Μείωση τιμής μεριδίου ΕΚΟΕΜΣ

Μετά το Ναυτικό και την Αεροπορία που μείωσαν τα μερίσματά τους για το 2013, σειρά πήρε σήμερα και ο Στρατός Ξηράς, καθώς το ΜΤΣ μείωσε την τιμή μεριδίου ΕΚΟΕΜΣ από 6,795 € σε 6,1155 € (ποσοστό μείωσης 10%) αναδρομικά από 1-1-2013: Μείωση ΕΚΟΕΜΣ 2013

Τα σχόλια είναι κλειστά.