Απονομή αποστρατευτικού βαθμού Ανθγού στους ΕΜΘ

Πρόσφατα δόθηκε η δυνατότητα απονομής βαθμού Ανθυπολοχαγού στους ΕΜΘ κατά την αποστρατεία, με το ΦΕΚ 21Α/15-2-2019

Προϋποθέσεις λήψης βαθμού Ανθσγού (και αντιστοίχων) αποστρατευόμενων ΕΜΘ
1. Έχουν μονιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του N. 3883/2010.
2. Έχουν συμπληρώσει 30 έτη συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας (ερωτ. 3.1 στις FAQ), από τα οποία 5 στο βαθμό Ανθυπασπιστή.
3. Η αποστρατεία δεν λαμβάνει χώρα με “ειδική έκθεση αποστρατείας” λόγω σοβαρού παραπτώματος (άρθρο 22 ΝΔ 445/1974).
4. Δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από δικαστήριο για συγκεκριμένα πλημμελήματα / κακουργήματα & κάποια άρθρα του ΣΠΚ.
5. Δεν έχουν δυσμενή κρίση σύμφωνα με τις διατάξεις περί ιεραρχίας και προαγωγών Ανθυπασπιστών, μονίμων & εθελοντών ΕΔ.

Ανάγκη καθορισμού νέου μισθολογικού κλιμακίου
Παράλληλα με την απονομή βαθμού Ανθυπολοχαγού στους ΕΜΘ, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί νέο μισθολογικό κλιμάκιο βαθμού Ανθγού κατηγορίας Γ, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να υπολογιστεί μισθός αφού δεν υπάρχει αντίστοιχο κλιμάκιο!
Ομοίως θα πρέπει όλα τα μετοχικά ταμεία (ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ) να καθορίσουν αριθμό μεριδίων μερίσματος για Ανθγούς κατηγορίας Γ, διότι επί του παρόντος δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη.
Όταν καθοριστεί το νέο μισθολογικό κλιμάκιο Ανθγού κατηγορίας Γ (και τα αντίστοιχα μερίδια μερισμάτων), τότε θα ενημερωθούν με τα νέα ποσά οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης και εφάπαξ για τους ΕΜΘ που αποστρατεύονται με βαθμό Ανθγού.

Οικονομικά αποτελέσματα
Το νέο αυξημένο μισθολογικό κλιμάκιο Ανθγού κατηγορίας Γ θα επηρεάσει τις συνταξιοδοτικές παροχές ως εξής:
α. Η σύνταξη επηρεάζεται απειροελάχιστα (σχεδόν καθόλου), διότι εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών από 1-1-2002 και μετά, χρονικό διάστημα που αφορά πάνω από 200 μήνες μισθοδοσίας συνολικά.
β. Το εφάπαξ αυξάνεται ευθέως ανάλογα με το μισθολογικό κλιμάκιο, για το χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31-12-2014.
γ. Τα μερίσματα υπολογίζονται με βάση πίνακες μεριδίων που καθορίζουν τα μετοχικά ταμεία και λογικά θα αυξηθούν και αυτά.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.