Αστυνομία τ. Χ/Φ

Όλοι οι υπολογισμοί είναι ανεπίσημοι και απλά συμβουλευτικοί. Μοναδικοί επίσημοι αρμόδιοι φορείς για καθορισμό της σύνταξης είναι το ΓΛΚ και ο ΕΦΚΑ.
Οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων –> Διαγραφή μέχρι 31-12-2018 / Διαγραφή μετά την 1-1-2019

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2017-2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.