Απασχόληση 2017

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 13-5-2016

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΤΑΜΕΙΟΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΕΙΣΦΟΡΕΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
(υπουργεία, ΟΤΑ,
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ)
Δημόσιο
ΟΤΑ
Πλήρης 100% περικοπή
όλων των συντάξεων
κύριων και επικουρικών.
Αφαιρούνται από
τη μισθοδοσία
(Δημοσίου ή ΟΤΑ)
Το 2019 το ΜΤΑ άρχισε να περικόπτει 100% και τα μερίσματα μόνο για διαγραφές μετά το 2016.
Τα άλλα δύο μετοχικά ταμεία (ΜΤΣ & ΜΤΝ) δεν έχουν προβεί ακόμη σε αντίστοιχη περικοπή.
Μισθωτός σε
ιδιωτική εταιρεία
ΙΚΑΠερικοπή 60% στις
ακαθάριστες συντάξεις
κύριες και επικουρικές.
Προβλεπόμενες
ΙΚΑ (εργοδότη - ασφαλισμένου)
Το 2019 το ΜΤΑ άρχισε να περικόπτει κατά 60% τα μερίσματα μόνο για διαγραφές μετά το 2016.
Τα άλλα δύο μετοχικά ταμεία (ΜΤΣ & ΜΤΝ) δεν έχουν προβεί ακόμη σε αντίστοιχη περικοπή.
ΑυταπασχόλησηΟΑΕΕ
ΕΤΑΑ
Περικοπή 60% στις
ακαθάριστες συντάξεις
κύριες και επικουρικές.
Προβλεπόμενες
από ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ
Το 2019 το ΜΤΑ άρχισε να περικόπτει κατά 60% τα μερίσματα μόνο για διαγραφές μετά το 2016.
Τα άλλα δύο μετοχικά ταμεία (ΜΤΣ & ΜΤΝ) δεν έχουν προβεί ακόμη σε αντίστοιχη περικοπή.

Εάν η απασχόληση δεν είναι μηνιαία η περικοπή είναι ανάλογη με τις ημέρες εργασίας (25 εργάσιμες ημέρες ανά μήνα).
Πχ. για μικτή σύνταξη 1.000 € η περικοπή για κάθε ημέρα απασχόλησης είναι 1.000 / 25 = 40 € x 60% = περικοπή 24 € / ημέρα.
Η μείωση στο πληρωτέο φυσικά είναι μικρότερη (περίπου 18 €) διότι μειώνεται αντίστοιχα ο φόρος και η εισφορά περίθαλψης.

Οι παραπάνω περικοπές ισχύουν για όσους ξεκινήσουν να εργάζονται μετά την 13-5-2016, άσχετα πότε συνταξιοδοτήθηκαν.
Οι συνταξιούχοι πριν αναλάβουν εργασία θα πρέπει να το δηλώσουν στον ΕΦΚΑ, καθώς και στο φορέα επικουρικής ασφάλισης ή μετοχικό ταμείο. Σε διαφορετική περίπτωση καταλογίζονται αναδρομικά όλες οι περικοπές με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.
Η διαδικασία της περικοπής αργεί πολύ και είναι αναδρομική: https://enstoloi.net/stratos/comment-page-147/#comment-43830


ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συντάξεις χηρείαςΗ περικοπή 60% λόγω εργασίας ισχύει
μόνο για τις συντάξεις γήρατος.
Mετά την πάροδο 3 ετών προβλέπεται μείωση της σύνταξης χηρείας κατά 50%.
Δεν μειώνεται η σύνταξη χηρείας για τα πρώτα 3 χρόνια.Μετά την τριετία από το θάνατο, εάν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή λαμβάνει δική του σύνταξη, τότε η σύνταξη χηρείας μειώνεται κατά 50%.
Συντάξεις ανικανότητας
εξαιτίας της υπηρεσίας
Πάθηση στην υπηρεσία και εξαιτίας αυτής.Καμία περικοπή.Σχετικό έγγραφο ΓΛΚ
Επίσης η σύνταξη υπολογίζεται με βάση το προηγούμενο καθεστώς (ΠΔ 169/07).
Συντάξεις ανικανότητας
εκτός υπηρεσίας
Η περικοπή λόγω εργασίας ισχύει
μόνο για τις συντάξεις γήρατος.
Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση του θέματος
με τον ΕΦΚΑ.
Οι συντάξεις ανικανότητας δημοσίου εμφανίζονται στο Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης ΑΤΛΑΣ ως συντάξεις "γήρατος".
Εισόδημα από πνευματικά δικαιώματαΚαμία περικοπή.H λήψη εσόδων από πνευματικά δικαιώματα δεν συνιστά ανάληψη δραστηριότητας μετά τη συνταξιοδότηση.
Εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ύπαρξη διμερούς σύμβασηςΚαμία περικοπή.Δεν υπάρχει περικοπή για εργασία σε χώρα που υπάρχει διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας (Ν.2335/95).
Μισθωτός -
Αυτοαπασχόληση
Όταν για την εργασία δεν προκύπτει
υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ.
Καμία περικοπή.Δεν υπάρχει περικοπή για εργασία που δεν προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, ακόμη και εάν προκύπτει εισόδημα.
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης (υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ)Χωρίς αμοιβή ή με παραίτηση από τη λήψη αμοιβής (εφόσον προβλέπεται).Καμία περικοπή.Επιτρέπεται η λήψη εξόδων κίνησης ή παράστασης.
Αυτές οι αμοιβές θα καθοριστούν με επόμενη εγκύκλιο.
Αγροτικές εργασίες
(παλαιοί συνταξιούχοι)
Διαγραφή ή παραίτηση
πριν από 30-6-2016.
Καμία περικοπή για
αγροτικό εισόδημα
έως 50% του συνολικού.
Εάν το αγροτικό εισόδημα είναι πάνω από το 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος, τότε απαιτείται ασφάλιση στον ΟΓΑ και κατά συνέπεια επιβάλλεται περικοπή σύνταξης.
Αγροτικές εργασίες
(νέοι συνταξιούχοι)
Παραίτηση ή αποστρατεία
μετά την 1-7-2016.
Καμία περικοπή για
αγροτικό εισόδημα
μέχρι 4.923,12 €.
Εάν το ετήσιο αγροτικό εισόδημα είναι πάνω από 4.923,12 €, τότε εφαρμόζεται περικοπή 60% στη σύνταξη.


ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 12-5-2016
Για όσους ήταν συνταξιούχοι, είχαν δηλώσει την έναρξη εργασίας στο ΓΛΚ και ήδη εργάζονταν κατά την ημ/νία ψήφισης του νέου ασφαλιστικού (Μάιος 2016), ισχύουν οι παλαιές διατάξεις περικοπής σύνταξης και μερισμάτων εφόσον δεν διακόψουν την εργασία τους , σύμφωνα με αυτή τη σελίδα: Περικοπές για συνταξιούχους που ήδη εργάζονταν τoν Απρίλιο 2016

Εάν οι ανωτέρω θελήσουν κάποια στιγμή να αλλάξουν εργοδότη υπογράφοντας νέα σύμβαση, τότε μπορούν να συνεχίσουν να εμπίπτουν στις παλιές διατάξεις μόνο εφόσον η νέα σύμβαση είναι διαδοχική αμέσως μετά τη λήξη της παλιάς, χωρίς να υπάρχει ούτε μία ημέρα χωρίς ασφάλιση στον ΕΦΚΑ.
Εάν η νέα σύμβαση υπογραφεί έστω και 2 ημέρες μετά τη λήξη της παλιάς, τότε η σύνταξη θα περικοπεί κατά 60%.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2016-2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.