Αναγνώριση στρατ. σχολής ως χρόνου πενταετίας

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Στις 22-3-2024 κυκλοφόρησε διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας με διευκρινήσεις για την επέκταση της πενταετίας σε όλες τις Μονάδες από 25-11-2022 (ημερομηνία ισχύος Ν.4997/22).
Το εν λόγω έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας αναλύθηκε εδώ: Διευκρινιστικό έγγραφο αναγνώρισης πενταετίας

2. Πρόσφατα εκδόθηκε έγγραφο από το ΓΕΕΘΑ για το ίδιο θέμα: https://enstoloi.net/sxolia/comments/#comment-128414
όπου αναφέρεται: “στ. Βάση του νέου νομοθετικού πλαισίου, υπολογίζεται στο διπλάσιο κάθε χρόνος υπηρεσίας για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης επομένως υφίσταται πλέον η δυνατότητα αναγνώρισης στο διπλάσιο του χρόνου φοίτησης των στελεχών στις Παραγωγικές Σχολές των ΕΔ.”
Δηλαδή το έγγραφο του ΓΕΕΘΑ δεν χρησιμοποιεί τη φρασεολογία του Υπουργείου Εργασίας, αλλά επιπρόσθετα ερμηνεύει ότι η πενταετία μπορεί να επεκταθεί και στο χρόνο φοίτησης των παραγωγικών σχολών.

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από σχετική έρευνα του συναδέλφου GEORGIOSP προέκυψε ο μισθός των μαθητών παραγωγικών σχολών ως κάτωθι:
1. ΑΣΕΙ (ΣΣΕ – ΣΝΔ – ΣΙ)
α. Μέχρι 2002: Το 15% βασικού μισθού Ανθυπολοχαγού
β. 2003 ~ 2016: Το 15% βασικού μισθού Ανθυπολοχαγού + 15% επιδόματος εξομάλυνσης
γ. Από 2017: Το 10% του μισθολογικού κλιμακίου 25 της Α’ κατηγορίας

2. ΑΣΣΥ (ΣΜΥ – ΣΜΥΝ – ΣΤΥΑ)
α. Μέχρι 2002: Το 15% βασικού μισθού Λοχία
β. 2003 ~ 2016: Το 15% βασικού μισθού Λοχία + 15% επιδόματος εξομάλυνσης
γ. Από 2017: Το 8% του μισθολογικού κλιμακίου 17 της Β’ κατηγορίας

3. Μέχρι το 1997 ίσχυε αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή και οι βασικοί μισθοί ήταν πολύ χαμηλοί.
Ο βασικός μισθός Ανθλγού το 1996 ήταν 41.000 δραχμές = 120 € άρα οι εισφορές / μήνα: 120 x 0,15 x 0,0667 = 1,2 € !!!
Το 1997 ο μισθός Ανθλγού αυξήθηκε σε 178.000 δραχμές = 522 € άρα εισφορές / μήνα: 522 x 0,15 x 0,0667 = 5,2 € !
Οπότε εάν η σχολή ολοκληρώθηκε πριν το 2002 συμφέρει πάντα η αναγνώρισή της ως χρόνου πενταετίας διότι οι εισφορές είναι ασήμαντες και δεν λαμβάνονται υπόψη στο μέσο όρο αποδοχών.

4. Εάν η σχολή είναι μετά το 2002 μάλλον δεν συμφέρει μακροπρόθεσμα η αναγνώρισή της ως χρόνος πενταετίας, διότι ενώ οι αποδοχές αναγνώρισης είναι πολύ μικρές, επηρεάζουν αρνητικά (= μειώνουν) το μέσο όρο αποδοχών και τη σύνταξη.
Όμως αφού το κόστος υπολογίζεται επί των παλαιών αποδοχών και είναι ίδιο ασχέτως έτους υποβολής αίτησης, προτείνεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση της πενταετίας λίγο πριν την αποστρατεία.

Γ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
1. Η φράση “κάθε χρόνος υπηρεσίας για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης” στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ δεν υπάρχει ούτε στο Ν.4997/22, ούτε στο έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας.
Αντίθετα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Ν.4997/22 αναφέρεται: “Επίσης λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται: α) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων από τους εν ενεργεία μονίμους ή επί θητεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων”

2. Σύμφωνα με πολλές διατάξεις οι μαθητές παραγωγικών σχολών δεν θεωρούνται μόνιμα στελέχη:
α. Ν.2448/96 άρθρο 2 (παλιό μισθολόγιο): “Επίδομα ειδικής απασχόλησης για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων”
το οποίο δεν το δικαιούνταν οι σπουδαστές παραγωγικών σχολών.
β. Ν.3187/03 άρθρο 3: “Οι σπουδαστές της κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σ.Ι., οι οποίοι …… διεγράφησαν είτε ως σπουδαστές από άλλο Α.Σ.Ε.Ι. ή από άλλη παραγωγική σχολή των Ε.Δ. είτε ως μόνιμοι στρατιωτικοί από τις τάξεις των Ε.Δ…”,
όπου γίνεται σαφής διαχωρισμός σπουδαστών και μονίμων στρατιωτικών.
γ. Ν.4472/17 (νέο μισθολόγιο): “Για τη μισθολογική κατάταξη των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας δημιουργούνται τέσσερις (4) κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευση των στελεχών αυτών……”,
ενώ δεν καθορίζεται κατηγορία μισθολογικής κατάταξης για σπουδαστές στρατιωτικών σχολών.

3. Ουσιαστικά η φράση του Ν.4997/22 “διανύθηκε … από τους εν ενεργεία μονίμους” ερμηνεύεται εντελώς διασταλτικά στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ ως “κάθε χρόνος υπηρεσίας για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης”.
Βέβαια η διασταλτική (και κάποιες φορές αυθαίρετη) ερμηνεία νόμων είναι αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο.
Οι εγκύκλιοι και τα διευκρινιστικά έγγραφα “εκλαϊκεύουν” τη νομοθεσία και δίνουν οδηγίες στους υπαλλήλους για την εφαρμογή των νόμων, ασχέτως εάν η ερμηνεία ή τα συμπεράσματα δεν συμφωνούν πλήρως με το κείμενο του νόμου.
Πάντως η συγκεκριμένη ερμηνεία του νόμου συμφέρει τους ενδιαφερόμενους, άσχετα εάν είναι σωστή ή λάθος.

Τα σχόλια είναι κλειστά.