Μείωση μερίσματος ΜΤΣ αναδρομικά από 1-1-2013

Εκδόθηκε υπουργική απόφαση με την οποία μειώνεται η τιμή μεριδίου ΜΤΣ από 5,7142 € σε 5,1999 € (ποσοστό μείωσης 9%), ενώ η μείωση ισχύει αναδρομικά από 1-1-2013.
Η παρακράτηση των αναδρομικών της μείωσης για τους μήνες Ιανουάριο ~ Οκτώβριο θα γίνει ως εξής:
α. Με την καταβολή του μερίσματος μηνός Νοεμβρίου 2013 θα κρατηθεί η διαφορά του Α’ Εξαμήνου 2013.
β. Με την καταβολή του μερίσματος του μηνός Δεκεμβρίου 2013 θα κρατηθεί η διαφορά των μηνών Ιουλίου έως και Οκτωβρίου 2013.
Η μείωση αφορά και τους αστυνομικούς προερχόμενους από τέως Χωροφυλακή που εισπράττουν μέρισμα από το ΜΤΣ.
Προστέθηκε σύνδεσμος για την εν λόγω απόφαση στη σελίδα “Ημερολόγιο”.

Τα σχόλια είναι κλειστά.