Ανταποδοτική σύνταξη ΕΦΚΑ

Υπολογισμός ανταποδοτικής σύνταξης ΕΦΚΑ με βάση την αρχική ΣΠ του ΓΛΚ που εκδόθηκε κατά τη διαγραφή.
Υπάρχει ειδική σελίδα ανάλυσης ΣΠ με υπόδειγμα και επεξήγηση υπολογισμών (στα δεξιά) –> Συνταξιοδοτική Πράξη ΓΛΚ

Οι κάτωθι υπολογισμοί έχουν ενσωματωθεί στις σελίδες σύνταξης ανά υπηρεσία με την επιλογή [3. Ενημερωτικό ΕΦΚΑ]

Τα σχόλια είναι κλειστά.