Συνταξιοδοτική Πράξη ΓΛΚ

Ο υπολογισμός στην παρούσα σελίδα αφορά μόνο όσους έχουν ήδη αποστρατευθεί, διότι μόνο αυτοί γνωρίζουν επακριβώς το ποσό “Μέσος όρος αποδοχών 5ετίας” που αναφέρεται στη Συνταξιοδοτική Πράξη του ΓΛΚ. Είναι ένα είδος άτυπου ελέγχου για τις (ελάχιστες) περιπτώσεις τυχόν λανθασμένης αναγραφής βαθμού στο ΦΔΜ και ελέγχου των ετών Κονδύλη.

Τα σχόλια είναι κλειστά.