Σύνταξη ΕΦΚΑ χωρίς προσ. διαφορά

Ο υπολογισμός σύνταξης είναι ανεπίσημος και απλά συμβουλευτικός. Μοναδικοί επίσημοι αρμόδιοι φορείς για καθορισμό της σύνταξης είναι το ΓΛΚ και ο ΕΦΚΑ.
α. Οδηγίες συμπλήρωσης και περιγραφή πινάκων και πεδίων εισαγωγής στοιχείων –> Αναλυτικός υπολογισμός σύνταξης [ΕΦΚΑ 2017]
β. Οδηγίες για υπολογισμό προσωπικής διαφοράς, μερισμάτων και πληρωτέας σύνταξης –> Χρήση εξειδικευμένων σελίδων υπολογισμού ανά υπηρεσία


Υπόδειγμα συμπλήρωσης πίνακα “Ε”
Λανθασμένη συμπλήρωση πίνακα “Ε”

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2016-2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.