Τροποποιήσεις στη σελίδα σύνταξης Στρατού

Μετά από κοινοποίηση αριθμητικών στοιχείων των μερισμάτων ΜΤΣ έτους 2012 από το συνάδελφο Σπύρο στη σελίδα “Σχόλια”, έγιναν τροποποιήσεις – βελτιώσεις στη σελίδα υπολογισμού σύνταξης του Στρατού Ξηράς (αφορούν μόνο τα μερίσματα).
Αναλυτική καταγραφή των αλλαγών υπάρχει στη σελίδα “Σχόλια –> Υπολογισμοί” με ημ/νία 5 Σεπτ. 2013.

Εφόσον συμπληρώνονται σωστά όλα τα δεδομένα (προσοχή στους μήνες σχολής και στην αναγνώρισή τους στο ΜΤΣ), λογικά τα πληρωτέα ποσά που υπολογίζει η σελίδα θα πρέπει να είναι πολύ κοντά σε αυτά που κατατίθενται στην τράπεζα.

ΥΓ. Ο καθένας μπορεί να ελέγξει τα αποτελέσματα σε σχέση με τα ποσά που έλαβε πέρυσι, απλά διαιρείτε τα ποσά που αναγράφονται στη βεβαίωση που λάβατε από το ΜΤΣ για τη φορολογική δήλωση έτους 2012 διά 12 μήνες.
Η μόνη νέα κράτηση είναι αυτή του Ν.4093, τα υπόλοιπα ποσά πρέπει να είναι ίδια (με μικρή διαφορά στο φόρο λόγω της κράτησης Ν.4093 και το ΕΚΟΕΜΣ που μειώθηκε 10% το 2013).
Τα ακαθάριστα ποσά ΜΤΣ/ΕΚΟΕΜΣ πρέπει να είναι ακριβώς ίδια με τη σελίδα, διαφορετικά σημαίνει ότι δεν συμπληρώθηκαν σωστά τα δεδομένα (συνήθως φταίει η λανθασμένη εισαγωγή πλασματικών ετών).

Τα σχόλια είναι κλειστά.