Αστυνομία τ. ΑΠ

Όλοι οι υπολογισμοί είναι ανεπίσημοι και απλά συμβουλευτικοί. Μοναδικοί επίσημοι αρμόδιοι φορείς για καθορισμό της σύνταξης είναι το ΓΛΚ και ο ΕΦΚΑ.
Οδηγίες συμπλήρωσης και ανάλυση δεδομένων πεδίων –> Συνένωση σελίδων σύνταξης ανά υπηρεσία και “ΕΦΚΑ 2020”

Τα σχόλια είναι κλειστά.