Ενημέρωση υπολογισμού εφάπαξ ΤΑΛΣ Λιμενικού

Ενημερώθηκε η εφαρμογή υπολογισμού του εφάπαξ ΤΑΛΣ των λιμενικών για να συμπεριληφθούν οι αυξήσεις μισθολογίου που θα ισχύσουν από 1-1-2024, καθώς και για αναλυτική καταγραφή των υπηρεσιακών δεδομένων για τον καθορισμό του τμήματος ΙΙ του εφάπαξ (επιστροφή εισφορών από 1-1-2015).
Η εφαρμογή ισχύει για ονομασία μέχρι 31-12-2014 και για διαγραφή μέχρι 31-12-2050.

Α. Τρόπος υπολογισμού
1. Ενσωματώθηκαν οι αλλαγές στο μισθολόγιο από 1-1-2024: Αυξήσεις στο μισθολόγιο 2024

2. Ο τρόπος εισαγωγής των υπηρεσιακών δεδομένων (ανάλογα με την προέλευση) περιγράφεται αναλυτικά στην παρ. Ε. του παλαιότερου άρθρου: Εισαγωγή δεδομένων εφάπαξ ΕΛΟΑΝ Λιμενικού
Για περιπτώσεις όπου δεν ισχύει η τυπική εξέλιξη (πχ. δικαστικές αποφάσεις ή στέρηση βαθμού κλπ), μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προέλευση [Σχ. Υπξκών] από όλους εισάγοντας κανονικά όλες τις προαγωγές όπως συνέβησαν.

3.α. Ο υπολογισμός του Τμήματος Ι του εφάπαξ ΤΑΛΣ γίνεται με βάση τον τελευταίο μήνα μισθοδοσίας ως εξής:
Έτη μέχρι το 2014 x [Βασικός μισθός (κλιμάκιο) + 50% επιδόματος συνθηκών] x 78,4%.
3.β. Το Τμήμα ΙΙ του εφάπαξ ΤΠΥΠΣ είναι η επιστροφή των εισφορών που κρατήθηκαν από 1-1-2015 (για όλους).
Οπότε η αύξηση των μισθών από 1-1-2024 θα επηρεάσει σταδιακά το εφάπαξ ανάλογα με το έτος διαγραφής.

4. Για τους Λιμενοφύλακες η ασφάλιση στο ΤΑΛΣ ξεκινάει από την αποφοίτησή τους από τη σχολή Λιμενοφυλάκων, ενώ για όλους τους υπόλοιπους από την ημερομηνία κατάταξης –> Έναρξη ασφάλισης ΤΑΛΣ

5. Οι Λιμενοφύλακες μέχρι το 2002 πλήρωναν διπλάσιες εισφορές στο ΤΑΛΣ από την ονομασία τους μέχρι να γίνουν Κελευστές (και να ασφαλιστούν στο δεύτερο εφάπαξ ΕΛΟΑΝ), οπότε ο χρόνος αυτός μετράει διπλά στο ΤΑΛΣ.
Στην εφαρμογή υπολογίζεται αυτόματα αυτός ο διπλάσιος χρόνος στο τμήμα Ι –> 1990 ως 2014 = 24 + 10 έτη ασφάλισης

6. Στο εφάπαξ ΤΑΛΣ δεν επιβάλλεται καμία κράτηση (ούτε φόρος).

Β. Λήψη εφάπαξ ΤΑΛΣ εν ενεργεία με 35ετία
Το Μάιο 2023 δόθηκε το δικαίωμα λήψης εφάπαξ ΤΠΥΠΣ στην ενέργεια με 35 έτη ασφάλισης: ΠΔ 57/2003 άρθρο 1
Όμως στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η μετοχική σχέση και δεν μπορεί να συνεχιστεί η ασφάλιση (όπως γίνεται στο εφάπαξ ΕΛΟΑΝ), οπότε δεν συμφέρει από οικονομική άποψη: Λήψη εφάπαξ στην 35ετία και συνέχιση ασφάλισης

Γ. Δεν προβλέπεται αναγνώριση χρόνου
Δεν προβλέπεται καμία αναγνώριση πρόσθετου χρόνου (θητεία, ΑΕΙ, πενταετία κλπ), αλλά τυχόν ύπαρξη θητείας επηρεάζει σημαντικά τους υπολογισμούς διότι αυξάνει τα μισθολογικά κλιμάκια (όπως γίνεται και στη σύνταξη).
Για το λόγο αυτό στο πεδίο “Θητεία” πρέπει να εισαχθεί και τυχόν προϋπηρεσία μονίμου στο στρατό (πχ. 60 μήνες ΕΠΟΠ).
Ούτε το ΑΕΙ αναγνωρίζεται στο εφάπαξ, αλλά σε κάποιες προελεύσεις η ύπαρξη πτυχίου επηρεάζει τη διοικητική εξέλιξη, ενώ μπορεί να επηρεάσει και τις μισθολογικές προαγωγές (πχ. διορισμός με πτυχίο ως προϋπόθεση κατάταξης).
► Προβλέπεται η αναγνώριση μόνο της Σχολής Λιμενοφυλάκων (συνήθως 6 μήνες), διότι σύμφωνα με την παρ. Α.4. η σχολή αυτή δεν έχει προσμετρηθεί στο εφάπαξ.

Δ. Οικογενειακή κατάσταση
Το εφάπαξ ΤΑΛΣ επηρεάζεται από την οικογενειακή κατάσταση διότι υπολογίζεται με βάση το 50% του επιδόματος ειδικών συνθηκών, το οποίο με τη σειρά του προσαυξάνεται για τους εγγάμους με ή χωρίς τέκνα.
Η εφαρμογή υπολογίζει τη διακοπή του επιδόματος τέκνων μεσοσταθμικά στα 23 έτη (κανονικά σταματάει στα 22 ~ 24 έτη), πχ. για έτος γέννησης τελευταίου τέκνου το 2003 μηδενίζεται το επίδομα τέκνων το 2026.
Σύμφωνα με την παρ. Α.3.α. στο εφάπαξ ΤΑΛΣ χρησιμοποιείται η μισθοδοσία του τελευταίου μήνα, άρα εάν κατά την αποστρατεία έχει διακοπεί το επίδομα τέκνων, τότε προσμετράται μειωμένο το επίδομα ειδικών συνθηκών (από 130 € σε 70 € εγγάμου χωρίς τέκνα).

Ενημέρωση υπολογισμού εφάπαξ Πυροσβεστικής

Ενημερώθηκε η εφαρμογή υπολογισμού των εφάπαξ Πυροσβεστικής ΤΠΥΠΣ και ΤΠΔΥ, για να συμπεριληφθούν οι αυξήσεις μισθολογίου που θα ισχύσουν από 1-1-2024.
Η εφαρμογή ισχύει για κατάταξη μέχρι 31-12-2008 και για διαγραφή μέχρι 31-12-2050, λόγω του εφάπαξ ΤΠΔΥ που υπολογίζεται από το μέσο όρο αποδοχών 2009 ~ 2013.

Α. Τρόπος υπολογισμού
1. Ενσωματώθηκαν οι αλλαγές στο μισθολόγιο από 1-1-2024: Αυξήσεις στο μισθολόγιο 2024

2. Ο τρόπος εισαγωγής των υπηρεσιακών δεδομένων (ανάλογα με την προέλευση) περιγράφεται αναλυτικά στο παλαιότερο άρθρο: Ανανέωση εφαρμογής εφάπαξ Πυροσβεστικής – enstoloi.net
Για περιπτώσεις όπου δεν ισχύει η τυπική εξέλιξη (πχ. δικαστικές αποφάσεις ή στέρηση βαθμού κλπ), μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προέλευση [Σχ.Επ. & Μ.] από όλους εισάγοντας κανονικά όλες τις προαγωγές όπως συνέβησαν.

3. Το Τμήμα Ι του εφάπαξ ΤΠΔΥ υπολογίζεται σύμφωνα με αυτό το άρθρο: Εφάπαξ ΤΠΔΥ με το νέο ασφαλιστικό
Το Τμήμα ΙΙ του εφάπαξ ΤΠΔΥ είναι η επιστροφή των εισφορών που κρατήθηκαν από 1-1-2014.

4.α. Οι αποδοχές για τον υπολογισμό του Τμήματος Ι του εφάπαξ ΤΠΥΠΣ είναι:
Παλιοί ασφαλισμένοι: Μέσος όρος βασικών μισθών τελευταίου έτους + Οικογενειακή σταθερά (= 70 €).
Η οικογενειακή σταθερά λαμβάνεται υπόψη εφόσον έχουν γίνει αντίστοιχες κρατήσεις για τουλάχιστον 3 έτη, άρα το πρώτο τέκνο πρέπει να έχει γεννηθεί τουλάχιστον 3 έτη πριν από τη διαγραφή.
Νέοι ασφαλισμένοι: Μέσος όρος συνολικών αποδοχών τελευταίας πενταετίας
β. Το Τμήμα ΙΙ του εφάπαξ ΤΠΥΠΣ είναι η επιστροφή των εισφορών που κρατήθηκαν από 1-1-2015 (για όλους).
Οπότε η αύξηση των μισθών από 1-1-2024 θα επηρεάσει σταδιακά το εφάπαξ ανάλογα με το έτος διαγραφής.

5. Στα εφάπαξ ΤΠΥΠΣ και ΤΠΔΥ δεν επιβάλλεται καμία κράτηση (εννοείται ούτε φόρος).

Β. Λήψη εφάπαξ ΤΠΥΠΣ εν ενεργεία με 35ετία
Το 2022 δόθηκε το δικαίωμα λήψης εφάπαξ ΤΠΥΠΣ στην ενέργεια με 35 έτη ασφάλισης: Ν. 4985/22 άρθρο 78
Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συνεχίσει ή όχι την ασφάλιση για επιπλέον εφάπαξ μέχρι τη διαγραφή.
Όμως στην περίπτωση αυτή θα υπολογιστούν τόκοι μέχρι τη διαγραφή (επί του ληφθέντος εφάπαξ), οπότε μετά τη λήψη του εφάπαξ στην 35ετία η συνέχιση της ασφάλισης συνήθως συμφέρει αλλά όχι πάντα.
Πλήρης οικονομική ανάλυση του θέματος υπάρχει εδώ: Λήψη εφάπαξ στην 35ετία και συνέχιση ασφάλισης

Γ. Δεν προβλέπονται αναγνωρίσεις
Δεν προβλέπεται αναγνώριση της θητείας σε κανένα εφάπαξ, αλλά τυχόν ύπαρξη θητείας έχει ιδιαίτερη σημασία για τους υπολογισμούς διότι αυξάνει τα μισθολογικά κλιμάκια (όπως γίνεται και στη σύνταξη).
Για τον ίδιο λόγο στο πεδίο “Θητεία” πρέπει να εισαχθεί και τυχόν προϋπηρεσία μονίμου στο στρατό (πχ. 60 μήνες ΕΠΟΠ).
Ούτε το ΑΕΙ αναγνωρίζεται στο εφάπαξ, αλλά η ύπαρξη πτυχίου επηρεάζει τη διοικητική εξέλιξη σε κάποιες προελεύσεις, ενώ μπορεί να επηρεάσει και τις μισθολογικές προαγωγές (πχ. διορισμός με πτυχίο ως προϋπόθεση κατάταξης).

Δ. Οικογενειακή κατάσταση
Στους νέους ασφαλισμένους και τα δύο εφάπαξ (ΤΠΥΠΣ και ΤΠΔΥ) επηρεάζονται από την οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος / διαζευγμένος με ή χωρίς τέκνα), διότι οι εισφορές υπολογίζονται επί των συνολικών αποδοχών και επηρεάζονται τα επιδόματα τέκνων και ειδικών συνθηκών στο νέο μισθολόγιο (και εξομάλυνσης στο παλιό).

Στους παλιούς ασφαλισμένους η οικογενειακή κατάσταση έχει σημασία για να ληφθεί υπόψη η οικογενειακή σταθερά στο εφάπαξ ΤΠΥΠΣ, καθώς και για τον υπολογισμό του Β’ τμήματος του εφάπαξ ΤΠΔΥ, διότι στο νέο μισθολόγιο οι εισφορές υπολογίζονται επί των συνολικών αποδοχών για όλους.

Η εφαρμογή συνυπολογίζει την ενηλικίωση τέκνων στα 23 έτη, πχ. για γέννηση τέκνου την 20-5-1996 αναπροσαρμόζονται αυτόματα τα επιδόματα τέκνων και ειδικών συνθηκών την 20-5-2019, ανάλογα με τα υπόλοιπα ανήλικα τέκνα.

Ενημέρωση υπολογισμού εφάπαξ αστυνομικών

Ενημερώθηκε η εφαρμογή υπολογισμού εφάπαξ αστυνομικών, συμπεριλαμβάνοντας τις πρόσφατες αυξήσεις μισθολογίου που θα ισχύσουν από 1-1-2024: Αυξήσεις στο μισθολόγιο 2024
Η εφαρμογή ισχύει για κατάταξη μέχρι 31-12-2008 και για διαγραφή μέχρι 31-12-2050, λόγω του εφάπαξ ΤΠΔΥ που υπολογίζεται από το μέσο όρο αποδοχών 2009 ~ 2013.

Α. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1. Οι κρατήσεις εφάπαξ στο μισθό και ο υπολογισμός των εφάπαξ ΤΑΠΑΣΑ είναι διαφορετικός για την τ.ΧΦ (ΤΠΑΣ) και την τ.ΑΠ (ΤΠΥΑΠ), ενώ επίσης διαφέρουν οι εισφορές και το δικαιούμενο ποσό για παλιούς και νέους ασφαλισμένους.
Ο τρόπος υπολογισμού για κάθε περίπτωση περιγράφεται εδώ: Νέα εφάπαξ Σωμάτων Ασφαλείας από 1-1-2017

2. Για Σχολή Αξκών και ΤΕΜΑ ο χρήστης πρέπει να εισάγει τον τελευταίο διοικητικό βαθμό και τα έτη ανά βαθμό στον πίνακα προαγωγών, διότι πάντα υπάρχει διαφορά στους χρόνους προαγωγής λόγω οργανικών θέσεων, ειδικότητας κλπ.

3. Για όλες τις υπόλοιπες προελεύσεις η διοικητική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα με βάση (και) το τελευταίο βαθμολόγιο που περιγράφεται εδώ: Εφάπαξ με νέο βαθμολόγιο Αστυνομίας (ΠΔ 82/21)
Ομοίως υπολογίζεται αυτόματα και ο καταληκτικός (αποστρατευτικός) βαθμός ανάλογα με την αιτία λήψης εφάπαξ, πχ. με όριο ηλικίας συνήθως ο αποστρατευτικός βαθμός είναι μεγαλύτερος (εξαρτάται και από τα συνολικά έτη υπηρεσίας).
Σημείωση: Για περιπτώσεις όπου δεν ισχύει η τυπική εξέλιξη (πχ. δικαστική δικαίωση ή στέρηση βαθμού κλπ), μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προέλευση Αξ.ΤΕΜΑ από όλους εισάγοντας κανονικά όλες τις προαγωγές όπως συνέβησαν.

4. Στα εφάπαξ ΤΠΑΣ (τ.ΧΦ) και ΤΠΥΑΠ (τ.ΑΠ) ισχύουν οι κρατήσεις που περιγράφονται εδώ: Κρατήσεις εφάπαξ αστυνομίας

5. Το εφάπαξ ΤΠΔΥ δεν έχει κρατήσεις και υπολογίζεται σύμφωνα με αυτό το άρθρο: Εφάπαξ ΤΠΔΥ με το νέο ασφαλιστικό

6. Το πεδίο ΑΕΙ (σε έτη) επηρεάζει το εφάπαξ εάν το πτυχίο ήταν προσόν κατάταξης και ο χρόνος σπουδών μετράει για διοικητικές προαγωγές. Εάν το ΑΕΙ απλά αναγνωρίστηκε για σύνταξη δεν έχει σημασία για το εφάπαξ και εισάγετε ΑΕΙ = ΟΧΙ.

Β. Αναγνωρίσεις
Στο ΤΑΠΑΣΑ δεν προβλεπόταν κανενός είδους αναγνώριση και μόλις το 2017 δόθηκε δικαίωμα αναγνώρισης μόνο της σχολής αστυνομίας για χρόνο πριν το 1995: Αίτηση αναγνώρισης χρόνου φοίτησης στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ.
Επειδή και στο ΤΠΔΥ δεν μετρούσε η αστυνομική σχολή, μόνο για κατάταξη πριν το 1995 εμφανίζεται πεδίο σχολής σε μήνες, οι οποίοι αφαιρούνται από το χρόνο ασφάλισης –> Εισαγωγή μηνών σχολής (προ 1995)
Εάν κάποιος έχει κάνει αίτηση και πλήρωσε εισφορές εφάπαξ για τη σχολή πρέπει να εισάγει μήνες σχολής 0 (μηδέν).

Αντίθετα δεν προβλέπεται αναγνώριση της θητείας σε κανένα εφάπαξ, αλλά τυχόν ύπαρξη θητείας έχει ιδιαίτερη σημασία για τους υπολογισμούς διότι αυξάνει τους βασικούς μισθούς (όπως γίνεται και στη σύνταξη).
Για τον ίδιο λόγο στο πεδίο “Θητεία” πρέπει να εισαχθεί και τυχόν προϋπηρεσία μονίμου στο στρατό (πχ. 60 μήνες ΕΠΟΠ).

Γ. Οικογενειακή κατάσταση
Στους νέους ασφαλισμένους όλα τα εφάπαξ (ΤΠΑΣ, ΤΠΥΑΠ και ΤΠΔΥ) επηρεάζονται και από την οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος με ή χωρίς τέκνα), διότι οι εισφορές υπολογίζονται επί των συνολικών αποδοχών και επηρεάζονται τα επιδόματα τέκνων και ειδικών συνθηκών στο νέο μισθολόγιο (και εξομάλυνσης στο παλιό).

Στους παλιούς ασφαλισμένους η οικογενειακή κατάσταση έχει σημασία μόνο για όσους δικαιούνται εφάπαξ ΤΠΔΥ και μόνο για το Β’ τμήμα του εφάπαξ, διότι στο νέο μισθολόγιο οι εισφορές υπολογίζονται επί των συνολικών αποδοχών για όλους.

Η εφαρμογή συνυπολογίζει την ενηλικίωση τέκνων στα 23 έτη, πχ. για γέννηση τέκνου την 20-5-1996 αναπροσαρμόζονται αυτόματα τα επιδόματα τέκνων και ειδικών συνθηκών την 20-5-2019, ανάλογα με τα υπόλοιπα ανήλικα τέκνα.

Ενημέρωση υπολογισμού εφάπαξ στρατιωτικών

Ενημερώθηκαν και ανανεώθηκαν οι εφαρμογές υπολογισμού εφάπαξ στρατιωτικών, συμπεριλαμβάνοντας τις πρόσφατες αυξήσεις μισθολογίου που θα ισχύσουν από 1-1-2024: Αυξήσεις στο μισθολόγιο 2024

Α. Ασφαλιστέες αποδοχές
Οι αποδοχές υπολογισμού του εφάπαξ στρατιωτικών (επί των οποίων κρατείται εισφορά 3,9%) είναι οι κάτωθι:
Μισθολογικό κλιμάκιο + Επίδομα ειδικών συνθηκών + 176 €
Σημειώνεται ότι το επίδομα ειδικών συνθηκών προσαυξάνεται για έγγαμους και έγγαμους με τέκνα.
Οπότε οι πρόσφατες αυξήσεις που επηρεάζουν το εφάπαξ είναι τα επιπλέον 70 € στο μισθολογικό κλιμάκιο και τα 15 € στην προσαύξηση λόγω οικογενειακής κατάστασης (70 € από 55 € οι έγγαμοι και 130 € από 115 € οι έγγαμοι με τέκνα).

Β. Υπολογισμός εφάπαξ
1. Τμήμα Ι για τα έτη έως και το 2014
Προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των συνολικών ετών επί των ασφαλιστέων αποδοχών που ισχύουν κατά τη διαγραφή.
Ειδικά για το επίδομα ειδικών συνθηκών (ΕΕΣ) λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.
Πχ. ακόμη και εάν τα τέκνα ενηλικιώθηκαν πριν τη διαγραφή, το ΕΕΣ υπολογίζεται με την προσαύξηση εγγάμων με τέκνα.
2. Τμήμα ΙΙ για τα έτη μετά το 2015
Είναι η ουσιαστικά άτοκη επιστροφή των εισφορών (3,9% x ασφαλιστέες αποδοχές) που κρατούνται από το μισθό.

Γ. Αναγνωρίσεις
Προβλέπονται οι κάτωθι αναγνωρίσεις με εισφορά 3,9% επί των ασφαλιστέων αποδοχών κατά την ημερομηνία της αίτησης.
1. Χρόνος θητείας (κληρωτού / εφέδρου / δοκίμου).
2. Χρόνος απόκτησης πτυχίου ΑΕΙ, μόνο εφόσον το πτυχίο ήταν τυπικό προσόν για την κατάταξη.
Ουσιαστικά αφορά μόνο όσους προσλήφθησαν απευθείας ως αξκοί με ειδικό διαγωνισμό.

Η εφαρμογή υπολογίζει το κόστος με βάση τις τελευταίες αποδοχές, θεωρώντας ότι η αίτηση έγινε κατά την αποστρατεία.
Εάν η αίτηση και η αποπληρωμή έχουν γίνει νωρίτερα, εισάγεται ΟΧΙ στην επιλογή “Οφειλή” στον πίνακα του εφάπαξ.

Δ. Οικογενειακή κατάσταση
1. Άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής οικογενειακής κατάστασης σε έτη αντί για ακριβείς ημερομηνίες, διότι διαφορά λίγων μηνών (σε σχέση με το έτος) επηρεάζει απειροελάχιστα το τελικό ποσό εφάπαξ.
2. Εισάγεται το έτος γάμου εφόσον είναι μετά το 2015. Για γάμο πριν το 2014 δεν έχει σημασία το ακριβές έτος, διότι η έγγαμη κατάσταση επηρεάζει το τμήμα ΙΙ του εφάπαξ μόνο μετά την 1-1-2015.
3. Εάν υπάρχουν πολλά τέκνα χρειάζεται η εισαγωγή της γέννησης του πρώτου και του τελευταίου.
Αυτό γίνεται διότι με τη γέννηση του πρώτου τέκνου αυξάνεται το ΕΕΣ κατά 60 € (από έγγαμο σε έγγαμο με τέκνα), ενώ μετά το συγκεκριμένο επίδομα παραμένει σταθερό ανεξάρτητα από τον αριθμό των τέκνων.
4. Η γέννηση τελευταίου τέκνου χρειάζεται διότι η εφαρμογή για τον υπολογισμό των εισφορών (τμήμα ΙΙ εφάπαξ) μειώνει αυτόματα το ΕΕΣ μετά την ενηλικίωση του τελευταίου τέκνου στα 23 έτη μεσοσταθμικά (από έγγαμο με τέκνα σε έγγαμο).
Πχ. για γέννηση τελευταίου τέκνου το 1998 η εφαρμογή μετά το 2021 μειώνει κατά 60 € το ΕΕΣ (σε έγγαμο χωρίς τέκνα).

Ε. Διάφορα
1. Απόφοιτοι ΑΣΣΥ με πτυχίο ΑΕΙ μπορούν να εισάγουν βαθμό αποστρατείας μέχρι Ταξίαρχο. Επειδή δεν έχει καθοριστεί μισθολογικό κλιμάκιο Ταξιάρχου κατηγορίας Β, η μόνη διαφορά είναι η αύξηση του ΕΕΣ κατά 10 € (σε σχέση με Σμήναρχο).
2. Υπάρχει ένα σημαντικό θέμα με τους ΕΜΘ, όπου οφείλονται επιπλέον εισφορές 2% προκειμένου να μετρήσει η πρώτη πενταετία (μετά την κατάταξη) στο εφάπαξ. Για το λόγο αυτό υπάρχει το πεδίο “Αίτηση 2%” όπου εάν επιλεγεί ΟΧΙ υπολογίζεται πολύ μικρότερο ποσό διότι αφαιρούνται 5 έτη από το Τμήμα Ι του εφάπαξ πριν το 2014.
3. Στους ΕΠΟΠ με αναγνώριση διετίας ΑΕΙ, η μόνη διαφορά είναι η αύξηση του ΕΧΥ κατά 4% για τα έτη 2015 και 2016, που σημαίνει ελάχιστα μεγαλύτερη επιστροφή εισφορών στο τμήμα ΙΙ του εφάπαξ μόνο για αυτά τα έτη.
4. Εάν μετά το 2017 (λόγω νέου μισθολογίου) υπήρχαν περίοδοι όπου ο ασφαλισμένος ήταν άγαμος ή έγγαμος και γεννήθηκαν τέκνα μετά, κατά την απόδοση του εφάπαξ κρατούνται αναδρομικά οι οφειλόμενες εισφορές για αυτές τις περιόδους (διαφορά με τον έγγαμο με τέκνα), οι οποίες υπολογίζονται στην εφαρμογή.
5. Οι εφαρμογές ισχύουν για κατάταξη μέχρι 31-12-2014 και διαγραφή μέχρι 31-12-2050.

 

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Νέα εφαρμογή εφάπαξ ΕΛΟΑΝ Λιμενικού

Δημιουργήθηκε νέα εφαρμογή εφάπαξ ΕΛΟΑΝ λιμενικών, λόγω πολλών ιδιαιτεροτήτων και ως προς τον τρόπο κατάταξης και ως προς την ημερομηνία έναρξης ασφάλισης, η οποία γενικά δεν συμπίπτει με την κατάταξη.

Α. Προέλευση, εξέλιξη και επέκταση ορίων κατάταξης / διαγραφής
1. Στη σχολή αξκών & υπξκών επιλέγεται επιπρόσθετα και ο τρόπος εισαγωγής (ιδιώτες ή υπξκοί ή λιμενοφύλακες).
2. Στους λιμενοφύλακες υπολογίζονται αυτόματα όλες οι διοικητικές & μισθολογικές προαγωγές.
3. Η εφαρμογή ισχύει για ονομασία μέχρι 31-12-2014 και διαγραφή μέχρι 31-12-2050.
4. Ως χρόνος σχολής λαμβάνονται υπόψη 9 μήνες για τη ΣΔΥ (υπξκών) και 6 μήνες για τη Σχολή Λιμενοφυλάκων.

Β. Έναρξη ασφάλισης ανάλογα με την προέλευση
Η ένταξη των λιμενικών στο ταμείο ΕΛΟΑΝ προβλέφθηκε για πρώτη φορά στις 10-12-2002 με τις διατάξεις του Ν.3079/02, οι οποίες συμπληρώθηκαν την 2-10-2006 με το Ν.3490/06 ειδικά για τους λιμενοφύλακες.

Στην εφαρμογή υπολογίζεται αυτόματα η ημερομηνία έναρξης ασφάλισης για εφάπαξ ΕΛΟΑΝ ως εξής:
1. Απόφοιτοι σχολής αξκών (ΣΔΣ): Ημερομηνία ονομασίας σε Σημαιοφόρο –> Ν.3079/02 άρθρο 123 παρ. 4
2. Απόφοιτοι σχολής υπξκών (ΣΔΥ): Ημερομηνία ονομασίας σε Κελευστή –> Ν.3079/02 άρθρο 123 παρ. 4
3.α. Λιμενοφύλακες με κατάταξη ως 2002: Ονομασία σε Κελευστή ή 2-10-2006 (όποιο έρθει πρώτο) –> Ν.3490/06 άρθρο 13
3.β. Λιμενοφύλακες με κατάταξη από 2003: Ονομασία σε Λιμενοφύλακα –> Ν.3079/02 άρθρο 123 παρ. 5

Λογικά στις περιπτώσεις 1 & 2 (αξκοί και υπξκοί) πρέπει να παρακρατήθηκαν αναδρομικά από την υπηρεσία οι αναλογούσες εισφορές εφάπαξ, για όλα τα έτη από την ονομασία μέχρι και το 2002 που ψηφίστηκε ο Ν.3079/02.

Γ. Αναγνώριση πρόσθετου χρόνου στο εφάπαξ
Προβλέπεται αίτηση αναγνώρισης (που συμφέρει σχεδόν πάντα) των εξής χρόνων –> Αναγνωριζόμενοι χρόνοι ΕΛΟΑΝ
1. Χρόνος φοίτησης σε παραγωγική σχολή (ΣΔΣ / ΣΔΥ).
2. Χρόνος στρατιωτικής θητείας.
3. Χρόνος φοίτησης ΑΕΙ, μόνο εφόσον το πτυχίο αποτελούσε τυπικό προσόν κατάταξης στο Λιμενικό Σώμα.
4. Χρόνος φοίτησης ΑΣΔΕΝ / ΑΕΝ.
5. Θαλάσσια υπηρεσία.
6. Χρόνος φοίτησης στη σχολή Λιμενοφυλάκων μόνο για ονομασθέντες μετά την 10-12-2002.

Στην εφαρμογή υπάρχει πεδίο επιλογής για κάθε αναγνώριση καθώς και όλων των χρόνων συνολικά, εμφανίζοντας τους μήνες αναγνώρισης, το συνολικό κόστος και την επακόλουθη αύξηση στο εφάπαξ –> Πεδίο αναγνώρισης ετών

Δ. Εξέλιξη και αποστρατευτικός βαθμός
Το Α’ τμήμα του εφάπαξ για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31-12-2014  υπολογίζεται με βάση τον αποστρατευτικό βαθμό.
Επειδή υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις προαγωγής λίγο πριν τη διαγραφή, ο “Βαθμός αποστρατείας” εισάγεται πάντα από τον χρήστη και πρέπει να είναι ίσος ή μέχρι ένα βαθμό μεγαλύτερος από τον τελευταίο βαθμό του πίνακα προαγωγών –> Ασυμφωνία προτελευταίου και αποστρατευτικού βαθμού

Το Β’ τμήμα του εφάπαξ για τα έτη μετά την 1-1-2015 προκύπτει από τις παρακρατηθείσες εισφορές και για το λόγο αυτό χρειάζεται η ακριβής αποτύπωση της διοικητικής & μισθολογικής εξέλιξης μέσω της συμπλήρωσης του πίνακα προαγωγών (απόφοιτοι ΣΔΣ και ΣΔΥ), ενώ στους λιμενοφύλακες η διοικητική & μισθολογική εξέλιξη υπολογίζεται αυτόματα.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι βαθμοί και οι αποδοχές πριν το 2015 δεν επηρεάζουν το υπολογιζόμενο εφάπαξ.

Ε. Εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με την προέλευση

1. Σχολή Αξκών (ΣΔΣ)

α. Κατάταξη ως → Ιδιώτης
Αφορά την κατάταξη ιδιωτών στη σχολή αξιωματικών, είτε με εισιτήριες εξετάσεις, είτε κατευθείαν με πτυχίο ΑΕΙ.
Εισάγεται η ημερομηνία ονομασίας σε Σημαιοφόρο και συμπληρώνεται ο πίνακας προαγωγών –> ΣΔΣ – Ιδιώτης
Ο χρόνος φοίτησης στη ΣΔΣ προκύπτει αυτόματα από τις ημερομηνίες κατάταξης και ονομασίας σε αξκό.
Σε περίπτωση απευθείας διορισμού με πτυχίο ΑΕΙ, εισάγετε ημερομηνία ονομασίας ίδια με την ημερομηνία κατάταξης.
Εάν υπάρχει πτυχίο ΑΕΙ πριν την εισαγωγή στη σχολή αξιωματικών ΛΣ και εφόσον τα έτη σπουδών προσμετρούν στο μισθό (για ΕΧΥ / μισθολογικό βαθμό / κλιμάκιο), τότε επιλέγεται [Προϋπηρεσία → ΝΑΙ].
► Έναρξη ασφάλισης θεωρείται η ημερομηνία ονομασίας σε Σημαιοφόρο (αποφοίτηση από ΣΔΣ / διορισμός).

β. Κατάταξη ως → Υπξκός ΣΔΥ
Ο πίνακας προαγωγών υπολογίζεται αυτόματα για τους βαθμούς υπξκού με βάση την κατάταξη, αλλά μετά την αποφοίτηση από τη ΣΔΣ (= Ονομασία Αξκός) πρέπει να συμπληρώνονται τα έτη ανά βαθμό αξκού –> ΣΔΣ από Υπξκός
► Έναρξη ασφάλισης θεωρείται η ημερομηνία ονομασίας σε Κελευστή (σε 9 μήνες από την κατάταξη).

γ. Κατάταξη ως → Λιμενοφύλακας
Ο πίνακας προαγωγών υπολογίζεται αυτόματα για τους βαθμούς υπξκού με βάση την κατάταξη, αλλά μετά την αποφοίτηση από τη ΣΔΣ (= Ονομασία Αξκός) πρέπει να συμπληρώνονται τα έτη ανά βαθμό αξκού –> ΣΔΣ από Λφκας
► Έναρξη ασφάλισης θεωρείται η ονομασία σε Σημαιοφόρο ή Λιμενοφύλακα ή 2-10-2006 (ως παρ. Β ανωτέρω).


2. Σχολή Υπξκών (ΣΔΥ)

α. Κατάταξη ως → Ιδιώτης
Αφορά την κατάταξη ιδιωτών στη σχολή υπαξιωματικών (9 μήνες) μετά από εισιτήριες εξετάσεις.
Συμπληρώνεται ο πίνακας προαγωγών από την προαγωγή σε Ακστή και μετά –> ΣΔΥ – Ιδιώτης
Επίσης εισάγονται τα έτη πτυχίου ΑΕΙ εκτός της σχολής υπαξιωματικών και εφόσον αυτά προσμετρούν στο μισθό (για ΕΧΥ / μισθολογικό βαθμό / κλιμάκιο) τότε μόνο επιλέγεται [Προϋπηρεσία → ΝΑΙ].
► Έναρξη ασφάλισης θεωρείται η ημερομηνία ονομασίας σε Κελευστή (σε 9 μήνες από την κατάταξη).

β. Κατάταξη ως → Λιμενοφύλακας
Ο πίνακας προαγωγών ξεκινάει ως Λιμενοφύλακας (χρόνος σχολής = 6 μήνες), ενώ στη συνέχεια το έτος προαγωγής σε Κελευστή προκύπτει αυτόματα από την ημερομηνία [Αποφοίτηση ΣΔΥ] –> ΣΔΥ από Λφκας
► Έναρξη ασφάλισης θεωρείται η ονομασία σε Κελευστή ή Λιμενοφύλακα ή 2-10-2006 (σύμφωνα με παρ. Β.2 ανωτέρω).
Χρειάζεται ενημέρωση από τους ενδιαφερόμενους εάν είναι σωστή η υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης ασφάλισης.


3. Σχολή Λιμενοφυλάκων

Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Λφκων θεωρείται 6 μήνες και υπολογίζεται αυτόματα ολόκληρη η διοικητική εξέλιξη, ενώ η εισαγωγή χρόνου ΑΕΙ επηρεάζει τη λήψη βαθμού Υπχου (με 34 έτη υπηρεσίας) –> Σχολή Λφκων
► Έναρξη ασφάλισης θεωρείται η ονομασία σε Λιμενοφύλακα ή στις 2-10-2006 (σύμφωνα με παρ. Β.3 ανωτέρω).
Χρειάζεται ενημέρωση από τους ενδιαφερόμενους εάν είναι σωστή η υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης ασφάλισης.

ΥΓ. Όπως γίνεται πάντα με κάθε καινούρια εφαρμογή, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν λάθη σε υπολογισμούς ή (το πιθανότερο) στην ημερομηνία έναρξης ασφάλισης που φυσικά επηρεάζει άμεσα το εφάπαξ.
Όμως για να καταστεί δυνατή οποιαδήποτε διόρθωση θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία που εισάγονται, κυρίως το έτος κατάταξης / διαγραφής, η προέλευση, το έτος ονομασίας, η ένρξη ασφάλισης κλπ.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Εγκύκλιος εναλλακτικής αναγνώρισης 5ετίας Σ.Α.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε εγκύκλιος με διευκρινήσεις για την αναγνώριση πενταετίας: e-ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 43 / 14-8-2023

Α. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ Σ.Α. ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Η πρώτη βασική προσθήκη είναι ότι επεκτείνεται η χρήση της πενταετίας (πάντα με αναγνώριση και πληρωμή εισφορών) στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας επί θητεία, αναφέροντας ως σχετικά παραδείγματα τους Συνοριακούς Φύλακες ορισμένου χρόνου του Ν.4647/19, τους πενταετείς Συνοριακούς Φύλακες του Ν.2622/98, καθώς και τους πενταετείς Ειδικούς Φρουρούς του Ν.2734/99 –> Παρ. 1.Α. εγκυκλίου
Επαναλαμβάνεται ο διαφορετικός τρόπος καθορισμού των εισφορών 5ετίας στα Σώματα Ασφαλείας σε σχέση με τους στρατιωτικούς (επί της αποζημίωσης πενθημέρου), δηλαδή οι εισφορές αναγνώρισης ανέρχονται σε 2.392 € συνολικά.
Τέλος αποκλειστικά για τις περιπτώσεις παραίτησης (όχι αυτεπάγγελτης αποστρατείας) συνεχίζει να ισχύει η προϋπόθεση της συμπλήρωσης 25ετούς υπηρεσίας για την προσμέτρηση της 5ετίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνοριακοί Φύλακες του Ν.2622/98 και οι Ειδικοί Φρουροί του Ν.2734/99 μονιμοποιούνται τελικά ως αστυνομικοί, για αυτούς δεν αλλάζει τίποτε επί της ουσίας στην αναγνώριση 5ετίας.
Ουσιαστικά η ρύθμιση αφορά τους Συνοριακούς Φύλακες “ορισμένου χρόνου” του Ν.4647/19 που είναι ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού, στους οποίους θα προσμετρηθεί η 5ετία εφόσον συμπληρώσουν 25ετή υπηρεσία με διαδοχικές ανανεώσεις.

Β. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ 5ΕΤΙΑΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η δεύτερη σημαντική αλλαγή που αναφέρεται στην εγκύκλιο είναι ότι: “Ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που υπολογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο μπορεί να αναγνωρισθεί είτε ως συντάξιμος ή, εναλλακτικά, ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης, δηλαδή ως χρόνος βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής.” –> Παρ. 1.Β. εγκυκλίου
Όπως έχει γίνει με αρκετές εγκυκλίους στο παρελθόν, το εν λόγω κείμενο αντί να διασαφηνίζει περιπλέκει ακόμη περισσότερο το θέμα και για το λόγο αυτό παρατίθενται παραπάτω 3 διαφορετικές ερμηνείες ανάλογα με το σχολιαστή!

1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ – ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ 5ΕΤΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ)
Κάποιοι συνάδελφοι ερμήνευσαν την εγκύκλιο ως δυνατότητα προσμέτρησης της 5ετίας για βαθμολογική και μισθολογική προαγωγή στους εν ενεργεία, δηλαδή για άμεση αύξηση του βαθμού και του μισθού λόγω αναγνώρισης της 5ετίας.
Αυτή η ερμηνεία όχι μόνο δεν είναι ρεαλιστική, αλλά θα καταργούσε εντελώς την ιεραρχία στα Σώματα Ασφαλείας!

Η επιλεκτική προσμέτρηση της 5ετίας για βαθμολογική και μισθολογική προαγωγή στους εν ενεργεία θα σήμαινε:
► Τροποποίηση όλης της υφιστάμενης νομοθεσίας περί προαγωγών
Σε όλα τα σώματα ισχύουν κανονισμοί προαγωγών με βάση συγκεκριμένα χρόνια υπηρεσίας ανά βαθμό, οπότε όλες οι προϋποθέσεις προαγωγών θα μειωνόταν κατά 5 έτη για όσους επιλέξουν την εναλλακτική αναγνώριση 5ετίας.
► Τεράστιες αδικίες μεταξύ του προσωπικού
Θα υπήρχαν περιπτώσεις όπου κάποιος νεώτερος (ηλικιακά και υπηρεσιακά) προσμετρώντας την 5ετία θα έπαιρνε προαγωγή νωρίτερα από συναδέλφους με περισσότερα έτη υπηρεσίας και θα γινόταν προϊστάμενός τους.
► Υποβάθμιση πραγματικών προσόντων (θητεία, ΑΕΙ κλπ)
Σε όσες υπηρεσίες επιβραβεύεται η ύπαρξη πρόσθετων προσόντων (θητεία κληρωτού / πτυχίο ΑΕΙ) με νωρίτερη προαγωγή, αυτά τα προσόντα λαμβάνονται υπόψη χωρίς την ανάγκη αναγνώρισης ή οποιασδήποτε πληρωμής, πολύ απλά διότι τα πραγματικά προσόντα δεν εξαγοράζονται!
► Κατάργηση εργασιακής εμπειρίας / αξιοκρατίας
Τα καθήκοντα και η επιλογή προϊσταμένων προκύπτουν κατά βάση από τα έτη υπηρεσίας, οπότε η προσμέτρηση 5 ετών “εικονικής” προϋπηρεσίας θα απέβαινε σε βάρος όσων εργάστηκαν πραγματικά για περισσότερα χρόνια.
Θα αποτελούσε παγκόσμια πρωτοτυπία να μην εξαρτάται η διοικητική εξέλιξη ενός στελέχους από αντικειμενικά κριτήρια και προσόντα (έτη υπηρεσίας, εμπειρία, εκπαίδευση, θητεία κλπ), αλλά η διοικητική εξέλιξη να εξαγοράζεται!

2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ – ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ 5ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ)
Η ερμηνεία αυτή αναφέρεται σε αυτό το άρθρο εφημερίδας: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Τι συμβαίνει με την μάχιμη πενταετία
όπου με την αναγνώριση δεν αυξάνονται τα συντάξιμα έτη και το ποσοστό αναπλήρωσης, αλλά αυξάνεται μόνο ο μέσος όρος αποδοχών με βάση μία “εικονική” υπηρεσιακή εξέλιξη, στην οποία προστίθεται η πενταετία –> Απόσπασμα άρθρου

Δεν γνωρίζω εάν η εφημερίδα διαθέτει εσωτερική πληροφόρηση, αλλά η αποσύνδεση των συντάξιμων αποδοχών από τις εισφορές και η προσαύξηση με βάση μεγαλύτερους “εικονικούς” βαθμούς / έτη υπηρεσίας (χωρίς πληρωμή αντίστοιχων εισφορών) έρχεται σε αντίθεση με τη βασική πρόνοια του ασφαλιστικού που είναι η ανταποδοτικότητα των εισφορών, καθώς όλοι οι εργαζόμενοι (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) λαμβάνουν σύνταξη με βάση τις καταβληθείσες εισφορές.
Σημειώνεται ότι το κόστος αναγνώρισης 5ετίας στα ΣΑ (40 € / μήνα) αντιστοιχεί σε αποδοχές μόλις 600 € (= 40 / 0,0667).

Εάν η ανωτέρω κατάργηση της ανταποδοτικότητας των εισφορών είναι όντως πολιτική απόφαση, σχεδόν σίγουρα το επόμενο βήμα θα είναι η μελλοντική επέκταση της ρύθμισης στους στρατιωτικούς και μετά στους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους, καταργώντας σταδιακά τη μοναδική διάταξη που επιτυγχάνει πραγματική ισονομία στο ασφαλιστικό για όλους τους Έλληνες, όπου οι συντάξιμες αποδοχές των εργαζομένων καθορίζονται από τις εισφορές που πληρώθηκαν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 5ΕΤΙΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ
Προσωπικά θεωρώ ότι η πιο λογική ερμηνεία της εγκυκλίου είναι η εξής:
Μέχρι το Ν. 4997/22 η μόνη δυνατότητα αναγνώρισης της πενταετίας ήταν η πληρωμή ενός σταθερού ποσού (2.392 €).
Αυτή η αναγνώριση δεν μπορεί να θεωρηθεί “πραγματική ασφάλιση” διότι δεν εξαρτάται από το μισθό και ένας αντιστράτηγος πληρώνει το ίδιο ποσό αναγνώρισης 5ετίας με έναν απλό αστυφύλακα.
“Πραγματική ασφάλιση” είναι οι εισφορές 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών όπως ισχύει για τους στρατιωτικούς, όπου ένας αντιστράτηγος καταβάλλει υπερτριπλάσιο ποσό αναγνώρισης από έναν λοχία (με βάση τις αποδοχές).

Επισημαίνεται ότι η φράση “δηλαδή ως χρόνος βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής” δεν υπάρχει στο νόμο!
Ο νόμος αναφέρει απλά “αναγνώριση του χρόνου των 5 ετών ως χρόνου πραγματικής ασφάλισης”, μαζί με τη διευκρίνιση ότι “οι εισφορές αντιστοιχούν στο χρόνο που ζητήθηκε να υπολογιστεί στο διπλάσιο” –> Άρθρο 23 Ν.4997/22
Η λογικότερη ερμηνεία της έννοιας της πραγματικής ασφάλισης (με εισφορές που αντιστοιχούν στην περίοδο αναγνώρισης), είναι η καταβολή εισφορών ως ποσοστό επί των αποδοχών της αναγνωριζόμενης πενταετίας, σε αντίθεση με την καταβολή εισφορών με βάση την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας.

Εν κατακλείδι η πιο λογική ερμηνεία της εγκυκλίου για τους εναλλακτικούς τρόπους αναγνώρισης της 5ετίας είναι η εξής:
α. Αναγνώριση 5ετίας ως πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας με καταβολή σταθερού ποσού
Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος αναγνώρισης 5ετίας που ίσχυε μέχρι το Ν.4997/22, όπου το ονομαστικό κόστος εξαγοράς δεν εξαρτάται από το μισθό, αλλά είναι σταθερό ποσό και ίδιο για όλους (40 € / μήνα αναγνώρισης).
Στην περίπτωση αυτή η προσμέτρηση της 5ετίας στη σύνταξη αυξάνει μόνο το ποσοστό αναπλήρωσης και δεν επηρεάζει το μέσο όρο αποδοχών, όπως είχε ήδη προβλεφθεί με παλαιότερη εγκύκλιο –> ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46 / 2018

β. Αναγνώριση 5ετίας ως πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας με “πραγματική ασφάλιση”
δηλαδή με πληρωμή εισφορών 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών της περιόδου που επιλέγει ο ενδιαφερόμενος.
Στην περίπτωση αυτή το κόστος αναγνώρισης είναι σημαντικά υψηλότερο (από τριπλάσιο για χαμηλούς βαθμούς έως και πενταπλάσιο για βαθμούς ανωτάτων), αλλά η πενταετία πέραν της αύξησης του ποσοστού αναπλήρωσης της σύνταξης επηρεάζει και το μέσο όρο αποδοχών (είτε θετικά είτε αρνητικά), όπως ισχύει στους στρατιωτικούς.

ΥΓ. Ασχέτως ερμηνείας, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα χρειαστεί και τρίτη εγκύκλιος για να εξηγήσει τις 2 προηγούμενες!

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Αυξήσεις στο μισθολόγιο 2024

Δημοσιεύτηκαν σήμερα στο διαδίκτυο οι αυξήσεις που θα περιληφθούν σε νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί εντός του Ιουλίου.
Ο νέος νόμος δημοσιεύεται εδώ: Διαβούλευση νόμου αυξήσεων μισθολογίου
Υπάρχει αυτή η αναλυτική καταγραφή: Οικονομικός Ταχυδρόμος – Ενιαίο μισθολόγιο [πίνακες]
και οι αυξήσεις που αφορούν τους στρατιωτικούς και τα σώματα ασφαλείας είναι οι κάτωθι:

1. Οριζόντια αύξηση όλων των κλιμακίων κατά 70 € (άρθρο 20).
2. Αύξηση επιδόματος ειδικών συνθηκών εγγάμων κατά 15 € (άρθρο 24).
3. Αύξηση επιδόματος ευθύνης κατά 30%, πχ. για Σχη από 60 € γίνεται 78 € (άρθρο 22).
4. Αύξηση επιδόματος τέκνων κατά 20 € για 1 τέκνο και κατά 50 € (συνολικά) για 2 τέκνα και άνω (άρθρο 21).
5. Αύξηση επιδόματος παραμεθορίου κατά 30%, από 100 € σε 130 € (άρθρο 25).
6. Αύξηση αφορολόγητου ορίου κατά 90 € για ένα τέκνο, 220 € για 2~3 τέκνα και 240 € από 4 τέκνα και άνω (άρθρο 43).

Φυσικά αντίστοιχα αυξάνουν και όλες οι κρατήσεις (εισφορές και φόρος), αλλά ενδεικτικά αναφέρεται ότι για ένα μέσο μισθό Ανθλγού ΑΣΣΥ με 20 έτη υπηρεσίας και 2 παιδιά χωρίς παραμεθόριο, οι ακαθάριστες αποδοχές αυξάνουν κατά 135 € (από 1.970 σε 2.105 €) και το πληρωτέο κατά 102 € (από 1.354 € σε 1.456 €).

Επικαιροποιήθηκε η σελίδα υπολογισμού μισθοδοσίας με όλες τις ανωτέρω αλλαγές και νέο όνομα “Μισθολόγιο 2024“.
Για σωστή σύγκριση προηγούμενου και νέου μισθολογίου, πρέπει να συγκρίνονται οι αποδοχές έτους [2023] (όχι 1-1-2023) και οι αποδοχές έτους [1-1-2024], ώστε να μην αλλάζει το κλιμάκιο –> Σύγκριση 2023 και 1-1-2024

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Αίτηση αποστρατείας με 40ετία στην αεροπορία

Στο άρθρο καταγράφονται οι προϋποθέσεις για αποδοχή αίτησης αποστρατείας με 40ετία από την πολεμική αεροπορία.
Οι πληροφορίες δόθηκαν από συναδέλφους της πολεμικής αεροπορίας και μπορεί να μην ισχύουν σε άλλες υπηρεσίες.

Α. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
► Στην αίτηση αποστρατείας δηλώνεται ότι συμπληρώθηκαν τα απαιτούμενα έτη για σύνταξη –> Αίτηση αποστρατείας
Στη συνέχεια η υπηρεσία ελέγχει τα δικαιολογητικά και μετά αποδέχεται την αίτηση (και προωθεί την αποστρατεία) μόνο εφόσον διαπιστώσει και αυτή ότι επιτεύχθηκε θεμελίωση και ο αιτών δικαιούται άμεσα σύνταξη.
Εάν με βάση τα δικαιολογητικά δεν προκύπτει θεμελίωση σύνταξης τότε η αίτηση αποστρατείας δεν γίνεται δεκτή.

► Αντίθετα στην αίτηση παραίτησης ο αιτών ζητά να φύγει από το στράτευμα χωρίς να ζητήσει σύνταξη –> Παραίτηση
Η παραίτηση γίνεται δεκτή σε κάθε περίπτωση, τα δικαιολογητικά προωθούνται από την υπηρεσία στον ΕΦΚΑ χωρίς έλεγχο του δικαιώματος σύνταξης και μετά ο ΕΦΚΑ αποφασίζει εάν θα απονείμει σύνταξη ή όχι (όταν δεν συμπληρώνεται 40ετία).

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (στην Π.Α.)
1. Πενταετία (απαίτηση πλήρους εξόφλησης)
Επειδή στην αίτηση αποστρατείας ο αιτών δηλώνει: “έχω συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο για να συνταξιοδοτηθώ”,
τουλάχιστον για την αεροπορία δεν αρκεί να έχει ξεκινήσει η πληρωμή των δόσεων, αλλά πρέπει να εξοφληθεί πλήρως το κόστος αναγνώρισης πενταετίας και να έχει εκδοθεί σχετική “Βεβαίωση Εξόφλησης” από τον ΟΛΚΑ.

2. Θητεία (πλήρης εξόφληση ;;;)
Για τη θητεία δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση, όμως λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική (της αεροπορίας) για την πενταετία, πιθανώς να απαιτείται και η πλήρης εξόφληση της αναγνώρισης για να προσμετρηθεί η θητεία.

3. Πράξη Αναγνώρισης Τριετίας (απαιτείται έκδοση από ΕΦΚΑ)
Η πρόσθετη τριετία για κατάταξη μέχρι 1995 έχει αναλυθεί εδώ: Αλλαγή τρόπου εισαγωγής πρόσθετης τριετίας
Πριν υποβληθεί αίτηση αποστρατείας πρέπει να γίνει αίτηση αναγνώρισης τριετίας προς τον ΕΦΚΑ με ειδική αναφορά για άμεση υλοποίηση, αλλιώς η αίτηση παίρνει απλά αριθμό πρωτοκόλλου και αναμένει μελλοντική υλοποίηση.
Εάν έχει γίνει παλαιότερα αίτηση τριετίας, πρέπει να ζητηθεί εκ νέου “άμεση υλοποίηση” πριν την αίτηση αποστρατείας.
Με την αίτηση άμεσης υλοποίησης (της αναγνώρισης τριετίας), εντός λίγων ημερών εκδίδεται η “πράξη αναγνώρισης”, η οποία κοινοποιείται και στον ενδιαφερόμενο και στην υπηρεσία –> ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
Στην ίδια αίτηση πρέπει να αναφέρεται εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί εξόφληση εφάπαξ ή σε δόσεις (που είναι άτοκες), ενώ η παρακράτηση των δόσεων ξεκινάει μερικούς μήνες μετά την έκδοση της πράξης αναγνώρισης (πρώτα από το μισθό και μετά από τη σύνταξη).

4. Προϋπηρεσία ΙΚΑ (δεν γίνεται δεκτή από την αεροπορία)
Για συμπλήρωση 40ετίας συνυπολογίζεται και η προϋπηρεσία ΙΚΑ από τον ΕΦΚΑ, αλλά όχι από την αεροπορία!
Η πολιτική μη αποδοχής των ενσήμων πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο τα ένσημα που θα ληφθούν υπόψη από τον ΕΦΚΑ να διαφοροποιηθούν σε σχέση με την επίσημη καταμέτρηση του ΙΚΑ.

– Μία τέτοια περίπτωση είναι αυτή: https://enstoloi.net/sxolia/comments/comment-page-283/#comment-85046
διότι ο ΕΦΚΑ δεν λαμβάνει υπόψη πάνω από 25 ένσημα το μήνα ή 300 ένσημα το χρόνο για συντάξεις δημοσίου, ενώ όλα τα ένσημα θα μετρούσαν κανονικά σε μία σύνταξη ΙΚΑ.
– Μερικές φορές ο ΕΦΚΑ προσμετρά λιγότερα ένσημα από την καταμέτρηση του ΙΚΑ για διάφορους λόγους (σε μία περίπτωση αφαιρέθηκαν όσα είχαν την ένδειξη “702 ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ”).
– Τέλος υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο κάποια ένσημα ΙΚΑ να επικαλύπτονται με άλλο ασφαλιστικό χρόνο πχ. ΑΕΙ ή θητείας.

Πιθανότατα για τους παραπάνω λόγους η αεροπορία δεν προσμετρά το χρόνο ΙΚΑ για συμπλήρωση 40ετίας (δεν αποδέχεται αίτηση αποστρατείας), όπως αναφέρεται σε αυτό το σχόλιο: https://enstoloi.net/aeroporia/#comment-120780
Επειδή μπορεί να προκύψει μείωση των ενσήμων ΙΚΑ (έστω και σπάνια), συνιστάται να μην μετριούνται “μίζερα” οι χρόνοι και να μην υποβάλλεται παραίτηση συμπληρώνοντας 40 έτη και μία ημέρα (!), αλλά να υπάρχει κάποιο περιθώριο λάθους.

Γ. ΑΣΑΦΕΙΕΣ
1. Η Πράξη Αναγνώρισης εκδίδεται για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέχρι 36 μήνες για να συμπληρωθεί 40ετία.
Σύμφωνα με αυτό το σχόλιο: https://enstoloi.net/aeroporia/comment-page-375/#comment-118110
οι εισφορές για τυχόν πλεονάζοντες μήνες τριετίας πάνω από τα 40 έτη χάνονται, αλλά αυτό χρειάζεται επαλήθευση.
2. Ως γνωστόν δικαίωμα αναγνώρισης τριετίας έχουν όσοι κατατάχθηκαν μέχρι το 1995, δηλαδή εισήλθαν σε παραγωγικές σχολές ή διορίστηκαν μέχρι 31-12-1995 (δεν μετράει ούτε το ΙΚΑ, ούτε η κατάταξη για υποχρεωτική θητεία).
Υπάρχει ασάφεια εάν προκύπτει δικαίωμα αναγνώρισης τριετίας στα σώματα ασφαλείας λόγω παλαιότερης κατάταξης ως ΕΠΥ-ΕΜΘ πριν το 1995, καθώς αυτός ο διορισμός αφορούσε διαφορετικό σώμα από αυτό που υπηρετούν.

ΥΓ. Το παρόν άρθρο θα επικαιροποιείται ανάλογα με την πληροφόρηση και από άλλες υπηρεσίες.
Mail επικοινωνίας ΕΦΚΑ για στρατιωτικούς: [email protected]
Mail επικοινωνίας ΕΦΚΑ για σώματα ασφαλείας: [email protected]

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ασφάλιση ΒΟΕΑ στο ΜΤΣ μετά την αποστρατεία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Σύμφωνα με την ανάλυση στην παρ. Γ προηγούμενου άρθρου: Μερίδια νέου μισθολογίου και μείωση ΒΟΕΑ ΜΤΣ
από 1-1-2023 μειώνεται στο μισό ο υπολογιζόμενος χρόνος (άρα και το βοήθημα) μετά την αποστρατεία του γονέα.
Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα αποφυγής της ανωτέρω μείωσης, εάν ο απόστρατος γονέας καταβάλλει εισφορά ως εν ενεργεία (= 4,3% x κλιμάκιο μισθού), αντί για την εισφορά που προβλέπεται για απόστρατους (= 5% x μέρισμα ΜΤΣ).
Στο παρόν άρθρο αναλύεται εάν συμφέρει οικονομοτεχνικά αυτή η εναλλακτική λύση που θέσπισε το ΜΤΣ.

Α. ΠΛΗΡΕΣ ΒΟΕΑ (εισφορές μισθού Αλχία ~ Ανχη ΑΣΣΥ ε.ε.)
Συνολικό ΒΟΕΑ περίπου 13.800 € –> Γέννηση τέκνου 1997 / Λήψη ΒΟΕΑ 2022
Το τέκνο εισπράττει 46 € για κάθε μήνα ασφάλισης (46 € x 300 μήνες = 13.800 €).
Οι εισφορές είναι από 21 € (→Αλχίας 10 ετών) έως 41 € (→Ανχης 35 ετών), άρα ο μέσος όρος μηνιαίας εισφοράς είναι 31 €.
Λόγω μείωσης φόρου 22%, το πραγματικό ποσό που αφαιρείται από το μισθό ανέρχεται σε 31 x 0,78 = 24 € περίπου.
Οπότε πληρώνονται συνολικά 24 x 300 = 7.200 € και εισπράτονται 13.800 €, δηλαδή ονομαστικό κέρδος  6.600 €.
Το ονομαστικό κέρδος 6.600 € στην 25ετία μεταφράζεται σε ετήσια απόδοση 4,8% –> Ετήσια απόδοση εισφορών

Β. ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΒΟΕΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ (εισφορές μερίσματος Σχη ΑΣΣΥ ε.α.)
Συνολικό ΒΟΕΑ περίπου 6.900 € –> Αποστρατεία 2022 / Γέννηση τέκνου 2023
Το τέκνο εισπράττει 23 € για κάθε μήνα ασφάλισης (23 € x 300 μήνες = 6.900 €).
Μετά την αποστρατεία οι εισφορές είναι σε 5% επί του μερίσματος, δηλαδή περίπου 9(→Σχης ε.α. 35 ετών).
Λόγω μείωσης φόρου 22%, το πραγματικό ποσό που αφαιρείται από το μέρισμα ανέρχεται σε 9 x 0,78 = 7 € περίπου.
Οπότε πληρώνονται συνολικά 7 x 300 = 2.100 € και εισπράτονται 6.900 €, δηλαδή ονομαστικό κέρδος  4.800 €.
Το ονομαστικό κέρδος 4.800 € στην 25ετία μεταφράζεται σε ετήσια απόδοση 8,5% –> Ετήσια απόδοση εισφορών

Γ. ΠΛΗΡΕΣ ΒΟΕΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ (εισφορές μισθού Ανχη ΑΣΣΥ ε.ε.)
Συνολικό ΒΟΕΑ περίπου 13.800 € (= ίδιο ποσό με ανωτέρω περίπτωση Α).
Το τέκνο εισπράττει 46 € για κάθε μήνα ασφάλισης (46 € x 300 μήνες = 13.800 €).
Η μηνιαία εισφορά επί του αποστρατευτικού μισθού είναι περίπου 41 € (= ανώτατη εισφορά περίπτωσης Α).
Λόγω μείωσης φόρου 22%, το πραγματικό ποσό που αφαιρείται από το μέρισμα ανέρχεται σε 41 x 0,78 = 32 € περίπου.
Οπότε πληρώνονται συνολικά 32 x 300 = 9.600 € και εισπράτονται 13.800 €, δηλαδή ονομαστικό κέρδος  4.200 €.
Το ονομαστικό κέρδος 4.200 € στην 25ετία μεταφράζεται σε ετήσια απόδοση 2,8% –> Ετήσια απόδοση εισφορών

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Από τη σύγκριση των ανωτέρω παραδειγμάτων Α ~ Γ, προκύπτει ότι η περίπτωση Β έχει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία απόδοση (= 8,5%), ενώ η περίπτωση Α έχει το μεγαλύτερο ονομαστικό κέρδος (= 6.600 €).
Αντίθετα η περίπτωση Γ είναι η χειρότερη από τις τρεις, διότι έχει και το μικρότερο ποσοστό απόδοσης (= 2,8%) και το μικρότερο ονομαστικό κέρδος (= 4.200 €).

Κατά συνέπεια δεν συμφέρει η λύση Γ, δηλαδή πληρωμή από απόστρατους εισφορών εν ενεργεία για πλήρες ΒΟΕΑ.
Σε σχέση με τη λύση Β (συνέχιση ασφάλισης από το μέρισμα), ένας απόστρατος ουσιαστικά καλείται να πληρώνει σχεδόν πενταπλάσιες εισφορές (41,74 € / μισθός έναντι 9 € / μέρισμα) για να πάρει απλώς διπλάσιο ΒΟΕΑ.

Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Οι εισφορές ΒΟΕΑ στο μέρισμα είναι περίπου οι μισές σε σχέση με τα επίπεδα που ίσχυαν από 1984 μέχρι 2022 και για το λόγο αυτό προτάθηκε ο διπλασιασμός των εισφορών σε προηγούμενο άρθρο: Πρόταση για αποφυγή μείωσης ΒΟΕΑ ΜΤΣ
Όμως ο προτεινόμενος σχεδόν πενταπλασιασμός των εισφορών είναι υπερβολικός και καταντάει άδικος σε σχέση με τις μικρότερες εισφορές που πληρώνουν συνολικά οι εν ενεργεία!
Δηλαδή ένας απόστρατος θα πληρώνει για 25 έτη εισφορές τελευταίου βαθμού (41 €), ενώ ο εν ενεργεία πληρώνει εισφορές με σταδιακή αύξηση από 21 έως 41 € (= μέσος όρος 31 €), ώστε και οι δύο να δικαιούνται το ίδιο ΒΟΕΑ!

Μία δίκαια λύση προϋποθέτει αξιολόγηση των δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη και ότι ίσχυε τα προηγούμενα 40 χρόνια, ώστε να επιλεγεί μία λογική και δίκαιη αύξηση εισφορών αποστράτων για λήψη πλήρους βοηθήματος, η οποία βέβαια να συμφέρει τους αποστράτους και να μην είναι χειρότερη από την απόδοση μισού ΒΟΕΑ που ισχύει τώρα!

Μία απλή (λίγο μπακάλικη) βελτίωση θα μπορούσε να είναι ο καθορισμός των εισφορών αποστράτων όχι επί του τελευταίου κλιμακίου, αλλά με βάση κάποιον σταθερό “ενδιάμεσο” βαθμό ανάλογα με την προέλευση.
Πχ. για προέλευση ΑΣΣΥ οι εισφορές αποστράτων να υπολογίζονται με 1,75% επί του κλιμακίου Β15 (=Ανθλγός με 20 έτη υπηρεσίας) και όχι επί του τελευταίου κλιμακίου.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Πρόταση για αποφυγή μείωσης ΒΟΕΑ ΜΤΣ

Όπως είναι γνωστό, με πρόσφατη ΚΥΑ που βασίστηκε σε απόφαση του ΜΤΣ –> ΦΕΚ Β 6694/23-12-2022
μειώνονται τα βοηθήματα που θα δοθούν από 1-1-2023 (= γέννηση τέκνου από 1-1-1998) όταν το ΒΟΕΑ δίνεται μετά την αποστρατεία του γονέα, διότι το χρονικό διάστημα μετά την αποστρατεία μετράει πλέον στο ήμισυ.
Παρακάτω αναλύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην υποχρηματοδότηση του ΒΟΕΑ του ΜΤΣ σε σχέση με τα άλλα δύο μετοχικά ταμεία (ΜΤΝ και ΜΤΑ), ενώ προτείνεται μία εύκολα εφαρμόσιμη και (το κυριότερο) οικονομοτεχνικά δίκαιη λύση.

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΒΟΕΑ ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ
1. Δεν σχεδιάστηκαν ως κεφαλαιοποιητικές παροχές (το ποσό δεν προέκυπτε από τις εισφορές).
Το ΒΟΕΑ γενικά ήταν ίσο με 60 μηνιαία μερίσματα, ενώ στον αρχικό σχεδιασμό σε κανένα μετοχικό ταμείο δεν υιοθετήθηκε κεφαλαιοποιητικό σύστημα, δηλαδή  το ποσό του βοηθήματος δεν υπολογίζονταν από τις εισφορές, αλλά με βάση σχετικά αυθαίρετους πίνακες μεριδίων ανά βαθμό.
Ο υπολογισμός με πίνακες προκαλεί πάντα αδικίες, αφού ο αριθμός μεριδίων δεν προκύπτει από τις εισφορές που πληρώθηκαν και δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει δίκαια όλες τις περιπτώσεις διοικητικής εξέλιξης (έτη σε κάθε βαθμό), ούτε την προέλευση (αξκοί, υπξκοί, ΕΜΘ), ούτε την υπηρεσιακή κατάσταση (ε.ε. ή ε.α.).

2. Δεν υπήρχε διαφοροποίηση λόγω υπηρεσιακής κατάστασης (ε.ε. / ε.α.).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι την εποχή που θεσμοθετήθηκαν τα βοηθήματα ΒΟΕΑ ήταν γνωστό ότι:
α. Για όλους τους στρατιωτικούς ίσχυε θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης με 25 έτη υπηρεσίας.
β. Ίσχυε κατά περίπτωση υποχρεωτική αποστρατεία με 35ετία ή σχετικά χαμηλά όρια ηλικίας ανά βαθμό.
… αυτό σημαίνει ότι ο νομοθέτης γνώριζε ότι ένα μεγάλο ποσοστό βοηθημάτων (ίσως ακόμη και η πλειοψηφία) θα δίνεται σε τέκνα αποστράτων, παρά ταύτα σε κανένα μετοχικό ταμείο δεν προβλέφθηκε διαφοροποίηση του βοηθήματος σε σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του γονέα (ε.ε. ή ε.α.).

3. Παγίωση βοηθημάτων με βάση παλαιότερη (υψηλότερη) τιμή μεριδίου.
Μετά το 2011 τα μερίσματα όλων των μετοχικών ταμείων άρχισαν να μειώνονται σταδιακά μέχρι ποσοστό περίπου 50%, δηλαδή πολύ περισσότερο σε σχέση με την αντίστοιχη μείωση μισθών την ίδια χρονική περίοδο (περίπου 15%).
Για να μην μειωθούν αντίστοιχα και τα ΒΟΕΑ κατά 50% (αφού προκύπτουν από το μέρισμα), όλα τα μετοχικά ταμεία παγίωσαν το ΒΟΕΑ με βάση το μέρισμα ενός σταθερού έτους, αντί για το ισχύον μέρισμα (που συνέχισε να μειώνεται).
Το ΜΤΣ παγίωσε το βοήθημα με βάση το μέρισμα 2011, το ΜΤΝ με το μέρισμα 2012 και το ΜΤΑ με το μέρισμα 2013.
Έτσι σε όλα τα μετοχικά ταμεία το ΒΟΕΑ παγιώθηκε σε ποσοστό 75% περίπου του ισχύοντος προ κρίσης.

Β. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΟΕΑ ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ
1. Αναλογία εισφορών εν ενεργεία και αποστράτων.
Τα ποσοστά εισφορών ΒΟΕΑ είναι διαφορετικά στα τρία μετοχικά ταμεία (ΜΤΣ / ΜΤΝ / ΜΤΑ) και στο μισθό και στο μέρισμα, ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει ευθεία σύγκριση των ποσών εισφορών και βοηθήματος.
Αυτό που μπορεί και πρέπει να συγκριθεί είναι η αναλογία των ποσοστών εισφορών μισθού / μερίσματος σε κάθε μετοχικό ταμείο, η οποία επέτρεπε την απονομή ίδιου ΒΟΕΑ σε εν ενεργεία και αποστράτους.
Με το παλιό μισθολόγιο ίσχυαν για δεκαετίες τα κάτωθι ποσοστά στα 3 μετοχικά ταμεία:

Εισφορές ΒΟΕΑ στο ΒΜ+ΕΧΥ / τέκνο:  ΜΤΣ 2%      ΜΤΝ 4%      ΜΤΑ 4%
Εισφορές ΒΟΕΑ στο μέρισμα / τέκνο:  ΜΤΣ 5%      ΜΤΝ 16%    ΜΤΑ 16%

Ακριβώς επειδή το μέρισμα είναι πολύ μικρότερο από το άθροισμα [ΒΜ+ΕΧΥ], το ποσοστό εισφορών ΒΟΕΑ στα μερίσματα ΜΤΝ και ΜΤΑ ορίστηκε τετραπλάσιο του ποσοστού εισφορών στο μισθό.
Αντίθετα το ποσοστό εισφορών στο μέρισμα ΜΤΣ είναι μόλις 2,5 φορές το ποσοστό του μισθού, το οποίο σημαίνει ότι οι απόστρατοι του ΜΤΣ επιδοτούνται δυσανάλογα σε σχέση με τους ε.ε., συγκρινόμενοι με τα άλλα 2 μετοχικά ταμεία.

2. Αναπροσαρμογή λόγω παγίωσης ΒΟΕΑ με βάση παλαιότερη τιμή μεριδίου.
Όπως προαναφέρθηκε στην παρ. Α.3, τα βοηθήματα σταθεροποιήθηκαν σε παλαιότερη (υψηλότερη) τιμή μεριδίου.
Για να μην υπάρχει αναντιστοιχία εισφορών και παροχών, τα δύο μετοχικά ταμεία ΜΤΝ και ΜΤΑ αντιστάθμησαν την παγίωση του βοηθήματος με την αυτονόητη αναπροσαρμογή των εισφορών υπέρ ΒΟΕΑ.
Το απλούστατο (και σωστό) σκεπτικό τους ήταν ότι αφού το ΒΟΕΑ υπολογίζεται με βάση το μέρισμα παλαιότερου έτους, τότε και οι εισφορές πρέπει να υπολογίζονται επί του παλαιότερου μερίσματος και όχι επί του εκάστοτε ισχύοντος.

Πχ. στο ΜΤΑ το 2014 δίνονταν μέρισμα με βάση τιμή μεριδίου 7,80 €, αλλά και το ΒΟΕΑ και οι εισφορές υπολογίζονταν επί της παλαιότερης (μεγαλύτερης) τιμής μεριδίου 11 €.
Δηλαδή σε μέρισμα ΜΤΑ ύψους 200 € με ποσοστό εισφοράς τέκνου 16%, αντί να κρατούνται εισφορές 32 € (=200 x 0,16), κρατούνταν πολύ υψηλότερες εισφορές 45 € που αντιστοιχούν σε τιμή μεριδίου 11 € (45 = 32 x 11 / 7,8).
Έτσι ενώ τα μερίσματα ΜΤΝ & ΜΤΑ μειώθηκαν συνολικά κατά 50%, οι εισφορές ΒΟΕΑ μειώθηκαν μόνο κατά 25%.

Αντίθετα το ΜΤΣ δεν προέβη σε καμία αναπροσαρμογή εισφορών και οι εισφορές στο μέρισμα υπολογίζονται με μικρότερη τιμή μεριδίου περίπου 5 €, αλλά το βοήθημα υπολογίζεται με την κατά 50% μεγαλύτερη τιμή μεριδίου 7,619 €.
Η μη αναπροσαρμογή των εισφορών επί του παγιωμένου μερίσματος, σε συνδυασμό με την πολύ μικρότερη μείωση μισθών σε σχέση με τα μερίσματα, οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερη επιδότηση των αποστράτων σε σχέση με τους εν ενεργεία.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2016 η εισφορά ΒΟΕΑ για ένα τέκνο στο μισθό Λγού ΑΣΣΥ με 27 έτη υπηρεσίας ήταν 40 € και στην αποστρατεία η εισφορά στο μέρισμα γίνεται 7 € (!) δηλαδή μείωση εισφοράς κατά 83% !!!

Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Οι βασικοί λόγοι που δημιούργησαν το πρόβλημα στο ΒΟΕΑ του ΜΤΣ είναι ακριβώς οι διαφορές που αναλύονται στην ανωτέρω παρ. Β, δηλαδή ο λανθασμένος αρχικός σχεδιασμός (μικρή αναλογία εισφορών αποστράτων σε σχέση με ε.ε.), σε συνδυασμό με τη μη αναπροσαρμογή των εισφορών αποστράτων (με βάση το παγιωμένο μέρισμα αναφοράς).

Για να καταστεί δυνατή η διατήρηση του βοηθήματος στο ίδιο ποσό για εν ενεργεία και απόστρατους (χωρίς περικοπή), η δίκαια (και απλή) οικονομοτεχνικά λύση είναι ο διπλασιασμός των εισφορών στο μέρισμα.
Αυτό το συλλογισμό τον αποδέχεται έμμεσα και το ίδιο το ΜΤΣ, καθώς θεωρεί ότι με το σημερινό ύψος εισφορών πρέπει να προσμετρά στο ήμισυ ο χρόνος από τη διαγραφή μέχρι την απονομή του ΒΟΕΑ, άρα εάν διπλασιαστούν οι εισφορές στο μέρισμα τότε ο χρόνος ασφάλισης μετά την αποστρατεία θα πρέπει να μετράει ολόκληρος!

Ο διπλασιασμός των εισφορών μπορεί να γίνει με αρκετούς εναλλακτικούς τρόπους:
1η λύση (διπλασιασμός ποσοστού κράτησης):
Αύξηση των εισφορών στο μέρισμα από 5% σε 10% ανά τέκνο επί του ισχύοντος μερίσματος, ο οποίος υλοποιείται με υπουργική απόφαση, όπως έγινε πχ. με το ΒΟΕΑ ΜΤΝ το 2016: Αλλαγή ποσοστού εισφορών για το ΒΟΕΑ ΜΤΝ

2η λύση (διπλασιασμός τιμής αναφοράς):
Διατήρηση του ποσοστού ανά τέκνο στο 5%, αλλά υπολογισμός επί της τιμής μεριδίου που ίσχυε προ κρίσης (10,16 € αντί για 5,13 € τώρα), κατ’ αντιστοιχία με την αναπροσαρμογή που ήδη έκαναν το ΜΤΝ και το ΜΤΑ (παρ. Β.2 ανωτέρω).

3η λύση (διπλασιασμός χρόνου ασφάλισης):
Χωρίς καμία τροποποίηση των εισφορών, αλλά με διπλασιασμό του χρόνου ασφάλισης μετά την αποστρατεία.
Πχ. εάν κάποιο τέκνο δικαιούται το βοήθημα 8 έτη μετά την αποστρατεία του γονέα, τότε θα συνεχίσουν να παρακρατούνται οι ισχύουσες εισφορές ΒΟΕΑ 5% από το μέρισμα για ακόμη 8 έτη από την απόδοσή του, ώστε να διπλασιαστεί ο ασφαλιστικός χρόνος πληρωμής εισφορών μετά την αποστρατεία σε 16 έτη.
Αυτή η λύση δεν χρειάζεται ακύρωση της πρόσφατης απόφασης του ΜΤΣ, καθώς στο ανωτέρω παράδειγμα με τα 8 έτη πρόσθετων εισφορών το τέκνο θα δικαιούται πλήρες ΒΟΕΑ 25ετίας (17 έτη ε.ε. + 16 έτη ε.α. / 2 = 25).

Οι ανωτέρω λύσεις είναι ενδεικτικές, εύκολα εφαρμόσιμες και επαναφέρουν την αρχική αναλογία εισφορών ε.ε. και ε.α.
Επίσης μπορούν να αποτελούν πρόσθετη προαιρετική λύση, δηλαδή μόνο μετά από σχετική αίτηση του γονέα.
Για να μην μειωθεί κανένα ΒΟΕΑ από 1-1-2023, οποιαδήποτε λύση επιλεγεί θα πρέπει να ισχύει αναδρομικά, προβλέποντας τη σταδιακή (και άτοκη) παρακράτηση της οφειλόμενης διαφοράς εισφορών και μετά την απόδοση του βοηθήματος.

Κάτι αντίστοιχο γίνεται ήδη με το βοήθημα ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α που αποδίδεται πλήρες κατά την αποστρατεία βάσει συνολικών ετών υπηρεσίας, ενώ οι εισφορές άρχισαν λίγο πριν το 2000 (ανάλογα με το μετοχικό ταμείο).
Για το λόγο αυτό κρατούνται από το μέρισμα αναδρομικές εισφορές υπέρ ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α μέχρι να συμπληρωθεί χρόνος ασφάλισης ίσος με τα έτη υπηρεσίας, διαδικασία που μπορεί να εφαρμοστεί με όμοιο τρόπο και στο ΒΟΕΑ.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης