Συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας

google_analyticsΗ ιστοσελίδα enstoloi.net συμπληρώνει σήμερα ένα χρόνο λειτουργίας καθώς είναι στον αέρα από τις 28-1-2013 με κατοχυρωμένο domain name.
Σε αυτό το χρόνο και σύμφωνα με την πλατφόρμα πληροφοριών Google Analytics επισκέφθηκαν το site πάνω από 150.000 μοναδικοί επισκέπτες (διαφορετικές IP) από 50 χώρες, με περισσότερες από 340.000 επισκέψεις και 1.400.000 θεάσεις σελίδων, με πολύ υψηλή μέση διάρκεια επίσκεψης (5 ½ λεπτά) και πάνω από 3.000 σχόλια!

Το site δημιουργήθηκε και διαχειρίζεται από ένα άτομο (ερώτηση 1.1 στο FAQ) με βασική επιδίωξη την παροχή στους εν ενεργεία συναδέλφους όλων των απαραίτητων εργαλείων για να μπορέσουν να αξιολογήσουν μόνοι τους εάν και πότε συμφέρει να υποβάλλουν παραίτηση, δοκιμάζοντας όλους τους πιθανούς συνδυασμούς συντάξιμων ετών, βαθμού και χρονοεπιδόματος.
Οι απόστρατοι συνάδελφοι μπορούν να πληροφορηθούν αναλυτικά για τις κρατήσεις και εισφορές στα εισοδήματά τους, να ενημερώνονται για σημαντικές ανακοινώσεις / ειδήσεις που τους αφορούν, καθώς και να υπολογίζουν τον ακριβή οικονομικό αντίκτυπο όλων των διατάξεων που ψηφίζονται για τις συντάξεις και τα μερίσματα.

Τα βασικά εργαλεία που διατίθενται είναι τα κάτωθι:
– Δικαίωμα Σύνταξης : υπολογίζει την ακριβή ημερομηνία θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης ανάλογα με την κατηγορία του ασφαλισμένου (παλαιός/νέος με θεμελίωση πριν/μετά το 2015).
– Σύνταξη ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ – ΕΛΑΣ – ΠΣ – ΛΣ : υπολογίζουν την ακαθάριστη Βασική Σύνταξη που απονέμει το ΓΛΚ και τα μερίσματα που χορηγούν τα Μετοχικά Ταμεία, όλες τις εισφορές / περικοπές / κρατήσεις που ισχύουν για τους συνταξιούχους, το δικαιούμενο ποσό ΒΟΕΑ ανά παιδί, καθώς και το κόστος αναγνώρισης πλασματικών ετών για τη σύνταξη και για τα μερίσματα (θητεία, 5ετίας κλπ).
– Εφάπαξ ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ – ΕΛΑΣ – ΠΣ – ΛΣ : υπολογίζουν το εφάπαξ που απονέμει το εκάστοτε ταμείο.
– Επίδομα Τέκνων ΟΓΑ : υπολογίζεται το μηνιαίο επίδομα τέκνων με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του ενδιαφερομένου.
– Απασχόληση : Αναφέρονται συγκεντρωτικά και με εύληπτο τρόπο οι ισχύουσες διατάξεις σε περίπτωση απασχόλησης αποστράτων, ενώ υπολογίζεται επίσης το ποσό τυχόν περικοπής σύνταξης σε σχέση με τις αποδοχές των ενδιαφερομένων.
– Σύνταξη ΓΛΚ : Έλεγχος του ποσού της Βασικής Σύνταξης μετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης από το ΓΛΚ.

Οι σελίδες πληροφόρησης είναι οι κάτωθι:
– Αρχική σελίδα: Αναρτώνται σημαντικές ανακοινώσεις/διατάξεις/εγκύκλιοι/νόμοι που αφορούν τους αποστράτους, μετά την ψήφιση ή την εφαρμογή των σχετικών νόμων. Δεν δημοσιεύονται υποκειμενικές εκτιμήσεις, προσωπικές προβλέψεις, ανεπίσημες ενημερώσεις και κάθε είδους “αρβύλες”.
FAQ (ερωτήσεις): Συλλογή των πιο συχνών αποριών – ερωτήσεων με απαντήσεις για πληρέστερη κατανόηση των ισχυουσών διατάξεων.
– Ημερολόγιο: Καταγράφονται επιγραμματικά σημαντικά γεγονότα και ανακοινώσεις που αφορούν αποστράτους.
– Έγγραφα: Συλλογή επίσημων και ανεπίσημων εγγράφων για ενημέρωση και επεξηγήσεις όσον αφορά τη διαδικασία της αποστρατείας.

Τέλος, ένα από τα πιο επιτυχημένα και αναμφίβολα το πιο “ζωντανό” τμήμα του site είναι οι σελίδες των σχολίων (ξεχωριστές για κάθε κλάδο), όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλύσουν απορίες και να λάβουν πληροφόρηση από συναδέλφους με περισσότερες γνώσεις ή/και εμπειρία.

Τα σχόλια είναι κλειστά.