Υπολογισμός κράτησης Ν.4093 στα καθαρά μερίσματα

Εφαρμόστηκε μία σημαντική αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της νέας κράτησης του Ν.4093/12 (5~20%), για την οποία διορθώθηκαν οι υπολογισμοί σε όλες τις συντάξεις, ώστε το συνολικό εισόδημα για τον καθορισμό του ποσοστού κράτησης να είναι:
καθαρή Σύνταξη + καθαρό μέρισμα ΜΤΣ/Ν/Α + καθαρό μέρισμα ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α
Για τον υπολογισμό του καθαρού ποσού των μερισμάτων αφαιρούνται όλες οι κρατήσεις / εισφορές εκτός από το φόρο.
Το ίδιο εφαρμόστηκε και για τα ταμεία ΤΕΑΥΠ, ΤΕΑΕΧ και ΤΕΑΥΠΣ των σωμάτων ασφαλείας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.