Απασχόληση (2020)

Α. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-3-2020

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
(υπουργεία, ΟΤΑ,
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ)
Δημόσιο
ΟΤΑ
Πλήρης περικοπή 100% όλων των
συντάξεων για ηλικία έως 62 ετών.

Επιβάλλεται περικοπή 30%
για ηλικία άνω των 62 ετών.
Αφαιρούνται από
τη μισθοδοσία
(Δημοσίου ή ΟΤΑ)
Το 2019 το ΜΤΑ αποφάσισε την περικοπή και των μερισμάτων για διαγραφή μετά το 2016.
Τα άλλα δύο μετοχικά ταμεία (ΜΤΣ, ΜΤΝ) δεν αποφάσισαν αντίστοιχη περικοπή.
Μισθωτός σε
ιδιωτική εταιρεία
IKA Περικοπή 30% στις
ακαθάριστες συντάξεις
κύριες και επικουρικές.
Ισχύουσες ΙΚΑ
(εργοδότη και
εργαζόμενου)
Το 2019 το ΜΤΑ αποφάσισε την περικοπή και των μερισμάτων για διαγραφή μετά το 2016.
Τα άλλα δύο μετοχικά ταμεία (ΜΤΣ, ΜΤΝ) δεν αποφάσισαν αντίστοιχη περικοπή.
Αυταπασχόληση OAEE
ETAA
Περικοπή 30% στις
ακαθάριστες συντάξεις
κύριες και επικουρικές.
Ισχύουσες
ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ
Το 2019 το ΜΤΑ αποφάσισε την περικοπή και των μερισμάτων για διαγραφή μετά το 2016.
Τα άλλα δύο μετοχικά ταμεία (ΜΤΣ, ΜΤΝ) δεν αποφάσισαν αντίστοιχη περικοπή.

Ανεξαρτήτως εάν η απασχόληση είναι πλήρης ή ημιαπασχόληση ή με μειωμένο ωράριο, η περικοπή σε κάθε περίπτωση ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί της ακαθάριστης σύνταξης (δεν υπάρχει πλέον αναλογική περικοπή της σύνταξης).
Η ανωτέρω περικοπή ισχύει άμεσα για όσους συνταξιοδοτούνται ή αρχίσουν να εργάζονται μετά την 1-3-2020.
Γενικά η περικοπή της σύνταξης λόγω εργασίας δεν γίνεται άμεσα αλλά αναδρομικά: https://enstoloi.net/stratos/comment-page-147/#comment-43830

Περιπτώσεις μεταβατικής περιόδου
α. Για όσους εργάζονταν πριν από την 13-5-2016 και συνεχίζουν αδιαλείπτως την εργασία τους μετά την 28-2-2020 και για τους οποίους δεν προβλέπονταν περικοπή με το παλιό καθεστώς, προβλέπεται μεταβατική περίοδος όπου συνεχίζουν να εξαιρούνται της περικοπής, η οποία θα ισχύσει για αυτούς από 1-3-2022.
β. Η ίδια μεταβατική περίοδος προβλέπεται και για όσους ήταν συνταξιούχοι και εργάζονταν την 28-2-2020 και για τους οποίους προβλεπόταν απαλλαγή από την περικοπή, οπότε και για αυτούς η νέα περικοπή θα ισχύσει από 1-3-2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συνταξιούχοι πριν αναλάβουν εργασία θα πρέπει να το δηλώσουν και στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ (ή το αντίστοιχο μετοχικό ταμείο).
Η δήλωση στον ΕΦΚΑ & ΕΤΕΑΕΠ πριν την ανάληψη εργασίας είναι υποχρεωτική άσχετα εάν προβλέπεται περικοπή στη σύνταξη ή όχι, ενώ η ποινή σε περίπτωση παράλειψης της δήλωσης είναι ο καταλογισμός ποσού ίσου με 12 μηνιαίες συντάξεις!


Β. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μισθωτός -
Αυτοαπασχόληση
Όταν για την εργασία δεν προκύπτει
υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ.
Δεν εφαρμόζεται περικοπή. Χωρίς περικοπή εφόσον δεν απαιτείται υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, ακόμη και εάν υπάρχει εισόδημα.
Αγροτικές εργασίες Ετήσιο αγροτικό εισόδημα
κάτω από 10.000 €.
Δεν εφαρμόζεται περικοπή. Για αγροτικό εισόδημα έως 10.000 € δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (N.4690/20 αρ.78).
Συντάξεις πολύτεκνων Πολύτεκνοι με τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο ή σπουδές έως 24 ετών ή ανίκανου για εργασία. Δεν εφαρμόζεται περικοπή. Με την ενηλικίωση όλων των τέκνων ισχύει η περικοπή του 30% (ή 100% για εργασία στο δημόσιο < 62 ετών).
Εργασία σε Ευρωπαϊκή Ένωση
ή ύπαρξη διμερούς σύμβασης
Δεν εφαρμόζεται περικοπή. Χωρίς περικοπή για εργασία στην Ε.Ε. ή σε χώρα με διμερή σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας (Ν.2335/95).
Συντάξεις ανικανότητας
εξαιτίας της υπηρεσίας
Πάθηση στην υπηρεσία και εξαιτίας αυτής, ασχέτως ποσοστού. Δεν εφαρμόζεται περικοπή. Επίσης η σύνταξη υπολογίζεται με το προηγούμενο καθεστώς (ΠΔ 169/07) --> Σχετικό έγγραφο ΓΛΚ
Συντάξεις ανικανότητας
εκτός υπηρεσίας
Χαρακτηρισμός σύνταξης ως ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ και λήψη επιδόματος ανικανότητας άρθρου 54 ΠΔ 169/07. Δεν εφαρμόζεται περικοπή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΕΦΚΑ και αναφέροντας τον ΑΜΚΑ σας να ρωτήσετε εάν περικόπτεται η σύνταξη σε περίπτωση εργασίας.
Συντάξεις χηρείας
(πρώτα 3 έτη)
Περίοδος 3 ετών από την έναρξη
της σύνταξης χηρείας.
Δεν εφαρμόζεται περικοπή
για τα πρώτα 3 χρόνια.
Μετά την τριετία από το θάνατο, εάν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή λαμβάνει δική του σύνταξη, τότε η σύνταξη χηρείας μειώνεται κατά 50%.
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
χωρίς μισθό
Χωρίς μισθό ή με παραίτηση από τη λήψη μισθού (εάν προβλέπεται). Δεν εφαρμόζεται περικοπή. Επιτρέπεται η λήψη αποζημίωσης μόνο για έξοδα κίνησης ή/και παράστασης.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2016-2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.