Ημερολόγιο

Παρουσίαση νόμων και διατάξεων με οικονομική επίπτωση στο εισόδημα (μισθός, σύνταξη, μερίσματα, ΒΟΕΑ, κρατήσεις κλπ).
Με το πεδίο [Αναζήτηση:] περιορίζονται τα αποτελέσματα (πχ. εισάγοντας ΜΤΣ εμφανίζονται ανακοινώσεις για το ΜΤΣ).

ΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑΤΑΜΕΙΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την πληρωμή της σύνταξης Οκτωβρίου 2017 ενεργοποιήθηκε το ανώτατο όριο σύνταξης που προβλεπόταν στον Ν.4387/16.
Προβλέπεται η περικοπή του ποσού που υπερβαίνει τις 2.000 € στο "Μερικό Σύνολο" της ανάλυσης του ΓΛΚ.
30-9-2017ΣΥΝΤΑΞΗΕφαρμογή ανώτατου ορίου σύνταξης Ν.4387/16
Από 1-1-2017 ως συντάξιμες αποδοχές στα ειδικά μισθολόγια θεωρούνται το σύνολο των αποδοχών και για τους παλαιούς ασφαλισμένους (όπως ήδη ίσχυε για τους νέους). Κατά συνέπεια στους στρατιωτικούς παλιούς ασφαλισμένους αυξάνεται η εισφορά σύνταξης στο μισθό, ενώ στα Σώματα Ασφαλείας αυξάνονται επιπρόσθετα οι εισφορές επικουρικών και εφάπαξ.
Ταυτόχρονα στους παλιούς ασφαλισμένους αυξάνεται από 1-1-2017 ο μέσος όρος συντάξιμων αποδοχών που καθορίζει τη αναλογική σύνταξη.
13-9-2017ΜΙΣΘΟΣΑύξηση συντάξιμων αποδοχών στους παλιούς ασφαλισμένους (Ν.4488/17)
Ανακοίνωση ΜΤΣ: Σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.951.1/34/984850/Σ.2738/30-5-2017 των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας,
το ΒΟΕΑ του ΜΤΣ για τους δικαιούχους έτους 2017 δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το μέρισμα 2011, ήτοι τιμή μεριδίου 7,619 €.
28-7-2017ΜΤΣΠαγίωση ΒΟΕΑ ΜΤΣ έτους 2017
Με το Ν.4472/17 καθιερώθηκαν νέα ειδικά μισθολόγια που ισχύουν αναδρομικά από 1-1-2017. Οι νέες ρυθμίσεις ενσωματώθηκαν στη σελίδα [Μισθολόγιο 2017], ενώ τα βασικά στοιχεία περιγράφονται εδώ: Νέο μισθολόγιο στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας19-5-2017ΜΙΣΘΟΣΝέο μισθολόγιο στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας (Ν.4472/17)
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΜΤΣ: Αλλαγή τρόπου υπολογισμού ΕΚΟΕΜΣ
αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των μεριδίων ΕΚΟΕΜΣ και πλέον αυτά υπολογίζονται με βάση τα δικαιούμενα μερίδια μερίσματος ΜΤΣ.
Αυτό προκαλεί αύξηση περίπου 15% στο ακαθάριστο ποσό του βοηθήματος ΕΚΟΕΜΣ, διότι τα δικαιούμενα μερίδια ΜΤΣ ήταν κατά 15% μεγαλύτερα από τα μέχρι τώρα ισχύοντα στο ΕΚΟΕΜΣ.
1-11-2016ΜΤΣΑλλαγή τρόπου υπολογισμού του ΕΚΟΕΜΣ
Από 1-9-2013 η εισφορά περίθαλψης υπολογιζόταν ως ποσοστό επί του συνολικού ακαθάριστου ποσού της σύνταξης (χωρίς να αφαιρούνται οι μνημονιακές μειώσεις).
Από 1-10-2016 η εισφορά περίθαλψης υπολογίζεται επί του καθαρού ποσού της σύνταξης, με αποτέλεσμα να προκύπτει αύξηση στο πληρωτέο ποσό σύνταξης από 5 ~ 20 € κατά περίπτωση.
1-10-2016ΣΥΝΤΑΞΗΜείωση ποσού εισφοράς περίθαλψης
Με νέα υπουργική απόφαση το ΒΟΕΑ του ΜΤΣ για τους δικαιούχους έτους 2016 δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το μέρισμα 2011, ήτοι τιμή μεριδίου 7,619 €.23-9-2016ΜΤΣΠαγίωση ΒΟΕΑ ΜΤΣ έτους 2016
Με σχετική υπουργική απόφαση μειώθηκαν οι εισφορές στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού υπέρ ΒΟΕΑ, όπως αναλύεται στο παρακάτω άρθρο:
Αλλαγή ποσοστού εισφορών για το ΒΟΕΑ ΜΤΝ
4-8-2016ΜΤΝΜείωση εισφορών ΒΟΕΑ ΜΤΝ
Ψηφίστηκε ο Ν.4387/16 με τον οποίο καθορίζονται οι παράμετροι υπολογισμού με βάση το άθροισμα εθνικής + αναλογικής σύνταξης.
Ισχύει για όλες τις διαγραφές στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας μετά την 1-7-2016: Ασφαλιστικό νομοσχέδιο 2016
12-5-2016ΣΥΝΤΑΞΗΝέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο (Ν.4387/16)
Σύμφωνα με το Ν.4336/15 (3ο μνημόνιο) καθορίστηκαν τα ακόλουθα:
"Από 1.9.2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία ως ισχύουν, οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ".
Αφορά τα επικουρικά ΤΕΑΕΧ (τ.Χ/Φ), ΤΕΑΥΑΠ (τ.ΑΠ) και ΤΕΑΥΠΣ (ΠΣ).
1-9-2015ΤΕΑΠΑΣΑΈνταξη ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ
Με το 3ο Μνημόνιο (Ν.4336/15) αυξήθηκε από 4% σε 6% η εισφορά περίθαλψης στην κύρια σύνταξη.
Επίσης θεσπίζεται ίδιο ποσοστό εισφοράς 6% μόνο στις επικουρικές συντάξεις (ΤΕΑΕΧ, ΤΕΑΥΑΠ, ΤΕΑΥΠΣ).
14-8-2015ΣΥΝΤΑΞΗΑύξηση εισφοράς περίθαλψης
Με νέα υπουργική απόφαση το ΒΟΕΑ του ΜΤΣ για τους δικαιούχους έτους 2015 δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το μέρισμα 2011, ήτοι τιμή μεριδίου 7,619 €.12-6-2015ΜΤΣΠαγίωση ΒΟΕΑ ΜΤΣ έτους 2015
Το ΜΤΣ μείωσε 5% την τιμή μεριδίου ΕΚΟΕΜΣ από 1-3-2015 (σε 4,9383 € από 5,1982 €) σύμφωνα με την απόφαση: Μείωση ΕΚΟΕΜΣ 2015
Επίσημη εμπεριστατωμένη ανάλυση και αιτιολόγηση της απόφασης: Ενημέρωση Μετόχων - Μερισματούχων ΕΚΟΕΜΣ
4-2-2015ΜΤΣΜείωση μερίσματος ΕΚΟΕΜΣ 5%
Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας προέβη σε νέα μείωση (αναδρομικά από 1-7-2014) της τιμής μεριδίου του ΕΚΟΕΜΑ κατά 35,5% (από 3,1 σε 2,0 €), σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΓΕΑ: Μείωση ΕΚΟΕΜΑ 20143-9-2014ΜΤΑΜείωση μερίσματος ΕΚΟΕΜΑ 35,5%
Σύμφωνα με το Ν.4281/14 (άρθρο 220 παρ. 3) όλα τα ταμεία που χορηγούν εφάπαξ (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ, ΤΕΑΠΑΣΑ, ΤΑΛΣ) θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις παροχές ώστε να διασφαλίζεται μηδενικό έλλειμμα. Προβλέπεται ρήτρα διασφάλισης του αξιόμαχου προκειμένου οι αλλαγές να γίνουν σε βάθος χρόνου. Οι αλλαγές αφορούν αιτήσεις εφάπαξ που υποβάλλονται μετά τις 31-7-2014.8-8-2014ΕΦΑΠΑΞΑλλαγή τρόπου υπολογισμού εφάπαξ
Το ΜΤΣ προέβη σε μεσοσταθμική ετήσια μείωση 4,10% της τιμής μεριδίου για το 2014 (στα 4,9865 € από 5,1999 €) σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο: Μείωση ΜΤΣ 2014
Η μείωση του μερίσματος οφείλεται στη νομοθεσία για τα μετοχικά ταμεία (ρήτρα μηδενικού ελλείματος) και θα καταβληθεί προσπάθεια να ισχύσει μόνο προσωρινά ώστε το 2015 το μέρισμα να επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα (στα 5,1999 €).
5-8-2014ΜΤΣΕτήσια μείωση μερίσματος ΜΤΣ 4,10%
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ΜΤΣ/ΕΚΟΕΜΣ, με απόφαση του ΑΓΕΣ μειώθηκε η τιμή μεριδίου ΕΚΟΕΜΣ από 6,1155 € σε 5,1982 € (ποσοστό μείωσης 15%), με ισχύ από 1-7-2014: Μείωση ΕΚΟΕΜΣ 201425-7-2014ΜΤΣΜείωση μερίσματος ΕΚΟΕΜΣ 15%
Δημοσιεύτηκε υπουργική απόφαση με αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος των αστυνομικών, προερχόμενων από την τέως Χωροφυλακή και την τέως Αστυνομία Πόλεων: Ανακοίνωση ΤΕΑΠΑΣΑ για αλλαγές στο εφάπαξ
Οι κυριότερες αλλαγές αναλύονται στην ανάρτηση: Αλλαγές στο εφάπαξ αστυνομικών
15-3-2014ΤΕΑΠΑΣΑΑλλαγές στο εφάπαξ αστυνομικών
Σύμφωνα με το Ν.4239/14 (άρθρο 9), προβλέπεται η δυνατότητα λήψης εφάπαξ σε εν ενεργεία αστυνομικούς (χωρίς να αποστρατευθούν), εφόσον έχουν 35 έτη μετοχικής σχέσης με το ταμείο.20-2-2014ΤΕΑΠΑΣΑΔικαίωμα λήψης εφάπαξ στα 35 έτη χωρίς αποστρατεία
Με νέα υπουργική απόφαση το ΒΟΕΑ του ΜΤΣ για τους δικαιούχους έτους 2014 δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το μέρισμα 2011, ήτοι τιμή μεριδίου 7,619 €.18-2-2014ΜΤΣΠαγίωση ΒΟΕΑ ΜΤΣ έτους 2014
Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε η επαναχορήγηση δανείων σε μερισματούχους της ΠΑ: Ανακοίνωση ΜΤΑ31-1-2014ΜΤΑΕπαναχορήγηση δανείων ΜΤΑ σε μερισματούχους
Ανάλυση της διαδικασίας και εκτίμηση του χρόνου απονομής μερίσματος από το ΜΤΣ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΜΤΣ:
Χρόνος καταβολής μερίσματος ΜΤΣ
30-1-2014ΜΤΣΕνδεικτικός χρόνος απονομής μερίσματος
Μέχρι σήμερα η περίθαλψη υπολογιζόταν ως ποσοστό 4% επί του καθαρού ποσού της σύνταξης (αφαιρουμένων των προηγούμενων εισφορών). Πλέον η κράτηση για περίθαλψη είναι 4% επί του συνολικού ακαθάριστου ποσού της σύνταξης χωρίς να αφαιρούνται οι εισφορές, γεγονός που οδηγεί σε μείωση της πληρωτέας σύνταξης κατά 5 ~ 15 €.30-9-2013ΣΥΝΤΑΞΗΑύξηση εισφοράς περίθαλψης
Εκδόθηκε υπουργική απόφαση με την οποία μειώνεται η τιμή μεριδίου ΜΤΣ από 5,7142 € σε 5,1999 € (ποσοστό μείωσης 9%), αναδρομικά από 1-1-2013: Μείωση ΜΤΣ 201324-9-2013ΜΤΣΜείωση μερίσματος ΜΤΣ 9%
Με τροποποίηση της προηγούμενης από 10-6-2013 υπουργικής απόφασης, το ΒΟΕΑ του ΜΤΣ και για τους δικαιούχους έτους 2013 δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το μέρισμα 2011.16-8-2013ΜΤΣΠαγίωση ΒΟΕΑ ΜΤΣ έτους 2013
Καθορίστηκε ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης στο ΤΕΑΠΑΣΑ προκειμένου ο ασφαλισμένος να δικαιούται μέρισμα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το μέρισμα καταβάλλεται στα 65 ή 67 έτη. Η απόφαση αφορά όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το 2011 και μετά: Απόφαση ΤΕΑΠΑΣΑ12-6-2013ΤΕΑΠΑΣΑΕλάχιστος χρόνος ασφάλισης στο ΤΕΑΠΑΣΑ
Με υπουργική απόφαση το ΒΟΕΑ για αυτούς που υπέβαλαν αίτηση από 1-9-2010 μέχρι 31-12-2012 δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το μέρισμα 2011: Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1407Β10-6-2013ΜΤΣΠαγίωση ΒΟΕΑ ΜΤΣ ετών 2010 ~ 2012
Από 1-4-2013 το ΒΟΕΑ του ΜΤΑ υπολογίζονταν με τιμή μεριδίου 11,00 € όπως και το μέρισμα.
Εν' όψει της αποφασισθείσας περαιτέρω μείωσης της τιμής μεριδίου σε 7,80 €, εκδόθηκε απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, με την οποία παγιώνεται το ποσό ΒΟΕΑ του ΜΤΑ από 1-7-2013 και υπολογίζεται με σταθερή τιμή μεριδίου 11,00 €: Κοινή Υπουργική Απόφαση
3-6-2013ΜΤΑΠαγίωση ΒΟΕΑ ΜΤΑ
Εκδόθηκε ανακοίνωση του ΜΤΣ με την οποία μειώνει την τιμή μεριδίου ΕΚΟΕΜΣ από 6,795 € σε 6,1155 € (ποσοστό μείωσης 10%), αναδρομικά από 1-1-2013: Ανακοίνωση μείωσης ΕΚΟΕΜΣ 20131-4-2013ΜΤΣΜείωση μερίσματος ΕΚΟΕΜΣ 10%
Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας με την οποία μειώνεται η τιμή μεριδίου ΜΤΑ αρχικά σε 11,00 € από 1-4-2013 και στη συνέχεια σε 7,80 € από 1-7-2013: Μείωση ΜΤΑ 2013
Σχετική ανακοίνωση του ΜΤΑ για μέρισμα, αναδρομικές κρατήσεις και ΒΟΕΑ: Ανακοίνωση ΜΤΑ
20-3-2013ΜΤΑΜείωση μερίσματος ΜΤΑ 37%
Όσοι αποστρατεύτηκαν το χρονικό διάστημα 1-8-2011 έως 1-8-2012, κατά το οποίο είχαν παγώσει οι μισθολογικές προαγωγές και τα χρονοεπιδόματα, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα στην οικονομική υπηρεσία του κλάδου τους, προκειμένου να εκδοθεί νέο Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας και να επανακαθοριστεί η Βασική Σύνταξη από το ΓΛΚ.1-3-2013ΣΥΝΤΑΞΗΕπανακαθορισμός σύνταξης λόγω "παγώματος"
Μειώνεται από 1-3-2013 το μέρισμα του ΜΤΝ κατά 9% και το ΕΚΟΕΜΝ σε 1,74 € (από 2,10 €) από 1-1-2013: Μείωση ΜΤΝ & ΕΚΟΕΜΝ25-2-2013ΜΤΝΜείωση μερισμάτων ΜΤΝ 9% και ΕΚΟΕΜΝ 17%
Ανάλυση από το ΜΤΝ του τρόπου υπολογισμού της νέας κράτησης Ν.4093/12 (5-10-15-20%) επί των συνολικών αποδοχών [Σύνταξη + Μερίσματα] από 1-1-2013: Μείωση συντάξεων 201329-1-2013ΣΥΝΤΑΞΗΝέα μείωση συντάξεων 5~20% με το Ν.4093
Σύμφωνα με το Ν.4093/12 προβλέπεται οριζόντια μείωση του εφάπαξ του Ταμείου Πρόνοιας Αστυνομικών κατά 1,94% και μείωση του εφάπαξ του Ταμείου Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων κατά 45,49%, για τους δικαιούχους μετά τις 31-7-2010.12-11-2012ΤΕΑΠΑΣΑΟριζόντια μείωση εφάπαξ Αστυνομίας
Από 1-7-2012 οι κρατήσεις υπέρ ΒΟΕΑ στο ΜΤΝ υπολογίζονται στην τιμή μερίσματος 1-1-2012, ενώ ο υπολογισμός του ΒΟΕΑ γίνεται με βάση την τιμή μερίσματος 1-1-2012 μειωμένου κατά 5%: Ανακοίνωση ΒΟΕΑ ΜΤΝ20-10-2012ΜΤΝΠαγίωση ΒΟΕΑ ΜΤΝ
Εκδόθηκε απόφαση του ΜΤΣ για μείωση του μερίσματος ΜΤΣ κατά 25% με αναδρομική ισχύ από 1-1-2012.11-10-2012ΜΤΣΜείωση μερίσματος ΜΤΣ 25%
Μειώνεται η τιμή μεριδίου ΕΚΟΕΜΑ κατά 35% σε 3,10 € από τις 1-7-2012, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΜΤΑ: Μείωση ΕΚΟΕΜΑ 201228-8-2012ΜΤΑΜείωση μερίσματος ΕΚΟΕΜΑ 25%
Μειώνεται από 1-7-2012 το μέρισμα του ΜΤΝ κατά 25%, ενώ η τιμή μεριδίου ΕΚΟΕΜΝ μειώνεται σε 2,10 € από 3,214€ (μείωση 35%), σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΜΤΝ: Μείωση ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ22-8-2012ΜΤΝΜείωση Μερισμάτων ΜΤΝ 25% και ΕΚΟΕΜΝ 35%
Μειώνεται από 1-1-2012 το μέρισμα ΜΤΑ κατά 10% (από 13,65 σε 12,29 €) και το ΕΚΟΕΜΑ (από 5,31 σε 4,78 €): Μείωση ΜΤΑ - ΕΚΟΕΜΑ 20123-1-2012ΜΤΑΜείωση Μερισμάτων ΜΤΑ 10% και ΕΚΟΕΜΑ 10%
Μειώνεται από 1-1-2012 το μέρισμα του ΜΤΝ κατά 14%, ενώ το ΕΚΟΕΜΝ μειώνεται κατά 4%: Μείωση ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ15-12-2011ΜΤΝΜείωση Μερισμάτων ΜΤΝ 14% και ΕΚΟΕΜΝ 4%
Μειώνεται από 1-7-2011 το μέρισμα του ΜΤΑ κατά 6%, ενώ το ΕΚΟΕΜΑ μειώνεται κατά 10%: Απόφαση μείωσης ΜΤΑ - ΕΚΟΕΜΑ 20114-5-2011ΜΤΑΜείωση Μερισμάτων ΜΤΑ 6% και ΕΚΟΕΜΑ 10%
Απόφαση του ΜΤΣ για μείωση του μερίσματος κατά 25% από 1-1-2011: Μείωση μερίσματος ΜΤΣ 20111-2-2011ΜΤΣΜείωση μερίσματος ΜΤΣ 25%

Τα σχόλια είναι κλειστά.