήγηση του εφάπαξ για το ταμείο της Χωροφυλακής από 31 στα 30 έτη.
2. Καθιερώνεται αντίστοιχος ελάχιστος χρόνος ετών ασφάλισης (30 έτη) και για τους ασφαλισμένους στην πρώην Αστυνομία Πόλεων.
3. Καθιερώνεται εισφορά επιβίωσης των ταμείων (1,20%) και κρατήσεις 18 μηνών στους 2 τελευταίους μισθολογικούς βαθμούς για αποστρατεία λόγω παραίτησης (και 12 μηνών αντίστοιχα για αυτοδίκαια αποστρατεία).
4. Μειώνεται ο ελάχιστος χρόνος απονομής του εφάπαξ για τρίτεκνους και πολύτεκνους που αποστρατεύονται λόγω παραίτησης.
Σχετική ανάρτηση αρχικής σελίδας: http://enstoloi.net/allages-sto-efapax-astinomikon/

14 Οκτ. 2013

Προσθήκη υπολογισμού τόκων προκαταβολής εφάπαξ
Στις σελίδες υπολογισμού εφάπαξ (Στρατού, Ναυτικού & Αεροπορίας) προστέθηκε ο υπολογισμός τυχόν προκαταβολής που έλαβε ο δικαιούχος.
Το επιτόκιο των προκαταβολών είναι κυμαινόμενο ανά έτος και παλιά υπολογιζόταν με βάση τα ετήσια έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, ενώ τώρα υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο καταθέσεων των Ν.Π.Δ.Δ. από την Τράπεζα της Ελλάδας.
Τα επιτόκια από το 1998 και μετά εισάγονται αυτόματα στον υπολογισμό των τόκων, αλλά τα στοιχεία επιτοκίων που έχω βρει είναι ελλιπή και πιθανόν να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο τελικό ποσό (της τάξης μερικών εκατοντάδων ευρώ).

27 Σεπτ. 2013

Μείωση μερίσματος ΜΤΣ & αύξηση κράτησης για Περίθαλψη
Τροποποιήθηκαν οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης για να περιληφθούν οι κάτωθι αλλαγές:
1. Εκδόθηκε υπουργική απόφαση με την οποία μειώθηκε αναδρομικά από 1-1-2013 η τιμή μεριδίου ΜΤΣ από 5,7142 € σε 5,1999 € (ποσοστό μείωσης 9%).
2. Μέχρι σήμερα η περίθαλψη ήταν ποσοστό 4% επί του καθαρού ποσού της σύνταξης (αφαιρουμένων των προηγούμενων εισφορών).
Πλέον η κράτηση για περίθαλψη είναι 4% επί του συνολικού ακαθάριστου ποσού της σύνταξης χωρίς να αφαιρούνται οι εισφορές, γεγονός που οδηγεί σε μείωση του πληρωτέου ποσού από 5 ~ 15 €.
Σχετική ανάρτηση αρχικής σελίδας: http://enstoloi.net/afxisi-tou-posou-kratisis-gia-perithalpsi/

5 Σεπτ. 2013

Τροποποιήσεις στη σελίδα σύνταξης Στρατού
1. Η αναγνώριση των πλασματικών ετών που αναφέρεται στα δεξιά της σελίδας (Κόστος αναγνώρισης στο ΜΤΣ) επιμερίζεται πλέον και στα 2 μερίσματα (εισφορές 4% αφαιρούνται από το ΜΤΣ και εισφορές 1% αφαιρούνται από το ΕΚΟΕΜΣ).
2. Ο φόρος υπολογίζεται πλέον στο καθαρό ποσό των μερισμάτων.
3. Μπήκαν περισσότερα δεκαδικά ψηφία (4 αντί για 2) στον υπολογισμό των δικαιούμενων μεριδίων ΜΤΣ/ΕΚΟΕΜΣ.
4. Υπολογίζεται σωστά η τελευταία διετία και στο ΕΚΟΕΜΣ (όπως γινόταν ήδη για το ΜΤΣ).
Εάν είναι ζυγός ο αριθμός των ετών εισφορών στο ΜΤΣ, στρογγυλοποιείται πάντα στο επόμενο ακέραιο έτος.
Εάν είναι μονός ο αριθμός των ετών ασφάλισης στο ΜΤΣ, στρογγυλοποιείται πάντα στο προηγούμενο ακέραιο έτος.
Πχ. τα 32,1 λογίζονται ως 33 έτη, αλλά τα 31,9 λογίζονται ως 31 έτη.
Σχετική ανάρτηση αρχικής σελίδας: http://enstoloi.net/tropopiisis-sti-selida-sintaxis-stratou/

3 Σεπτ. 2013

Τρόπος εισαγωγής τέκνων & υπολογισμός εισφορών
Έγιναν οι κάτωθι αλλαγές / προσθήκες στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης:
1. Σε όλες τις σελίδες προστέθηκε ακόμα ένα πεδίο στην εισαγωγή δεδομένων για τα τέκνα (Συνολικά Τέκνα).
Με τον τρόπο αυτό υπολογίζεται πλέον σωστά το οικογενειακό επίδομα για τους τρίτεκνους και άνω, οι οποίοι διαγράφηκαν πριν από τις 31-10-2011 και τουλάχιστον ένα από τα παιδιά τους ενηλικιώθηκε. Ο λόγος που χρειάζεται 3 φορές ο αριθμός τέκνων (συνολικά, ανήλικα και με εισφορές ΒΟΕΑ) αναλύεται στη νέα ερώτηση Νο 2.7 στη σελίδα “FAQ (ερωτήσεις)”..
2. Στις σελίδες Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Πυροσβεστικής προστέθηκε στα δεξιά ο πίνακας “Αναγνώριση ετών στη Σύνταξη” με τον υπολογισμό των εισφορών για την αναγνώριση της θητείας και της μάχιμης πενταετίας στη σύνταξη (αύξηση συντάξιμων ετών).
Η αναγνώριση των ίδιων ετών στα Ταμεία (για το μέρισμα) εμφανίζεται δεξιά στους μεσαίους πίνακες “Αναγνώριση ετών στο ΜΤΣ/Ν/Α”.
Στη σύνταξη Αστυνομίας δεν μπήκε ο εν λόγω πίνακας γιατί υπάρχει χωροταξικό πρόβλημα στη σελίδα (δεν χωράει)!
3. Τροποποιήθηκαν οι υπολογισμοί φόρου και της νέας κράτησης του Ν.4093 (5-10-15%) στα μερίσματα ΜΤΑ/ΕΚΟΕΜΑ της Αεροπορίας, ώστε να συμβαδίζουν οι υπολογισμοί με την ανάλυση ΜΤΑ 3ου τριμήνου 2013 που μου έστειλε ο συνάδελφος anastasios.
Σχετική ανάρτηση αρχικής σελίδας: http://enstoloi.net/allagi-tropou-isagogis-teknon-ipologismos-isforon-thitias-5etias/

18 Ιουλ. 2013

Υπολογισμός κράτησης Ν.4093 στα ακαθάριστα μερίσματα
Εφαρμόστηκε μία σημαντική αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της νέας κράτησης του Ν.4093/12 (5~20%), το ποσοστό της οποίας καθορίζεται από το συνολικό εισόδημα (σύνταξη + μερίσματα).
Μέχρι τώρα το συνολικό εισόδημα σε όλες τις σελίδες υπολογίζονταν ως εξής: καθαρή Σύνταξη + καθαρό ΜΤΣ/Ν/Α + καθαρό ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α,
δηλαδή από τη σύνταξη αφαιρούνταν όλες οι προηγούμενες εισφορές / μειώσεις και από τα μερίσματα αφαιρούνταν όλες οι κρατήσεις (ΝΙΜΤΣ, ΕΑΑ, αναγνώριση, ΒΟΕΑ κλπ) πλην του φόρου φυσικά.
Πρόσφατα όμως ένας συνάδελφος μου απέστειλε ανάλυση του μερίσματος που λαμβάνει από το ΜΤΣ (η μοναδική ανάλυση έτους 2013 που έχω δει και από τα 3 ταμεία ΜΤΣ/ΜΤΝ/ΜΤΑ), όπου φαίνεται καθαρά ότι η κράτηση του Ν.4093 εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη τα ακαθάριστα μερίσματα.
Διορθώθηκαν οι υπολογισμοί στη σελίδα «Σύνταξη ΓΕΣ«, ώστε το συνολικό εισόδημα για τον καθορισμό του ποσοστού κράτησης Ν.4093 είναι:
καθαρή Σύνταξη + ακαθάριστο ΜΤΣ + ακαθάριστο ΕΚΟΕΜΣ
Το ίδιο λογικά ισχύει και για τα ταμεία ΤΕΑΥΠ, ΤΕΑΕΧ και ΤΕΑΥΠΣ των σωμάτων ασφαλείας.

1 Ιουλ. 2013

Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης στο ΤΕΑΠΑΣΑ
Με απόφασή του το ΤΕΑΠΑΣΑ καθόρισε ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης προκειμένου ο ασφαλισμένος να δικαιούται μέρισμα.
Εάν δεν υπάρχει ο εν λόγω απαιτούμενος αριθμός ετών μετοχικής σχέσης με το Ταμείο, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να αναγνωρίσει υποχρεωτικά κάποια έτη (μάχιμη 5ετία ή σπουδές ή θητεία) διότι σε αντίθετη περίπτωση το μέρισμα καταβάλλεται στα 65 έτη!

Τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης στο ΤΕΑΠΑΣΑ πλέον είναι:
Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011: 26 έτη
Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012: 27,5 έτη
Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2013: 29 έτη
Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2014: 30,5 έτη

Η απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ βρίσκεται στη σελίδα «Ημερολόγιο» και οι σελίδες Αστυνομίας & Πυροσβεστικής έχουν πλέον ημ/νία 1-7-2013.

19 Ιουν. 2013

Βελτιώσεις – τροποποιήσεις σελίδων υπολογισμού σύνταξης
1. Άλλαξε σε όλες τις σελίδες υπολογισμού σύνταξης η εισαγωγή/αναγνώριση του χρονικού διαστήματος [Θητεία + ΙΚΑ] από έτη σε μήνες, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην εισαγωγή των στοιχείων και συνακόλουθα μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα.

2. Μετά την έκδοση υπουργικής απόφασης για το «πάγωμα» του ΒΟΕΑ του ΜΤΣ για τα έτη 2011 ~ 2012 (η απόφαση υπάρχει στη σελίδα «Ημερολόγιο»), τροποποιήθηκε αντίστοιχα η εισαγωγή έτους αναφοράς ΒΟΕΑ στις σελίδες σύνταξης ΓΕΣ και Αστυνομίας τ.Χ/Φ.

3. Μετά από υπόδειξη του χρήστη GEORGIOSP, διορθώθηκε το ετήσιο εισόδημα με βάση το οποίο υπολογίζεται το ποσοστό της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης (1 ή 2%). Πλέον σε όλες τις σελίδες ως ετήσιο εισόδημα σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το καθαρό (φορολογητέο) ποσό. Το λάθος στην εισφορά (2% αντί για 1%) επηρέαζε μόνο όσους είχαν βασική σύνταξη πάνω από 1.670 €.

Όλες οι σελίδες σύνταξης αναφέρουν τη νέα ημ/νία ενημέρωσης 19-6-2013.

10 Ιουν. 2013

Προσθήκη σελίδας υπολογισμού Δικαιώματος Σύνταξης
Προστέθηκε η σελίδα «Βοηθήματα –> Δικαίωμα Σύνταξης», όπου έχουν περαστεί όλες οι προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και υπολογίζεται αυτόματα η Ημνία Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος, ενώ επίσης μπορείτε να υπολογίσετε τα συντάξιμα έτη σας για οποιαδήποτε ημερομηνία.

Στους υπολογισμούς λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:
α. Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών, που συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας:
– το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας
– το έτος 2012, απαιτούνται 27 ½ έτη
– το έτος 2013, απαιτούνται 29 έτη
– το έτος 2014, απαιτούνται 30 ½ έτη
β. Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των τρίτεκνων, ο ελάχιστα απαιτούμενος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας είναι 20 έτη και από 1-1-2011 και μετά αυξάνεται σε 21 – 23 – 25 έτη για όσους συμπληρώνουν την 20ετία τα έτη 2011, 2012 και 2013 αντίστοιχα.
γ. Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας (άρα και οι τρίτεκνοι).
δ. Οι τρίτεκνες γυναίκες δικαιούνται την 5ετία στα 20 έτη μέχρι το 2010 (αυξάνονται σε 21 – 23 – 24,5 από 2011, 2012 και 2013 αντίστοιχα), ενώ οι τρίτεκνοι άντρες (και όλοι οι υπόλοιποι ένστολοι) μόνο στα 24,5 έτη.
ε. Για την αναγνώριση των «Εξαμήνων Α/Φ» ο ελάχιστα απαιτούμενος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας είναι 18 έτη και από 1-1-2011 και μετά αυξάνεται σε 19,5 – 21 – 22,5 – 24 – 25, για όσους συμπληρώνουν την 18ετία τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 αντίστοιχα.
στ. Για την αναγνώριση των «Εξαμήνων Τεχνικών – ΟΥΚ» ο ελάχιστα απαιτούμενος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας είναι 20 έτη και από 1-1-2011 και μετά αυξάνεται σε 21 – 22 – 23 – 24 – 25, για όσους συμπληρώνουν την 20ετία τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 αντίστοιχα.
ζ. Οι ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1995 που δικαιούνται σύνταξη μετά από 40ετία, λαμβάνουν 3 πρόσθετα πλασματικά έτη.
η. Τα έτη Σπουδών (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΠΑΣ, ΤΕΣ κλπ) υπολογίζονται μόνο για όσους θεμελιώνουν μετά την 1-1-2011 και επίσης υπάρχει περιορισμός συνολικών ετών αναγνώρισης για Θητεία + Σπουδές (4, 5, 6, 7 έτη για θεμελίωση το 2011, 2012, 2013 και μετά το 2014 αντίστοιχα). Για όσους θεμελιώνουν μέχρι την 31-12-2010, αναγνωρίζονται μόνο οι Σπουδές σε ΑΕΙ και μόνο εφόσον ήταν προϋπόθεση για να εισέλθετε στο στράτευμα (πχ. απόφοιτοι Οικονομικού Πανεπιστημίου που έγιναν αξιωματικοί αντίστοιχης ειδικότητας).

Τρόπος Υπολογισμού Σύνταξης
1. Για τους ασφαλισμένους μέχρι την 31-12-1992 ισχύουν οι υπολογισμοί στις σελίδες του παρόντος site (μόνο για αυτούς).
2. Για τους ασφαλισμένους μετά την 1-1-1993 που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2014, ισχύουν όλα τα παραπάνω όσον αφορά τη θεμελίωση δικαιώματος, αλλά θεωρούνται «Νέοι ασφαλισμένοι» και ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται λαμβάνοντας υπόψη ποσοστό του Μέσου Όρου του μηνιαίου ασφαλιστέου μισθού τελευταίας 5ετίας και η πραγματική συντάξιμη υπηρεσία του. Η μηνιαία σύνταξη συνίσταται σε ποσοστό 2% του Μ.Ο. 5ετίας του μηνιαίου ασφαλιστέου μισθού επί τα έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
3. Για τους ασφαλισμένους μετά την 1-1-1993 που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά το 2015, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.3865/2010 (βασική σύνταξη 360 € + αναλογική σύνταξη).

4 Ιουν. 2013

Προσθήκη εφάπαξ Πυροσβεστικού Σώματος
Προστέθηκε σελίδα υπολογισμού εφάπαξ για το Πυροσβεστικό Σώμα, με βάση το μέσο όρο αποδοχών του τελευταίου έτους.
Προσοχή στις ημερομηνίες αλλαγής βαθμού και ειδικά εάν δικαιούσασταν βαθμό κατά το πάγωμα των αποδοχών (δείτε τις οδηγίες).
Το χρονοεπίδομα υπολογίζεται αυτόματα και λαμβάνεται υπόψη το «πάγωμα» των αποδοχών από 31-7-2011 έως 31-7-2012.
Εσείς συμπληρώνετε μόνο τους βαθμούς (1 χρόνο πριν, τυχόν αποστρατευτικό βαθμό και βαθμό στις 1-8-2012 εάν απαιτείται).
Στον πίνακα «Προσδιορισμός Μέσου Όρου τελευτ. έτους» καταγράφονται αυτόματα με χρονολογική σειρά οι αλλαγές βαθμού ή/και χρονοεπιδόματος τον τελευταίο χρόνο πριν από τη διαγραφή σας.

Μικρές διορθώσεις στη σύνταξη Αστυνομίας (τ. Χ/Φ)

α. Μετά από υπόδειξη του συναδέλφου Απόστολου Χατζηκωτούλα αφαιρέθηκε από το μέρισμα του ΜΤΣ η κράτηση 3% υπέρ ΝΙΜΤΣ.
β. Επίσης προστέθηκε στο χρόνο «Θητεία, Π/μιο» ο αριθμός 1,75 που αντιστοιχεί στους 21 μήνες θητείας.

27 Μαΐου 2013

Σελίδες υπολογισμού Εφάπαξ για Αστυνομία

Δημιουργήθηκαν 2 σελίδες υπολογισμού εφάπαξ αστυνομικών, για το ταμείο ΤΠΑΣ (τ. Χωροφυλακή) και για το ΤΠΥΑΠ (τ. Αστ. Πόλεων).

Α. Ο υπολογισμός του εφάπαξ βοηθήματος του ΤΠΑΣ βασίζεται στον τελευταίο (αποστρατευτικό) μισθολογικό βαθμό και χρονοεπίδομα.

Β. Το εφάπαξ του ΤΠΥΑΠ εξαρτάται από το μέσο όρο του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος της τελευταίας πενταετίας.

Οι υπολογισμοί γίνονται ως εξής:
1. Υπολογίζονται οι αλλαγές του ποσοστού χρονοεπιδόματος εντός της πενταετίας.
2. Κατά την περίοδο “παγώματος” των αποδοχών δεν αυξάνει το χρονοεπίδομα (από 1-8-2011 έως 31-7-2012).
3. Υπολογίζεται το ποσοστό χρονοεπιδόματος στις ημ/νίες μισθολογικής προαγωγής.
4. Καταγράφονται με χρονολογική σειρά οι ημ/νίες μισθολογικής προαγωγής και αλλαγής Ε.Χ.Υ.
5. Υπολογίζεται ο Μέσος Όρος του οικονομικού Βασικού Μισθού 5ετίας (Βασικοί Μισθοί Χ αντίστοιχοι μήνες / 60).
6. Υπολογίζεται ο Μέσος Όρος του χρονοεπιδόματος 5ετίας (ποσό Ε.Χ.Υ. Χ αντίστοιχοι μήνες / 60).
7. Υπολογίζεται το χρονικό διάστημα μετοχικής σχέσης με το Ταμείο (ημ/νία εγγραφής και διαγραφής).
8. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα (5), (6) και (7) ανωτέρω υπολογίζεται το τελικό ποσό του εφάπαξ.

Και οι 2 σελίδες δημιουργήθηκαν με βάση τα αναφερόμενα στις αντίστοιχες σελίδες του ΤΕΑΠΑΣΑ:
Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών – Τ.Π.Α.Σ.: http://www.teapasa.gr/index.php/klados-pronoias/tpas.html
Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων – Τ.Π.Υ.Α.Π.: http://www.teapasa.gr/index.php/klados-pronoias/tpyap.html

19 Μαΐου 2013

Σελίδες υπολογισμού σύνταξης Σωμάτων Ασφαλείας

Δημιουργήθηκαν σελίδες υπολογισμού σύνταξης για την Ελληνική Αστυνομία (μέρισμα με προέλευση τ. Χωροφυλακή ή τ. Αστυνομία Πόλεων), καθώς και για το Πυροσβεστικό Σώμα (μέρισμα από ΜΤΠΥ και ΤΕΑΥΑΠΣ).

Όσον αφορά τη Βασική Σύνταξη που δίνεται από το κράτος (ΓΛΚ), οι υπολογισμοί είναι ίδιοι με αυτούς των υπολοίπων κλάδων των ενόπλων δυνάμεων (Στρατός – Ναυτικό – Αεροπορία).
Ο υπολογισμός της Βασικής Σύνταξης είναι πάνω από 99% ακριβής (δοκιμασμένος από χιλιάδες συναδέλφους), οπότε η διαφορά με την απονεμόμενη σύνταξη από το ΓΛΚ κυμαίνεται από 0 ~ 15 €.
Δεν μπορεί να επιτευχθεί 100% ακρίβεια, διότι για όσους έφυγαν μετά το 2007 η σύνταξη εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών της τελευταίας πενταετίας, ο οποίος με τη σειρά του εξαρτάται από τις μισθολογικές προαγωγές και τα χρονοεπιδόματα του καθενός.
Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για να λαμβάνεται υπόψη η εφαρμογή του νέου μισθολογίου από 1-8-2012 στον (κατά προσέγγιση) υπολογισμό του μέσου όρου αποδοχών τελευταίας πενταετίας.

Ο υπολογισμός των κρατήσεων στη Βασική Σύνταξη είναι απολύτως σωστός μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Σημειώνεται ότι οι κρατήσεις επί της βασικής σύνταξης αφορούν όλους τους συνταξιούχους και όχι μόνο τα ειδικά μισθολόγια.

Ο υπολογισμός για τα μερίσματα από το ΤΕΑΕΧ, ΤΕΑΥΑΠ, ΤΕΑΥΠΣ, ΜΤΠΥ και το κόστος αναγνώρισης πλασματικών ετών, γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επίσημες ιστοσελίδες των αντίστοιχων ταμείων:
Επικουρικό Ταμείο Σωμάτων Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ): http://www.teapasa.gr/index.php/klados-epikourikis-asfalisis.html
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ): http://www.mtpy.gr/03MerismatouxoiPages/merismatouxoi01.html

Για να πιστοποιηθεί η ορθότητα του υπολογισμού των μερισμάτων και των κρατήσεων σε αυτά, θα πρέπει να μου παρασχεθούν εκκαθαριστικά από τα αντίστοιχα Ταμεία (όπως μου έχουν σταλεί εκκαθαριστικά συντάξεων από το ΓΛΚ).

18 Μαΐου 2013

Διόρθωση χρόνου μετοχικής σχέσης για εφάπαξ

Ο συνάδελφος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ανακάλυψε ένα (μικρό) λάθος στον τρόπο υπολογισμού του χρονικού διαστήματος από το οποίο προκύπτει το εφάπαξ, που υπό ορισμένες προϋποθέσεις οδηγούσε σε λάθος του χρόνου υπολογισμού κατά ένα (1) μήνα.

Μέχρι σήμερα αφαιρούνταν οι 2 ημερομηνίες (διαγραφή – είσοδος) και εάν το υπόλοιπο ημερών που προέκυπτε ήταν πάνω από 15 ημέρες προστίθονταν 1 ολόκληρος μήνας στο χρονικό διάστημα υπολογισμού του εφάπαξ.

Όμως στο Στρατό (μάλλον και στο Ναυτικό) ισχύει το εξής:
α. Εάν διαγραφείς μέχρι τις 14 εκάστου μηνός, ο τελευταίος μήνας δεν μετράει καθόλου και ημ/νία λήξης μετοχικής σχέσης θεωρείται η τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.
β. Εάν διαγραφείς μετά τις 15 εκάστου μηνός, ο τελευταίος μήνας μετράει ολόκληρος και ημ/νία λήξης μετοχικής σχέσης θεωρείται η τελευταία ημέρα του μήνα διαγραφής.

Στην Αεροπορία είμαστε πιο «συντηρητικοί»:
Ο τελευταίος μήνας (διαγραφής) δεν μετράει καθόλου και ακόμα και εάν διαγραφείτε στις 25 του μήνα, ως ημ/νία λήξης μετοχικής σχέσης θεωρείται η τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα!

8 Μαΐου 2013

Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης

Σε αρκετούς συναδέλφους (όχι σε όλους) ξεκίνησε από την πληρωμή της σύνταξης Μαΐου η μηνιαία παρακράτηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης από τη σύνταξη.
Η εισφορά ανέρχεται σε 1% επί της ακαθάριστης σύνταξης για ετήσια ποσά από 12.000 ~ 20.000 € και σε 2% για μεγαλύτερα ποσά.
Από όσο γνωρίζω η παρακράτηση γίνεται μόνο στη σύνταξη, οπότε με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης θα κληθούμε να καταβάλλουμε το υπόλοιπο ποσό της έκτακτης εισφοράς για τα υπόλοιπα εισοδήματά μας (1 ή 2% επί των καθαρών μερισμάτων, τόκων, τυχόν ενοικίων κλπ).

Η κράτηση αυτή δεν αποτελεί νέα μείωση των αποδοχών μας, γιατί μέχρι πέρυσι οι συνταξιούχοι πλήρωναν το σύνολο της έκτακτης εισφοράς εφάπαξ με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, τώρα απλά προ-κρατείται ανά μήνα από τη σύνταξη, όπως γίνεται στους εν ενεργεία.
Όμως με αυτό τον τρόπο φέτος θα πληρώσουμε 2 φορές έκτακτη εισφορά, μία φορά μηνιαίως για τα εισοδήματα του 2013 και άλλη μία φορά εφάπαξ για τα εισοδήματα του 2012 (με τη φορολογική δήλωση έτους 2013).

Σειρά εμφάνισης – υπολογισμός κρατήσεων
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι κρατήσεις στη σελίδα δεν υπολογίζονται σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισής τους, αλλά η κάθε μία υπολογίζεται επί του ποσού που προβλέπεται από τον αντίστοιχο νόμο επιβολής της κράτησης.
Οι κρατήσεις εμφανίζονται με τη συγκεκριμένη σειρά γιατί έτσι αναγράφονται στο τριμηνιαίο εκκαθαριστικό σύνταξης του ΓΛΚ, ώστε να μπορεί εύκολα να γίνεται αντιστοίχηση και να ελέγχεται η ακρίβεια των υπολογισμών.

26 Απρ. 2013

Κρατήσεις αναγνώρισης ΜΤΣ

Επειδή το ΜΤΣ είναι το μόνο Μετοχικό Ταμείο που δεν αναγνωρίζει αυτόματα (χωρίς εισφορές) τα έτη φοίτησης σε στρατιωτική σχολή, τροποποιήθηκε η εισαγωγή στοιχείων και ο υπολογισμός των απαιτούμενων εισφορών για το ΜΤΣ:

1. Προστέθηκε νέο πεδίο όπου πρέπει να εισαχθεί από όλους ο αριθμός των ετών φοίτησης σε στρ. σχολή (ΣΣΕ, ΣΜΥ, ΣΑΝ, ΣΣΑΣ), ανεξάρτητα εάν αναγνωριστούν ή όχι στο ΜΤΣ.
2. Οι ΕΜΘ/ΕΠΟΠ/Ανακαταταγής πρέπει να θέτουν στο σχετικό πεδίο την τιμή 0.
3. Προστέθηκε νέο πεδίο για την αναγνώριση της φοίτησης σε στρ. σχολή (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Εάν τεθεί επιλογή ΟΧΙ, τότε τα έτη φοίτησης στη στρ. σχολή μετράνε για τη σύνταξη αλλά δεν υπολογίζονται στο μέρισμα.
4. Οι κρατήσεις αναγνώρισης πλασματικών ετών είναι σταθερές ανά μήνα (εμφανίζονται στο πεδίο «Κόστος/μήνα») και διαρκούν για χρονικό διάστημα ίσο με το αναγνωριζόμενο (η ημ/νία πέρατος κρατήσεων αναγράφεται δίπλα στο πεδίο «Αναγν. Πλασμ. Ετών» στο Μέρισμα ΜΤΣ).
5. Η αναγνώριση για διετή σχολή (ΣΜΥ) τέθηκε ίση με 24 μήνες, για τριετή (παλιά ΣΑΝ) 34 μήνες, για τετραετή (ΣΣΕ, ΣΑΝ) 45 μήνες και για εξαετή (ΣΣΑΣ) 69 μήνες, λόγω της διαφορετικής ημερομηνίας εισόδου στη σχολή και ορκομωσίας.
6. Λόγω των παραπάνω, εάν δεν αναγνωριστεί στο ΜΤΣ η φοίτηση στη σχολή (πχ. ΣΣΕ) και η 5ετία εκστρατείας, η διαφορά συντάξιμων ετών και ετών ΜΤΣ είναι 9 έτη!

Για να σταθμίσετε εάν σας συμφέρει η αναγνώριση λάβετε υπόψη και τις ακόλουθες επιπτώσεις:
1. Εάν τα έτη αναγνώρισης στο ΜΤΣ είναι λιγότερα από 25, τότε μειώνεται ανάλογα ο δικαιούμενος αριθμός μεριδίων ΜΤΣ 4% ανά διετία και ΕΚΟΕΜΣ 4% ανά έτος.
Δηλαδή εάν κάποιος φύγει με 25ετία χωρίς να αναγνωρίσει τη σχολή, τότε έχει 21 έτη αναγνώρισης στο ΜΤΣ και λαμβάνει το 92% των δικαιούμενων μεριδίων ΜΤΣ του βαθμού του (μείωση 8% = 4% x 2 διετίες) και το 84% των μεριδίων ΕΚΟΕΜΣ (μείωση 16% = 4% x 4 έτη).
2. Λόγω της μείωσης του δικαιούμενου μερίσματος ΜΤΣ, μειώνεται και το ανώτατο ποσό ΒΟΕΑ που δικαιούνται τα τέκνα, το οποίο ανέρχεται σε 60 μηνιαία μερίσματα.

Επειδή έγιναν αρκετές αλλαγές πιθανώς να ανακύψουν λάθη, οπότε κάθε επισήμανση είναι ευπρόσδεκτη.
Όσοι για οποιοδήποτε λόγο δεν εμπίπτουν σε κρατήσεις αναγνώρισης ΜΤΣ, μπορούν να θέτουν την τιμή ΝΑΙ στο πεδίο «Εφάπαξ καταβολή» στον πίνακα της αναγνώρισης, ώστε να μην επηρεάζονται καθόλου τα μερίσματα.

25 Απρ. 2013

Διορθώσεις για εισερχόμενους μετά την 1-10-1990

Οι εισελθόντες στην υπηρεσία μετά την 1-10-1990 δεν δικαιούνται αυτοδίκαια τα έτη εκστρατείας στη σύνταξη, αλλά θα πρέπει να τα αναγνωρίσουν με αίτησή τους και να πληρώσουν τις αντίστοιχες εισφορές σύνταξης (6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών). Το θέμα αφορά κυρίως τους τρίτεκνους που μπορούν να αποστρατευτούν μετά τα 20 (πραγματικά) έτη υπηρεσίας.
Προστέθηκε στις σελίδες πίνακας που υπολογίζει το απαιτούμενο ποσό εισφορών ανάλογα με τα αναγνωριζόμενα έτη εκστρατείας (μπορείτε να αναγνωρίσετε όσα θέλετε).

Μπορείτε να κάνετε δοκιμές για να δείτε εάν σας συμφέρει η αναγνώριση της 5ετίας στη σύνταξη, συγκρίνοντας το ποσό της Βασικής Σύνταξης με 0 ή με 5 έτη εκστρατείας. Θεωρώ ότι σχεδόν πάντα συμφέρει η αναγνώριση της 5ετίας γιατί ανεβαίνει αρκετά η σύνταξη (συνήθως πάνω από 100 € καθαρά στο πληρωτέο) και το ποσό αυτό θα το λαμβάνετε κάθε μήνα για δεκαετίες!

Επίσης διορθώθηκε (προς τα κάτω) ο υπολογισμός των δικαιούμενων μερισμάτων ΜΤΣ/Ν/Α και ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α για όσους έχουν λιγότερα από 25 συντάξιμα έτη.
Μέχρι τώρα τα μερίσματα στις σελίδες υπολογίζονταν με την παραδοχή ότι οι ενδιαφερόμενοι είχαν τουλάχιστον 25 συντάξιμα έτη αναγνωρισμένα στα Ταμεία.
Οι τρίτεκνοι όμως εάν δεν αναγνωρίσουν τα έτη εκστρατείας διαθέτουν λιγότερα από 25 έτη εισφορών προς τα Μετοχικά Ταμεία, οπότε στις περιπτώσεις αυτές μειώνονται αναλογικά και τα μερίσματα που δικαιούνται.
Σε αυτή την περίπτωση στο Ναυτικό και στην Αεροπορία μειώνεται αντίστοιχα και το ΒΟΕΑ γιατί εξαρτάται από το δικαιούμενο μέρισμα, ενώ στο Στρατό μειώνεται το ανώτατο ποσό ΒΟΕΑ το οποίο είναι 60 μηνιαία μερίσματα.
Τα παραπάνω πρέπει να ληφθούν υπόψη για να εξετάσετε εάν σας συμφέρει η αναγνώριση της 5ετίας και στα Μετοχικά Ταμεία (για τη σύνταξη συμφέρει σχεδόν πάντα, εκτός εάν έχετε πολλά πλασματικά εξάμηνα πτητικά, ΟΥΚ, αλεξιπτωτιστή κλπ).

7 Απρ. 2013

Κρατήσεις αναγνώρισης ΜΤΑ

Αυτοματοποιήθηκε ο τρόπος υπολογισμού των κρατήσεων αναγνώρισης πλασματικών ετών του ΜΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
1. Πριν την 31-3-2011 οι κρατήσεις αναγνώρισης είναι ανάλογες με το δικαιούμενο μέρισμα που ίσχυε τότε.
2. Από 31-3-2011 έως 31-7-2012 οι κρατήσεις είναι ανάλογες με το βασικό μισθό και χρονοεπίδομα του παλαιού μισθολογίου.
3. Από 1-8-2012 και εντεύθεν οι κρατήσεις είναι ανάλογες με το βασικό μισθό και χρονοεπίδομα του νέου μισθολογίου.
4. Εάν δικαιούστε μερίδια άνω των 25 ετών, προστίθενται κρατήσεις για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι να συμπληρωθεί η διετία.
5. Συνυπολογίζονται οι κρατήσεις ΜΤΑ που πληρώνετε με τις τρίμηνες αποδοχές, μειώνοντας το τελικό ποσό οφειλής.
6. Οι μηνιαίες δόσεις υπολογίζονται με βάση τους αναγνωριζόμενους μήνες (από 60 έως 69 μήνες ανάλογα με τη διετία).
7. Όταν υπήρχε δυνατότητα μηνιαίας καταβολής κρατήσεων, η αρχική εφάπαξ πληρωμή ανέρχονταν στο 25% της συνολικής οφειλής.

Όλα τα παραπάνω υπολογίζονται αυτόματα με βάση την ημερομηνία διαγραφής.

Λογικά η αρχική ανάλυση των κρατήσεων από το ΜΤΑ θα πρέπει να είναι ταυτόσημη με τα αποτελέσματα της σελίδας.
Εάν βρείτε λάθη μπορούν να διορθωθούν μόνο εάν μου στείλετε τρίμηνη ανάλυση μερισμάτων για έλεγχο.

1 Απρ. 2013

Μείωση μερίσματος ΕΚΟΕΜΣ

Μειώθηκε η τιμή μεριδίου ΕΚΟΕΜΣ σε 6,1155 € (ποσοστό μείωσης 10%) από 1-1-2013.
Ενημερώθηκε ανάλογα η σελίδα υπολογισμού Σύνταξης ΓΕΣ.

25 Μαρτ. 2013

Νέα σελίδα «Απόδοση Κρατήσεων»

Προστέθηκε η σελίδα «Απόδοση Κρατήσεων», με την οποία μπορείτε να υπολογίσετε την πραγματική απόδοση των κρατήσεων που γίνονται για ΒΟΕΑ και Εφάπαξ.

Εισάγετε για κάθε χρονιά το συνολικό ποσό της κράτησης που θέλετε να ελέγξετε (ΒΟΕΑ ή ΕΛΟΑΣ-Ν-Α για το εφάπαξ), το οποίο αναγράφεται στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που παίρνουμε από την Υπηρεσία για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης.

Οι τιμές του Ετήσιου Μέσου Πληθωρισμού ελήφθησαν από την επίσημη ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Το Τεχνικό Επιτόκιο είναι η πρόσθετη απόδοση πέραν του πληθωρισμού που αναγράφεται σε όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή τα συμβόλαια ζωής.
Πριν από το 2000 το Τεχνικό Επιτόκιο έφθανε συνήθως το 4 ~ 5%, αλλά το 2001 λόγω του ευρώ θεσπίστηκε ως ανώτατο όριο το 3,35%, το οποίο σήμερα θεωρείται πολύ μεγάλο και ελάχιστα ασφάλιστρα προβλέπουν τέτοια υψηλή απόδοση.

Τώρα πλέον μπορείτε να δείτε σε ποιο ποσοστό είναι ανταποδοτικά η αποζημίωση ΒΟΕΑ και το Εφάπαξ (μην βιαστείτε να απαντήσετε)!

20 Μαρτ. 2013

Μείωση μερίσματος ΜΤΑ και «κλείδωμα» ΒΟΕΑ ΜΤΑ στα 11 €:

1. Μειώθηκε η τιμή μεριδίου ΜΤΑ κατά 37% σε 7,80 € από 1-7-2013.
Προσωρινά και μόνο για το επόμενο τρίμηνο (Απρίλιος ~ Ιούνιος) η τιμή μεριδίου έχει οριστεί στα 11 €.

2. Κλείδωσε ο υπολογισμός ΒΟΕΑ του ΜΤΑ με τιμή μεριδίου 11 € από την 1-4-2013 και μετά.
Στη σελίδα Σύνταξη ΓΕΑ η αποζημίωση ΒΟΕΑ πλέον υπολογίζεται με τιμή μεριδίου 11 € άσχετα με την επιλογή σας στο αντίστοιχο πεδίο, ενώ επίσης και οι κρατήσεις ΒΟΕΑ υπολογίζονται επί του (θεωρητικού) μερίσματος που θα παίρνατε με τιμή μεριδίου 11 €.

7 Μαρτ. 2013

Προσθήκη σε Συντάξεις & Εφάπαξ, διόρθωση αναγνώρισης ΜΤΑ & έλεγχος λάθους ΓΛΚ:

1. Προστέθηκε οικονομικός βαθμός 2/3 Ασχη/Ασμχου/Ανπχου και ποσοστό χρονοεπιδόματος 40% στις σελίδες υπολογισμού Σύνταξης & Εφάπαξ όλων των κλάδων.

2. Διορθώθηκε λανθασμένος υπολογισμός κρατήσεων αναγνώρισης ΜΤΑ, που αφορούσε όσους αποστρατεύθηκαν από το 2012 και μετά (μέχρι και το 2011 υπολογίζονταν σωστά). Όσοι είναι στο δίλημμα να αναγνωρίσουν ή όχι τα 5 έτη εκστρατειας να ξανακάνουν τον υπολογισμό γιατί οι κρατήσεις που πληρώνονται πλέον εφάπαξ στο ΜΤΑ είναι αρκετά μεγαλύτερες!
Βέβαια όπως και πριν, η απόσβεση της αναγνώρισης της 5ετίας γίνεται από τα ΒΟΕΑ και όχι από το (ελάχιστα) αυξημένο μέρισμα.

3. Τρόπος ελέγχου του λάθους επανακαθορισμού σύνταξης από το ΓΛΚ
Όσοι αποστρατευτήθακε μετά το 2007 έως το τέλος του 2012 και είχατε ποσοστό αναπλήρωσης κάτω από 80% (λιγότερα από 800 χιλιοστά), ακολουθείστε τον παρακάτω οδηγό για να ελέγξετε τι ποσό σας «κλέβει» το ΓΛΚ υπολογίζοντας λάθος τα Χιλιοστά Σύνταξης που δικαιούστε:
ΜΕΡΟΣ Α’ – Έλεγχος
α. Πάρτε στα χέρια σας την αρχική Συνταξιοδοτική Πράξη του ΓΛΚ που υπολογίστηκε με το παλιό μισθολόγιο.
β. Ανοίξτε τη σελίδα «Σύνταξη ΓΛΚ» και εισάγετε τα στοιχεία σας (ημερομηνίες, έτη εκστρατείας, το σύνολο των πλασματικών εξαμήνων και τα δύο βασικά νούμερα αποδοχών:
Συντάξιμος Μισθός: αναγράφεται στο Ι. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΕΩΣ 31/12/2007) στη δεύτερη σελίδα «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ».
Μέσος Όρος 5ετίας: αναγράφεται στο ΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΑΠΟ 01/01/2008) ως ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ.
γ. Ελέγξτε ότι τα Επαναπροσδιορισθέντα Χιλιοστά στο κάτω δεξιά πλαίσιο (με κόκκινα γράμματα σε κίτρινο φόντο) είναι ακριβώς ίδια με αυτά που αναγράφονται στο έγγραφο του ΓΛΚ στον πίνακα ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΧΙΛΙΟΣΤΑ (ακριβώς κάτω από τις Συντάξιμες Αποδοχές).

Αυτός είναι ο σωστός τρόπος υπολογισμού των χιλιοστών, άρα αφού συμφωνούμε με το ΓΛΚ που είναι το λάθος;
Το λάθος είναι ότι το ΓΛΚ, όταν επανακαθόρισε τη σύνταξή μας με το νέο μισθολόγιο, δεν ακολούθησε την παραπάνω σωστή μεθοδολογία υπολογισμού (με τα αντίστοιχα ποσά πριν και μετά το 2007), αλλά με «μπακάλικο» τρόπο πολλαπλασίασε το νέο μισθό μας με τα «παλιά» Χιλιοστά που είχαν υπολογιστεί όμως με τους παλιούς μισθούς!

ΜΕΡΟΣ Β’ – Σωστός υπολογισμός των ΝΕΩΝ χιλιοστών
α. Πάρτε στα χέρια σας την ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ του ΓΛΚ με ημερομηνία 22/01/2013 που σας στάλθηκε πρόσφατα.
β. Έχοντας ανοιγμένη τη σελίδα «Σύνταξη ΓΛΚ» με τα ανωτέρω στοιχεία που εισάγατε στο «Μέρος Α», αλλάξτε μόνο ένα νούμερο:
Συντάξιμος Μισθός: εισάγετε το ποσό που αναγράφεται ως «5.Συντάξ. Αποδοχές» στον πίνακα ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ από 01/08/2012.
Το ποσό αυτό είναι ο Συντάξιμος Μισθός σας σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο.
γ. Παρατηρείστε ότι τα Επαναπροσδιορισθέντα Χιλιοστά στο κάτω δεξιά πλαίσιο (με κόκκινα γράμματα σε κίτρινο φόντο) ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΘΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΙΝ.
Αυτά είναι τα σωστά Χιλιοστά με τα οποία πρέπει να πολλαπλασιαστεί ο νέος Συντάξιμος Μισθός (το ποσό «5.Συντάξ. Αποδοχές») για να επανυπολογιστεί σωστά η μείωση στη σύνταξή μας.

Θα διαπιστώσετε ότι χάνετε από 5 ~ 25 € περίπου, ανάλογα με το πόσα έτη έχετε μετά το 2007 και πόσα ήταν τα Χιλιοστά στην αρχική Συνταξιοδοτική Πράξη του ΓΛΚ.

Ουσιαστικά το ΓΛΚ «βαρέθηκε» να κάνει σωστά όλους τους υπολογισμούς από την αρχή (ξεχωριστός υπολογισμός σύνταξης με το Συντάξιμο Μισθό πριν το 2007 και με το Μέσο Όρο 5ετίας μετά το 2008).
Το λάθος οφείλεται στο γεγονός ότι, ενώ ο Συντάξιμος Μισθός με το νέο μισθολόγιο μειώθηκε, δεν μειώθηκε ο Μέσος Όρος της τελευταίας 5ετίας (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ), οπότε τα Επαναπροσδιορισθέντα Χιλιοστά πρέπει να είναι περισσότερα!

3 Μαρτ. 2013

Πρόσφατες βελτιώσεις & διορθώσεις στις Συντάξεις:

1. Αφαιρέθηκε ο μηνιαίος υπολογισμός της έκτακτης εισφοράς 1 ή 2% επί του ετήσιου εισοδήματος, γιατί από ότι φάνηκε στα πρώτα εκκαθαριστικά σημειώματα σύνταξης του 2013 δεν περιελήφθη η σχετική κράτηση από το ΓΛΚ.
Φυσικά δεν γλυτώνουμε τίποτα επί της ουσίας, απλά θα πληρώσουμε όλο το ποσό εφάπαξ με τη φορολογική δήλωση!

2. Άλλαξε ο τρόπος εμφάνισης όλων των κρατήσεων στη σύνταξη, ώστε αυτές να εμφανίζονται με τη σειρά που αναγράφονται στο τριμηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα σύνταξης που αποστέλλει το ΓΛΚ στους αποστράτους για ευκολότερο συσχετισμό.

3. Διορθώθηκε ο τρόπος υπολογισμού των μεριδίων ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ για όσους έχουν μισθολογικό βαθμό με ποσοστό (πχ. 2/3 Ταξχου), καθώς φαίνεται ότι το ΜΤΣ απονέμει τα πλήρη μερίδια του βαθμού (πχ. πλήρη μερίδια Ταξχου και όχι τα 2/3 της διαφοράς μεριδίων). Περιμένω απαντήσεις εάν είναι σωστός αυτός ο τρόπος υπολογισμού!

Η ημερομηνία όλων των ενημερωνένων σελίδων «Σύνταξη ΓΕΣΓΕΝΓΕΑ» είναι πλέον 3-3-2013 και αναγράφεται επάνω από τον υπολογισμό του ΒΟΕΑ.

25 Φεβ. 2013

Μείωση μερίσματος ΜΤΝ στο Ναυτικό.

1. Μειώθηκε το μέρισμα ΜΤΝ στο Ναυτικό κατά 9% (ισχύει από 1-3-2013), σύμφωνα με την ενημέρωση του συναδέλφου villas στα σχόλια του Ναυτικού.
Η ημερομηνία της ενημερωνένης σελίδας «Σύνταξη ΓΕΝ» είναι πλέον 25-2-2013 (αναγράφεται επάνω από το ΒΟΕΑ).

2. Διορθώθηκε ένα μικρό bug στη σελίδα Σύνταξης ΓΕΣ, όπου εάν δεν υπήρχε αναγνώριση πλασματικών ετών στο ΜΤΣ κάποια νούμερα δεν εμφανίζονταν.

7 Φεβ. 2013

Σημαντική προσθήκη και αλλαγές στο Ναυτικό, μικρότερης σημασίας προσθήκη στους υπόλοιπους!

1. Προστέθηκε σε όλες τις σελίδες (ΓΕΣΓΕΝΓΕΑ) προσαύξηση χιλιοστών ΓΛΚ και κατά συνέπεια της βασικής σύνταξης για τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ έτη πάνω από τα 35.

2α. Προστέθηκαν οι οικονομικοί βαθμοί Ανθστής έως Υποπλοίαρχος στο Ναυτικό.

2β. Μειώθηκε η αποζημίωση του ΕΚΟΕΜΝ στο Ναυτικό, διότι μειώθηκε η τιμή μεριδίου από 2,10 σε 1,74 € σύμφωνα με την ενημέρωση του συνάδελφου villas στα σχόλια του Ναυτικού.

Η ημερομηνία των ενημερωνένων στοιχείων είναι πλέον 7-2-2013 (αναγράφεται στις σελίδες των υπολογισμών).

2 Φεβ. 2013

Έγιναν και οι τελευταίες διορθώσεις και μπήκε και η τελευταία πινελιά.
Πλέον θεωρώ ότι όταν πάρετε την ανάλυση της σύνταξης τον Απρίλιο και τη συγκρίνετε με την εκτύπωση της σελίδας με ημ/νία 2-2-2013 οι υπολογισμοί θα είναι εντελώς σωστοί!

1. Προστέθηκε πεδίο διορθώσεων στη Βασική Σύνταξη!

Η σελίδα αρχικά κατασκευάστηκε για να μπορούν να προβλέψουν οι εν ενεργεία τη σύνταξη που θα παίρνουν εάν αποφασίσουν να φύγουν.
Στην πορεία όμως φάνηκε ότι ήταν ένα καλό εργαλείο για να ενημερωθούν οι ήδη απόστρατοι για τη διπλή μείωση (λόγω μισθολογίου και γενικής κράτησης στις συντάξεις), αφού δεν υπάρχει άλλος τρόπος πληροφόρησης, τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο που θα πάρουμε τα εκκαθαριστικά τριμήνου!

Αρκετοί όμως έχουν στα χέρια τους καθορισμό σύνταξης από το ΓΛΚ με το νέο μισθολόγιο (μάλλον οι «φρέσκοι» απόστρατοι), οπότε αυτοί πλέον γνωρίζουν με ακρίβεια την καινούρια βασική σύνταξη που τους απονεμήθηκε, η οποία συνήθως είναι από 0 ~ 10 € μικρότερη ή μεγαλύτερη από αυτήν που υπολογίζω εγώ.

Για αυτό το λόγο προστέθηκε το πεδίο «Ποσό Διόρθωσης», όπου μπορείτε να βάλετε ένα αριθμό (θετικό ή αρνητικό) που προστίθεται στην υπολογισθείσα από εμένα βασική σύνταξη ώστε το ποσό που τίθεται στον πίνακα των κρατήσεων να είναι ακριβώς ίδιο με τη βασική σύνταξή σας από το ΓΛΚ.

2. Υλοποιήθηκε σολομώντεια λύση για τον υπολογισμό του Ν. Ανθστή 3/35 όπως παρακάτω:

α. Εάν προέρχεστε από σχολή Υπξκών και εφόσον το δικαιούστε, επιλέγετε στο αντίστοιχο πεδίο «ΕΞ ΥΠΞΚΩΝ».
Στην περίπτωση αυτή για να υπολογιστούν τα επιπλέον 3 έτη ο οικονομικός σας βαθμός δεν μετράει για τον υπολογισμό της σύνταξης και τίθεται προκαθορισμένος βαθμός σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα (ελήφθη από www.vnews.gr) και μόνο εφόσον έχετε πραγματικά έτη από 25 ~ 30.
Μετά τα 30 έτη δεν έχει σημασία γιατί με 30 έτη + 5 εκστρατείας φτάνετε ήδη στο μέγιστο των 35 ετών (πλασματικά έτη πάνω από τα 35 δεν μετράνε). Πριν από τα 25 έτη παλιά δεν μπορούσε να φύγει κάποιος εξ Υπξκών (για τους τρίτεκνους αυτό δεν ισχύει πλέον), αλλά έτσι κι αλλιώς χωρίς 25 πραγματικά έτη χάνετε τα 5 εκστρατείας και δεν νομίζω κανένας να το επιχειρήσει!
Νόμος Κονδύλη

β. Εάν προέρχεστε εξ Ανθστών ή ΕΜΘ ή είστε Μονιμοποιηθείς και εφόσον το δικαιούστε, επιλέγετε στο αντίστοιχο πεδίο «ΑΝΘ/ΕΜΘ«.
Στην περίπτωση αυτή υπολογίζονται τα επιπλέον 3 έτη για να αυξηθεί η βασική σύνταξη χωρίς να αλλάξει ο οικονομικός βαθμός.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις τα χρόνια υπολογισμού της βασικής σύνταξης αυξάνονται κατά 3, απλά τα έτη αυτά δεν καταγράφονται ως συντάξιμα, προκειμένου να μην συμπεράνει κάποιος λανθασμένα ότι συμπλήρωσε 35ετία και γλυτώνει την κράτηση του 40%.

3. Το έτος υπολογισμού ΒΟΕΑ του στρατού είναι επιλέξιμο!
Για να μην υπάρχουν 3 πίνακες που μπερδεύουν αντί να βοηθούν, μπορείτε να επιλέξετε το έτος υπολογιμού του ΒΟΕΑ (2010, 2011 ή 2012).
Εάν γίνουν περαιτέρω μειώσεις θα προστεθεί και έτος 2013!

4. Μειώθηκε το επίδομα υψηλής ευθύνης Ταξιάρχου / Αρχιπλοιάρχου!
Πάντα ίσχυε για τους ανωτάτους αξκούς να υπολογίζεται στη σύνταξη το επίδομα υψηλής ευθύνης αντί για το ποσό των 176 €, το οποίο μέχρι τις 1-8-2012 ήταν για όλους τους ανωτάτους μεγαλύτερο από 176 €.
Με το πρόσφατο μισθολόγιο όμως το επίδομα του Ταξιάρχου μειώθηκε σε 133 € και πλέον είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσό (176 €) όλων των βαθμών!
Μέχρι σήμερα έβαζα αυτό το επίδομα αυθαίρετα στα 176 €, θεωρώντας ότι θα ψηφιστεί κάποια τροποποίηση για τη ρύθμιση του θέματος.
Τέτοια ρύθμιση δεν υπήρξε και όπως ενημερώθηκα από τα σχόλια συναδέλφων το ΓΛΚ ακολουθεί τον ισχύοντα νόμο και υπολογίζει επίδομα 133 €!
Πάντως όσοι φύγατε Ταξίαρχοι μην νομίζετε ότι χάνετε 43 €, η διαφορά στο τελικό πληρωτέο μπορεί να είναι κάτω από 10 €, ας όψεται η πρόσφατη κράτηση «σε όλο το ποσό»!!!
Κάντε τον υπολογισμό σας με διοικητικό βαθμό Ταξιάρχου και μετά βάλτε Σχης/Σμχος/Πχος και θα δείτε πόσο πραγματικά χάνετε.

5. Ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο του ΓΛΚ (σελίδα «Βοηθήματα –> Έγγραφα»).
Ο υπολογισμός του φόρου στη σύνταξη αλλά και στα μερίσματα είναι 100% ακριβής:
Όσοι έχετε πάρει ανάλυση των μερισμάτων σας το προηγούμενο τρίμηνο μπορείτε να ελέγξετε το φόρο και όλες τις κρατήσεις (εκτός από την καινούρια του Ν.4093), όλα τα νούμερα πρέπει να είναι σωστά με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού!
Διαιρέστε οποιαδήποτε τιμή της βεβαίωσης που έχετε με το 3 (γιατί αφορά τρίμηνο) και πρέπει να βγάλετε ακριβώς τα ίδια νούμερα.

Όσον αφορά το φόρο της σύνταξης, ο φόρος που υπολογίζω (όπως τον υπολογίζει και το ΓΛΚ) δεν λαμβάνει υπόψη όλο το εισόδημά σας γιατί δεν συνυπολογίζει τα μερίσματα, γι’ αυτό στο τέλος του έτους με τη φορολογική σας δήλωση θα κληθείτε να πληρώσετε ένα επιπλέον ποσό (εμφανίζεται με τίτλο «Φόρος που χρωστάτε»).

Τέλος υπολογίζεται το ετήσιο καθαρό ποσό, ο συνολικός παρακρατηθείς αλλά και ο αναλογούν φόρος, όπως θα κληθείτε να τα συμπληρώσετε στη φορολογική σας δήλωση! (είναι το άθροισμα των καθαρών ποσών σύνταξης και μερισμάτων, το άθροισμα των παρακρατηθέντων φόρων σύνταξης και μερισμάτων κλπ).

31 Ιαν. 2013

Τελικά οι εσωτερικές πληροφορίες και τα σχόλια που αναφέρθηκαν εδώ για το ΕΚΟΕΜ ήταν λάθος.
Άλλο ένα γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα ότι όταν ένας νόμος ψηφιστεί αλλάζει μόνο με άλλο νόμο (ή εγκύκλιο) και όχι με υποσχέσεις!
Λαμβάνοντας υπόψη αυτά που λέει το ΜΤΝ εδώ Ανακοίνωση ΜΤΝ 29-1-13 τα ΕΚΟΕΜ συμμετέχουν κανονικά στο άθροισμα των αποδοχών και στη νέα κράτηση 2013.

Έτσι οι σελίδες των υπολογισμών άλλαξαν και πάλι (όπως σωστά ήταν πριν τις 25-1-2013) και το ΕΚΟΕΜ μαζί με το ΜΤΣ/Ν/Α και τη σύνταξη διαμορφώνουν το συνολικό ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η νέα κράτηση Ν.4093 για το 2013.

Προστέθηκε ένδειξη δίπλα από τη νέα κράτηση που δείχνει εάν το εναπομείναν ποσό είναι μικρότερο από τα όρια ασφαλείας, όταν οι αποδοχές βρίσκονται ελάχιστα πάνω από το εκάστοτε ποσό αλλαγής ποσοστού (1.000 – 1.500 – 2.000 – 3.000)!
Εάν η κράτηση αφαιρείται ολόκληρη αναγράφεται η ένδειξη «Ενεργό Όριο: ΟΧΙ», αλλιώς αναγράφεται το όριο ασφαλείας που ενεργοποιείται αντίστοιχα, δηλ. «Ενεργό Όριο: 1.425» ή «Ενεργό Όριο: 1.800» ή «Ενεργό Όριο: 2.550».
Όταν ενεργοποιείται το όριο ασφαλείας θα παρατηρήσετε ότι το ποσό που παρακρατείται (και στη σύνταξη και στα μερίσματα) είναι μικρότερο από αυτό που αναλογεί στο αναγραφόμενο ποσοστό της κράτησης (5-10-15-20%), προκειμένου το σύνολο των καθαρών αποδοχών σας να μην υπολείπεται του ορίου.

Επίσης, επειδή στην Αεροπορία δεν υπογράφηκε ακόμη η προταθείσα από το ΜΤΑ μείωση του μερίσματος κατά 30%, μπορείτε πλέον να επιλέξετε εσείς το ποσό του μεριδίου (12,29 € ή 8,60 €).
Επειδή για την ώρα πληρωνόμαστε με τιμή μεριδίου 12,29 € υπολογίστε με αυτή την τιμή τη σύνταξη και τις κρατήσεις σας!

29 Ιαν. 2013

Άλλαξε επιτέλους και η σελίδα υπολογισμού σύνταξης του Ναυτικού.
Δεν έχουν μπει βαθμοί μικρότεροι του Πλωτάρχη, γιατί δεν έχω βρει στοιχεία για τα δικαιούμενα μερίδια ΜΤΝ σε μικρούς βαθμούς (ακόμα και για τους μεγάλους δεν είμαι 100% σίγουρος!).

Το κόστος αναγνώρισης ετών στο ΜΤΝ (μόνο για Θητεία και Σπουδές) αφαιρείται αυτόματα από το δικαιούμενο εφάπαξ (τουλάχιστον έτσι αναφέρει το ΜΤΝ στη σελίδα του) και αναφέρεται μόνο για ενημέρωση.

Προστέθηκαν οι βαθμοί Ανθστής έως Λγός/Σγός στη Σύνταξη και στο Εφάπαξ ΓΕΣ και ΓΕΑ, καθώς και στο εφάπαξ ΓΕΝ (για τη σύνταξη προαναφέρθηκε το πρόβλημα).

Βελτιώθηκε περαιτέρω ο τρόπος υπολογισμού του Ν.3/35 Ανθστή και πλέον εφαρμόζεται μόνο εάν τα πραγματικά έτη είναι από 25 έως 30, ενώ στον πίνακα της Βασικής Σύνταξης εμφανίζεται ο ο προκαθορισμένος (μικρότερος) βαθμός υπολογισμού. Τα μερίδια του Μετοχικού Ταμείου εξακολουθούν να υπολογίζονται με τον κανονικό οικονομικό βαθμό.

26 Ιαν. 2013

Έγιναν νέες αλλαγές και προσθήκες στους υπολογισμούς της σύνταξης ΓΕΑ και ΓΕΣ.

Αλλαγές:
1. Το ΕΚΟΕΜΑ/ΕΚΟΕΜΣ δεν συμμετέχει πλέον στο άθροισμα επί του οποίου υπολογίζεται η νέα κράτηση 2013 (ενημέρωση από villas στα σχόλια παρακάτω). Αυτό είναι πολύ καλό νέο για όλους γιατί αφενός μειώνεται το ποσό της νέας κράτησης, αφετέρου σε κάποιες περιπτώσεις αλλάζει και το ποσοστό της κράτησης για όσους ήταν λίγο πάνω από το εκάστοτε όριο (από 15 σε 10% ή από 10 σε 5%)!
Ειδικά για τους στραταίους είναι ακόμη καλύτερο, αφού το ΕΚΟΕΜΣ είναι μεγαλύτερο του ΜΤΣ.

2. Στην αεροπορία υπολογίζεται σωστά πλέον το κόστος αναγνώρισης σύμφωνα με το μέρισμα που δικαιούνταν ο ενδιαφερόμενος την ημέρα της αποστρατείας του (πληροφορίες από GEORGIOSP) και όχι με το διοικητικό μισθό όπως στο στρατό. Και οι δύο τρόποι βέβαια είναι άδικοι και θα το αναλύσω εν καιρώ στην πρώτη σελίδα.

3. Διορθώθηκε ένα λάθος όπου εάν επέλεγες ΟΧΙ στην αναγνώριση πλασματικών ετών και ΟΧΙ στην Εφάπαξ καταβολή μηδενίζονταν κάποιες μεταβλητές.

Προσθήκες:
1. Ζητήθηκε και μπήκε επιλογή Ανθλγού/Ανθσγού και Ανθυπασπιστή για τον οικονομικό βαθμό (προπορεία για την επαπειλούμενη εξίσωση διοικητικού και οικονομικού βαθμού).

2. Προστέθηκε η έκτακτη εισφορά 1 ή 2% στις κρατήσεις της σύνταξης. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνεται παρακράτηση κάθε μήνα ή θα την πληρώσουμε μαζεμένη με την εκκαθάριση της δήλωσης, αλλά σε κάθε περίπτωση καλό είναι να την ξέρουμε!

24 Ιαν. 2013

Έγιναν 2 διορθώσεις και 3 βελτιώσεις στους υπολογισμούς της σύνταξης ΓΕΣ (σε λίγο και οι άλλοι).

Διορθώσεις (επισημάνθηκαν από το συνάδελφο GEORGIOSP):
1. Το ΒΟΕΑ δεν αποτελεί πλέον φορολογητέο ποσό & δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου (αφαιρείται από το μέρισμα).
2. Όσοι είναι έγγαμοι και έχουν ημερομηνία διαγραφής μέχρι 31-10-2011 λαμβάνουν οικογενειακό επίδομα σύμφωνα με τα παλιά δεδομένα, δηλ. 35 € ο γάμος, 18 € καθένα από τα 2 πρώτα παιδιά κλπ. Ακόμα και όταν ενηλικιωθούν τα παιδιά τους, αυτοί θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα 35 € του γάμου για πάντα (ενώ αυτοί που έφυγαν μετά από 1-11-2011 πάνε στο μηδέν)!

Βελτιώσεις:
1. Μπήκε επιλογή Εγγάμου-Αγάμου προκειμένου να υπολογίζεται σωστά το ανωτέρω επίδομα γάμου για όσους αποστρατεύτηκαν πριν τις 31-10-2011.
2. Υπολογίζεται πλέον η μείωση του ετήσιου φόρου λόγω προκράτησης (διαφορά παρακρατούμενου και αναλογούντος φόρου).
3. Υπολογίζεται η ημερομηνία λήξης των κρατήσεων στο μέρισμα ΜΤΣ λόγω αναγνώρισης βαθμού, ΕΚΟΕΜΣ και πλασματικών ετών (για να ξέρετε μέχρι πότε θα τα πληρώνετε)!

23 Ιαν. 2013

Οι νέες προσθήκες ξεκίνησαν από το Στρατό Ξηράς, γιατί μόνο σε αυτόν επιτρέπεται η αναγνώριση στο ΜΤΣ κάθε είδους πλασματικής υπηρεσίας (εκστρατείας, θητείας, σπουδών & εξαμήνων). Η αναγνώριση στη σύνταξη γίνεται σε όλους τους κλάδους.
Στην Αεροπορία δεν αναγνωρίζονται τα έτη λόγω εξαμήνων και στο Ναυτικό νομίζω ότι δεν αναγνωρίζονται καθόλου τα πλασματικά έτη παρά μόνο η πραγματική υπηρεσία (φυσικά και η θητεία και οι σπουδές που είναι πραγματικά έτη).

Στη “Σύνταξη ΓΕΣ” έγιναν οι κάτωθι αλλαγές:

1. Προστέθηκε επιλογή για έτη θητείας και σπουδών.
Επισημαίνεται ότι τα έτη άνω της 35ετίας δεν αυξάνουν περαιτέρω τη σύνταξη (μέγιστο 800 χιλιοστά). Για να πάρει κάποιος παραπάνω θα πρέπει να έχει άνω των 35 πραγματικά έτη (χωρίς εκστρατείας, εξαμήνων & ανθστή). Επειδή αυτή η περίπτωση αφορά ελάχιστους δεν την υπολογίζω.

2. Τα 3 έτη ανθυπασπιστή εάν επιλεγούν αυξάνουν τη σύνταξη κατά 3/35 (μέσω των χιλιοστών) αλλά δεν αλλάζουν τον οικονομικό βαθμό. (όποιος ξέρει τι ακριβώς ισχύει ας στείλει μήνυμα γιατί στο site www.vnews.gr λέει άλλα).

3. Προστέθηκε επιλογή για αναγνώριση στο ΜΤΣ ξεχωριστά των ετών εκστρατείας, θητείας και διπλών εξαμήνων (μπορούν να αναγνωριστούν μεμονωμένα ή και όλα).
Προσοχή γιατί οποιαδήποτε έτη πάνω από τα 35 χάνονται έτσι κι αλλιώς (δεν αυξάνονται περαιτέρω τα μέρισματα).

4. Για όσα πλασματικά έτη γίνει επιλογή “ΝΑΙ” στο πεδίο “Αναγνώριση στο ΜΤΣ” θα δείτε ότι υπολογίζονται αρχικά οι οφειλόμενες κρατήσεις (ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ) ανά έτος και παρακάτω συνολικά για τα έτη που καθορίσατε.
Εάν επιλέξετε ΟΧΙ στο “Εφάπαξ καταβολή”, το οφειλόμενο ποσό κατανέμεται σε άτοκες δόσεις για χρονικό διάστημα ίσο με το αναγνωριζόμενο. Ο χρόνος αυτός φαίνεται δεξιά από το πεδίο “Αναγν. Πλασμ. Ετών” στον υπολογισμό μερίσματος ΜΤΣ.

5. Τέλος προστέθηκαν πεδία για τον υπολογισμό ΒΟΕΑ από το έτος 2010, γιατί από ότι ξέρω εκκρεμούν αιτήσεις από τότε.
Υπάρχει επιλογή για έτη τέκνου από 20 έως 30, θα δείτε ότι περίπου από τα 28 έτη και επάνω δεν αυξάνεται το ΒΟΕΑ, γιατί υπάρχει ανώτατο ύψος 60 δικαιούμενων μερισμάτων.
Τα ΒΟΕΑ υπολογίζονται με τα μερίσματα που ίσχυαν για κάθε χρόνο.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για όσους έχουν ήδη αποστρατευθεί, θα ήθελα ενημέρωση από αυτούς εάν βγαίνουν σωστά ή όχι τα νούμερα, σχετικά με τις κρατήσεις αναγνώρισης, τους αριθμούς μεριδίων ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ, καθώς και τα ΒΟΕΑ.

 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.