Αναγνώριση αστυνομικής σχολής για εφάπαξ

Το ΤΕΑΠΑΣΑ εξέδωσε πρόσφατα την εξής ανακοίνωση: Αναγνώριση Αστ. Σχολής στους τομείς Πρόνοιας
με την οποία δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης για εφάπαξ (με πληρωμή των αναλογούντων εισφορών) του χρόνου φοίτησης στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι και το έτος 1995. Το δικαίωμα αναγνώρισης θα πρέπει να αιτηθεί εντός 2 ετών από την 13-03-2014.

Αναγνωρίζοντας τη σχολή προκύπτει αντίστοιχη αύξηση του ποσού του δικαιούμενου εφάπαξ (λόγω αύξησης των μηνών μετοχικής σχέσης) και ταυτόχρονα συμπληρώνεται νωρίτερα ο απαιτούμενος χρόνος των 30 ετών για τη λήψη του εφάπαξ.
Οι εισφορές αναγνώρισης ανά μήνα είναι ίσες με την πάγια κράτηση των εν ενεργεία για το εφάπαξ.

Ο υπολογισμός του εφάπαξ μαζί με τη σχολή μπορεί να γίνει στη σελίδα “Εφάπαξ ΤΠΑΣ / ΤΠΥΑΠ” , εισάγοντας ως ημερομηνία “Έναρξη ασφάλισης” την ημ/νία εισόδου στη σχολή (ενώ χωρίς την αναγνώριση εισάγετε την ημ/νία εξόδου από τη σχολή).
Με την παραπάνω δοκιμή φαίνεται ότι οι εισφορές αναγνώρισης της σχολής είναι περίπου ίσες με το κέρδος από την αύξηση του εφάπαξ.
Οπότε το ουσιαστικό κέρδος είναι η ταχύτερη λήψη του εφάπαξ (όσο είναι το χρονικό διάστημα της σχολής), μόνο όμως για αυτούς που δεν έχουν συμπληρώσει την απαραίτητη 30ετία.

Τα σχόλια είναι κλειστά.