Έγγραφα

stratosΝΟΜΟΘΕΣΙΑstratosΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣnaftikoΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟaeroporiaΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑaeroporiaΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΠΣΣ
Π.Δ. 169/2007
Κώδικας πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων
Στρατός
Σύνοψη νομοθεσίας 2018
Ενημερωτικό δελτίο
συνταξιοδοτικών θεμάτων
Μετοχικά Ταμεία
ΜΤΣ - ΜΤΝ - ΜΤΑ
Οικονομικά στοιχεία
μετοχικών ταμείων
Αεροπορία
Μισθοδοσία & Σύνταξη
Αποδοχές, σύνταξη,
μερίσματα, εφάπαξ
Αστυνομία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Συνταξιοδοτικά θέματα
Θεμελίωση
N. 3865/2010
Θεμελίωση σύνταξης στρατιωτικών και ΣΑ
ΓΕΣ παλιό μισθολόγιο
Παλιό μισθολόγιο
Επιδόματα & κρατήσεις
μηνιαίων αποδοχών
Ναυτικό
Οδηγός αποστρατείας
Ενέργειες αποστρατείας
για όλες τις περιπτώσεις
Νέο Μισθολόγιο
Νέο μισθολόγιο
Ανάλυση ποσών
φύλλου μισθοδοσίας
Ασφαλιστικό
Εγκύκλιος N.3865/10
Προϋποθέσεις θεμελίωσης
(πίνακες & παραδείγματα)
ΜΤΣ αναγνώριση
Μέρισμα ΜΤΣ
Οδηγίες αναγνώρισης
χρόνου στο ΜΤΣ
Αεροπορία
Οδηγός αποστρατείας
Δικαιολογητικά και
ενέργειες αποστρατείας
Ασφαλιστικό
N. 4387/2016
Νέο ασφαλιστικό
(υπολογισμός σύνταξης)
ΓΕΣ οδηγίες αποστρατείας
Αποστρατεία
Δικαιολογητικά - ενέργειες αποστρατευομένων
Ασφαλιστικό
N. 4472/2017
Νέο μισθολόγιο
(απόσπασμα)
Στρατός
Οδηγός αποστρατείας
Δικαιολογητικά και
ενέργειες αποστρατείας

Τα σχόλια είναι κλειστά.