Σχόλια

Ενότητες σχολίωνΠεριλαμβάνονταιΠαρατηρήσεις
Συνταξιοδοτικά θέματα που ισχύουν για όλους τους στρατιωτικούς και τα σώματα ασφαλείας, διαδικασίες ΓΛΚ, αναγνωρίσεις, ΙΚΑ, θεμελίωση δικαιώματος, περικοπή λόγω εργασίας κλπ.Ερωτήματα σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, διαδικασίες και επίσημες ανακοινώσεις κρατικών υπηρεσιών (ΓΛΚ, ΙΚΑ, ΗΔΙΚΑ).
Επίσης διευκρινήσεις για τις σελίδες γενικού ενδιαφέροντος "Δικαίωμα Σύνταξης", "Σύνταξη 2015", "Απασχόληση" κλπ.
Συνταξιοδοτικά θέματα Στρατού Ξηράς,
μερίσματα ΜΤΣ & ΕΚΟΕΜΣ, εφάπαξ ΕΛΟΑΣ, γενικές πληροφορίες για ΜΤΣ - ΕΛΟΑΣ,
ισχύουσες διαδικασίες κλπ.
Ερωτήματα σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, διαδικασίες και επίσημες ανακοινώσεις ταμείων Στρατού (ΓΕΣ, ΜΤΣ, ΕΛΟΑΣ).
Επίσης διευκρινήσεις σχετικά με τις σελίδες "Σύνταξη ΓΕΣ" και "Εφάπαξ ΕΛΟΑΣ".
Συνταξιοδοτικά θέματα Ναυτικού & Λιμενικού,
μερίσματα ΜΤΝ & ΕΚΟΕΜΝ, εφάπαξ ΕΛΟΑΝ, γενικές πληροφορίες για ΜΤΝ - ΕΛΟΑΝ,
ισχύουσες διαδικασίες κλπ.
Ερωτήματα σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, διαδικασίες και επίσημες ανακοινώσεις Ναυτικού & Λ.Σ. (ΓΕΝ, ΜΤΝ, ΕΛΟΑΝ, ΤΑΛΣ).
Επίσης διευκρινήσεις σχετικά με τις σελίδες "Σύνταξη ΓΕΝ", "Εφάπαξ ΕΛΟΑΝ" και "Εφάπαξ ΤΑΛΣ".
Συνταξιοδοτικά θέματα Πολεμικής Αεροπορίας,
μερίσματα ΜΤΑ & ΕΚΟΕΜΑ, εφάπαξ ΕΛΟΑΑ, γενικές πληροφορίες για ΜΤΑ - ΕΛΟΑΑ,
ισχύουσες διαδικασίες κλπ.
Ερωτήματα σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, διαδικασίες και επίσημες ανακοινώσεις ταμείων Αεροπορίας (ΓΕΑ, ΜΤΑ, ΕΛΟΑΑ).
Επίσης διευκρινήσεις σχετικά με τις σελίδες "Σύνταξη ΓΕΑ" και "Εφάπαξ ΕΛΟΑΑ".
Συνταξιοδοτικά θέματα Σωμάτων Ασφαλείας,
μερίσματα ΤΕΑΠΑΣΑ, εφάπαξ ΤΠΑΣ-ΤΠΥΑΠ-ΤΠΥΠΣ, γενικές πληροφορίες για ΜΤΣ - ΕΛΟΑΣ,
ισχύουσες διαδικασίες κλπ.
Ερωτήματα σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, διαδικασίες και επίσημες ανακοινώσεις ταμείων Σ.Α. (ΤΕΑΠΑΣΑ).
Επίσης διευκρινήσεις σχετικά με τις σελίδες υπολογισμού σύνταξης και εφάπαξ των Σωμάτων Ασφαλείας.
Σχόλια σχετικά με την τρέχουσα ειδησεογραφία,
για συνταξιοδοτικά θέματα που ΔΕΝ περιλαμβάνονται σε ψηφισμένους νόμους και διατάξεις.
Παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες, εκτιμήσεις για μελλοντικές εξελίξεις επί του συνταξιοδοτικού, προσωπικές απόψεις και σχολιασμός κλπ. Υβριστικά σχόλια και ονομαστικές επιθέσεις σε πολιτικούς θα διαγράφονται χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Σχόλια για την υποβολή φορολογικής δήλωσης και προσωπικές εκτιμήσεις συναδέλφων για το θέμα.Ερωτήσεις σχετικά με τη συμπλήρωση του εντύπου φορολογικής δήλωσης. Σημειώνεται ότι όλες οι απαντήσεις δίνονται από συναδέλφους, κατά συνέπεια είναι ανεπίσημες και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν έναν επαγγελματία λογιστή.

Τα σχόλια είναι κλειστά.