Απασχόληση 2015

ΕΡΓΑΣΙΑΤΑΜΕΙΟΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΕΙΣΦΟΡΕΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α. Δημόσιο & ΟΤΑ
όλες οι ηλικίες

(καμία εξαίρεση)
Δημόσιο
ΟΤΑ
Περικοπή του 70% της ακαθάριστης
σύνταξης χωρίς κανένα όριο.
Αφαιρούνται από
τη μισθοδοσία
(Δημοσίου ή ΟΤΑ)
Επίσης περικόπτονται κατά το ίδιο ποσοστό 70% όλα τα μερίσματα.
Επιτρέπεται (χωρίς περικοπή) ωρομίσθια απασχόληση μέχρι 10 ώρες εβδομαδιαίως σε δημόσιο φορέα (πχ. διδασκαλία σε δημόσιες σχολές).
β.1. Υπάλληλοι
κάτω από 47 έτη

(πλην εξαιρέσεων)
ΙΚΑΠλήρης διακοπή σύνταξης
(πλην αυτεπάγγελτης αποστρατείας
όπου ισχύει το β.2 ασχέτως ηλικίας)
Προβλεπόμενες από
το ΙΚΑ (εργοδότη και ασφαλισμένου)
Η διακοπή σύνταξης ισχύει σε κάθε περίπτωση, ακόμη και για εργασία λιγότερη από 10 ώρες εβδομαδιαίως (ως ιδιωτικός υπάλληλος).
β.2. Υπάλληλοι
άνω των 47 ετών

(πλην εξαιρέσεων)
ΙΚΑΠερικοπή του 70% της ακαθάριστης
σύνταξης άνω των 30 ημ/σθίων εργάτη
(+6 ημ/σθια για κάθε προστ/νο τέκνο)
Προβλεπόμενες από
το ΙΚΑ (εργοδότη και ασφαλισμένου)
Η περικοπή σύνταξης ισχύει σε κάθε περίπτωση, ακόμη και για εργασία λιγότερη από 10 ώρες εβδομαδιαίως (ως ιδιωτικός υπάλληλος).
γ.1. Αυταπασχόληση
κάτω από 47 έτη

(πλην εξαιρέσεων)
ΟΑΕΕ
ΕΤΑΑ
Πλήρης διακοπή σύνταξης
(πλην αυτεπάγγελτης αποστρατείας
όπου ισχύει το γ.2 ασχέτως ηλικίας)
Προβλεπόμενες από
ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ
(152,41 € για ΟΑΕΕ)
Εξαιρούνται από πληρωμή εισφορών όσοι ασφαλίζονταν σε 2 φορείς.
Πχ. Ιατρός με ασφάλιση Δημοσίου & ΤΣΑΥ, μετά τη συνταξιοδότηση από το Δημόσιο συνεχίζει την ασφάλισή του στο ΤΣΑΥ, χωρίς πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ.
γ.2. Αυταπασχόληση
άνω των 47 ετών

(πλην εξαιρέσεων)
ΟΑΕΕ
ΕΤΑΑ
Περικοπή του τμήματος της ακαθάριστης
σύνταξης άνω των 60 ημ/σθίων εργάτη
(+6 ημ/σθια για κάθε προστ/νο τέκνο)
Προβλεπόμενες από
ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ
(152,41 € για ΟΑΕΕ)
Εξαιρούνται από πληρωμή εισφορών όσοι ασφαλίζονταν σε 2 φορείς.
Πχ. Ιατρός με ασφάλιση Δημοσίου & ΤΣΑΥ, μετά τη συνταξιοδότηση από το Δημόσιο συνεχίζει την ασφάλισή του στο ΤΣΑΥ, χωρίς πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
κατηγοριών (β),(γ)

(δικαιούχοι στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
ΙΚΑ
ΟΑΕΕ
ΕΤΑΑ
Καμία επίπτωση στη σύνταξηΠροβλεπόμενες από
τον εκάστοτε φορέα
(ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ)
1. Σύνταξη επιζώντος συζύγου.
2. Πολεμική σύνταξη ή σύνταξη παθόντος εν υπηρεσία ένεκα αυτής.
3. Πολύτεκνοι με τουλάχιστον ένα προστατευόμενο τέκνο.
4. Γονείς τέκνου ανίκανου για εργασία με ποσοστό 67% και άνω.
5. Εργασία στο εξωτερικό (καν. ΕΟΚ 1408/71-574/72, διμερείς συμβάσεις).

Σύμφωνα με τα ισχύοντα και όπως αναφέρεται στην παρ. 4.Α. του εγγράφου “Απονομή Σύνταξης” που μας έχει αποστείλει το ΓΛΚ, θα πρέπει να δηλωθεί στο ΓΛΚ η ανάληψη εργασίας σε κάθε περίπτωση, άσχετα εάν υπάρχουν ή όχι επιπτώσεις στη σύνταξη. Σε διαφορετική περίπτωση περικόπτεται αναδρομικά ολόκληρη η σύνταξη, από την ημέρα ανάληψης εργασίας.

Σημείωση: Η σελίδα αφορά απόστρατους σωμάτων ασφαλείας και στρατιωτικούς που είχαν δηλώσει στο ΓΛΚ ανάληψη εργασίας πριν από τον Μάιο 2016.

Απασχόληση αποστράτων
Απάντηση ΓΛΚ προς συνάδελφο

Περικοπή για δεκάωρο
Περικοπή για δεκάωρο

Περικοπή λόγω εργασίας
Παράδειγμα περικοπής

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2017 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.