Νέο ΒΟΕΑ ΜΤΑ

Ανάλυση νέου συστήματος υπολογισμού ΒΟΕΑ: Τροποποίηση ΒΟΕΑ Αεροπορίας (ΜΤΑ)
Παράμετροι σχεδιασμού νέου συστήματος: Υπολογισμός νέου ΒΟΕΑ Αεροπορίας

Τα σχόλια είναι κλειστά.