Εφάπαξ στρατιωτικών με νέο μισθολόγιο 2017

Πρόσφατα στις 15/12 ο συνάδελφος GEORGIOSP με αυτό το σχόλιο: https://enstoloi.net/sxolia/comments/comment-page-155/#comment-59655
αποκάλυψε πρώτος (σε όλο το διαδίκτυο) τις προτάσεις των ταμείων των στρατιωτικών (ΕΛΟΑΣ/Ν/Α) για τον υπολογισμό του εφάπαξ με το νέο μισθολόγιο, οι οποίες περιλαμβάνονται ως τροποποίηση σε σχέδιο νόμου του υπουργείου δικαιοσύνης.

Οι προτάσεις (που λογικά θα ψηφισθούν), για διαγραφή μετά την ισχύ του νέου μισθολογίου (1-1-2017) καθορίζουν ως ασφαλιστέες αποδοχές εφάπαξ το άθροισμα [ΒΜ + ΕΕΔ + 176 €].
Επειδή το επίδομα ειδικών συνθηκών εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση, το ποσό που ενσωματώνεται στο εφάπαξ είναι το μεγαλύτερο που λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος στη διάρκεια της θητείας του (ασχέτως πχ. εάν ήταν έγγαμος και χώρισε), όπως ίσχυε παλαιότερα και για το επίδομα εξομάλυνσης.

Με βάση το νέο μισθολόγιο, οι νέες ασφαλιστέες αποδοχές σχεδόν πάντα είναι λίγο μεγαλύτερες από το προηγούμενο άθροισμα παλαιού βασικού και επιδομάτων, κατά συνέπεια το εφάπαξ με τις νέες ρυθμίσεις είναι μεγαλύτερο (αύξηση 0~5% κατά περίπτωση).
Ομοίως, στη δεύτερη σελίδα της έκθεσης του ΓΛΚ για το νομοσχέδιο, αναφέρεται ότι προκύπτει πρόσθετη ετήσια δαπάνη και για τα 3 στρατιωτικά ταμεία (από 1 ~ 1,8 εκατομ. ευρώ), άρα επιβεβαιώνεται η αύξηση των εφάπαξ με βάση τα οικονομικά στοιχεία.
Πχ. για τον ΕΛΟΑΑ με μέση ετήσια δαπάνη για εφάπαξ περίπου 30 εκατομμύρια, η πρόσθετη δαπάνη των 1,4 εκατομ. ευρώ μεταφράζεται σε μεσοσταθμική αύξηση 4,7% (= 1,4 / 30).

Από το 2016 το αποδιδόμενο εφάπαξ αποτελείται από 2 τμήματα, όπως αναλύεται στο άρθρο: https://enstoloi.net/aisio-telos-sto-thriler-tou-efapax/
Το πρώτο τμήμα είναι το γινόμενο των ασφαλιστέων αποδοχών ως ανωτέρω επί τα έτη υπηρεσίας μέχρι το 2014.
Το δεύτερο τμήμα ουσιαστικά αποτελεί άτοκη επιστροφή των εισφορών εφάπαξ που πληρώνονται από το 2015 και μετά.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΣΤΟ enstoloi.net
Αναβαθμίστηκε πλήρως η εφαρμογή υπολογισμού εφάπαξ, αρχικά μόνο για την αεροπορία (ΕΛΟΑΑ) με τις ακόλουθες αλλαγές:
α. Προστέθηκε πεδίο προέλευσης, με βάση το οποίο υπολογίζονται οι βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές.
β. Οι αξκοί εισάγουν τους 2 τελευταίους βαθμολογικούς (διοικητικούς) βαθμούς και όχι μισθολογικούς.
γ. Για τους ΕΜΘ και τους ΕΠΟΠ υπολογίζονται αυτόματα όλες οι προαγωγές μέχρι τη διαγραφή. Επίσης για τους ΕΜΘ λαμβάνεται υπόψη τυχόν διαγραφή με όριο ηλικίας πριν απο την 31-12-2016, ενώ για τους ΕΠΟΠ προστέθηκε η δυνατότητα προσθήκης διετίας ΑΕΙ που αναγνωρίστηκε.
δ. Υπολογίζεται αυτόματα το ΕΧΥ και όλοι οι μισθοί ανά έτος και με το παλιό και το νέο μισθολόγιο, προκειμένου να υπολογίζεται με ακρίβεια το επιστρεφόμενο ποσό κρατήσεων (τμήμα Β του εφάπαξ) για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 και μετά.
ε. Για τον τελευταίο μισθό μετράει η ημερομηνία λήξης ασφάλισης, οπότε τυχόν προαγωγή μετά από αυτή την ημερομηνία δεν λαμβάνεται υπόψη.

Θα υπάρξει μία περίοδος δοκιμών από τους χρήστες για εντοπισμό τυχόν λαθών και μετά θα τροποποιηθούν και οι σελίδες του ΕΛΟΑΣ και ΕΛΟΑΝ.
Οι “βιαστικοί” μπορούν να χρησιμοποιούν άμεσα τη σελίδα της αεροπορίας, διότι ο υπολογισμός του εφάπαξ γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο για όλους τους στρατιωτικούς, ενώ το μόνο που διαφέρει είναι τα επιτόκια που εφαρμόζει κάθε ταμείο για λήψη προκαταβολής έναντι εφάπαξ.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2017 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Νέα εφάπαξ Σωμάτων Ασφαλείας από 1-1-2017

Η αναδρομική εφαρμογή του νέου μισθολογίου από 1-1-2017 προκαλεί αρκετά προβλήματα στον υπολογισμό γενικά όλων των εφάπαξ, κυρίως διότι αυξάνεται πάρα πολύ ο νέος βασικός μισθός κλιμακίου και ταυτόχρονα καταργείται το ΕΧΥ.
Ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ ΤΕΑΠΑΣΑ διαφέρει για παλιούς ή νέους ασφαλισμένους, καθώς και λόγω προέλευσης (τ.Χ/Φ, τ.ΑΠ, ΠΣ).
Πρόσφατα εκδόθηκαν 2 αποφάσεις του ΤΕΑΠΑΣΑ για προσαρμογή των εισφορών και των εφάπαξ στο νέο μισθολόγιο:
Απόφαση καθορισμού εισφορών εφάπαξ στο μισθό: Απόφαση ΔΣ ΤΕΑΠΑΣΑ για εισφορές
Απόφαση για νέο τρόπο υπολογισμού των εφάπαξ: Απόφαση ΔΣ ΤΕΑΠΑΣΑ για υπολογισμό εφάπαξ

Α. Προηγούμενος τρόπος υπολογισμού εφάπαξ (για χρόνο ασφάλισης μέχρι 31-12-2014)
ΤΠΑΣ (πρώην Χ/Φ)
1. Παλιοί ασφ/σμένοι –> 95% x αποστρατευτικός [Βασικός + ΕΧΥ + 317 €] x Έτη υπηρεσίας
2. Νέοι ασφαλισμένοι –> 70% x μέσος όρος πενταετίας (συνολικών αποδοχών) x Έτη υπηρεσίας
ΤΠΥΑΠ (πρώην ΑΠ)
1. Παλιοί ασφ/σμένοι –> 91% x Μέσος όρος τελευταίας πενταετίας [ΒΜ + 1/5 ΕΧΥ] x Έτη υπηρεσίας
2. Νέοι ασφαλισμένοι –> 70% x μέσος όρος πενταετίας (συνολικών αποδοχών) x Έτη υπηρεσίας
ΤΠΥΠΣ (Πυροσβεστική)
1. Παλιοί ασφ/σμένοι –> 66,95% x Μέσος όρος τελ. έτους [ΒΜ + ΕΧΥ + επίδομα τέκνων] x Έτη υπηρεσίας
2. Νέοι ασφαλισμένοι –> 70% x μέσος όρος πενταετίας (συνολικών αποδοχών) x Έτη υπηρεσίας

Β. Απόφαση ΤΕΑΠΑΣΑ για νέο τρόπο υπολογισμού (για χρόνο ασφάλισης μέχρι 31-12-2014)
ΤΠΑΣ (πρώην Χ/Φ)
1.α. Παλιοί ασφ/σμένοι (σχολή Αξκών) –> 93% x αποστρατευτικός [Βασικός + 317 €] x Έτη υπηρεσίας
1.β. Παλιοί ασφαλισμένοι (υπόλοιποι) –> 95% x αποστρατευτικός [Βασικός + 317 €] x Έτη υπηρεσίας
2. Νέοι ασφαλισμένοι –> 68% x μέσος όρος πενταετίας (συνολικές αποδοχές) x Έτη υπηρεσίας
ΤΠΥΑΠ (πρώην ΑΠ)
1.α. Παλιοί ασφ/σμένοι (σχολή Αξκών) –> 55% x αποστρατευτικός [Βασικός] x Έτη υπηρεσίας
1.β. Παλιοί ασφαλισμένοι (υπόλοιποι) –> 60% x αποστρατευτικός [Βασικός] x Έτη υπηρεσίας
2. Νέοι ασφαλισμένοι –> 68% x μέσος όρος πενταετίας (συνολικές αποδοχές) x Έτη υπηρεσίας
ΤΠΥΠΣ (Πυροσβεστική)
1. Παλιοί ασφ/σμένοι –> 65% x μέσος όρος τελ. έτους [ΒΜ + 70 €] x Έτη υπηρεσίας
2. Νέοι ασφαλισμένοι –> 65% x μέσος όρος πενταετίας (συνολικές αποδοχές) x Έτη υπηρεσίας

Γ. ΑΣΑΦΕΙΕΣ – ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
1. Σύμφωνα με την παλαιότερη απόφαση ΤΕΑΠΑΣΑ (13 Μαρτίου 2014) που αναλύθηκε εδώ: Αλλαγές στο εφάπαξ αστυνομικών
προβλέπεται ότι οι ασφαλισμένοι “…λαµβάνουν εφάπαξ βοήθηµα µε βάση τα µισθολογικά δεδοµένα που ισχύουν την ηµεροµηνία διαγραφής τους.”
Με την πρόσφατη απόφαση καθορίζεται ως χρόνος ισχύος ένα έτος πριν τη δημοσίευσή της: Έκταση εφαρμογής – Χρόνος ισχύος
Όμως επειδή στην αστυνομία οι αποστρατευθέντες με λιγότερα από 30 χρόνια υπηρεσίας (που δεν έλαβαν ακόμη το εφάπαξ) θεωρείται ότι συνεχίζουν να βρίσκονται σε ασφαλιστική σχέση με το ΤΕΑΠΑΣΑ μέχρι τη συμπλήρωση 30 ετών (χωρίς καταβολή εισφορών), υπάρχει το ενδεχόμενο να πληρωθούν με το νέο τρόπο υπολογισμού και τα εκκρεμή εφάπαξ όσων διαγράφηκαν πριν το 2017.
Κάτι τέτοιο θα προκαλούσε μεγάλη αδικία ειδικά στους συναδέλφους τ.ΑΠ, διότι ο νέος τρόπος υπολογισμού είναι προσαρμοσμένος στο νέο μισθολόγιο και προβλέπει μικρότερα ποσοστά αναπλήρωσης αλλά σε συνδυασμό με τους μεγαλύτερους βασικούς μισθούς του νέου μισθολογίου.
Εάν σε όσους διαγράφηκαν πριν το 2017 χρησιμοποιηθούν τα νέα μικρότερα ποσοστά αναπλήρωσης και οι μικρότεροι παλαιοί βασικοί μισθοί, τότε αυτά τα εφάπαξ θα είναι πολύ μειωμένα σε σχέση με αυτά που θα πάρουν όσοι διαγράφονται μετά το 2017 που ισχύει το νέο μισθολόγιο!
2. Τέλος, δεν αναφέρεται οτιδήποτε στην απόφαση για το καθεστώς των κρατήσεων βιωσιμότητας κατά την εξόφληση του εφάπαξ (εισφορές τελευταίου βαθμού και νέας γενιάς), οπότε θεωρείται ότι συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά σύμφωνα με την απόφαση της ανωτέρω παρ. Γ.1.

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΣΤΟ enstoloi.net
Εκτιμώ (ελπίζω;) ότι τελικά τα εκκρεμή εφάπαξ της αστυνομίας με διαγραφή πριν το 2016 θα πληρωθούν με τον παλιό τρόπο υπολογισμού (όπως ίσχυε μέχρι τώρα), για να μην υπάρξουν αδικίες σε όσους έχουν αποστρατευθεί και περιμένουν το εφάπαξ.
Στη νέα σελίδα υπολογισμού των εφάπαξ αστυνομίας τα εφάπαξ με διαγραφή μετά το 2017 υπολογίζονται σύμφωνα με την παρ. Β ανωτέρω με τα νέα μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης και τους αυξημένους βασικούς μισθούς του νέου μισθολογίου, ενώ για διαγραφές μέχρι 31-12-2016 εφαρμόζεται η παρ. Α ανωτέρω με τα παλιά αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης και τους μειωμένους βασικούς μισθούς του παλιού μισθολογίου.
Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ομαλότατη μετάβαση από το παλιό στο νέο σύστημα υπολογισμού.
Ο έλεγχος μπορεί να γίνει με μία απλή δοκιμή, επιλέγοντας εναλλακτικά ημερομηνίες διαγραφής 30-12-2016 ή 2-1-2017 και παρατηρώντας ότι το τελικό πληρωτέο εφάπαξ έχει μικρή διαφορά στις δύο περιπτώσεις.
Επαναλαμβάνω ότι εάν ο νέος τρόπος υπολογισμού εφαρμοστεί σε αποστρατευθέντες με το παλιό μισθολόγιο, θα προκληθεί μεγάλη αδικία ειδικά στην προέλευση τ.ΑΠ, διότι θα λάβουν πολύ μικρότερο εφάπαξ από τους επόμενους που εμπίπτουν στο νέο μισθολόγιο (πάντα για ίσα χρόνια υπηρεσίας).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Προσωπικά θεωρώ ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί η διατύπωση του χρόνου ισχύος της απόφασης του ΤΕΑΠΑΣΑ, ως εξής:
α. Να λαμβάνει υπόψη την ημερομηνία διαγραφής και όχι τη λήξη ασφάλισης, διότι η υπαγωγή ή όχι στο νέο μισθολόγιο (άρα και ο βασικός μισθός) του ασφαλισμένου εξαρτάται από την ημερομηνία διαγραφής και όχι από τη λήξη της ασφάλισης (μετά την παρέλευση 30 ετών).
β. Να ισχύσει για διαγραφή (όχι λήξη ασφάλισης) μετά από 1/1/2017 (ημ/νία ισχύος νέου μισθολογίου) και όχι αόριστα ένα χρόνο πριν τη δημοσίευσή της, διότι εάν η απόφαση δημοσιευτεί πχ. στις 25 Ιανουαρίου 2018 θα υπάρχει μία περίοδος 25 ημερών (1/1 έως 25/1/2017) που θα ισχύουν εντελώς “παράξενες” ρυθμίσεις με μεγάλη (παλιά) αναπλήρωση και μεγάλους (νέους) βασικούς μισθούς!

Προσθήκη 30-12-2017: Δημοσιεύτηκε η σχετική υπουργική απόφαση: ΦΕΚ αλλαγής ποσοστών εφάπαξ ΤΕΑΠΑΣΑ από 1-1-2017
χωρίς να αλλάξουν οι προαναφερθείσες εισηγήσεις του ταμείου, ενώ καθορίστηκε ως ημερομηνία ισχύος η 1-1-2017.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2017 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Εισφορές εφάπαξ αστυνομίας με νέο μισθολόγιο

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ σχετικά με το ποσοστό εισφορών υπέρ εφάπαξ με το νέο μισθολόγιο που ισχύει από 1-1-2017:
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΤΕΑΠΑΣΑ
Η βασική διαφοροποίηση είναι ότι από 1-1-2017 δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη το ΕΧΥ (αφού καταργήθηκε με το νέο μισθολόγιο), αλλά αντιθέτως λαμβάνεται υπόψη μόνο ο νέος βασικός μισθός κλιμακίου.
Εκ πρώτης όψεως η απόφαση αυτή φαίνεται λογική, αλλά στην πραγματικότητα αυξάνονται οι μηνιαίες κρατήσεις αλλά και τα δικαιούμενα εφάπαξ (ΤΠΑΣΤΠΥΑΠΤΠΥΠΣ), μόνο για παλιούς ασφαλισμένους που διαγράφονται μετά την 1-1-2017 (για τους νέους δεν υπάρχει καμία διαφορά).
Υπενθυμίζεται ότι όλες οι κρατήσεις με το νέο μισθολόγιο υπολογίζονται στη σελίδα “Μισθολόγιο 2017“, για όλους τους βαθμούς και έτη υπηρεσίας.

1. ΑΥΞΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι νέοι μισθοί ανά κλιμάκιο είναι μεγαλύτεροι από το προηγούμενο άθροισμα των παλαιών ΒΜ+ΕΧΥ.
Πχ. έστω παλιός ασφαλισμένος Αστυφύλακας ΑΥ (ή Πυρονόμος) με 28 έτη υπηρεσίας, με ΕΧΥ 56%, διοικητικό βαθμό Ανθμου και μισθολογικό βαθμό Αστ.Υδντή (Αντιπυράρχου), τότε οι ασφαλιστέες αποδοχές εφάπαξ διαμορφώνονται ως εξής:
ΤΠΑΣ (τ.Χ/Φ)
Παλιό μισθολόγιο: παλιός ΒΜ + ΕΧΥ + 317 = 1.092,00 + 611,52 + 317 = 2.020,52 €.
Νέο μισθολόγιο: νέος ΒΜ κλιμακίου (28 ετών) = 1.925,00 + 317 = 2.242 € (αύξηση 11%).
Οπότε κατά το ίδιο ποσοστό (11%) αυξάνονται οι μηνιαίες εισφορές υπέρ ΤΠΑΣ από 165,68 σε 183,84 €.
ΤΠΥΑΠ (τ.ΑΠ)
Παλιό μισθολόγιο: παλιός ΒΜ + 1/5 ΕΧΥ = 1.092,00 + 1/5 x 611,52 = 1.214,30 €.
Νέο μισθολόγιο: νέος ΒΜ κλιμακίου (28 ετών) = 1.925,00 € (αύξηση 58,5%).
Οπότε κατά το ίδιο ποσοστό (58,5%) αυξάνονται οι μηνιαίες εισφορές υπέρ ΤΠΥΑΠ από 88,64 € σε 140,52 €!
ΤΠΥΠΣ (Πυροσβεστική)
Παλιό μισθολόγιο: παλιός ΒΜ + ΕΧΥ + Επιδ. τέκνων = 1.092,00 + 611,52 + 70 = 1.773,52 €.
Νέο μισθολόγιο: νέος ΒΜ κλιμακίου (28 ετών) = 1.925,00 + 70 = 1.995,00 € (αύξηση 12,5%).
Οπότε κατά το ίδιο ποσοστό (12,5%) αυξάνονται οι μηνιαίες εισφορές υπέρ ΤΠΥΠΣ από 88,68 € σε 99,75 €.

2. ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-2017
Η αύξηση των ασφαλιστέων αποδοχών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσού εφάπαξ για όσους διαγράφονται μετά την 1-1-2017, διότι ο τρόπος υπολογισμού παραμένει ίδιος (έτη x ποσοστό αναπλήρωσης x αποδοχές).
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
α. Απόστρατος τ.Χ/Φ με διαγραφή στις 2-1-2017 θα λάβει μεγαλύτερο εφάπαξ κατά 6% περίπου (μερικές χιλιάδες ευρώ) από κάποιον που διαγράφηκε μερικές ημέρες πριν στις 30-12-2016, ενώ έχουν πληρώσει ακριβώς τις ίδιες εισφορές!
β. Απόστρατος τ.ΑΠ με κατάταξη το 1992 και διαγραφή το 2022 θα πάρει σχεδόν 50% μεγαλύτερο εφάπαξ από κάποιον άλλο με κατάταξη το 1986 και διαγραφή το 2016 (ομοίως 30 έτη υπηρεσίας), ενώ έχουν πληρωθεί ίδιες εισφορές για τα πρώτα 25 έτη (υπάρχει διαφορά μόνο στα 5 τελευταία).
Στο ΤΠΥΑΠ υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι αυξάνονται υπερβολικά οι ασφαλιστέες αποδοχές (ανάλυση στην παρ. 1 ανωτέρω) και σε συνδυασμό με το ότι λαμβάνεται υπόψη η τελευταία πενταετία, η αύξηση του εφάπαξ γίνεται σταδιακά από το 2017 μέχρι το 2022 και φτάνει τελικά το 50%.
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Το εφάπαξ μέχρι το 2014 υπολογίζεται με το ποσοστό αναπλήρωσης επί τα έτη πριν το 2014 και μετά το 2015 επιστρέφονται οι κρατήσεις.
Άρα εάν συγκρίνουμε δύο περιπτώσεις διαγραφής πριν και μετά το 2017 (με ίδια ημερομηνία κατάταξης) έχουμε τα εξής δεδομένα:
α. Μέχρι το 2014 πληρώθηκαν ακριβώς οι ίδιες εισφορές και από τους δύο.
β. Οι εισφορές μετά το 2015 επιστρέφονται και στους δύο.
γ. Όμως αυτός που διαγράφεται μετά το 2017 παίρνει μεγαλύτερο εφάπαξ γιατί τα έτη πριν το 2014 υπολογίζονται με τις αυξημένες ασφαλιστέες αποδοχές του νέου μισθολογίου, ενώ οι αυξημένες εισφορές επιστρέφονται!
Δηλαδή ενώ μέχρι και το 2014 έχουν πληρωθεί από όλους οι ίδιες εισφορές με το παλιό μισθολόγιο, η πληρωμή αυξημένων εισφορών για μικρό μόνο χρονικό διάστημα μετά το 2017 ευνοεί δυσανάλογα όσους διαγράφονται μετά το 2017.
Προσωπική εκτίμηση είναι ότι χρειαζόταν εκπόνηση ειδικής αναλογιστικής μελέτης, όπου θα έπρεπε να συνεκτιμηθεί η αύξηση των εισφορών μόνο για το χρονικό διάστημα μετά το 2017, σε σχέση με το αποδιδόμενο εφάπαξ για όλα τα έτη υπηρεσίας.
Η απλή αντικατάσταση των παλιών βασικών μισθών με τα μεγαλύτερα ποσά κλιμακίων του νέου μισθολογίου, χωρίς καμία αλλαγή στα ποσοστά αναπλήρωσης, αποτελεί “μπακαλίστικη” λύση που προκαλεί αδικίες, ενώ μακροπρόθεσμα πιθανώς να έχει και επιπτώσεις στα οικονομικά των ταμείων.

3. ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΦΑΠΑΞ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έγιναν οι παρακάτω βελτιώσεις και τροποποιήσεις στον υπολογισμό των εφάπαξ ΤΠΑΣΤΠΥΑΠ στο site:
α. Ενοποιήθηκαν σε μία οι σελίδες υπολογισμού εφάπαξ αστυνομίας και υπάρχει πλέον πεδίο επιλογής προέλευσης (Πρώην Χ/Φ ή Πρώην ΑΠ).
β. Ενσωματώθηκε το νέο μισθολόγιο για τον υπολογισμό εφάπαξ για διαγραφές μετά την 1-1-2017.
γ. Για προέλευση Αστυφυλάκων ή Ανθυπαστυνόμων υπολογίζονται αυτόματα ο διοικητικός βαθμός, ο μισθολογικός βαθμός, καθώς και το ΕΧΥ για όλα τα έτη υπηρεσίας (και με το παλιό και με το νέο μισθολόγιο), χωρίς κανένα άλλο στοιχείο από τον χρήστη.
δ. Υπολογίζεται το εφάπαξ ΤΠΔΥ και με προέλευση [Πρώην Χ/Φ], για όσους έχουν αιτηθεί προαιρετικά και αυτό το εφάπαξ.
ε. Υπολογίζεται το εφάπαξ και των νέων ασφαλισμένων, ενώ προηγουμένως δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό είναι ενδεικτικό (με μικρή απόκλιση 0~3%), καθώς εξαρτάται από τις συνολικές αποδοχές (ημ/νία γέννησης τέκνων, άλλα επιδόματα κλπ).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2017 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Βελτίωση σελίδων εφάπαξ Αστυνομίας & Πυροσβεστικής

Από ερωτήματα που γίνονται με mail αποδείχθηκε ότι πολλοί συνάδελφοι δεν θυμούνται τις μισθολογικές προαγωγές των τελευταίων 5 ετών και δεν ήταν δυνατή η συμπλήρωση των σελίδων υπολογισμού εφάπαξ Αστυνομίας τ.ΑΠ και Πυροσβεστικής.
Οι τελευταίες προαγωγές ήταν απαραίτητες διότι στο εφάπαξ ΤΠΔΥ (δημοσίων υπαλλήλων) και στο εφάπαξ ΤΠΥΑΠ (αστυνομίας τ.ΑΠ) χρειάζεται ο μέσος όρος αποδοχών τελευταίας πενταετίας, ενώ στο εφάπαξ ΤΠΥΠΣ (πυροσβεστική) χρειάζεται ο μέσος όρος αποδοχών του τελευταίου έτους.

Για να γίνουν εύχρηστες οι αντίστοιχες σελίδες “Εφάπαξ ΤΠΥΑΠ” και “Εφάπαξ ΤΠΥΠΣ” επανασχεδιάστηκαν και πλέον δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν οι τελευταίες προαγωγές για προέλευση αστυφυλάκων, ανθυπαστυνόμων, πυροσβεστών και πυρονόμων.
Για αυτούς υπολογίζεται πλέον αυτόματα η μισθολογική εξέλιξη και το ΕΧΥ κατά τα τελευταία 5 έτη πριν τη διαγραφή.
Οι μόνοι που θα πρέπει να εισάγουν τις 2 τελευταίες προαγωγές είναι οι αξκοί, διότι ο μισθολογικός βαθμός τους εξαρτάται από το διοικητικό και δεν έχουν όλοι την ίδια διοικητική εξέλιξη.

Η βασική διαφορά σε σχέση με πριν είναι ότι τώρα πρέπει να εισάγετε την ημερομηνία κατάταξης, καθώς και το χρόνο φοίτησης σε αστυνομική / πυροσβεστική σχολή (σε μήνες), διότι ο χρόνος της σχολής δεν μετράει στο εφάπαξ.
Εάν έχετε ήδη αναγνωρίσει τη σχολή στο εφάπαξ (με πρόσθετες εισφορές) ή δεν υπάρχει χρόνος σχολής, τότε βάζετε την τιμή 0 (μηδέν).
Επίσης είναι σημαντικό να εισάγεται σωστά ο χρόνος θητείας, διότι χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ΕΧΥ.

Η ακρίβεια των υπολογισμών είναι περίπου 99% στο τμήμα του εφάπαξ μέχρι το 2014 (λόγω μικροδιαφορών στο μέσο όρο αποδοχών) και λίγο μικρότερη (~97%) στο τμήμα εφάπαξ για χρόνο μετά την 1-1-2015, διότι εκεί χρησιμοποιείται συντελεστής που καθορίζεται από το ΤΕΑΠΑΣΑ.
Τέλος υπάρχει μία μικρή διαφορά (της τάξης μερικών δεκάδων ευρώ) στις καινούριες κρατήσεις νέας γενιάς / βιωσιμότητας και εισφορών τελευταίων βαθμών που θεσμοθετήθηκαν το 2014, διότι δεν είναι ξεκάθαρος ο τρόπος υλοποίησης των κρατήσεων αυτών από το ΤΕΑΠΑΣΑ.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2017 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Αίσιο τέλος στο θρίλερ του εφάπαξ

Σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες ασφαλιστικό – φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή:
http://www.newsit.gr/oikonomia/Ayto-einai-to-neo-forologiko-Meiomeno-aforologito-9-090-eyro-Oles-oi-nees-klimakes/601941

Το ολοκληρωμένο κείμενο του νόμου αποτελείται πλέον από 138 άρθρα και 222 σελίδες, ενώ αυτό που είχε διαρρεύσει 2 ημέρες πριν περιείχε μόνο τα 26 πρώτα άρθρα.
Οι διατάξεις για τον υπολογισμό του εφάπαξ των στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας περιγράφονται στο άρθρο 35 παρ. 9 (σελ. 64):
“α. Για όσους υπέβαλαν σχετική αίτηση έως την 31.12.2014 υπολογίζεται σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών.
β. Για όσους υπέβαλαν ή υποβάλλουν σχετική αίτηση μετά την 1.1.2015, υπολογίζεται αθροιστικά, για τον μεν χρόνο μετοχικής σχέσης έως την 31.12.2014 σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών, για τον δε χρόνο μετοχικής σχέσης από 1.1.2015 και μετά, σύμφωνα με την τεχνική βάση διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (ΝDC), κατά το μαθηματικό τύπο της παρ.4γ του παρόντος.”

Ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα δυσμενή σενάρια άμεσης και μεγάλης μείωσης του αποδιδόμενου ποσού και τουλάχιστον όσον αφορά το εφάπαξ οι παραμένοντες δεν θα αισθάνονται “ριγμένοι” σε σχέση με τους παραιτηθέντες!
Άρα για τα έτη που συμπληρώνει κάποιος μέχρι τις 31-12-2014 το εφάπαξ θα υπολογίζεται με τον παλιό τρόπο, όπως γίνεται τώρα στις σελίδες “Εφάπαξ ΓΕΣΓΕΝΓΕΑ” και για τα σώματα ασφαλείας “Εφάπαξ ΤΠΑΣΤΠΥΑΠΤΠΥΠΣΤΑΛΣ“.
Οι σελίδες εφάπαξ τροποποιήθηκαν ώστε για ημ/νίες διαγραφής μετά την 1-1-2015 να υπολογίζεται το ποσό του εφάπαξ μόνο για τα έτη μέχρι την 31-12-2014 (ή μέχρι 31-12-2013 για το ΤΠΔΥ) με τον παλιό τρόπο υπολογισμού.

Το τμήμα εφάπαξ μετά τις 1-1-2015 μπορεί να υπολογιστεί μόνο από το ταμείο, διότι ο σχετικός μαθηματικός τύπος (σελ. 62 του νομοσχεδίου) περιλαμβάνει το άθροισμα του συνόλου των εισφορών όλων των ασφαλισμένων του ταμείου ανά έτος.
Χονδρικά το τμήμα του εφάπαξ μετά το 2015 θα είναι λίγο μεγαλύτερο από τις παρακρατηθείσες εισφορές, διότι δεν προβλέπεται επιτόκιο ανατοκισμού, αλλά η αύξηση θα προκύπτει μόνο από την αύξηση του μισθού λόγω ωρίμανσης.

Σχολιασμός: Ο νέος τρόπος υπολογισμού οδηγεί σε σταδιακή μείωση του εφάπαξ, η οποία όμως εφαρμόζεται σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου.
Όσο περισσότερο απέχει η ημερομηνία διαγραφής από το 2015, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η διαφορά σε σχέση με όσα προέβλεπε ο προηγούμενος τρόπος υπολογισμού, μόνο όμως για τα έτη μετά το 2015 (για τα προηγούμενα το εφάπαξ θα υπολογίζεται όπως παλιά).
Πρέπει να τονιστεί ότι είναι τελείως λανθασμένη η θεώρηση ότι το ποσό του εφάπαξ θα αρχίσει να μειώνεται μετά το 2015.
Το πληρωτέο ποσό εφάπαξ πάντα αυξάνεται με τα χρόνια υπηρεσίας (ποτέ δεν μειώνεται), ακόμη και για διαγραφή μετά το 2015.
Με τις νέες ρυθμίσεις το εφάπαξ, ενώ κάθε χρόνο είναι μεγαλύτερο, θα είναι μειωμένο σε σχέση με το παλιό εφάπαξ που θα έπαιρνε το ίδιο άτομο εάν δεν είχε αλλάξει ο νόμος (όχι σε σχέση με κάποιον που αποστρατεύθηκε ένα χρόνο πριν).
Μπακαλίστικα μπορούμε να πούμε ότι το εκάστοτε ποσό είναι μειωμένο 1~1,5% κάθε χρόνο μετά το 2015 σε σχέση με το παλιό καθεστώς.
Δηλαδή για κάποιον που δικαιούται εφάπαξ το 2029 (15 έτη μετά το 2014), το ποσό που θα πάρει θα είναι περίπου 20% μικρότερο από το εφάπαξ που θα έπαιρνε εάν δεν άλλαζε ο νόμος, για τα ίδια χρόνια υπηρεσίας.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2016 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ενημέρωση Μαΐου για εφάπαξ ΕΛΟΑΑ

Εγκαινιάζοντας μία νέα αρχή, χθες ο ΕΛΟΑΑ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: http://haf.gr/el/news.asp?id=10164
με την οποία παρέχει επίσημη και αναλυτική ενημέρωση για την απόδοση των νέων εφάπαξ που εγκρίθηκαν στις αρχές Μαΐου.
Από τώρα και στο εξής θα εκδίδεται σχετική ανακοίνωση (με αριθμούς πρωτοκόλλου) οποτεδήποτε εγκρίνονται νέα εφάπαξ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η έκδοση ανακοίνωσης αντικαθιστά την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, δηλαδή πλέον δεν θα υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία από το ταμείο προς τους δικαιούχους των εγκριθέντων εφάπαξ.
Οι ενδιαφερόμενοι θεωρούνται ότι ενημερώθηκαν με την έκδοση της επίσημης ανακοίνωσης από τον ΕΛΟΑΑ.
Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι καταργείται η τηλεφωνική επικοινωνία, απλά δεν θα γίνονται δεκάδες τηλεφωνήματα από το ταμείο προς τους δικαιούχους κάθε φορά που γίνεται συμβούλιο (όπως γινόταν μέχρι τώρα), αλλά θα πρέπει να τηλεφωνήσει ο δικαιούχος στο ταμείο (εφόσον έχει απορίες μετά την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης).

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
Το αποθεματικό του ΕΛΟΑΑ ανέρχεται σε περίπου 14.000.000 € και εάν μπορούσε να διατεθεί θα αντιστοιχούσε σε 220 εφάπαξ περίπου.
Όμως το αποθεματικό κανενός ταμείου δεν μπορεί να δοθεί σε τακτικά εφάπαξ λόγω της εφαρμογής της “ρήτρας μηδενικού ελλείμματος”, η οποία επί του παρόντος ισχύει ακόμα καθώς είναι νόμος του κράτους.
Με απλά λόγια αυτή η ρήτρα υποχρεώνει όλα τα ταμεία να δίνουν τις προβλεπόμενες παροχές αναλώνοντας μόνο τα τακτικά έσοδά τους, επιτρέποντας τη χρήση των αποθεματικών μόνο για επενδυτικούς σκοπούς.
Ουσιαστικά ο νομοθέτης επιδιώκει να μειώσει τις τρέχουσες παροχές των ταμείων, ώστε να δημιουργηθεί αποθεματικό για τις επόμενες γενεές (αυτή είναι η ισχύουσα νομοθεσία, εάν αποτελεί σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος είναι πολιτικο-οικονομική συζήτηση).
Αυτό σημαίνει ότι τυχόν αίτηση του ΕΛΟΑΑ προς την ΤτΕ για έγκριση ανάλωσης του αποθεματικού μάλλον δεν θα έχει θετική κατάληξη.
Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα ισχύει στο εφάπαξ Δημοσίων Υπαλλήλων: http://www.capital.gr/News.asp?id=2290691
όπου υπάρχουν 2 λύσεις: Ή θα δοθούν μικρότερα εφάπαξ σε περισσότερους ή μεγαλύτερα σε λιγότερους και θα επιμηκυνθεί η αναμονή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΟΑΑ
Μηνιαία τακτικά έσοδα (κυρίως εισφορές εν ενεργεία): 1.500.000 €
Το Μάϊο διατέθηκαν 4.500.000 € (εισφορές Μαρτίου – Απριλίου – Μαϊου) και δίνονται 72 εφάπαξ.
Άρα το μέσο ποσό εφάπαξ (μείον τις προκαταβολές) είναι 62.500 €, δηλαδή οι μηνιαίες εισφορές των εν ενεργεία “επιτρέπουν” 24 εφάπαξ.
Το ποσό των προκαταβολών που αντιστοιχούν στα ανωτέρω εφάπαξ εγγράφεται στον προϋπολογισμό του ταμείου ως έξοδο και ταυτόχρονα κατατίθεται υπέρ του αποθεματικού, το οποίο αυξάνεται μεν αλλά όπως προαναφέρθηκε δεν μπορεί να διατεθεί.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
α. Από τον Ιούνιο θα συνεχίσει η μηνιαία απόδοση 20 ~ 25 αρχικών εφάπαξ (διάθεση των τακτικών εισφορών Ιουνίου).
β. Θα συνεχίσει η παράλληλη χορήγηση συμπληρωματικών εφάπαξ, πιθανότατα με αρκετά μειωμένο ρυθμό.
γ. Οι δικαιούχοι ΕΜΘ αναδρομικών εφάπαξ είναι λίγοι και με μικρά σχετικά ποσά (το συνολικό ποσό αντιστοιχεί σε 6~7 εφάπαξ).
δ. Για να επέλθει οποιαδήποτε βελτίωση στη σειρά αναμονής (πχ. με χρήση των αποθεματικών) θα πρέπει να υπάρξει προηγουμένως σχετική νομοθετική ρύθμιση. Το πιθανότερο είναι αυτή η ρύθμιση να καθορίζει και τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ για αιτήσεις μετά την 31-7-2014.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2016 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ενημέρωση για εφάπαξ ΕΛΟΑΑ

Ενημέρωση μετά από αρκετό καιρό για τη σειρά λήψης των εφάπαξ της αεροπορίας:
α. Λόγω αποστρατειών μελών της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΛΟΑΑ είχαν ανασταλλεί οι συνεδριάσεις.
Το ΦΕΚ ορισμού νέων μελών Διοικούσας Επιτροπής του ΕΛΟΑΑ κυκλοφόρησε στις 14 Απριλίου.
β. Επί του παρόντος δεν έχει υπάρξει και δεν εξετάζεται μεταφορά αποθεματικών του ΕΛΟΑΑ στην κεντρική κυβέρνηση.
γ. Δίνονται αυτές τις ημέρες 150 συμπληρωματικά εφάπαξ (και άλλα 50 το Μάιο) και απομένουν ακόμη 1.200 περίπου.
δ. Πέραν των συμπληρωματικών, θα πρέπει να δοθούν και τα εφάπαξ των αποστρατευθέντων ΕΜΘ με λιγότερα από 25 έτη υπηρεσίας:
https://enstoloi.net/miosi-apaitoumenou-chronou-efapax-emth/
ε. Εξετάζεται η δυνατότητα αποδέσμευσης ποσού 10.000.000 € από τα αποθεματικά του ΕΛΟΑΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Με νεώτερη πληροφόρηση αυτό δεν είναι δυνατόν διότι με βάση τη “ρήτρα μηδενικού ελλείματος” δεν επιτρέπεται η χρήση των αποθεματικών των ταμείων για πληρωμή οφειλών (παρά μόνο για επενδύσεις).
στ. Εντός του Μαΐου (γίνεται προσπάθεια για το πρώτο δεκαπενθήμερο) θα εγκριθούν 30 (σίγουρα) έως 50 (αισιόδοξα) αρχικά εφάπαξ.

Για τα συμπληρωματικά ίσως υπάρχουν διαφωνίες για το χρόνο αποπληρωμής τους, αλλά όποτε και να δοθούν θα προκαλέσουν καθυστέρηση στους επόμενους. Τα 150 συμπληρωματικά εφάπαξ αντιστοιχούν περίπου σε 12~15 αρχικά. Υπενθυμίζεται ότι όλοι παίρνουν το “αρχικό” εφάπαξ και προστίθενται στην ουρά για το συμπληρωματικό, οπότε ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνει.

Όσον αφορά το (δ) και όπως αναλυθεί στην προηγούμενη ανάρτηση: https://enstoloi.net/apodosi-efapax-apo-ton-eloaa/
η ανάλωση των αποθεματικών του ΕΛΟΑΑ δεν γίνεται αυτόματα, αλλά χρειάζεται ειδική διαδικασία και εγκρίσεις.
Μόνο τα τακτικά έσοδα (εισφορές εν ενεργεία, κράτηση επί προμηθειών κλπ) μπορούν να διατίθενται άμεσα.

Τέλος, δεν υπάρχει κανένα νεώτερο για τον τρόπο υπολογισμού των εφάπαξ μετά την 31-7-2014.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2016 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Απόδοση εφάπαξ από τον ΕΛΟΑΑ

Τον τελευταίο καιρό υπήρξε μία κατακόρυφη αύξηση των σχολίων της Αεροπορίας σχετικά με την απόδοση του εφάπαξ.
Η έλλειψη ενημέρωσης, σε συνδυασμό με το μεγάλο χρόνο αναμονής, οδήγησε μερικούς συναδέλφους στην εύκολη οδό των θεωριών συνομωσίας (λεφτά υπάρχουν αλλά τα δίνουν σε προκαταβολές, αλλοιώνουν τη σειρά αναμονής κλπ).
Θα επιχειρηθεί μία νηφάλια ενημέρωση και επεξήγηση, ώστε να πειστούν οι πλέον δύσπιστοι ότι δεν υπάρχουν δράκοι (ούτε και λεφτά)!

Αποχωρήσεις στελεχών
Πριν το 2008 υπήρχαν περίπου 24.000 εν ενεργεία στελέχη, ενώ ο συνήθης ρυθμός αποστρατειών ήταν 300 ~ 400 άτομα ανά έτος.
Από το 2009 και μετά οι αποστρατείες αυξήθηκαν κατακόρυφα, σε περίπου 1.000 άτομα ετησίως (το 2013 αποχώρησαν 1.090 άτομα).
Αντίθετα το 2014 υπήρξε μεγάλη πτώση με λιγότερες από 250 αποστρατείες για όλο το έτος. Έχουν απομείνει 19.000 εν ενεργεία στελέχη.

Μείωση εσόδων – αύξηση δικαιούχων
Προ κρίσης
α. Υπήρχαν εισφορές 24.000 στελεχών και υπήρχε απαίτηση για πληρωμή 300 ~ 400 εφάπαξ το χρόνο.
β. Το μισθολόγιο ήταν μεγαλύτερο, άρα και οι εισφορές ως ποσοστό του μισθού ήταν περισσότερες.
γ. Υπήρχε σημαντικό έσοδο από την παρακράτηση 2% σε όλες τις προμήθειες της Αεροπορίας.
δ. Υπήρχε συνεχής αναπλήρωση του προσωπικού από τις στρατιωτικές σχολές και μέσω πρόσληψης ΕΠΟΠ.
Μετά την κρίση
α. Υπάρχουν εισφορές 19.000 στελεχών και υπάρχει απαίτηση για πληρωμή 1.000 εφάπαξ το χρόνο (εκτός του 2014).
β. Το μισθολόγιο είναι μικρότερο, άρα και οι εισφορές ως ποσοστό του μισθού είναι λιγότερες.
γ. Έχουν ελαχιστοποιηθεί τα έσοδα από την παρακράτηση 2% λόγω (σχεδόν) εκμηδένισης των προμηθειών.
δ. Δεν υπάρχει αναπλήρωση προσωπικού λόγω περιορισμού εισακτέων στις στρ. σχολές και πάγωμα προσλήψεων ΕΠΟΠ.

Προκαταβολές – δάνεια
Από το καταστατικό του ταμείου προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής έναντι εφάπαξ (συνολικά μέχρι 5% των διαθεσίμων).
Επειδή όμως λόγω της κρίσης υποβλήθηκαν χιλιάδες αιτήσεις για προκαταβολή, το ποσό που αναλογούσε σε κάθε αίτηση ήταν (σχεδόν) ασήμαντο, της τάξης των 2~3.000 € ανά αίτηση.
Για το λόγο αυτό ήδη από το Δεκέμβριο του 2012 σταμάτησαν να δίνονται προκαταβολές εφάπαξ, και επιλέχθηκε η λύση της χορήγησης δανείων από το ΜΤΑ (όχι τον ΕΛΟΑΑ) με όριο 3.000 € για απόστρατους και 5.000 € για τους εν ενεργεία.
Επισημαίνεται ότι στον Π/Υ του ΕΛΟΑΑ εγγράφεται κονδύλιο προκαταβολών, αλλά αποδίδεται στα κανονικά εφάπαξ (όπως έγινε και το 2014).

Διαφορά εξόδων προϋπολογισμού – ποσού απόδοσης εφάπαξ
Σε κάποιο σχόλιο αναφέρθηκε ότι ο προϋπολογισμός του ΕΛΟΑΑ αναφέρει έξοδα 41.000.000 € και ποσό για εφάπαξ 31.378.000 €.
Δικαίως προέκυψε το ερώτημα που πηγαίνουν τα υπόλοιπα 8,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου.
Η εξήγηση είναι λογιστική: Όταν πληρώνεται ένα εφάπαξ για το οποίο έχει ληφθεί προκαταβολή, τότε εγγράφεται στα έξοδα του ταμείου το σύνολο του ποσού (παρά το ότι δεν εκταμιεύτηκε), ενώ το ποσό που παρακρατείται λόγω προκαταβολής, τόκων, αλλά και των αναδρομικών κρατήσεων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί (τουλάχιστον όχι άμεσα) για χορήγηση νέων εφάπαξ!
Παράδειγμα: Έστω εφάπαξ 70.000 € από το οποίο αφαιρείται προκαταβολή 15.000 €, τόκοι προκαταβολής 4.000 και διάφορες κρατήσεις (γάμου, διαφορά επιδόματος εξομάλυνσης κλπ) 2.000 €.
Στα έξοδα του προϋπολογισμού (τα 41 εκατομμύρια) εγγράφεται το πλήρες ποσό των 70.000 €.
Στο ποσό απόδοσης εφάπαξ (31,5 εκατομμύρια) εγγράφεται το ποσό των 49.000 € που εκταμιεύεται (70.000-15.000-4.000-2.000).
Το ποσό που παρακρατείται (21.000 €), μετά από χρονοβόρα λογιστική διαδικασία (άλλος κωδικός) κατατίθεται στο αποθεματικό του ταμείου.
Ουσιαστικά το ποσό των 41.000.000 € είναι μόνο λογιστικό (δεν υπάρχει), διότι περιλαμβάνει και τις προκαταβολές-κρατήσεις που δεν δίνονται!

Σειρά απόδοσης
Η σειρά απόδοσης των εφάπαξ προέρχεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος κατά τη στιγμή υποβολής του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών (μαζί με την συνταξιοδοτική πράξη).
Κάθε μήνα συγκεντρώνονται οι εισφορές των εν ενεργεία συνδέλφων και αποδίδονται στο σύνολό τους στους πρώτους δικαιούχους.
Από 19.000 στελέχη περίπου με εκτιμώμενη μέση εισφορά 70 ~ 75 €, τα μηνιαία έσοδα του ΕΛΟΑΑ ανέρχονται σε περίπου 1.400.000 €.
Με μέσο εφάπαξ 60.000 € (αφαιρουμένων των προκαταβολών – κρατήσεων), τα έσοδα επαρκούν για χορήγηση 20 ~ 25 εφάπαξ μηνιαίως.

Τρέχουσα κατάσταση
Μέχρι τις 16-2-2015 ίσχυε η σειρά λήψης εφάπαξ όπως αναφέρθηκε από τους συναδέλφους στα σχόλια και διαμορφώθηκε σε πίνακα στο site.
Από 17-2-2015 αφαιρούνται 40 άτομα από τη σειρά όλων, διότι τόσα εφάπαξ έχει εγκρίνει ο ΕΛΟΑΑ το Φεβρουάριο.
Τα 20 πρώτα εφάπαξ θα εκταμιευθούν αυτή την εβδομάδα και τα υπόλοιπα 20 την επόμενη (στις επιταγές υπάρχει πάντα valeur).
Τελευταίος αρ. πρωτοκόλλου που θα λάβει εφάπαξ την επόμενη εβδομάδα είναι το 14897 της 23-12-2013.
Απομένουν 21 άτομα με κατάθεση δικαιολογητικών εντός του 2013 (από αρ. πρωτ. 14898/23-12-13 μέχρι και 15303/31-12-13).
Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν περίπου 450 αιτήσεις με υποβολή μέχρι 30-7-2014 και 250 περίπου από 1-8-2014 (με άγνωστο τρόπο υπολογισμού).
Όσον αφορά τη σύγκριση με τα άλλα ταμεία, ο ΕΛΟΑΣ και ο ΕΛΟΑΑ αποδίδουν τώρα αιτήσεις Δεκεμβρίου 2013, ενώ ο ΕΛΟΑΝ Ιανουαρίου 2014.

Συμπληρωματικά εφάπαξ
Τα συμπληρωματικά εφάπαξ θα αρχίσουν να δίνονται παράλληλα με τα κανονικά, όπου υπάρχουν όμως ορισμένα αντικειμενικά προβλήματα.
Ο χρόνος που χρειάζεται ο υπολογισμός ενός συμπληρωματικού εφάπαξ είναι υπερδιπλάσιος από ένα κανονικό, γεγονός που σε συνδυασμό με τις εκατοντάδες των συμπληρωματικών εφάπαξ δημιουργεί πρόβλημα διεκπεραίωσης (και όχι τόσο ταμειακό).
Το προσωπικό του ΕΛΟΑΑ είναι 7 (ΕΠΤΑ) άτομα, οπότε να προσεύχεστε να μην αρρωστήσει κανένας από αυτούς που υπολογίζουν τα εφάπαξ!
Τέλος, τα συμπληρωματικά εφάπαξ θα αφορούν ουσιαστικά όλες τις αιτήσεις μέχρι και σήμερα, διότι το νέο μισθολόγιο ψηφίστηκε το Νοέμβριο 2014 και όλα τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα περιλαμβάνουν ΦΔΜ με το προηγούμενο μισθολόγιο.
Δηλαδή όλοι θα παίρνουν το εφάπαξ με το μισθολόγιο 2012 και θα μπαίνουν στη σειρά για το συμπληρωματικό.
Με αυτό τον τρόπο τηρείται και η υπάρχουσα σειρά, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση κάποιος με νεώτερο αρ. πρωτοκόλλου να πάρει ολοκληρωμένο εφάπαξ ενώ οι προηγούμενοι θα αναμένουν το συμπληρωματικό.

Ανακοινώσεις ταμείου
Ο ΕΛΟΑΑ δεν διαθέτει καν δική του ιστοσελίδα, ενώ το ΜΤΑ διαθέτει υπό τη σκέπη του haf.gr (το οποίο διαχειρίζεται από το ΓΕΑ/ΚΜΗ).
Κατά συνέπεια επί του παρόντος δεν μπορεί να αναρτήσει αποφάσεις στο διαδίκτυο.
Σε αντιδιαστολή το ΜΤΣ/ΕΛΟΑΣ διαθέτει ιστοσελίδα που όμως σχεδίασε ιδιωτική εταιρεία (αναφέρεται “Development by OWmedia Group”).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μετά τα παραπάνω θεωρώ ότι οι “επαναστάτες του καναπέ” που κατηγορούν τους εν ενεργεία συναδέλφους του ΕΛΟΑΑ διότι δεν έλαβαν το εφάπαξ “εδώ και τώρα”, θα πρέπει να ενημερωθούν σωστά και να αποδεχθούν την πραγματικότητα.
Όσοι από αυτούς δεν βαριούνται, ας επισκεφθούν τη σελίδα “Βοηθήματα –> Απόδοση Kρατήσεων”, να τη συμπληρώσουν εισάγοντας τις εισφορές υπέρ ΕΛΟΑΑ (ΤΑΣΑ παλαιότερα) από την ετήσια βεβαίωση αποδοχών για την εφορία, για να δουν πόσο εφάπαξ αναλογεί στις κρατήσεις τους.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2016 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Ενημέρωση σελίδων εφάπαξ στρατιωτικών

Πρόσφατα στα σχόλια υπήρξαν πληροφορίες ότι τα ταμεία των στρατιωτικών (ΕΛΟΑΣ, ΕΛΟΑΝ, ΕΛΟΑΑ) σκοπεύουν να αποδώσουν τη διαφορά του εφάπαξ λόγω του νέου μισθολογίου 2015, σε όσους διαγράφηκαν μετά την 1-8-2012 και το είχαν εισπράξει με βάση το προηγούμενο μισθολόγιο 2012.

Προς υποβοήθηση των ενδιαφερομένων, στις σελίδες υπολογισμού εφάπαξ ΕΛΟΑΣΕΛΟΑΝΕΛΟΑΑ όταν επιλεγεί μισθολόγιο 2012 υπολογίζεται πλέον και η διαφορά που προκύπτει σε σχέση με το ισχύον μισθολόγιο 2015. Η διαφορά αυτή υπολογίζεται μόνο για ημ/νία διαγραφής μετά την 1-8-2012, διότι από την ημερομηνία αυτή και μετά εφαρμόστηκε στα εφάπαξ το μισθολόγιο 2012.

Επίσης προστέθηκε επιλογή μισθολογίου 2015 για υπολογισμό του εφάπαξ με το νέο μισθολόγιο, για όσους δεν το έχουν εισπράξει ακόμη.
Από πληροφορίες συναδέλφων στα σχόλια, μάλλον το εφάπαξ θα συνεχίσει να δίνεται σύμφωνα με το αρχικό ΦΔΜ που είχε εκδοθεί (με το ακυρωθέν μισθολόγιο 2012), και στη συνέχεια θα δοθεί το συμπληρωματικό ακολουθώντας τη σειρά που δόθηκε το αρχικό εφάπαξ.

ΥΓ. Υπενθυμίζεται ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν μόνο για υποβληθείσες αιτήσεις εφάπαξ μέχρι 30-7-2014, όπως αναλύεται εδώ:
https://enstoloi.net/exetasi-viosimotitas-metochikon-tamion/

Προσθήκη 16-2-2015: Σύμφωνα με ανεπίσημη πληροφορία στα σχόλια, το ΜΤΑ από το Μάρτιο 2015 θα αρχίσει να αποδίδει εφάπαξ με αναλογία 60/40 (60% τρέχοντα και 40% αναδρομικά από 1-8-2012).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2016 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Απάντηση ΕΛΟΑΣ για αναπροσαρμογή εφάπαξ

Συνάδελφος μου έστειλε την απάντηση του ΕΛΟΑΣ σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ για όσους διαγράφηκαν μετά την 1-8-2012, λόγω της αναδρομικής εφαρμογής του νέου μισθολογίου.
Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο: Απάντηση ΕΛΟΑΣ για αναπροσαρμογή εφάπαξ
η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ αποφάσισε να απευθύνει ερώτημα στο ΝΣΚ, προκειμένου να εκδοθεί γνωμοδότηση για το θέμα.
Δεν αναφέρεται κάποια πληροφορία ως προς το χρόνο υποβολής του σχετικού ερωτήματος προς το ΝΣΚ (μάλλον δεν έγινε ακόμη).
Το πιθανότερο είναι ότι και τα άλλα ταμεία χορήγησης εφάπαξ θα ακολουθήσουν την ίδια τακτική (αναμονή γνωμοδότησης από το ΝΣΚ), γιατί φυσικά δεν είναι δυνατόν κάποιο ταμείο να αναπροσαρμόσει τα εφάπαξ και τα άλλα να αρνηθούν.

Ενημέρωση 27-1-2015: Σύμφωνα με πληροφορίες συναδέλφων εδώ: https://enstoloi.net/stratos/comment-page-38/#comment-13216
δρομολογείται από τον ΕΛΟΑΣ η χορήγηση της διαφοράς εφάπαξ λόγω αναδρομικής εφαρμογής του μισθολογίου, για όσους αποστρατεύθηκαν μετά την 1-8-2012. Φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν την ίδια τακτική και τα υπόλοιπα ταμεία (ΕΛΟΑΝ και ΕΛΟΑΑ).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2016 Αχιλλέας Καρασαββίδης