Επίδομα Τέκνων ΟΠΕΚΑ


Οδηγίες

1. Επιλέξτε “Αριθμός Γονέων” = 1 για περίπτωση χηρείας ή διαζυγίου.

2. Ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα των καθαρών ποσών των συζύγων που δηλώθηκαν το προηγούμενο οικονομικό έτος (μαζί με τόκους, ενοίκια, μερίσματα μετοχών κλπ).

3. Το ενιαίο επίδομα καταβάλλεται για άγαμα τέκνα που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος ηλικίας ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Ειδικά, για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ι.Ε.Κ., το επίδομα καταβάλλεται μόνο για το χρόνο φοίτησης που προβλέπεται από την κάθε σχολή και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους.

Χρήσιμες ιστοσελίδες & στοιχεία

ΟΓΑ – Οικογενειακά Επιδόματα (Ιαν. 2015)

ΟΓΑ – Πληροφοριακά στοιχεία

ΟΓΑ – Πληροφορίες Αιτήσεων Επιδομάτων

Taxisnet – Αίτηση Επιδόματος (Α21)


Τα σχόλια είναι κλειστά.