Βελτίωση υπολογισμού προαγωγών Λμφκων Λ.Σ.

Βελτίωση υπολογισμού διοικητικών προαγωγών στο Λιμενικό Σώμα για τους Λιμενοφύλακες, με προσμέτρηση θητείας, ΑΕΙ και πενταετούς θητείας ΟΠΥ – ΕΠΥ.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Ασφάλιση ΒΟΕΑ ΜΤΣ με εισφορές ε.ε. αποστράτων

Υπολογισμός και σύγκριση ποσού ΒΟΕΑ τέκνων αποστράτων στο ΜΤΣ, με απλές εισφορές επί του μερίσματος και αυξημένες εισφορές εν ενεργεία.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Έναρξη ασφάλισης εφάπαξ στην Αστυνομία

Ενημέρωση υπολογισμών έναρξης ασφάλισης και ποσών εφάπαξ αστυνομίας ΤΠΑΣ / ΤΠΥΑΠ / ΤΠΔΥ για όλες τις προελεύσεις (τ.ΧΦ – τ.ΑΠ – ειδικοί φρουροί – συνοριακοί φύλακες).

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Ενημέρωση υπολογισμού εφάπαξ αστυνομικών

Νέα εφαρμογή υπολογισμού εφάπαξ αστυνομικών ΤΠΑΣ – ΤΠΥΑΠ – ΤΠΔΥ, συμπεριλαμβάνοντας τις πρόσφατες αυξήσεις μισθολογίου που θα ισχύσουν από 1-1-2024.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Ενημέρωση υπολογισμού εφάπαξ στρατιωτικών

Ενημέρωση εφαρμογών υπολογισμού εφάπαξ στρατιωτικών, συμπεριλαμβάνοντας τις πρόσφατες αυξήσεις μισθολογίου που θα ισχύσουν από 1-1-2024.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Νέα εφαρμογή εφάπαξ ΕΛΟΑΝ Λιμενικού

Δημιουργήθηκε νέα εφαρμογή εφάπαξ ΕΛΟΑΝ λιμενικών, λόγω πολλών ιδιαιτεροτήτων και ως προς τον τρόπο κατάταξης και ως προς την ημερομηνία έναρξης ασφάλισης, η οποία γενικά δεν συμπίπτει με την κατάταξη. Α. Προέλευση, εξέλιξη και επέκταση ορίων κατάταξης / διαγραφής 1. Στη σχολή αξκών & υπξκών επιλέγεται επιπρόσθετα και ο τρόπος εισαγωγής (ιδιώτες ή υπξκοί ή λιμενοφύλακες). 2. Στους λιμενοφύλακες υπολογίζονται αυτόματα όλες οι διοικητικές & μισθολογικές προαγωγές. 3. Η εφαρμογή ισχύει για ονομασία μέχρι 31-12-2014 και διαγραφή μέχρι 31-12-2050. 4. Ως χρόνος σχολής λαμβάνονται υπόψη 9 μήνες για τη ΣΔΥ (υπξκών) και 6 μήνες για τη Σχολή Λιμενοφυλάκων. Β. Έναρξη ασφάλισης…

Διαβάστε τη συνέχεια >>