Απονομή αποστρατευτικού βαθμού Ανθγού στους ΕΜΘ

Πρόσφατα θεσμοθετήθηκε η απονομή βαθμού Ανθυπολοχαγού στους ΕΜΘ με την αποστρατεία –> ΦΕΚ 21Α/15-2-2019

Α. Προϋποθέσεις λήψης βαθμού Ανθσγού (και αντιστοίχων) αποστρατευόμενων ΕΜΘ
1. Έχουν μονιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του N. 3883/2010.
2. Έχουν συμπληρώσει 30 έτη στρατιωτικής υπηρεσίας (ερωτ. 3.1 στις FAQ) και 5 έτη στο βαθμό Ανθυπασπιστή.
3. Η αποστρατεία δεν γίνεται με “ειδική έκθεση αποστρατείας” λόγω σοβαρού παραπτώματος (άρθρο 22 ΝΔ 445/1974).
4. Δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από δικαστήριο για συγκεκριμένα πλημμελήματα / κακουργήματα του ΣΠΚ.
5. Δεν έχουν δυσμενή κρίση σύμφωνα με τις διατάξεις περί ιεραρχίας και προαγωγών Ανθυπασπιστών.

Β. Ανάγκη καθορισμού νέου μισθολογικού κλιμακίου
Λόγω της απονομής βαθμού Ανθυπολοχαγού στους ΕΜΘ θα πρέπει να θεσμοθετηθεί νέο μισθολογικό κλιμάκιο Ανθγού κατηγορίας Γ, διότι μέχρι να γίνει αυτό δεν μεταβάλλεται ο μισθός αφού δεν υπάρχει αντίστοιχο κλιμάκιο!
Ομοίως θα πρέπει όλα τα μετοχικά ταμεία (ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ) να καθορίσουν αριθμό μεριδίων μερίσματος για Ανθγούς κατηγορίας Γ, διότι επί του παρόντος δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη.
Όταν καθοριστεί νέο μισθολογικό κλιμάκιο Ανθγού κατηγορίας Γ (και αντίστοιχα μερίδια μερισμάτων), τότε θα ενημερωθούν με τα νέα ποσά οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης και εφάπαξ για τους ΕΜΘ που αποστρατεύονται με βαθμό Ανθγού.

Γ. Οικονομικά αποτελέσματα
Όταν καθοριστεί νέο μισθολογικό κλιμάκιο Ανθγού κατηγορίας Γ θα επηρεάσει τις συνταξιοδοτικές παροχές ως εξής:
α. Η σύνταξη επηρεάζεται απειροελάχιστα (σχεδόν καθόλου), διότι εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών από 1-1-2002 και μετά, χρονικό διάστημα που αφορά πάνω από 200 μήνες μισθοδοσίας συνολικά.
β. Το εφάπαξ αυξάνεται ευθέως ανάλογα με το μισθολογικό κλιμάκιο, για το χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31-12-2014.
γ. Τα μερίσματα υπολογίζονται από πίνακες μεριδίων που καθορίζουν τα μετοχικά ταμεία και ίσως αυξηθούν και αυτά.

Τα σχόλια είναι κλειστά.