Αλλαγή στην προσμέτρηση 5ετίας και εξαμήνων

Σύμφωνα με σχετικό άρθρο του Αυγούστου 2016 στο site: Ασάφειες ασφαλιστικού νόμου προς διευκρίνιση
στο νέο ασφαλιστικό δεν υπήρχε μνεία για τον τρόπο υπολογισμού της μάχιμης 5ετίας και των εξαμήνων, ούτε εκδόθηκε εγκύκλιος για το θέμα, οπότε τα 2 επικρατέστερα ενδεχόμενα ήταν αυτά: Περίπτωση (i) με όριο και (ii) χωρίς ανώτατο όριο

Α. Προηγούμενο ασφαλιστικό (προ 2016)
Με το προηγούμενο καθεστώς (i) η 5ετία και τα εξάμηνα μετρούσαν μόνο μέχρι τα 35 συντάξιμα έτη, δηλαδή ίσχυε:
27 πραγματικά έτη + 5ετία = 32 συντάξιμα (=27+5)
33 πραγματικά έτη + 5ετία = 35 συντάξιμα (μετρούσαν 2 έτη για συμπλήρωση 35ετίας)
38 πραγματικά έτη + 5ετία = 38 συντάξιμα (δεν μετρούσε καθόλου η 5ετία)

Το ίδιο γινόταν και με τα διπλά εξάμηνα:
27 πραγματικά έτη + 5ετία + 4 εξάμηνα = 34 συντάξιμα (=27+5+2)
27 πραγματικά έτη + 5ετία + 30 εξάμηνα = 35 συντάξιμα (μετρούσαν 6 εξάμηνα για συμπλήρωση 35ετίας)
38 πραγματικά έτη + 5ετία + 30 εξάμηνα = 38 συντάξιμα (δεν μετρούσαν καθόλου πλασματικά)

Πέραν της προσμέτρησης των εξαμήνων επικινδυνότητας στο συντάξιμο χρόνο (με ανώτατο όριο τα 35 έτη), υπήρχε πρόσθετη αποζημίωση στη σύνταξη για κάθε εξάμηνο (6 ~ 9 € ανά περίπτωση).
Ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού εφαρμόζεται στις σελίδες σύνταξης για τον καθορισμό της παλιάς σύνταξης ΓΛΚ.

Β. Νέα δεδομένα (ΕΑΑΑ – Απρίλιος 2017)
Πρόσφατα κυκλοφόρησε η εφημερίδα της Ένωσης Αποστράτων Αεροπορίας: ΗΧΩ των ΑΙΘΕΡΩΝ (Απρ. 2017)
όπου στη σελίδα 8 υπάρχει άρθρο με τίτλο “Διαδικασία Αναπροσαρμογής-Επανυπολογισμού κύριων Συντάξεων”, των συναδέλφων Σμχων ε.α. κ. Αθανασίου Πάνου και Δημήτριου Κοντοβά.

Σύμφωνα με το άρθρο, οι υπολογισμοί προέκυψαν από τη νομοθεσία και πληροφορίες από αρμοδίους και συμφωνούν με τους υπολογισμούς που γίνονται στο enstoloi.net, εκτός από τον τρόπο υπολογισμού της 5ετίας και των εξαμήνων!
Το σχετικό άρθρο με επιπρόσθετες επεξηγήσεις είναι αυτό: ΗΧΩ των ΑΙΘΕΡΩΝ – Αναπροσαρμογή κύριων Συντάξεων

Από τα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται προκύπτει ότι πλέον δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην προσμέτρηση πλασματικών ετών, δηλαδή τα συντάξιμα έτη δεν έχουν ανώτατο όριο (όπως ίσχυε πριν), καθώς στην εφημερίδα παρατίθεται παράδειγμα με 61,97 συντάξιμα έτη, ταυτόχρονα όμως δεν προβλέπεται πρόσθετη αποζημίωση στη σύνταξη λόγω εξαμήνων (όπως υπήρχε πριν).
Οπότε σύμφωνα με την ΕΑΑΑ ο τρόπος υπολογισμού 5ετίας και εξαμήνων είναι ο κάτωθι:
38 πραγματικά έτη + 5ετία = 43 συντάξιμα (=38+5) —> σύνταξη = 48,8% μισθού + 384 €.
32 πραγματικά έτη + 5ετία + 8 εξάμηνα = 41 συντάξιμα (=32+5+4) —> σύνταξη = 44,8% μισθού + 384 €.
37 πραγματικά έτη + 66 εξάμηνα = 70 συντάξιμα (=37+33) —> σύνταξη = 102,8% μισθού + 384 €.
Ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού εφαρμόζεται στις σελίδες σύνταξης για τον καθορισμό της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ.

Γ. Συνέπειες κατάργησης ορίου πλασματικών ετών
Με βάση τα παραπάνω αυξάνεται η νέα σύνταξη σε όσους έχουν διπλά εξάμηνα ή πάνω από 30 έτη (+5ετία).
Εάν υπάρχουν πολλά εξάμηνα (πτητικά, καταδυτικά κλπ) η ακαθάριστη σύνταξη μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το μισθό!
Το γεγονός αυτό δεν γίνεται αντιληπτό μέχρι το 2018, λόγω του περιορισμού της ανώτατης σύνταξης στα 2.000 €.
Όμως από την 1-1-2019 και μετά οι συντάξεις με πολλά εξάμηνα δεν περιορίζονται πλέον από το πλαφόν των 2.000 € και αυξάνονται έως και 600 € σε σχέση με τις ισχύουσες πληρωτέες συντάξεις.

Η σύνταξη αυξάνεται σημαντικά με τα εξάμηνα, παρά την κατάργηση της πρόσθετης αποζημίωσης που προβλεπόταν, διότι:
1. Με το νέο ασφαλιστικό δεν ισχύουν τρεις σημαντικές μνημονιακές μειώσεις (Ν.4024, Ν.4051 και Ν.4093).
2. Η πρόσθετη αποζημίωση ανέρχονταν σε περίπου 6 ή 9 € ανά εξάμηνο ανάλογα με την περίπτωση (καταδυτικά / πτητικά), ενώ τώρα το κάθε εξάμηνο αυξάνει το ποσοστό αναπλήρωσης κατά 1% (αφού 2 εξάμηνα = 1 έτος = 2%), δηλαδή η σύνταξη αυξάνεται κατά 15 ~ 25 € ανά εξάμηνο (ήτοι 1% επί του τελευταίου συντάξιμου μισθού).

Τα σχόλια είναι κλειστά.