Πυροσβεστικό Σώμα

Όλοι οι υπολογισμοί είναι ανεπίσημοι και απλά συμβουλευτικοί. Μοναδικοί επίσημοι αρμόδιοι φορείς για καθορισμό της σύνταξης είναι το ΓΛΚ και ο ΕΦΚΑ.
Οδηγίες συμπλήρωσης –> Ερωτήσεις 5.1.α και 5.2.α στην ενότητα FAQ. Επεξηγήσεις νομοθεσίας και επιλογή έτους αναφοράς –> Συντάξεις με νέα μέτρα

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2017 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.