Έγγραφα

stratosΝΟΜΟΘΕΣΙΑstratosΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣnaftikoΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟaeroporiaΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑaeroporiaΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΠΣΣ
Π.Δ. 169/2007
Κώδικας πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων
ΓΕΣ παλιό μισθολόγιο
Παλιό μισθολόγιο
Επιδόματα & κρατήσεις
μηνιαίων αποδοχών
Μετοχικά Ταμεία
ΜΤΣ - ΜΤΝ - ΜΤΑ
Οικονομικά στοιχεία
μετοχικών ταμείων
Αεροπορία
Μισθοδοσία & Σύνταξη
Αποδοχές, σύνταξη,
μερίσματα, εφάπαξ
Αστυνομία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Συνταξιοδοτικά θέματα
Θεμελίωση
N. 3865/2010
Θεμελίωση σύνταξης στρατιωτικών και ΣΑ
ΜΤΣ αναγνώριση
Μέρισμα ΜΤΣ
Οδηγίες αναγνώρισης
χρόνου στο ΜΤΣ
Ναυτικό
Οδηγός αποστρατείας
Ενέργειες αποστρατείας
για όλες τις περιπτώσεις
Νέο Μισθολόγιο
Νέο μισθολόγιο
Ανάλυση ποσών
φύλλου μισθοδοσίας
Ασφαλιστικό
Εγκύκλιος N.3865/10
Προϋποθέσεις θεμελίωσης
(πίνακες & παραδείγματα)
ΓΕΣ οδηγίες αποστρατείας
Αποστρατεία
Δικαιολογητικά - ενέργειες αποστρατευομένων
Αεροπορία
Οδηγός αποστρατείας
Δικαιολογητικά και
ενέργειες αποστρατείας
Ασφαλιστικό
N. 4387/2016
Νέο ασφαλιστικό
(υπολογισμός σύνταξης)
Στρατός
Οδηγός αποστρατείας
Δικαιολογητικά και
ενέργειες αποστρατείας
Ασφαλιστικό
N. 4472/2017
Νέο μισθολόγιο
(απόσπασμα)

Τα σχόλια είναι κλειστά.