Ανάλυση ποσών πίνακα Ε1 φορολογικής δήλωσης

Επ’ ευκαιρία της έναρξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων παρατίθεται μία συνοπτική ενημέρωση για το πως προκύπτουν τα ποσά που αναγράφονται στον πίνακα εισοδημάτων E1 της φορολογικής δήλωσης στο taxisnet.

Α. Διαφορά ακαθάριστου / φορολογητέου (καθαρού) / πληρωτέου  ποσού
Αρκετοί θεωρούν λανθασμένα ότι ο φόρος υπολογίζεται επί του πληρωτέου ποσού που κατατίθεται στην τράπεζα.
Όμως το φορολογητέο ποσό (= “καθαρό” ποσό) προκύπτει από τον ακαθάριστο μισθό αφαιρώντας όλες τις εισφορές (μερισμάτων, εφάπαξ, περίθαλψης κλπ), εκτός του φόρου και της εισφοράς αλληλεγγύης –> Βεβαίωση Αποδοχών

1. Ακαθάριστες (μεικτές) αποδοχές = Πληρωτέο ποσό + φόρος + εισφορά αλληλεγγύης + περίθαλψη + εισφορές ταμείων
2.α. Φορολογητέο ποσό = Ακαθάριστες (μεικτές) αποδοχές – περίθαλψη – εισφορές ταμείων , δηλαδή ισχύει ότι:
2.β. Φορολογητέο ποσό = Πληρωτέο ποσό + φόρος + εισφορά αλληλεγγύης

Η παρανόηση γίνεται επειδή στους ΔΥ ο φόρος προπληρώνεται και εάν δεν γινόταν αυτό τα πράγματα θα ήταν ξεκάθαρα!
Στην υποτιθέμενη περίπτωση που δεν γινόταν μηνιαία παρακράτηση φόρου, τότε το μηνιαίο εισόδημα κάθε ΔΥ θα ήταν το ακαθάριστο ποσό μείον τις εισφορές υπέρ ταμείων και τότε το πληρωτέο θα ήταν ίσο με το φορολογητέο ποσό.
Στην περίπτωση αυτή το μηνιαίο εισόδημα θα ήταν μεγαλύτερο κατά 100 ~ 200 € (διότι δεν θα αφαιρούνταν ο φόρος), αλλά όταν γινόταν η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης θα έπρεπε να πληρωθεί φόρος μερικών χιλιάδων ευρώ!
Ουσιαστικά οι ΔΥ είναι σαν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση κάθε μήνα, όπου γίνεται εκκαθάριση και από το μηνιαίο φορολογητέο (καθαρό) ποσό αφαιρείται ο ετήσιος φόρος διά 12 (μήνες) και προκύπτει το πληρωτέο ποσό στην τράπεζα.

Β. Φόρος που αναλογεί / που παρακρατήθηκε
Μέχρι και το 2017 υπήρχε μία μικρή έκπτωση φόρου στους ΔΥ επειδή ο φόρος προπληρώνεται σε μηνιαία βάση, οπότε στη φορολογική δήλωση εμφανίζονταν μεγαλύτερος “φόρος που αναλογεί” σε σχέση με το “φόρο που παρακρατήθηκε”.
Πχ. για το 2017 η έκπτωση ήταν 2,5% οπότε ίσχυε: Παρακρατούμενος φόρος = Αναλογούν φόρος x 97,5%.
Από το 2018 καταργήθηκε αυτή η μείωση φόρου, οπότε δεν υπολογίζεται πλέον ο “φόρος που αναλογεί”.

Γ. Σύγκριση ανάλυσης εισοδημάτων Ε1 με παλιά σύνταξη ΓΛΚ
analisi-eisodimaton-E1-taxisnet1. Ακαθάριστες αποδοχές σύνταξης = [Μερικό Σύνολο] x 12 μήνες.
Δεν λαμβάνονται υπόψη ως αποδοχές οι μνημονιακές μειώσεις Ν.4024, Ν.4051 και Ν.4093.
2. Φορολογητέο ποσό / Φόρος / Εισφ. Αλληλεγγύης = Ποσά στήλης [Παλιά ΓΛΚ] x 12 μήνες.
3. Ακαθάριστες αποδοχές μερισμάτων = Άθροισμα ακαθάριστων [ΜΤΑ+ΕΚΟΕΜΑ] x 12 μήνες.
4. Φόρος μερισμάτων = Άθροισμα ποσού φόρων και στα 2 μερίσματα x 12 μήνες.
5. Άθροισμα φορολογητέων ποσών σύνταξης + μερισμάτων = [Ετήσιο Καθαρό Ποσό].
6. Άθροισμα 12 πληρωτέων αποδοχών στην τράπεζα = [Ετήσιο Πληρωτέο].

ΥΓ. Σημειώνεται ότι ειδικά το φορολογητέο ποσό δεν αναφέρεται στις μηνιαίες αναλύσεις αποδοχών του ΓΛΚ, αλλά αυτή η πληροφορία εμφανίζεται στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.