Σελίδες υπολογισμών

 
Σύνταξη

Σύνταξη ΕΦΚΑ → Υπολογισμός ακαθάριστης (μικτής) σύνταξης με το νέο ασφαλιστικό, χωρίς προσωπική διαφορά.

Σύνταξη ΓΕΣ → Υπολογισμός πληρωτέας σύνταξης, ΒΟΕΑ και μερισμάτων ΜΤΣ / ΕΚΟΕΜΣ για Στρατό Ξηράς.

Σύνταξη ΓΕΝ → Υπολογισμός πληρωτέας σύνταξης, ΒΟΕΑ και μερισμάτων ΜΤΝ / ΕΚΟΕΜΝ για Ναυτικό.

Σύνταξη ΓΕΑ → Υπολογισμός πληρωτέας σύνταξης, ΒΟΕΑ και μερισμάτων ΜΤΑ / ΕΚΟΕΜΑ για Αεροπορία.

Αστυνομία τ.ΧΦ → Υπολογισμός πληρωτέας σύνταξης, ΒΟΕΑ, επικουρικού ΤΕΑΕΧ και μερίσματος ΜΤΣ για Αστυνομία (τέως Χ/Φ).

Αστυνομία τ.ΑΠ → Υπολογισμός πληρωτέας σύνταξης, επικουρικού ΤΕΑΥΑΠ και μερίσματος ΜΤΠΥ για Αστυνομία (τέως ΑΠ).

Πυροσβεστική → Υπολογισμός πληρωτέας σύνταξης, επικουρικού ΤΕΑΥΠΣ και μερίσματος ΜΤΠΥ για Πυροσβεστικό Σώμα.

Λιμενικό → Υπολογισμός πληρωτέας σύνταξης, ΒΟΕΑ και μερισμάτων ΜΤΝ / ΕΚΟΕΜΝ για Λιμενικό Σώμα.

 
Εφάπαξ

Εφάπαξ ΓΕΣ → Υπολογισμός εφάπαξ ΕΛΟΑΣ για Στρατό Ξηράς.

Εφάπαξ ΓΕΝ → Υπολογισμός εφάπαξ ΕΛΟΑΝ για Ναυτικό.

Εφάπαξ ΓΕΑ → Υπολογισμός εφάπαξ ΕΛΟΑΑ για Αεροπορία.

Εφάπαξ Αστυνομίας → Υπολογισμός εφάπαξ ΤΠΑΣ – ΤΠΥΑΠ – ΤΠΔΥ για Αστυνομία (τέως Χ/Φ και τέως ΑΠ).

Εφάπαξ Πυροσβεστικής → Υπολογισμός εφάπαξ ΤΠΥΠΣ – ΤΠΔΥ για Πυροσβεστική.

Λιμενικό > Εφάπαξ ΕΛΟΑΝ → Υπολογισμός εφάπαξ ΕΛΟΑΝ για Λιμενικό.

Λιμενικό > Εφάπαξ ΤΑΛΣ → Υπολογισμός εφάπαξ ΤΑΛΣ για Λιμενικό.

Τα σχόλια είναι κλειστά.