Υπολογισμός νέου ΒΟΕΑ Αεροπορίας

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο άρθρο: Τροποποίηση ΒΟΕΑ Αεροπορίας (ΜΤΑ)
από 24-2-2021 άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού του ΒΟΕΑ τέκνων που δίνεται στην Πολεμική Αεροπορία από το ΜΤΑ.
Με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα δεν υπάρχει πλέον μαθηματικός τύπος για τον καθορισμό του βοηθήματος, αλλά αυτό καθορίζεται με βάση τις εισφορές που πληρώθηκαν για κάθε τέκνο, οι οποίες εξαρτώνται από το ύψος του μισθού ή του μερίσματος (μετά από τυχόν αποστρατεία), σε συνδυασμό με τον εκάστοτε αριθμό των ασφαλισμένων τέκνων.

Β. ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ ΒΟΕΑ ΜΤΑ –> Ποσό ΒΟΕΑ ΜΤΑ από 24-2-2021
Λόγω των πολλών μεταβλητών και παραμέτρων, ήταν μονόδρομος η δημιουργία ξεχωριστής σελίδας ΒΟΕΑ αεροπορίας στην οποία γίνονται κατά σειρά οι κάτωθι υπολογισμοί ανά εξάμηνο μετά την 1-1-2004:
1. Υπολογίζεται ο διοικητικός και ο μισθολογικός βαθμός και το ΕΧΥ του γονέα, με βάση το ισχύον μισθολόγιο εκάστου έτους.
2. Σε περίπτωση αποστρατείας υπολογίζεται το δικαιούμενο μέρισμα ΜΤΑ μετά την ημερομηνία διαγραφής, με βάση την εκάστοτε τιμή μεριδίου όπως διαμορφωνόταν κάθε φορά μετά από απόφαση του ταμείου.
3. Σε κάθε εξάμηνο ελέγχεται ο συνολικός αριθμός των ασφαλισμένων στο ΒΟΕΑ τέκνων και αφαιρείται αυτόματα κάθε τέκνο που φτάνει σε ηλικία 25 ετών, αφού τότε λαμβάνει το ΒΟΕΑ και σταματά η ασφάλισή του.
4. Σε κάθε εξάμηνο καθορίζεται το ποσοστό εισφορών για κάθε ασφαλισμένο τέκνο, το οποίο είναι:
Μέχρι 2 τέκνα 4% x [βασικός + ΕΧΥ] με παλιό μισθολόγιο ή 3,5% x κλιμάκιο με νέο μισθολόγιο ή 16% στο μέρισμα.
Για 3 τέκνα 3,67% x [βασικός + ΕΧΥ] με παλιό μισθολόγιο ή 3,23% x κλιμάκιο με νέο μισθολόγιο ή 14,67% στο μέρισμα.
Για 4 τέκνα 3,125% x [βασικός + ΕΧΥ] με παλιό μισθολόγιο ή 2,75% x κλιμάκιο με νέο μισθολόγιο ή 12,50% στο μέρισμα.
Για 5 τέκνα 2,80% x [βασικός + ΕΧΥ] με παλιό μισθολόγιο ή 2,46% x κλιμάκιο με νέο μισθολόγιο ή 11,20% στο μέρισμα.
Για 6 τέκνα 2,58% x [βασικός + ΕΧΥ] με παλιό μισθολόγιο ή 2,27% x κλιμάκιο με νέο μισθολόγιο ή 10,33% στο μέρισμα.

Γ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Παρατίθεται ένα ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού τριών διαφορετικών ΒΟΕΑ για τα παιδιά τρίτεκνου συναδέλφου με γέννηση τέκνων τα έτη 1995 / 1999 / 2006 και δική του αποστρατεία το έτος 2022.
1. Πρώτο τέκνο με λήψη ΒΟΕΑ το 2020: Το ΒΟΕΑ υπολογίζεται με τον παλιό μαθηματικό τύπο (= 60 μηνιαία μερίσματα ΜΤΑ).

2. Δεύτερο τέκνο με λήψη ΒΟΕΑ το 2024 / υπολογισμός ετήσιων εισφορών μετά το 2014:
α. Περίοδος 2004 ~ 2005: εισφορές 4% x [βασικός + ΕΧΥ] παλιού μισθολογίου, λόγω 2 ασφαλισμένων τέκνων.
β. Περίοδος 2006 ~ 2016: εισφορές 3,67% x [βασικός + ΕΧΥ] παλιού μισθολογίου, λόγω 3 ασφαλισμένων τέκνων.
γ. Περίοδος 2017 ~ 2020: εισφορές 3,23% x [κλιμάκιο] νέου μισθολογίου, λόγω 3 ασφαλισμένων τέκνων.
δ. Περίοδος 2021 ~ 2022: εισφορές 3,50% x [κλιμάκιο] νέου μισθολογίου, λόγω 2 ασφ/νων τέκνων (το πρώτο έλαβε ΒΟΕΑ).
ε. Περίοδος 2023 ~ 2024: εισφορές 16,00% στο μέρισμα, λόγω αποστρατείας το 2022.

3. Τρίτο τέκνο με λήψη ΒΟΕΑ το 2031 / υπολογισμός ετήσιων εισφορών μετά το 2014:
α. Περίοδος 2006 ~ 2016: εισφορές 3,67% x [βασικός + ΕΧΥ], λόγω 3 ασφαλισμένων τέκνων.
γ. Περίοδος 2017 ~ 2020: εισφορές 3,23% x [κλιμάκιο] νέου μισθολογίου, λόγω 3 ασφαλισμένων τέκνων.
δ. Περίοδος 2021 ~ 2022: εισφορές 3,50% x [κλιμάκιο] νέου μισθολογίου, λόγω 2 ασφ/νων τέκνων (το πρώτο έλαβε ΒΟΕΑ).
ε. Περίοδος 2023 ~ 2031: εισφορές 16,00% στο μέρισμα, λόγω αποστρατείας το 2022.

Όπως φαίνεται από το ανωτέρω παράδειγμα, με το νέο κεφαλαιοποιητικό σύστημα ΒΟΕΑ κανένα παιδί δεν δικαιούται ίδιο ΒΟΕΑ με οποιοδήποτε από τα αδέλφια του, παρά μόνο εάν πρόκειται για δίδυμα!

Δ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Οι παρακρατηθείσες ανά τέκνο εισφορές τοκίζονται με βάση το ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο του λογαριασμού κοινού κεφαλαίου / ταμειακής διαχείρισης ΝΠΔΔ και οι τόκοι ανακεφαλαιοποιούνται ανά έτος, σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του ΜΤΑ: Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) ΜΤΑ
Τα εν λόγω επιτόκια είναι πολύ υψηλότερα από τα αντίστοιχα τραπεζικά και για τα έτη 2004 ~ 2011 κυμαίνονται από 3,5% ~ 4%, τα έτη 2012 ~ 2014 από 2,0% ~ 2,5%, τα έτη 2015 ~ 2018 από 3% ~ 4% και τα έτη 2019 ~ 2020 από 1,5% ~ 2,5%.
Λόγω των υψηλών επιτοκίων, φαίνεται ότι τα ποσά με το νέο σύστημα (μέχρι 2 τέκνα) είναι λίγο μεγαλύτερα σε σχέση με το παλιό σύστημα, ενώ εκτιμάται ότι η διαφορά με το παλιό ΒΟΕΑ θα αυξάνεται με κάθε επιπλέον έτος μετά το 2021.
Από την άλλη πιθανότατα θα υπάρξει μικρή μείωση του δικαιούμενου ποσού σε τρίτεκνες οικογένειες και μεγαλύτερη μείωση από 4 παιδιά και πάνω, λόγω των μικρότερων ποσοστών εισφορών ΒΟΕΑ που ισχύουν στις περιπτώσεις αυτές.

ΥΓ. Όπως γίνεται σχεδόν πάντα με κάθε νέα εφαρμογή του site, είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν προβλήματα ή αστοχίες ή λανθασμένοι υπολογισμοί σε ειδικές περιπτώσεις, τα οποία φυσικά θα διορθώνονται μετά την επισήμανσή τους.
Υπενθυμίζεται ότι η ακρίβεια των υπολογισμών εξαρτάται από την ακρίβεια των εισαγόμενων στοιχείων και ειδικά για προελεύσεις ΣΤΥΑ ή Σ.Ι. απαιτείται η σωστή καταγραφή των ετών ανά διοικητικό βαθμό στον πίνακα Γ της εφαρμογής.

Τα σχόλια είναι κλειστά.