Σύνταξη ΕΦΚΑ χωρίς προσ. διαφορά (2017)

Ο υπολογισμός σύνταξης είναι ανεπίσημος και απλά συμβουλευτικός. Μοναδικοί επίσημοι αρμόδιοι φορείς για καθορισμό της σύνταξης είναι το ΓΛΚ και ο ΕΦΚΑ.
Οδηγίες για υπολογισμό προσωπικής διαφοράς, μερισμάτων και πληρωτέας σύνταξης –> Χρήση εξειδικευμένων σελίδων υπολογισμού ανά υπηρεσία


Υπόδειγμα συμπλήρωσης πίνακα “Ε”
Λανθασμένη συμπλήρωση πίνακα “Ε”

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2016-2017 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.