Πυροσβεστικό Σώμα

Όλοι οι υπολογισμοί είναι ανεπίσημοι και απλά συμβουλευτικοί. Μοναδικοί επίσημοι αρμόδιοι φορείς για καθορισμό της σύνταξης είναι το ΓΛΚ και ο ΕΦΚΑ.
Οδηγίες συμπλήρωσης –> Ερωτήσεις 5.1.α και 5.2.α στην ενότητα FAQ. Ανάλυση δεδομένων πεδίων –> Διαδραστική σελίδα επεξήγησης

Τα σχόλια είναι κλειστά.