Αναδρομικά μέρος 1ο – Σύνταξη, εφάπαξ, μέρισμα

Αναδρομική κατάργηση του προηγούμενου μισθολογίου που ίσχυσε από 1-8-2012, κατά συνέπεια για στρατιωτικούς – σώματα ασφαλείας μετά την αποκατάσταση του μισθολογίου αναπροσαρμόζονται οι συντάξεις, επικουρικά και εφάπαξ μετά την 1-8-2012.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Προσθήκη υπολογισμού συντάξεων χηρείας

Α. Εισαγωγή δεδομένων στις σελίδες σύνταξης Στα πλαίσια συνεχούς βελτίωσης των προσφερόμενων πληροφοριών, προστέθηκε σε όλες τις σελίδες (ανά υπηρεσία) ο υπολογισμός της σύνταξης χηρείας επιζώντος συζύγου και ανήλικων τέκνων (εφόσον υπάρχουν). Η κανονική σύνταξη υπολογίζεται εισάγοντας στο πεδίο “Δικαιούμενη σύνταξη” την επιλογή [Πλήρης]. Με την επιλογή [Εργ.ΙΚΑ] εφαρμόζεται περικοπή σύνταξης και επικουρικών σε ποσοστό 60%, όταν ο συνταξιούχος αναλάβει εργασία. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό δικαιούμενης σύνταξης πέφτει στο 40% (100% – 60% περικοπή) –> Περικοπή λόγω εργασίας Με τις επιλογές [Χήρος/α] ή [Τέκνο] εφαρμόζεται το προβλεπόμενο ποσοστό σύνταξης και εμφανίζεται το πεδίο “Ημερομηνία θανάτου“, το οποίο πρέπει να…

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Νέες επικουρικές συντάξεις ΕΤΕΑΕΠ Σωμάτων Ασφαλείας

Υπολογισμός επικουρικού ΕΤΕΑΕΠ / ΤΕΑΠΑΣΑ για αστυνομία και πυροσβεστική με το νέο ασφαλιστικό για διαγραφή μετά την 1-1-2015.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Μέρισμα & ΒΟΕΑ από ΜΤΣ και ΜΤΑ με νέο μισθολόγιο

Μετοχικά ταμεία στρατιωτικών: Υπολογισμός μερισμάτων (ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ) και βοηθήματος ΒΟΕΑ για διαγραφή μετά την 1-1-2017 με βάση το νέο μισθολόγιο, σε σχέση με το κλιμάκιο του διοικητικού βαθμού αποστρατείας και την προέλευση.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Υπολογισμός συντάξεων με δεδομένα έτους 2018

Έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης όλων των υπηρεσιών με βάση τα δεδομένα που (λογικά) θα ισχύουν από το 2018.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Χωρίς σημασία η κράτηση Ν.4093 στο μέρισμα

Δεν έχει νόημα κάποιος να ελπίζει σε κατάργηση της κράτησης του Ν.4093 στα μερίσματα, διότι στη συνέχεια τα μετοχικά ταμεία θα αναγκαστούν να αντικαταστήσουν αυτό το έσοδο με ισόποση μείωση του μερίσματος, προκειμένου να έχουν το ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Αύξηση οικονομικού βοηθήματος ΕΚΟΕΜΣ

Αλλαγή τρόπου υπολογισμού των δικαιούμενων μεριδίων ΕΚΟΕΜΣ, η οποία οδηγεί σε αύξηση του ακαθάριστου ποσού του οικονομικού βοηθήματος.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Αλλαγή ποσοστού εισφορών για το ΒΟΕΑ ΜΤΝ

Αλλαγή ποσοστών κρατήσεων – εισφορών και δικαιώματος εγγραφής βοηθήματος ΒΟΕΑ ΜΤΝ, για το εν ενεργεία προσωπικό και απόστρατους Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Επικουρικές συντάξεις N.4387 – εφαρμογή

Επικουρική σύνταξη Σωμάτων Ασφαλείας – ο επανακαθορισμός σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό Ν.4387 κανονικά οδηγεί σε αύξηση και όχι μείωση του πληρωτέου ποσού.

Διαβάστε τη συνέχεια >>