Ναυτικό-Λ.Σ.

Σελίδα σχολίων για το Πολεμικό Ναυτικό (διαβάστε πρώτα την ενότητα FAQ / Συχνές Ερωτήσεις).

Αφήστε ένα σχόλιο / ερώτηση

avatar
2500
Ntasman
Ntasman

Όσο αφορά τα δίπλα εξάμηνα έχει βγει καμία εγκύκλιος ;

ΣΩΜΑ:
Λιμενικό
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 12,21 ΓΙΑ ΠΟΣΟ 743,70 ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΩ Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ 17,72 ΔΙΑΦΟΡΑ 5,51 ΑΡΑ ΑΝΤΙΙ. ΓΙΑ 686,67 ΠΑΙΡΝΩ 681,16 ΑΠΛΑ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΩ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΣΩΜΑ:
Ναυτικό
ΔΗΜΗΤΡΗΣ75
ΔΗΜΗΤΡΗΣ75
ΦΕΚ 63Α /5-4-2018 Άρθρο 16 Προσαρμογή καταστατικών διατάξεων του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.) με τις ρυθμίσεις για το νέο μισθολόγιο 1. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του β.δ. 160/1970 (Α΄ 44) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Εισφορές από κρατήσεις ποσοστού 4,32% επί των μηνιαίων αποδοχών που καταβάλλονται στους μετόχους του Ταμείου και στις οποίες περιλαμβάνονται ο βασικός μισθός και το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών.». 2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του β.δ. 160/1970 αντικαθίσταται ως εξής: «1.α. Το παρεχόμενο στους ασφαλισμένους εφάπαξ βοήθημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, όπως ισχύει κάθε φορά, ορίζεται στα 56/100 των αποδοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται ο βασικός μισθός και τα 50/100 του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών του τελευταίου μήνα πριν από την αποχώρηση του ασφαλισμένου από την Υπηρεσία, πολλαπλασιαζόμενων επί τα έτη, τους μήνες και τις ημέρες της πραγματικής στρατιωτικής του υπηρεσίας… Διαβάστε τη συνέχεια »
ΣΩΜΑ:
Λιμενικό
G.G.
G.G.

ΦΕΚ Β 1165 – 29.03.2018
Καθορισμός του συνολικού αριθμού των κατ’ έτος ωρών νυχτερινής απασχόλησης, των δικαιούχων, των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης ειδικής αποζημιώσεως στελεχών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες .
http://www.nomotelia.gr/photos/File/1165b.pdf

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία