Μετάταξη στρατιωτικών από υπξκός σε αξκός

Βελτιώθηκε ο τρόπος εισαγωγής στοιχείων για στρατιωτικούς με μετάταξη από υπξκός σε αξκός.
Πλέον με την επιλογή [Υπ –> Αξκός] εμφανίζεται νέο πεδίο “Ημ/νία Ανθλγού” και υπάρχουν οι κάτωθι 2 περιπτώσεις:

α. Ημερομηνία μετάταξης (ονομασία σε αξκό) μέχρι το 2001.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι για το μέσο όρο αποδοχών δεν έχουν καμία σημασία οι αποδοχές πριν το 2002 (οι βαθμοί υπξκού), στον πίνακα προαγωγών συμπληρώνονται μόνο τα έτη ανά βαθμό αξκού –> Ονομασία αξκού έως 2001
Εννοείται φυσικά ότι τα συντάξιμα έτη υπολογίζονται κανονικά από την ημερομηνία κατάταξης.

β. Ημερομηνία μετάταξης (ονομασία σε αξκό) μετά το 2002.
Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνονται όλες οι προαγωγές (υπξκού και αξκού) και ανάλογα με τα έτη που εισάγονται η εφαρμογή αποκρύπτει πλέον τους βαθμούς που προσπεράστηκαν.
Πχ. για μετάταξη από Αλχίας σε Ανθλγό παραλείπεται ο βαθμός Ανθστή –> Ονομασία αξκού από 2002

Οι νέες σελίδες έχουν ημερομηνία έκδοσης 12-5-2024 και θα πρέπει να πατήσετε Control + F5 για την ανανέωσή τους.
Στη συνέχεια ελέγξτε ξανά όλα τα λευκά πεδία ώστε να είναι συμπληρωμένα σύμφωνα με τα δικά σας δεδομένα.

Βελτίωση υπολογισμού προαγωγών Λμφκων Λ.Σ.

Βελτιώθηκε ο αυτόματος υπολογισμός των διοικητικών προαγωγών στο Λιμενικό Σώμα ειδικά για τους Λιμενοφύλακες.
Λαμβάνονται υπόψη συνδυαστικά όλες οι παρακάτω διατάξεις, οι οποίες επηρεάζουν τις υπολογιζόμενες προαγωγές στις εφαρμογές Σύνταξη ΛΣ και Εφάπαξ ΕΛΟΑΝ / ΤΑΛΣ για προέλευση Λιμενοφύλακας.
(Υπενθυμίζεται ότι για τις προελεύσεις Σχολή Αξκών & Υπξκών οι προαγωγές εισάγονται από τους χρήστες)

Α. Προσμέτρηση θητείας (από 2017)
Με το Ν.4504/17 η ύπαρξη θητείας (εφόσον ήταν τυπικό προσόν κατάταξης) μειώνει κατά ένα έτος το χρόνο παραμονής στο βαθμό Λιμενοφύλακα –> Άρθρο 65 παρ. 2 Ν.4504/17
Η αλλαγή αυτή δεν είναι αναδρομική (δεν αλλάζουν οι βαθμοί πριν το 2017), αλλά μειώνεται κατά ένα έτος ο απαιτούμενος χρόνος για όλες τις μελλοντικές προαγωγές από το 2017 και μετά.

Β. Προσμέτρηση πενταετίας ΟΠΥ – ΕΠΥ (από 2018)
Με το Ν.4532/18 η προϋπηρεσία πενταετίας ΟΠΥ – ΕΠΥ (εφόσον ήταν προσόν μοριοδότησης) μετράει για το χρόνο βαθμολογικής προαγωγής –> Άρθρο 23 Ν.4532/18
Η αλλαγή αυτή δεν είναι αναδρομική (δεν αλλάζουν οι βαθμοί πριν το 2018), αλλά μειώνεται κατά πέντε έτη ο απαιτούμενος χρόνος για όλες τις μελλοντικές προαγωγές από το 2018 και μετά.

Γ. Προσμέτρηση πτυχίου ΑΕΙ (από 2020)
Με το Ν.4676/20 δόθηκε ένας επιπλέον βαθμός στους Λιμενοφύλακες –> Άρθρο 28 παρ. 2 & 3 Ν.4676/20
1. Προαγωγή σε Υποπλοίαρχο με 5 έτη Ανθχου ή 34 χρόνια υπηρεσίας για απόφοιτους ΑΕΙ.
2. Προαγωγή σε Ανθυποπλοίαρχο με 5 έτη Σμρου ή 30 χρόνια υπηρεσίας για τους υπόλοιπους.

Δ. Υπολογισμοί στις εφαρμογές
1. Όλες οι παραπάνω διατάξεις λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά, δηλαδή απόφοιτος ΑΕΙ με θητεία προάγεται σε Υποπλοίαρχο στα 33 έτη υπηρεσίας (αντί για 34 έτη χωρίς θητεία) –> Θητεία + ΑΕΙ = Υπχος 33 έτη

2. Τυχόν θητεία ή/και ΑΕΙ επηρεάζουν τις προαγωγές και τις αποδοχές ασχέτως αναγνώρισης, οπότε οι μήνες θητείας και ΑΕΙ πρέπει να εισάγονται πάντα (άσχετα εάν αναγνωρίστηκαν ή όχι), όπως στο παράδειγμα της ανωτέρω παρ. Δ.1.

3. Προστέθηκε νέο πεδίο για την προϋπηρεσία πενταετούς θητείας –> Εισαγωγή πενταετίας ΟΠΥ-ΕΠΥ
Επιλέγοντας ΝΑΙ στο αντίστοιχο πεδίο υλοποιούνται τα παρακάτω:
α. Προστίθενται 5 έτη στη συντάξιμη υπηρεσία, αυξάνοντας το ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης.
β. Προστίθενται 5 έτη στο μέρισμα ΜΤΝ, διότι οι αντίστοιχες εισφορές (πχ. υπέρ ΜΤΣ) μεταφέρονται στο ΜΤΝ.
γ. Προστίθενται 5 έτη στο εφάπαξ ΕΛΟΑΝ, διότι οι αντίστοιχες εισφορές (πχ. υπέρ ΕΛΟΑΣ) μεταφέρονται στο ΕΛΟΑΝ.
δ. Στο εφάπαξ ΤΑΛΣ δεν προστίθεται επιπλέον χρόνος αφού κατά την πενταετία ΟΠΥ δεν κρατούνταν εισφορές υπέρ ΤΑΛΣ, αλλά η πενταετής θητεία επηρεάζει έμμεσα το εφάπαξ γιατί αλλάζουν τα έτη προαγωγών και ο αποστρατευτικός βαθμός.

Διευκρινιστικό έγγραφο αναγνώρισης πενταετίας

Πρόσφατα εκδόθηκε νέο διευκρινιστικό έγγραφο για την πενταετία –> Xρόνος υπηρεσίας Ενόπλων Δυνάμεων και Σ.Α.
Οι βασικές ρυθμίσεις καταγράφηκαν από τον GEORGIOSP εδώ: https://enstoloi.net/sxolia/#comment-127333
Τo παρόν άρθρο λειτουργεί ως γενική ανακεφαλαίωση του θέματος της πενταετίας με μορφή ερωταπαντήσεων.

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΧΡΙ 31-12-2010

1. Παλαιότερα δεν δικαιούνταν την πενταετία όλοι οι στρατιωτικοί και τα Σώματα Ασφαλείας;
Όχι, η πενταετία καθιερώθηκε ως ανταμοιβή για την υπηρέτηση σε συγκεκριμένες μονάδες “εκστρατείας” ή “μάχιμες”.

2. Σε ποιο νόμο καθορίζονταν αυτές οι “μάχιμες” μονάδες;
Υπήρχε συγκεντρωτική αναφορά στο άρθρο 42 του ΠΔ 169/2007 ως εξής:
Στρατός Ξηράς –> Μονάδες εκστρατείας Στρατού Ξηράς
Ναυτικό & Πολεμική Αεροπορία –> Μάχιμες μονάδες Ναυτικού – Αεροπορίας
Αστυνομία & Πυροσβεστική –> Μάχιμες μονάδες ΕΛ.ΑΣ – Πυροσβεστικής
Λιμενικό –> Μάχιμες μονάδες Λιμενικού
Αρχικά με το Ν.1204/81 επεκτάθηκε η προσμέτρηση πενταετίας για έτη μέχρι και το 1984.
Με το Ν.3234/04 επεκτάθηκε αναδρομικά για υπηρεσία από το 1985 έως το 1992 –> Πενταετία από 1985 ~ 1992
Τέλος με το Ν.3513/06 επεκτάθηκε (πάλι αναδρομικά) μετά το 1993 χωρίς χρονικό όριο –> Επέκταση μετά το 1993

3. Τι ακριβώς άλλαξε το 2022 με το Ν.4997/22;
Με το άρθρο 23 του Ν.4997/22 καταργήθηκε η έννοια της μονάδας “εκστρατείας” ή “μάχιμης” και η πενταετία ισχύει πλέον για “οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία”, ενώ ο νόμος άλλαξε ως εξής –> Τροποποίηση άρθρου 42 του ΠΔ 169/07
Έτσι μπορούν πλέον να αναγνωρίσουν την πενταετία και όσοι δεν έχουν υπηρετήσει σε μάχιμες μονάδες.
Επίσης μπορεί κάποιος που υπηρέτησε αργά στην καριέρα του σε μάχιμη μονάδα, να αναγνωρίσει προγενέστερο χρόνο πενταετίας (αμέσως μετά τη σχολή ή την κατάταξη), ώστε να μειωθεί το κόστος της αναγνώρισης.

4. Ποιους αφορά ο Ν.4997/22 και το νέο έγγραφο;
Αφορά μόνο όσους ήταν εν ενεργεία στις 25-11-2022 όταν δημοσιεύτηκε ο νόμος –> Ημ/νία ισχύος επέκτασης 5ετίας
Δεν ισχύει για όσους ήταν απόστρατοι (είχαν διαγραφεί) πριν την 25-11-2022.

5. Μέχρι πότε μπορώ να κάνω την αίτηση αναγνώρισης πενταετίας;
Η αίτηση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε στην ενέργεια μέχρι τη συνταξιοδότηση, υποχρεωτικά όμως πριν τη διαγραφή.
Δεν μπορεί να γίνει αίτηση αναγνώρισης πενταετίας μετά την αποστρατεία.

6. Άκουσα ότι στα Σώματα Ασφαλείας η πενταετία ίσως μετρούσε και στο μισθό. 
Πέρυσι εκδόθηκε μία εγκύκλιος που παρερμηνεύτηκε από πολλούς συναδέλφους αλλά και από ΜΜΕ ότι η πενταετία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη (για λήψη προαγωγής και αλλαγή κλιμακίου).
Όπως είχε αναλυθεί τον Αύγουστο 2023 σε αυτό το άρθρο: Εγκύκλιος εναλλακτικής αναγνώρισης 5ετίας Σ.Α.
αυτή η άποψη δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε νομικά, αλλά ούτε και ηθικά (= χρηματική εξαγορά βαθμών).
Υπήρξαν τότε κάποιοι συνάδελφοι που αμφισβήτησαν την ανωτέρω ανάλυση του παρόντος site:
Μάχιμη Πενταετία: Τελικά και συντάξιμος χρόνος αλλά και βαθμολογική/μισθολογική προαγωγή για τα στελέχη του ΛΣ;
Το νέο έγγραφο εξηγεί το θέμα επιβεβαιώνοντας την ανάλυση του enstoloi.net –> Ανάκληση περ. 1.Β. 2 εγκ. 43/2023

7. Ποια περίοδος πενταετίας συμφέρει να αναγνωρίσω;
Η πενταετία αναγνωρίζεται δωρεάν για όσους κατετάγησαν ή διορίστηκαν στο δημόσιο μέχρι 30-9-1990.
Για κατάταξη μετά την 1-10-1990 κοστίζει 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών της αναγνωριζόμενης περιόδου, άσχετα πότε θα υποβληθεί η αίτηση αναγνώρισης.
Άρα συμφέρει η αναγνώριση της νωρίτερης περιόδου που ο μισθός ήταν μικρότερος, δηλαδή αμέσως μετά την παραγωγική σχολή (απόφοιτοι ΑΣΕΙ / ΑΣΣΥ κλπ) ή αμέσως μετά την κατάταξη για ΕΜΘ / ΕΠΟΠ / Ειδικούς φρουρούς κλπ.
Υπάρχει μαθηματική ανάλυση εδώ: Αναγνώριση πενταετίας πριν ή μετά το 2002

8. Πότε προσμετράει η πενταετία, πόσο κοστίζει και έχω έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση;
Όλα αυτά περιγράφονται στην παράγραφο Β.5 εδώ: Θεμελίωση σύνταξης & αναγνωρίσεις

9. Είναι σίγουρο ότι με συμφέρει η πενταετία;
Ναι, λόγω μειωμένου ποσοστού αναγνώρισης (6,67%) συμφέρει σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως συντάξιμων ετών.
Ο χρόνος απόσβεσης κυμαίνεται από μηδέν μήνες (= άμεσο κέρδος) μέχρι μερικά έτη στη χειρότερη περίπτωση.
Θα υπάρξει μελλοντικό άρθρο με αναλυτικούς μαθηματικούς υπολογισμούς.

10. Υπάρχει ανώτατο όριο αναγνώρισης συντάξιμων ετών με ή χωρίς την πενταετία;
Κανένα απολύτως.
Πχ. οι πιλότοι μπορούν να αναγνωρίσουν πάνω από 35 έτη συντάξιμης υπηρεσίας με πτητικά εξάμηνα και πενταετία.

Β. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-2011
Για τους κατατασσόμενους μετά το 2011 ισχύουν όλα τα παραπάνω, αλλά προστέθηκε μία σημαντική παράμετρος!

1. Είδα στο έγγραφο ότι πλέον υπάρχει όριο αναγνώρισης 7 ετών συνολικά.
Αυτό αναφέρθηκε για πρώτη φορά με το πρόσφατο διευκρινιστικό έγγραφο, όπου αναφέρεται συνολικός χρόνος αναγνώρισης μέχρι 7 έτη μόνο για τους “ασφαλισμένους στο πρώην ΙΚΑ ή στους λοιπούς ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ πρώην Φορείς κύριας ασφάλισης, πλην των ασφαλισμένων στο Δημόσιο –> Χρόνος αναγνώρισης με ασφάλιση ΙΚΑ

2. Στο όριο των 7 ετών περιλαμβάνεται και η πενταετία και τα διπλά εξάμηνα επικινδυνότητας;
Λαμβάνοντας υπόψη τη φράση “… συνυπολογιζόμενου σε αυτά και κάθε άλλου χρόνου, πραγματικού ή πλασματικού …”
φαίνεται ότι στον περιορισμό εμπίπτουν και τα διπλά εξάμηνα.

3. Όταν κατατάχθηκα δεν γνώριζα ότι υπάρχει τέτοιος περιορισμός!
Όσοι διορίζονται από 1-1-2011 στο δημόσιο / Ένοπλες Δυνάμεις / Σώματα Ασφαλείας ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ.
Με το άρθρο 40 παρ. 6 του Ν.3996/11 τέθηκε όριο 7 ετών για τις αναγνωρίσεις στους “Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης”.
Οι ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι αυτοί –> πρώην Φορείς Κύριας Ασφάλισης
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει το ανώτατο όριο 7 ετών για ΔΥ με ασφάλιση στο ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ.

4. Δηλαδή ασφαλιστικά δεν είμαι ίσος με τους παλαιότερους συναδέλφους μου;
Δυστυχώς όχι.
Είναι ενδεικτικό ότι για πολλά χρόνια μετά το 2011 δεν ίσχυε για σένα ούτε η πενταετία ούτα τα εξάμηνα, διότι η νομοθεσία του ΙΚΑ δεν προέβλεπε αναγνώριση διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας!

5. Σε ποιο νόμο περιγράφονται τα ασφαλιστικά δικαιώματά μου για πενταετία και εξάμηνα;
α. Μέχρι το 2022 κανένας νόμος δεν προέβλεπε αναγνώριση διπλού χρόνου πενταετίας & εξαμήνων με ασφάλιση ΙΚΑ.
β. Το 2017 εκδόθηκε η πρώτη εγκύκλιος για αναγνωρίσεις, χωρίς αναφορά σε ασφάλιση ΙΚΑ –> Εγκ. 29/30-6-2017
γ. Το 2018 εκδόθηκαν οδηγίες, όπου επίσης δεν αναφέρονταν τίποτα για το ΙΚΑ –> Έγγραφο ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46
δ. Το 2019 εκδόθηκαν νέες οδηγίες που επέκτειναν την αναγνώριση διπλάσιου χρόνου σε όσους διορίζονται μετά το 2011 και υπάγονται στην ασφάλιση ΙΚΑ, χωρίς αυτό να προβλέπεται από κάποιον νόμο –> Επέκταση για κατάταξη από 2011
ε. Μόλις το 2022 η πενταετία με ασφάλιση ΙΚΑ θεσπίστηκε με νόμο –> Άρθρο 23 Ν.4997/22
στ. Εξακολουθεί να υπάρχει νομοθετικό κενό για τα εξάμηνα, το οποίο περιπλέκεται με το προαναφερθέν όριο των 7 ετών.

6. Πως εκδίδονται εγκύκλιοι για θέματα που δεν έχουν καθοριστεί με νόμους;
Η ασφάλιση των δημοσίων υπαλλήλων στο ΙΚΑ έγινε βεβιασμένα με συνοπτικές διαδικασίες με το Ν.3865/10 στην αρχή της κρίσης (με τον ίδιο νόμο καθιερώθηκε η 40ετία), χωρίς όμως να υπάρχει πρόβλεψη για όλες τις περιπτώσεις.
Όταν υπάρχουν νομοθετικά κενά ή ασάφειες, αυτά καλύπτονται εκ των υστέρων (άλλοτε σωστά άλλοτε όχι) με εγκυκλίους ή οδηγίες ή απλά διευκρινιστικά έγγραφα, όπου φυσικά η εκάστοτε ερμηνεία είναι λίγο – πολύ αυθαίρετη.
Αρκετές φορές εγκύκλιοι καταπίπτουν στα δικαστήρια αφού δεν είναι πραγματική νομοθεσία αλλά ερμηνεία νόμων.
Εγκύκλιοι έναντι νόμων | Συνήγορος του Πολίτη
Όταν η εγκύκλιος είναι ανώτερη από το νόμο | Capital
Νομοθέτηση με εγκυκλίους και φορολογικοί εγκύκλιοι κόντρα στους νόμους | Taxheaven

7. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι στο μέλλον;
Προσωπικά εκτιμώ ότι θα εκδοθούν αρκετές εγκύκλιοι ακόμη (αυτό είναι πρόβλεψη και όχι ειρωνεία), με τις οποίες θα επιχειρηθεί να καλυφθούν τα νομοθετικά κενά της ασφάλισης των ΔΥ στο ΙΚΑ.
Θεωρώ εξαιρετικά πιθανό (αλλά φυσικά όχι σίγουρο), ότι για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ στρατιωτικούς και Σ.Α. θα καταργηθεί τελικά το όριο των 7 ετών αναγνώρισης, για τον απλούστατο λόγο ότι αποτελεί σοβαρό αντικίνητρο για την επιλογή ειδικότητας υψηλής επικινδυνότητας (με διπλά εξάμηνα).
Όμως χρειάζονται πολλά χρόνια ακόμη για την αποστρατεία των πρωτοδιορισμένων του 2011 οπότε κανένας δεν βιάζεται!

8. Μήπως είναι λίγο “μπάχαλο” η νομοθεσία για καταταγέντες μετά το 2011 ή μου φαίνεται;
Ουδέν σχόλιον.

Οικονομική ενημέρωση νέων συνταξιούχων

Στο παρόν άρθρο αναλύονται οικονομικά στοιχεία και επιλύονται αρκετές απορίες που έχει κάθε νέος συνταξιούχος.
Βασική προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει πρώτα τη σελίδα υπολογισμού σύνταξης στο enstoloi.net ώστε να γνωρίζει (με αρκετά μεγάλη ακρίβεια) και τη σύνταξη και τα μερίσματα που δικαιούται.

Α. Αρχικό πληρωτέο ποσό σύνταξης χωρίς μερίσματα
1. Η πληρωτέα σύνταξη (μετά την αφαίρεση κρατήσεων και φόρου) εξαρτάται και από το άθροισμα των μερισμάτων / επικουρικών, διότι πάντα ο φόρος υπολογίζεται από τον ΕΦΚΑ με βάση το συνολικό ετήσιο εισόδημα.
Όμως κατά τους πρώτους μήνες συνταξιοδότησης επειδή δεν έχουν καθοριστεί ακόμη τα μερίσματα από τα αντίστοιχα ταμεία, ο φόρος στη σύνταξη είναι μικρότερος όπως αναλύεται στην ερώτηση 3.7 της ενότητας FAQ.

2. Στις εφαρμογές του site αρχικά πρέπει να εισάγεται ΟΧΙ στους πίνακες μερισμάτων –> Πληρωτέα σύνταξη χωρίς μέρισμα

3. Μετά την έναρξη των μερισμάτων πρέπει να εισάγετε ΝΑΙ στους αντίστοιχους πίνακες, ώστε να υπολογίζεται σωστά ο φόρος στη σύνταξη, ο οποίος τότε θα αυξηθεί και θα μειωθεί το πληρωτέο ποσό! –> Πληρωτέα σύνταξη με μερίσματα

Β. Πρώτη πληρωμή σύνταξης με αναδρομικά
Με την πρώτη πληρωμή καταβάλλονται αναδρομικά οι δικαιούμενες συντάξεις και επειδή πλέον η διαγραφή γίνεται στο τέλος κάθε μήνα, οι οφειλόμενες συντάξεις είναι πάντα ακέραιες.
Παράδειγμα με διαγραφή 31-12-2023 και πρώτη πληρωμή σύνταξης στο τέλος Μαρτίου.
Καθώς η σύνταξη προπληρώνεται (όπως και ο μισθός), στο τέλος Μαρτίου πληρώνονται συνολικά συντάξεις 4 μηνών (Ιανουάριος ~ Απρίλιος), όμως δεν είναι ίδιες όλες οι πληρωτέες συντάξεις!

1. Η τελευταία σύνταξη Απριλίου φορολογείται κανονικά, συνυπολογίζοντας την ετήσια μείωση φόρου.
Επιλέγοντας ΟΧΙ στους πίνακες μερισμάτων στις εφαρμογές του site (παρ. Α.2 ανωτέρω), υπολογίζεται με μεγάλη ακρίβεια η αρχική πληρωτέα σύνταξη –> Πληρωτέα σύνταξη (Β) = 1.222 €

2. Αντίθετα οι συντάξεις Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου λογίζονται ως αναδρομικά, τα οποία φορολογούνται πάντα με σταθερό συντελεστή 20% χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ετήσια μείωση φόρου.
Για τα αναδρομικά χρειαζόμαστε τη σύνταξη προ φόρου (Α) της εφαρμογής –> Σύνταξη προ φόρου (Α) = 1.354 €
η οποία πρέπει να φορολογηθεί με σταθερό ποσοστό φόρου 20% (= πολλαπλασιάζουμε με 0,80).

3. Αναδρομικά Ιαν – Φεβ – Μαρ: Σύνταξη προ φόρου (Α) x 0,80 (φορολόγηση) x 3 (μήνες) = 1.354 x 0,80 x 3 = 3.250
Σύνταξη Απριλίου: Πληρωτέα σύνταξη (Β) = 1.222
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ: 3.250 + 1.222 = 4.472

Γ. Επιστροφή φόρου σύνταξης
1. Όπως φαίνεται στο προηγούμενο παράδειγμα, η πρώτη πληρωμή 4 μηνών είναι μικρότερη από 4 πληρωτέες συντάξεις, λόγω του ειδικού τρόπου φορολόγησης των αναδρομικών. Εννοείται ότι το επιπλέον ποσό φόρου που παρακρατήθηκε θα συνυπολογιστεί και θα επιστραφεί με τη φορολογική δήλωση του επομένου έτους (το 2025).

2. Επίσης όταν υπάρχουν προστατευόμενα τέκνα θα υπάρχει επιστροφή φόρου κάθε έτος.
Αυτό συμβαίνει επειδή ο ΕΦΚΑ υπολογίζει πρώτα τον ετήσιο φόρο (και μετά διαιρεί διά 12 μήνες), αλλά αφαιρεί πάντα τη μικρότερη μείωση φόρου αγάμου (= 777 €) χωρίς να λαμβάνει υπόψη τυχόν ύπαρξη προστατευόμενων τέκνων!
Στη συνέχεια κάθε χρόνο με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης από την ΑΑΔΕ υπολογίζεται ο σωστός φόρος (με συνυπολογισμό των τέκνων) και επιστρέφεται ο υπερβάλλων φόρος που παρακρατήθηκε.

Δ. Αρχικές κρατήσεις μερισμάτων
Κατά την αρχική πληρωμή μερισμάτων καταβάλλονται αναδρομικά πολλών μηνών, τα οποία συνήθως είναι αρκετά μικρότερα από τo αναμενόμενο για τους κάτωθι λόγους:
1. Τα μετοχικά ταμεία καθορίζουν τα μερίδια με βάση ακέραια έτη (ΜΤΝ) ή διετίες (ΜΤΣ-ΜΤΑ).
Οπότε εάν κάποιος έχει ασφαλιστικό χρόνο στο ταμείο πχ. 34 έτη και 3 μήνες, τότε κρατούνται επιπλέον εισφορές 9 μηνών με βάση τον τελευταίο μισθό, προκειμένου να συμπληρωθούν ακριβώς 35 έτη.
2. Η ειδική φορολόγηση των αναδρομικών ποσών μερισμάτων, όπως περιγράφεται στην ανωτέρω παρ. Β.2.
3. Τυχόν άλλες οφειλές προς το ταμείο (πχ. αναγνωρίσεις).

Βελτιώσεις στις εφαρμογές σύνταξης Αστυνομίας

Μετά από αυτή την ενημέρωση στα σχόλια –> Σχολή Αστυφυλάκων και μετά Σχολή Αξιωματικών
έγιναν βελτιώσεις στις εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης Αστυνομία τ.ΧΦ και Αστυνομία τ.ΑΠ.
Οι νέες σελίδες έχουν ημερομηνία έκδοσης 3-3-2024 και θα πρέπει να πατήσετε Control + F5 για την εμφάνισή τους.
Στη συνέχεια ελέγξτε ώστε όλα τα λευκά πεδία να είναι συμπληρωμένα σωστά σύμφωνα με τα δικά σας δεδομένα.

Α. Διαγραφή μέχρι 2016 (όλοι)
Υπολογίζεται πλέον αυτόματα ο μισθολογικός βαθμός αποστρατείας (παλιό μισθολόγιο) με βάση τρία στοιχεία:
1. Προέλευση (Σχ. Αξκών / ΤΕΜΑ / Σχ. Αρχκων / ΑΥ / ΜΑΥ).
2. Διοικητικός βαθμός αποστρατείας (του τελευταίου μήνα πριν τη διαγραφή).
3. Αιτία συνταξιοδότησης (αίτηση αποστρατείας ή όριο ηλικίας / 35ετία).

Β. Εισαγωγή στοιχείων Αξκών με διαγραφή μετά το 2016
Καλύπτονται τα κάτωθι ενδεχόμενα για τους αξιωματικούς κατηγορίας Α (απόφοιτοι σχολής αξκών).

1. Πανελλήνιες (από 1995)

συντάξεις και μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑΕίναι η απλούστερη περίπτωση, όπου στον πίνακα προαγωγών εισάγονται πρώτα οι μήνες της σχολής αξκών (συνήθως 45 ή 46) και στη συνέχεια όλες οι διοικητικές προαγωγές.
Ο βαθμός αποστρατείας (στον πρώτο πίνακα) έχει σημασία μόνο για το μέρισμα ΜΤΣ και μπορεί να είναι μέχρι ένας βαθμός παραπάνω από τον τελευταίο βαθμό του πίνακα προαγωγών.


2. Απόφοιτοι ΑΕΙ (απευθείας κατάταξη ως αξκός)

συντάξεις και μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑΟμοίως ως ανωτέρω παρ. 1, με τη διαφορά ότι εισάγονται 0 (μηδέν) μήνες σχολής  αξκών, γιατί η ημερομηνία κατάταξης λογίζεται ως ημερομηνία λήψης βαθμού Υπαστυνόμου Β.
Σε κάποιες περιπτώσεις ο χρόνος φοίτησης ΑΕΙ (πριν την κατάταξη) θεωρείται κανονικός χρόνος υπηρεσίας και τότε πρέπει να εισάγονται οι μήνες ΑΕΙ και να επιλέγεται [Προϋπ. ΑΕΙ = ΝΑΙ]


3. Αξκοί από Αστυφύλακες (ονομασία Υ/Β μέχρι 2001)

συντάξεις και μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑΑφορά τους παλαιότερους αξκους που κατετάγησαν ως Αστυφύλακες πριν από τις πανελλήνιες.
α. Στο αντίστοιχο πεδίο επιλέγεται αρχικά [Αστφκας ε.ε. –> ΝΑΙ].
β. Στη συνέχεια εισάγεται η ημερομηνία αποφοίτησης από τη σχολή αξκών (Ονομασία Υ/Β).
γ. Ο πίνακας προαγωγών περιλαμβάνει μόνο τις διοικητικές προαγωγές αξκού.
δ. Οι προαγωγές υπξκού πριν την ονομασία σε Υ/Β δεν έχουν σημασία, διότι για τον υπολογισμό του μέσου όρου αποδοχών δεν έχουν καμία σημασία οι αποδοχές πριν το 2002.
ε. Εισάγονται οι μήνες της αρχικής Σχολής Αστυφυλάκων (συνήθως 5 ~ 6) διότι η σχολή δεν μετράει στο μέρισμα και το επικουρικό, αλλά η σύνταξη υπολογίζεται πάντα από την ημερομηνία κατάταξης (εισαγωγή στη σχολή).


4. Αξκοί από Αστυφύλακες (ονομασία Υ/Β από 2002)

συντάξεις και μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑα. Στο αντίστοιχο πεδίο επιλέγεται αρχικά [Αστφκας ε.ε. –> ΝΑΙ].
β. Στη συνέχεια εισάγεται η ημερομηνία αποφοίτησης από τη σχολή αξκών (Ονομασία Υ/Β).
γ. Εισάγονται οι διοικητικές προαγωγές υπξκού και οι προαγωγές αξκού μετά από την ημερομηνία ονομασίας Υ/Β, ενώ δεν εμφανίζονται οι βαθμοί υπξκού που δεν υπηρετήθηκαν.
δ. Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Αξκων δεν έχει σημασία, διότι λαμβάνονται αποδοχές υπξκού.

Γ. Παρατηρήσεις
1. Ως “Προέλευση” θεωρείται η ανώτερη σχολή που έχει φοιτήσει ο ενδιαφερόμενος, πχ. εάν κάποιος είναι απόφοιτος Σχολής Αρχκων και Σχολής Αξκών εισάγει προέλευση “Σχ. Αξκων” –> Αστκας ► Σχ. Αρχκων ► Σχολή Αξκών
Ομοίως απόφοιτος Σχολής Αρχκων και ΤΕΜΑ εισάγει προέλευση “ΤΕΜΑ” –> Αστκας ► Σχ. Αρχκων ► ΤΕΜΑ

2. Ο αυτόματος υπολογισμός μισθολογικού βαθμού προ 2016 θα βγει σωστός για το 99% των περιπτώσεων, αλλά θα υπάρξουν και περιπτώσεις ασυμφωνίας οι οποίες θα οφείλονται σε αιτίες όπως κατωτέρω:
α. Αναγραφή αποστρατευτικού βαθμού στη Συνταξιοδοτική Πράξη χωρίς αντίκρυσμα, πχ. τελευταία πραγματική προαγωγή Αρχκας με “αποστρατευτικό” βαθμό Ανθμου, ο οποίος δεν ελήφθη υπόψη για το μισθολογικό βαθμό.
β. Διαγραφή με παλαιότερες διατάξεις διοικητικών προαγωγών, πχ. σε αποστρατείες με όριο ηλικίας δεν προβλέπονταν οι αποστρατευτικοί βαθμοί Υ/Β, Υ/Α και Α/Β για προέλευση ΜΑΥ, ΑΥ και ΤΕΜΑ αντίστοιχα.

3. Προκειμένου να εξετάζεται οποιαδήποτε περίπτωση ασυμφωνίας του μισθολογικού βαθμού, χρειάζεται να αναφέρονται όλα τα παρακάτω στοιχεία:
– Ημερομηνίες κατάταξης και διαγραφής
– Διάρκεια θητείας
– Προέλευση
– Τελευταίος διοικητικός βαθμός
– Είδος αποστρατείας (με αίτηση ή με όριο ηλικίας)

Προσμέτρηση εισφορών τριετίας στη σύνταξη

Α. Η αναγνώριση τριετίας είναι μία (ακριβή) λύση για όσους εμπίπτουν στην 40ετία, κατετάγησαν μέχρι το 1995 και επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με αίτηση αποστρατείας το συντομότερο δυνατόν (με 32 έτη υπηρεσίας + 5ετία + 3ετία).
Ο αναγνωριζόμενος χρόνος μπορεί να είναι και μικρότερος των 36 μηνών, προκειμένου να συμπληρωθούν ακριβώς 40 συντάξιμα έτη όπως αναλύεται εδώ: Αλλαγή τρόπου εισαγωγής πρόσθετης τριετίας

Για τον υπολογισμό της σύνταξης στο enstoloi.net, μέχρι τώρα η τριετία λαμβανόταν υπόψη μόνο για τη θεμελίωση και για την αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης, το οποίο για 40 συντάξιμα έτη είναι 50,01% ακριβώς.
Όμως ανάλογα με το έτος της αίτησης αναγνώρισης τριετίας επηρεάζεται ο μέσος όρος αποδοχών, καθώς οι αποδοχές εκείνου του έτους λαμβάνονται υπόψη στο τετραπλάσιο (1 φορά για την πραγματική υπηρεσία και 3 φορές για την τριετία).

Β. Παράδειγμα για αίτηση τριετίας το 2019 και διαγραφή 30/6/2026, ο μέσος όρος αποδοχών εξάγεται ως εξής:
1. Αποδοχές 17 ετών 2002 ~ 2018 αναπροσαρμοζόμενες κάθε έτος με το συνολικό πληθωρισμό έως το 2024.
2. Αποδοχές έτους 2019 επί 4 φορές (λόγω άθροισης τριετίας), αναπροσαρμοζόμενες με τον πληθωρισμό 2019-2024.
3. Αποδοχές 5 ετών 2020 ~ 2024 αναπροσαρμοζόμενες κάθε έτος με το συνολικό πληθωρισμό έως το 2024.
4. Αποδοχές 1,5 έτους 2025 ~ 30/6/2026 χωρίς αναπροσαρμογή (διότι ο πληθωρισμός 2025 καθορίζεται την 31-12-2026).
5. Συντάξιμα έτη από 2002 έως 30-6-2026: 24,5 έτη πραγματικά + τριετία = 27,5 έτη = 330 μήνες
Μέσος όρος αποδοχών: Αποδοχές 1-1-2002 ~ 30-6-2026 / συντάξιμος χρόνος = Άθροισμα B1 ~ B4 / Μήνες Β5

Γ. Η αναγνώριση τριετίας γενικά προσαυξάνει το μέσο όρο αποδοχών, λόγω αυξημένων αποδοχών στο έτος της αίτησης.
Υπάρχει όμως μία ιδιαιτερότητα / εξαίρεση στο συγκεκριμένο γενικό κανόνα, καθώς με (ακριβότερη) αναγνώριση το έτος 2022 ο μέσος όρος αποδοχών μειώνεται σε σχέση με τη (φθηνότερη) αναγνώριση το 2021 !
Αυτό δεν είναι λάθος στον υπολογισμό, αλλά αποτέλεσμα της ετήσιας αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών.
Ο πληθωρισμός έτους 2021 ήταν εξαιρετικά υψηλός (9,65%), δηλαδή για την εξαγωγή του μέσου όρου αποδοχών οι μισθοί έτους 2021 προσαυξάνονται κατά 9,65% και καταλήγουν υψηλότεροι από τους μισθούς του 2022.
Για τον ίδιο λόγο συμφέρει οι αιτήσεις αναγνώρισης (θητεία, ΑΕΙ, τριετία) να γίνονται όσο το δυνατόν νωρίτερα, διότι οι εισφορές είναι σταθερές (άτοκες) υπολογιζόμενες σε μισθούς παρελθόντων ετών, αλλά προκύπτει κέρδος στο μέσο όρο αποδοχών (ανέξοδα) λόγω της ετήσιας αναπροσαρμογής αυτών των μισθών.

Δ. Άλλες βελτιώσεις
1. Για διαγραφή προ 2017 (παλιό μισθολόγιο), στις εφαρμογές Σύνταξη ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ για προέλευση ΑΣΣΥ (Σχολή Υπξκών) ο μισθολογικός βαθμός υπολογίζεται πλέον αυτόματα από το διοικητικό βαθμό –> Μισθολογικός βαθμός προ 2016
Σε περίπτωση προσαύξησης των 3 ετών Κονδύλη σε αξκούς ΑΣΣΥ, υπολογίζεται και η μείωση του μισθολογικού βαθμού στη σύνταξη (ερώτηση 3.4 στην ενότητα FAQ) –> Έτη Κονδύλη με μείωση μισθoλογικού βαθμού αξκών ΑΣΣΥ

2. Ο χρόνος ασφάλισης των μερισμάτων ΜΤΝ και ΜΤΑ λογίζεται από την είσοδο στη στρατιωτική σχολή ή την κατάταξη.
Όμως τα ΕΚΟΕΜΝ και ΕΚΟΕΜΑ θεσπίστηκαν μεταγενέστερα με το Ν.2913/01 και η ασφάλιση ξεκίνησε την 23-5-2001.
Για να αποδοθεί πλήρες βοήθημα ΕΚΟΕΜΝ ή ΕΚΟΕΜΑ προβλέπεται παρακράτηση πρόσθετης εισφοράς αναγνώρισης από το μέρισμα, μέχρι να συμπληρωθεί χρόνος ασφάλισης ίσος με το μέρισμα.
Πλέον στα μερίσματα ΜΤΝ και ΜΤΑ εμφανίζεται και η ημερομηνία λήξης της κράτησης για αναγνώριση πλήρους χρόνου ασφάλισης ΕΚΟΕΜΝ και ΕΚΟΕΜΑ αντίστοιχα –> Λήξη αναγνώρισης ΕΚΟΕΜΝ / ΕΚΟΕΜΑ

Ασφάλιση ΒΟΕΑ ΜΤΣ με εισφορές ε.ε. αποστράτων

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Σύμφωνα με την παρ. Γ παλαιότερου άρθρου: Μερίδια νέου μισθολογίου και μείωση ΒΟΕΑ ΜΤΣ
από 1-1-2023 ισχύει νέα διάταξη του ΜΤΣ, όπου μειώνεται στο μισό ο ασφαλιστικός χρόνος ΒΟΕΑ μετά την αποστρατεία του γονέα, λόγω των πολύ χαμηλών εισφορών ΒΟΕΑ επί του μερίσματος.

Οπότε οι 2 εναλλακτικές για το ΒΟΕΑ που έχει κάθε αποστρατευόμενος μετά την 1-1-2023 είναι:
1. Εισφορά 5% x μέρισμα: Μείωση 50% του ασφαλιστικού χρόνου μετά την 1-1-2023  –> Επεξήγηση μείωσης χρόνου
2. Εισφορά 1,75% x κλιμάκιο τελευταίου μισθού: Προσμέτρηση πλήρους ασφαλιστικού χρόνου 25 ετών.

Αναβαθμίστηκαν οι σελίδες υπολογισμού Σύνταξη ΓΕΣ και Αστυνομία τ.ΧΦ (νέα ημερομηνία έκδοσης: 15-1-2024), ώστε να υπολογίζεται το ποσό του ΒΟΕΑ τέκνων και με τις δύο ανωτέρω εναλλακτικές μετά την 1-1-2023.
Επίσης υπολογίζεται η διαφορά αυτών των 2 εναλλακτικών και στις εισφορές και στο δικαιούμενο ποσό ΒΟΕΑ.
Όπως πάντα, πιθανώς να χρειάζεται ταυτόχρονο πάτημα των πλήκτρων Control + F5 για να ανανεωθούν οι σελίδες.

Β. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΛΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ
Για καλύτερη κατανόηση παρατίθεται παρακάτω ένα παράδειγμα εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης του ΜΤΣ.
Έστω απόστρατος Ανχης προέλευσης ΑΣΣΥ (από 1987 έως 2020) με δεύτερο τέκνο που γεννήθηκε 31-12-2007.

1. Απλή εισφορά μετά την 1-1-2023: Επιλογή [Τέκνο] –> 2ο
Εισφορά 5% στο μέρισμα ΜΤΣ = 173,12 € x 5% = 8,66 €
Εισφορές 10 ετών στην αποστρατεία = 8,66 € x 10 έτη x 12 μήνες = 1.039 €
Χρόνος ασφάλισης τέκνου: 15 έτη μέχρι 31-12-2022 + 10 έτη x 50% = 15 + 5 = 20 έτη (μειωμένος)
Δικαιούμενο ΒΟΕΑ: 10.971 € (μειωμένο)

2. Αυξημένη εισφορά εν ενεργεία μετά την 1-1-2023: Επιλογή [Τέκνο] –> Πλήρες
Εισφορά 1,75% στο κλιμάκιο Ανχη = 2.385 € x 1,75% = 41,74 €   (πενταπλάσια της απλής)
Εισφορές 10 ετών στην αποστρατεία = 39,64 € x 10 έτη x 12 μήνες = 5.009 €
Χρόνος ασφάλισης τέκνου: 25 έτη  (πλήρης)
Δικαιούμενο ΒΟΕΑ: 13.714 € (πλήρες)

3. Δηλαδή με την αυξημένη εισφορά ε.ε. μετά το 2023 καταβάλλονται επιπλέον εισφορές 3.970 € (= 5.009 – 1.039) για να δοθεί επιπλέον ΒΟΕΑ μόλις 2.743 € παραπάνω (= 13.714 – 10.971), δηλαδή αρνητική απόδοση εισφορών -31% !!!

Γ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Επαναδιατυπώνεται το συμπέρασμα της παρ. Δ του παλαιότερου άρθρου: Ασφάλιση ΒΟΕΑ στο ΜΤΣ μετά την αποστρατεία
όπου επισημαίνονταν ότι είναι ασύμφορη η επιλογή πληρωμής εισφορών εν ενεργεία από τους απόστρατους.
Με καταβολή εισφορών εν ενεργεία, ουσιαστικά ο απόστρατος με δική του ζημία  καλύπτει τα ελλείματα του ταμείου λόγω λάθος σχεδιασμού τις προηγούμενες δεκαετίες, σύμφωνα με την παρ. Β εδώ: Πρόταση για αποφυγή μείωσης ΒΟΕΑ ΜΤΣ

Πρέπει να αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία η προαιρετική ασφάλιση με αρνητική απόδοση εισφορών, καθώς σε όλα τα εφάπαξ προβλέπεται άτοκη επιστροφή εισφορών μετά το 2015 αλλά σε καμία περίπτωση μείωση αυτών!
Η προαιρετική ασφάλιση θα πρέπει να εξασφαλίζει τουλάχιστον την άτοκη επιστροφή εισφορών (χωρίς ζημία), ώστε να προκύπτει κέρδος από τη μείωση της φορολογίας, όπως ακριβώς γίνεται στα εφάπαξ όλων των υπηρεσιών μετά το 2015.

Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να μειωθούν οι προαιρετικές εισφορές αποστράτου στο 50% περίπου των εισφορών εν ενεργεία του τελευταίου μισθού (από 100% που ισχύει τώρα) και εάν δεν γίνει αυτή η μείωση θα πρέπει να καταργηθεί αυτή η προαιρετική ασφάλιση ώστε να μην παρασυρθεί σε ζημία κανένας απόστρατος!

Η ανωτέρω μείωση των εισφορών ε.ε. κατά την αποστρατεία επιβάλλεται και για λόγους δικαιοσύνης, αφού οι εν ενεργεία πληρώνουν εισφορές που αυξάνονται σταδιακά με κάθε προαγωγή (πχ. από Αλχίας έως Τχης), οπότε μεσοσταθμικά για την 25ετία οι εισφορές τους αντιστοιχούν στο 50% περίπου του υψηλότερου κλιμακίου αποστρατείας (πχ. Ανχης).

Έναρξη ασφάλισης εφάπαξ στην Αστυνομία

Η έναρξη ασφάλισης αστυνομικών για τα εφάπαξ ΤΠΑΣ / ΤΠΥΑΠ / ΤΠΔΥ εξαρτάται από διάφορους παράγοντες:
α. Προσμέτρηση ή όχι του χρόνου φοίτησης στη σχολή αστυφυλάκων, ανάλογα με το έτος κατάταξης.
β. Προσωπική επιλογή έναρξης ασφάλισης (προαιρετικού) εφάπαξ ΤΠΔΥ για προέλευση τ.ΧΦ.
γ. Καθιέρωση ασφάλισης εφάπαξ για προέλευση ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων.

Τροποποιήθηκε η σελίδα εφάπαξ για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (πάτημα Control + F5 για ανανέωση), ώστε να αναγράφεται η έναρξη ασφάλισης ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη –> Προαιρετικό ΤΠΔΥ τ.ΧΦ από 1999
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εισάγονται λάθος ημερομηνίες κατάταξης ή διαγραφής για να τροποποιείται ο χρόνος ασφάλισης, καθώς τότε θα υπολογιστούν λάθος οι βαθμοί, οι αποδοχές και οι κρατήσεις εφάπαξ όλων των ετών.
Εάν δεν ισχύει κάποιος από τους παρακάτω κανόνες (παρ. Α-Β-Γ), τότε θα πρέπει να επισημανθεί η διαφορά στα σχόλια ή με mail, ώστε να αλλάξει ο κανόνας και όχι τα υπηρεσιακά δεδομένα!

Α. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ τ.ΧΦ
1. Εφάπαξ ΤΠΑΣ (υποχρεωτικό)
α. Μέχρι το 1995 (= εισαγωγή με πανελλήνιες) ως έναρξη ασφάλισης ΤΠΑΣ θεωρείται η έξοδος από τη σχολή αστυνομίας, πχ. με κατάταξη 15-4-1991 και διάρκεια σχολής 6 μήνες το εφάπαξ υπολογίζεται από 15-10-1991 –> ΤΠΑΣ από ονομασία
β. Από το φθινόπωρο 1995 και μετά, ως έναρξη ασφάλισης εφάπαξ θεωρείται η κατάταξη (δεν αφαιρείται η σχολή).

2. Εφάπαξ ΤΠΔΥ (προαιρετικό)
Η προαιρετική δυνατότητα ασφάλισης στο ΤΠΔΥ δόθηκε με το Ν.2676/5-1-1999 –> Ν.2676 άρθρο 27 παρ. 14
Ο εν λόγω νόμος ισχύει από 5-1-1999, αλλά ταυτόχρονα είχε δοθεί η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούσαν να αναγνωρίσουν αναδρομικά χρόνο ασφάλισης από 1-1-1993 με καταβολή των ανάλογων πρόσθετων εισφορών.

Οπότε υπάρχουν τα κάτωθι ενδεχόμενα όσον αφορά την έναρξη της προαιρετικής ασφάλισης στο ΤΠΔΥ:
α. Κατάταξη έως 1992: Επιλογή ασφάλισης είτε από 1-1-1993, είτε από 5-1-1999 –> Επιλογή ΤΠΔΥ από 1993
β. Κατάταξη 1993 ~ 1998: Επιλογή ασφάλισης είτε από κατάταξη, είτε από 5-1-1999 –> Επιλογή ΤΠΔΥ από 1999
γ. Κατάταξη από 1999: Επιλογή ασφάλισης από κατάταξη –> Επιλογή ΤΠΔΥ

Β. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ τ.ΑΠ
1. Εφάπαξ ΤΠΥΑΠ (υποχρεωτικό)
α. Μέχρι το 1995 (= εισαγωγή με πανελλήνιες) ως έναρξη ασφάλισης ΤΠΥΑΠ θεωρείται η έξοδος από τη σχολή αστυνομίας, πχ. με κατάταξη 15-4-1991 και διάρκεια σχολής 6 μήνες το εφάπαξ υπολογίζεται από 15-10-1991.
β. Από το φθινόπωρο 1995 και μετά, ως έναρξη ασφάλισης εφάπαξ θεωρείται η κατάταξη (δεν αφαιρείται η σχολή).

2. Εφάπαξ ΤΠΔΥ (υποχρεωτικό)
Για την Αστυνομία Πόλεων η ασφάλιση στο ΤΠΔΥ είναι υποχρεωτική από το 1936 ! –> ΦΕΚ 285/13-7-1936
α. Μέχρι το 1995 (= εισαγωγή με πανελλήνιες) ως έναρξη ασφάλισης ΤΠΔΥ θεωρείται η έξοδος από τη σχολή αστυνομίας, πχ. με κατάταξη 15-4-1991 και διάρκεια σχολής 6 μήνες το εφάπαξ υπολογίζεται από 15-10-1991.
β. Από το φθινόπωρο 1995 και μετά, ως έναρξη ασφάλισης εφάπαξ θεωρείται η κατάταξη (δεν αφαιρείται η σχολή).

Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ – ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ (τ.ΧΦ & τ.ΑΠ)
Η κατηγορία αυτή αρχικά προβλεπόταν να ασφαλίζεται μόνο στο ΙΚΑ (σύνταξη) και σε ένα επικουρικό (ΤΕΑΕΧ ή ΤΕΑΥΑΠ).
Από 10-9-2003 ξεκίνησε η ασφάλιση για εφάπαξ και για μέρισμα ΜΤΣ ή ΜΤΠΥ –> Ν.3181/03 άρθρο 1 παρ. 10
Άρα για όλα τα εφάπαξ (ΤΠΑΣ / ΤΠΥΑΠ / ΤΠΔΥ) υπάρχουν δύο ενδεχόμενα όσον αφορά την έναρξη ασφάλισης:
α. Κατάταξη 2000 ~ 2003: Ασφάλιση από 10-9-2003.
β. Κατάταξη από 2004: Ασφάλιση από την ημερομηνία κατάταξης.
Σύμφωνα με τις παρ. Α και Β το εφάπαξ ΤΠΔΥ είναι προαιρετικό για προέλευση τ.ΧΦ και υποχρεωτικό για προέλευση τ.ΑΠ.

Αλλαγές στις συντάξεις από 1-1-2024

Ενημερώθηκαν, τροποποιήθηκαν και βελτιώθηκαν οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης με την αναπροσαρμογή 3% έτους 2024, καθώς και όλες τις υπόλοιπες αλλαγές που προβλέπονται να ισχύσουν από 1-1-2024.

Α. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
1. Αναπροσαρμογή 3% λόγω πληθωρισμού
Αποφασίστηκε η αύξηση των νέων συντάξεων ΕΦΚΑ κατά 3% (= προσωρινός μέσος όρος πληθωρισμού + ανάπτυξης 2023).
Ανάλογα με την ημερομηνία διαγραφής, η αύξηση στη σύνταξη ΕΦΚΑ θα ισχύσει ως εξής:
α. Διαγραφή μέχρι 31 Νοεμβρίου 2023:
Αύξηση 3% στην εθνική + 3% στην ανταποδοτική σύνταξη
β. Διαγραφή από 31 Δεκεμβρίου 2023:
Αύξηση 3% στην εθνική + 4,3% στην ανταποδοτική σύνταξη (= αύξηση μέσου όρου αποδοχών με πληθωρισμό 2023)
Για διαγραφή 31-12-2023 ο ΕΦΚΑ καθορίζει την ανταποδοτική σύνταξη μαζί με τον πληθωρισμό έτους 2023 (ως Α.1.β.).

συντάξεις και μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑΑντιστοιχία υπολογισμών με τους πίνακες της επίσημης μηνιαίας ανάλυσης του ΕΦΚΑ
Στην εικόνα στα αριστερά καταγράφεται η αντιστοιχία των αποτελεσμάτων στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης με τους πίνακες της επίσημης μηνιαίας ανάλυσης του ΕΦΚΑ (για παλαιούς συνταξιούχους).

2. Αυξήσεις μισθολογίου από 1-1-2024
Μετά την 1-1-2024, στον αυτόματο υπολογισμό των αποδοχών λαμβάνονται υπόψη όλες οι αυξήσεις του μισθολογίου που προβλέπονται από το Ν.5045/23, οι οποίες καταγράφονται εδώ: Αυξήσεις στο μισθολόγιο 2024

3. Κατάργηση μείωσης αρνητικής προσωπικής διαφοράς
Μέχρι και το 2023, όσοι παλαιοί συνταξιούχοι είχαν αρνητική προσωπική διαφορά (= μεγαλύτερη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ σε σχέση με την παλιά σύνταξη ΓΛΚ), η αύξηση δεν δινόταν ολόκληρη αλλά παρακρατούνταν ένα ποσοστό που μειώνονταν σταδιακά (80% το 2020, 60% το 2021, 40% το 2022 και 20% το 2023) –> Παράδειγμα μείωσης 20% διαφοράς ΕΦΚΑ – ΓΛΚ
Το 2024 μηδενίζεται αυτό το ποσοστό και οι υψηλότερες νέες συντάξεις ΕΦΚΑ αποδίδονται ολόκληρες.

4. Κατάργηση περικοπής λόγω εργασίας (εξαιρείται πρόσληψη στο δημόσιο έως 62 ετών)
α. Με ρύθμιση στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας: Προτεινόμενο άρθρο 114
καταργείται η περικοπή στη σύνταξη και τα επικουρικά σε περίπτωση εργασίας συνταξιούχου με ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, εκτός από την περίπτωση εργασίας σε ηλικία κάτω των 62 ετών σε Φορέα Γενικής Κυβέρνησης (δημόσιο, ΝΠΔΔ κλπ).
β. Σε περίπτωση εργασίας στο δημόσιο σε ηλικία κάτω των 62 ετών η σύνταξη αναστέλλεται πλήρως, δηλαδή ισχύει περικοπή 100% μέχρι να κλείσει τα 62 έτη ο συνταξιούχος που θα εργαστεί στο δημόσιο.
Οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης καταγράφονται εδώ: Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

5. Αύξηση 8% στα επιδόματα ανικανότητας
Από 1-5-2023 αυξήθηκαν κατά 8% τα επιδόματα ανικανότητας: Ν.5043/2023 άρθρο 95 παρ. 1.γ.
Οι ανωτέρω αλλαγές ενσωματώθηκαν στις σελίδες σύνταξης με την επιλογή [Αιτία συνταξιοδότησης –> Ανικανότητα].

Β. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ Σ.Α. – ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΤΝ
1. Κατάργηση υποχρεωτικής ασφάλισης ΤΑΠΑΣΑ
Με σχετική ρύθμιση στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας: Προτεινόμενο άρθρο 116
προβλέπεται η απονομή επικουρικού με μόνη προϋπόθεση τα 15 έτη ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους, οπότε εκ των πραγμάτων καταργείται η υποχρεωτική αναγνώριση χρόνου στο ΤΑΠΑΣΑ για άμεση λήψη επικουρικού.
Στις σελίδες σύνταξης των σωμάτων ασφαλείας αφαιρέθηκε ο πίνακας υπολογισμού της υποχρεωτικής ασφάλισης και πλέον τα επικουρικά (ΤΕΑΕΧ – ΤΕΑΥΑΠ – ΤΕΑΥΠΣ) καθορίζονται με βάση τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης.
Κανονικά το ΤΑΠΑΣΑ μετά την ψήφιση του νόμου θα πρέπει να εκδώσει οδηγίες για όλους τους ασφαλισμένους του.

2. Καθορισμός ΕΚΟΕΜΝ για Σημαιοφόρους ΕΜΘ
Μετά από ενημέρωση του συναδέλφου GEORGIOSP προέκυψε ότι το Σεπτέμβριο 2023 το ΜΤΝ καθόρισε 65 μερίδια ΕΚΟΕΜΝ για Σημαιοφόρο ΕΜΘ με 35 έτη ασφάλισης ΜΤΝ, αναδρομικά από 1-1-2022 –> Απόφαση ΥΦΕΘΑ 12-9-2023

3. Μείωση μερισμάτων ΜΤΝ λόγω νέου μισθολογίου
Τα μερίδια μερίσματος ΜΤΝ δεν καθορίζονται μόνο από τον αποστρατευτικό βαθμό (όπως γίνεται στο ΜΤΣ και ΜΤΑ), αλλά επιπρόσθετα λαμβάνεται υπόψη και το αρχικό κλιμάκιο της εκάστοτε κατηγορίας (Α-35 ή Β-28 ή Γ-22).
Πχ. μέχρι το 2023 για Πλοίαρχο ΑΣΣΥ με 35 έτη υπηρεσίας ο συντελεστής μεριδίων είναι ίσος με:
2,421 = 2.385 (αποστρατευτικό κλιμάκιο Β-2) / 985 (αρχικό κλιμάκιο Β-28).
Από το 2024 για τα ίδια ακριβώς υπηρεσιακά δεδομένα ο συντελεστής μερίσματος γίνεται:
2,327 = 2.455 (νέο κλιμάκιο Β-2) / 1.055 (νέο κλιμάκιο Β-28).
Δηλαδή προκύπτει μείωση περίπου 4%, η οποία οφείλεται στην ισόποση (και όχι αναλογική) αύξηση των κλιμακίων.

Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Πιθανή αύξηση εισφοράς αλληλεγγύης (ΕΑΣ)
Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Ν.3865/10 συνεχίζει να ισχύει για όλους (παλαιούς και νέους συνταξιούχους).
Το ποσοστό της εισφοράς είναι 0% μέχρι 1.400 €, 3% από 1.400 ~ 1.700, 6% από 1.700 ~ 2.000, 7% από 2.000 ~ 2.300 κλπ.
Σε αρκετές συντάξεις η αύξηση από 2024 θα περιοριστεί λόγω υπέρβασης κάποιου ορίου και αλλαγής ποσοστού της ΕΑΣ.
Ειδικά σε ακραίες περιπτώσεις όπως η παρακάτω ολόκληρη η αναπροσαρμογή “χάνεται” εντελώς:
2023: Παλιά ακαθάριστη σύνταξη 1.660 € – 50 € (παλιά ΕΑΣ 3%) = 1.610
2024: Νέα ακαθάριστη σύνταξη 1.660 x 1,03 = 1.710 € – 103 € (νέα ΕΑΣ 6%) = 1.607 €, δηλαδή λιγότερο από πριν!

2. Πιθανή αύξηση εισφοράς Ν.4002/11
Και αυτή η εισφορά ίσως αυξηθεί, αλλά αφορά πολύ λίγους γιατί ισχύει μόνο με όλες τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Υποβολή παραίτησης (= αίτηση αποστρατείας), δηλαδή δεν ισχύει στις αυτεπάγγελτες αποστρατείες.
β. Ακαθάριστη σύνταξη άνω των 1.808 € (= 1.700 € μετά την αφαίρεση της ΕΑΣ).
γ. Ηλικία συνταξιούχου μικρότερη από 60 έτη.
Υψηλές συντάξεις με παραίτηση προκύπτουν μόνο για ανώτερους αξιωματικούς ή έχοντες πολλά διπλά εξάμηνα, στους οποίους όμως μπορεί να προκύψει κάποια ακραία περίπτωση όπως το παρακάτω παράδειγμα:
2023: Μεικτές αποδοχές 1.850  – 111 (ΕΑΣ 6%) = 1.73939 (Ν.4002) = 1.700
2024: Νέες αποδοχές 1.850 x 1,03 = 1.906  – 114 (ΕΑΣ 6%) = 179292 (Ν.4002) = 1.700 €, άρα “χάνεται” όλη η αύξηση!

3. Καθορισμός πληθωρισμού
Στους υπολογισμούς ο πληθωρισμός 4,3% (έτους 2023) είναι προσωρινός, καθώς το επίσημο ποσοστό θα καθοριστεί την άνοιξη του 2024, αφού τα δεδομένα οριστικοποιούνται μετά το πέρας της χρονιάς (σύγκριση 31-12-2022 με 31-12-2023).
Πχ. ο πληθωρισμός 2022 καθορίστηκε το Φεβρουάριο 2023 –> Γνωστοποίηση πληθωρισμού συνταξιοδοτήσεων έτους 2022
Τότε προέκυψε ότι η αύξηση 7,75% που αποφασίστηκε το Νοέμβριο 2022 τελικά έπρεπε να ήταν 7,60% μετά το πέρας της χρονιάς (μικρότερη κατά 0,15% της δοθείσας), οπότε για να καθοριστεί το φετινό ποσοστό αναπροσαρμογής 3% αφαιρέθηκε το “πλεονάζον” ποσοστό 0,15% του 2023.

Ενημέρωση υπολογισμού εφάπαξ ΤΑΛΣ Λιμενικού

Ενημερώθηκε η εφαρμογή υπολογισμού του εφάπαξ ΤΑΛΣ των λιμενικών για να συμπεριληφθούν οι αυξήσεις μισθολογίου που θα ισχύσουν από 1-1-2024, καθώς και για αναλυτική καταγραφή των υπηρεσιακών δεδομένων για τον καθορισμό του τμήματος ΙΙ του εφάπαξ (επιστροφή εισφορών από 1-1-2015).
Η εφαρμογή ισχύει για ονομασία μέχρι 31-12-2014 και για διαγραφή μέχρι 31-12-2050.

Α. Τρόπος υπολογισμού
1. Ενσωματώθηκαν οι αλλαγές στο μισθολόγιο από 1-1-2024: Αυξήσεις στο μισθολόγιο 2024

2. Ο τρόπος εισαγωγής των υπηρεσιακών δεδομένων (ανάλογα με την προέλευση) περιγράφεται αναλυτικά στην παρ. Ε. του παλαιότερου άρθρου: Εισαγωγή δεδομένων εφάπαξ ΕΛΟΑΝ Λιμενικού
Για περιπτώσεις όπου δεν ισχύει η τυπική εξέλιξη (πχ. δικαστικές αποφάσεις ή στέρηση βαθμού κλπ), μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προέλευση [Σχ. Υπξκών] από όλους εισάγοντας κανονικά όλες τις προαγωγές όπως συνέβησαν.

3.α. Ο υπολογισμός του Τμήματος Ι του εφάπαξ ΤΑΛΣ γίνεται με βάση τον τελευταίο μήνα μισθοδοσίας ως εξής:
Έτη μέχρι το 2014 x [Βασικός μισθός (κλιμάκιο) + 50% επιδόματος συνθηκών] x 78,4%.
3.β. Το Τμήμα ΙΙ του εφάπαξ ΤΠΥΠΣ είναι η επιστροφή των εισφορών που κρατήθηκαν από 1-1-2015 (για όλους).
Οπότε η αύξηση των μισθών από 1-1-2024 θα επηρεάσει σταδιακά το εφάπαξ ανάλογα με το έτος διαγραφής.

4. Για τους Λιμενοφύλακες η ασφάλιση στο ΤΑΛΣ ξεκινάει από την αποφοίτησή τους από τη σχολή Λιμενοφυλάκων, ενώ για όλους τους υπόλοιπους από την ημερομηνία κατάταξης –> Έναρξη ασφάλισης ΤΑΛΣ

5. Οι Λιμενοφύλακες μέχρι το 2002 πλήρωναν διπλάσιες εισφορές στο ΤΑΛΣ από την ονομασία τους μέχρι να γίνουν Κελευστές (και να ασφαλιστούν στο δεύτερο εφάπαξ ΕΛΟΑΝ), οπότε ο χρόνος αυτός μετράει διπλά στο ΤΑΛΣ.
Στην εφαρμογή υπολογίζεται αυτόματα αυτός ο διπλάσιος χρόνος στο τμήμα Ι –> 1990 ως 2014 = 24 + 10 έτη ασφάλισης

6. Στο εφάπαξ ΤΑΛΣ δεν επιβάλλεται καμία κράτηση (ούτε φόρος).

Β. Λήψη εφάπαξ ΤΑΛΣ εν ενεργεία με 35ετία
Το Μάιο 2023 δόθηκε το δικαίωμα λήψης εφάπαξ ΤΠΥΠΣ στην ενέργεια με 35 έτη ασφάλισης: ΠΔ 57/2003 άρθρο 1
Όμως στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η μετοχική σχέση και δεν μπορεί να συνεχιστεί η ασφάλιση (όπως γίνεται στο εφάπαξ ΕΛΟΑΝ), οπότε δεν συμφέρει από οικονομική άποψη: Λήψη εφάπαξ στην 35ετία και συνέχιση ασφάλισης

Γ. Δεν προβλέπεται αναγνώριση χρόνου
Δεν προβλέπεται καμία αναγνώριση πρόσθετου χρόνου (θητεία, ΑΕΙ, πενταετία κλπ), αλλά τυχόν ύπαρξη θητείας επηρεάζει σημαντικά τους υπολογισμούς διότι αυξάνει τα μισθολογικά κλιμάκια (όπως γίνεται και στη σύνταξη).
Για το λόγο αυτό στο πεδίο “Θητεία” πρέπει να εισαχθεί και τυχόν προϋπηρεσία μονίμου στο στρατό (πχ. 60 μήνες ΕΠΟΠ).
Ούτε το ΑΕΙ αναγνωρίζεται στο εφάπαξ, αλλά σε κάποιες προελεύσεις η ύπαρξη πτυχίου επηρεάζει τη διοικητική εξέλιξη, ενώ μπορεί να επηρεάσει και τις μισθολογικές προαγωγές (πχ. διορισμός με πτυχίο ως προϋπόθεση κατάταξης).
► Προβλέπεται η αναγνώριση μόνο της Σχολής Λιμενοφυλάκων (συνήθως 6 μήνες), διότι σύμφωνα με την παρ. Α.4. η σχολή αυτή δεν έχει προσμετρηθεί στο εφάπαξ.

Δ. Οικογενειακή κατάσταση
Το εφάπαξ ΤΑΛΣ επηρεάζεται από την οικογενειακή κατάσταση διότι υπολογίζεται με βάση το 50% του επιδόματος ειδικών συνθηκών, το οποίο με τη σειρά του προσαυξάνεται για τους εγγάμους με ή χωρίς τέκνα.
Η εφαρμογή υπολογίζει τη διακοπή του επιδόματος τέκνων μεσοσταθμικά στα 23 έτη (κανονικά σταματάει στα 22 ~ 24 έτη), πχ. για έτος γέννησης τελευταίου τέκνου το 2003 μηδενίζεται το επίδομα τέκνων το 2026.
Σύμφωνα με την παρ. Α.3.α. στο εφάπαξ ΤΑΛΣ χρησιμοποιείται η μισθοδοσία του τελευταίου μήνα, άρα εάν κατά την αποστρατεία έχει διακοπεί το επίδομα τέκνων, τότε προσμετράται μειωμένο το επίδομα ειδικών συνθηκών (από 130 € σε 70 € εγγάμου χωρίς τέκνα).