Απασχόληση 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΤΑΜΕΙΟΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΕΙΣΦΟΡΕΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
(υπουργεία, ΟΤΑ,
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ)
Δημόσιο
ΟΤΑ
Πλήρης 100% περικοπή
όλων των συντάξεων
κύριων και επικουρικών.
Αφαιρούνται από
τη μισθοδοσία
(Δημοσίου ή ΟΤΑ)
Δεν ισχύει καμία εξαίρεση.
Λογικά ΔΕΝ περικόπτονται μόνο τα μερίσματα (ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ-ΜΤΠΥ), γιατί δεν είναι επικουρικές συντάξεις.
Μισθωτός σε
ιδιωτική εταιρεία
ΙΚΑ Περικοπή 60% στις ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές.Προβλεπόμενες από
το ΙΚΑ (εργοδότη - ασφαλισμένου)
Δεν ισχύει καμία εξαίρεση.
Λογικά ΔΕΝ περικόπτονται μόνο τα μερίσματα (ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ-ΜΤΠΥ), γιατί δεν είναι επικουρικές συντάξεις.
ΑυταπασχόλησηΟΑΕΕ
ΕΤΑΑ
Περικοπή 60% στις ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές.Προβλεπόμενες από
ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ
Δεν ισχύει καμία εξαίρεση.
Λογικά ΔΕΝ περικόπτονται μόνο τα μερίσματα (ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ-ΜΤΠΥ), γιατί δεν είναι επικουρικές συντάξεις.

Οι παραπάνω περικοπές ισχύουν για όσους ξεκινήσουν να εργάζονται μετά την 13-5-2016, άσχετα πότε συνταξιοδοτήθηκαν.
Η περικοπή γίνεται αρκετό καιρό μετά την αίτηση και φυσικά είναι αναδρομική: https://enstoloi.net/stratos/comment-page-147/#comment-43828
Ακόμη και εάν κάποιος συνταξιούχος εργαζόταν πριν ψηφιστεί το νέο ασφαλιστικό, εάν διακόψει την εργασία του και υπογράψει μετά άλλη σύμβαση εργασίας, θα εμπίπτει στις ανωτέρω νέες περικοπές.
Οι συνταξιούχοι πριν αναλάβουν εργασία θα πρέπει να το δηλώσουν στον ΕΦΚΑ, καθώς και στο φορέα επικουρικής ασφάλισης ή μετοχικό ταμείο. Σε διαφορετική περίπτωση καταλογίζονται αναδρομικά όλες οι περικοπές με ετήσιο επιτόκιο 4,56% (Ν.4387/16 άρθρο 20 παρ. 5).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όσους ήταν συνταξιούχοι, είχαν δηλώσει την έναρξη εργασίας στο ΓΛΚ και ήδη εργάζονταν κατά την ημ/νία ψήφισης του νέου ασφαλιστικού (Μάιος 2016), ισχύουν οι παλαιές διατάξεις περικοπής σύνταξης και μερισμάτων εφόσον δεν διακόψουν την εργασία τους , σύμφωνα με αυτή τη σελίδα: Περικοπές για συνταξιούχους που ήδη εργάζονταν τoν Απρίλιο 2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΛΚ
Στις 6-9-2016 το ΓΛΚ εξέδωσε ανακοίνωση με πρόσθετες διευκρινήσεις για το θέμα της απασχόλησης συνταξιούχων του ελληνικού δημοσίου.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2016 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια έχουν κλείσει.