Επιλογή νομοθεσίας και χρήση σελίδων σύνταξης

Όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο άρθρο: Ασάφειες ασφαλιστικού νόμου προς διευκρίνιση
για όσους διαγράφηκαν ή θα διαγραφούν μέχρι 31-12-2018 θα καθοριστούν 2 συντάξεις και προσωπική διαφορά για τον καθένα ξεχωριστά.

Πλέον σε όλες τις σελίδες υπολογισμού σύνταξης (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ-τ.Χ/Φ-τ.ΑΠ-ΠΣ) υπολογίζονται και οι 2 συντάξεις (με παλιά και νέα νομοθεσία), καθώς και η προσωπική διαφορά.
1. Η παλιά σύνταξη (στήλη ΓΛΚ-ΠΑΛΙΑ) υπολογίζεται με μεγάλη ακρίβεια.
2. Η νέα σύνταξη (στήλη 2018, 2019, 2020) βγαίνει κατά προσέγγιση, ενώ υπολογίζεται με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια στη σελίδα “Σύνταξη ΕΦΚΑ”.
3. Τέλος υπολογίζεται η προσωπική διαφορά (1 – 2) επί το ποσοστό που ισχύει ανάλογα με την ημ/νία διαγραφής.


1. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΗΛΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
α. Για όσους υπέβαλαν παραίτηση μετά την 1-7-2016, στις σελίδες σύνταξης (ΓΕΣ-τ.Χ/Φ κλπ) τους αφορούν μόνο τα αποτελέσματα στη δεύτερη στήλη, όπου μπορούν να επιλέξουν τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης (ΠΡΟΣΩΡ.) ή τη μελλοντική σύνταξη ανάλογα με το έτος (2018, 2019, 2020).
Η πρώτη στήλη [ΓΛΚ-ΠΑΛΙΑ] δεν τους αφορά και υπάρχει μόνο για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς μέχρι 31-12-2018.
Αυτοί θα πρέπει να διορθώσουν το πεδίο [Διόρθωση μέσου όρου] με τη διαδικασία της παρ. 2 κατωτέρω.

β. Όσοι ήταν απόστρατοι ή παραιτήθηκαν πριν την 30-6-2016, στις σελίδες σύνταξης (ΓΕΣ-τ.Χ/Φ κλπ) τους αφορά για την ώρα η στήλη [ΓΛΚ-ΠΑΛΙΑ] για τον υπολογισμό της σύνταξης που λαμβάνουν τώρα, αλλά και η δεύτερη στήλη, όπου μπορούν να επιλέξουν τον υπολογισμό της μελλοντικής σύνταξης που τους αναλογεί ανάλογα με το έτος (2018, 2019, 2020).
Αυτοί θα πρέπει να διορθώσουν το πεδίο [Διόρθωση χιλιοστών ΣΠ] με τη διαδικασία της παρ. 3 κατωτέρω.


2. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 30-6-2016
α. Πρώτα επισκέπτονται τη σελίδα “Σύνταξη ΕΦΚΑ” και αφού τη συμπληρώνουν προσεκτικά με τα υπηρεσιακά δεδομένα τους καταγράφουν το ποσό στο πεδίο [Μέσος Όρος αποδοχών] στο κάτω μέρος του πίνακα (Εικόνα -1).

β. Στη συνέχεια ανοίγουν την αντίστοιχη σελίδα υπολογισμού σύνταξης (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ-τ.Χ/Φ-τ.ΑΠ-ΠΣ-ΛΣ), όπου στη δεύτερη στήλη (2018) εισάγουν το κατάλληλο ποσό στο πεδίο [Διόρθωση μέσου όρου] με δύο δεκαδικά, ώσπου ο [Μέσος όρος] στο κίτρινο φόντο να είναι ακριβώς ίσος με το ποσό που υπολογίστηκε στο προηγούμενο βήμα (Εικόνα -2).3. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΝ 30-6-2016 (διαθέτουν ΣΠ από το ΓΛΚ)
Εάν χρειάζεται διόρθωση η σελίδα για να ταιριάζει με τη ΣΠ που εκδόθηκε από το ΓΛΚ, γίνονται δοκιμές στο πεδίο [Διόρθωση χιλιοστών ΣΠ] εισάγοντας ακέραιους αριθμούς (2, 5, -3, -4 κλπ), μέχρι τα [Χιλιοστά] ακριβώς από κάτω (κίτρινο φόντο) να είναι ίσα με τα χιλιοστά που αναφέρονται στην επίσημη ΣΠ (Εικόνα -3).


4. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προστέθηκε στις σελίδες σύνταξης σε ξεχωριστό πεδίο η ένδειξη [Εργασία], για να υπολογίζεται η περικοπή και τα αντίστοιχα πληρωτέα ποσά σε περίπτωση έναρξης εργασίας συνταξιούχου μετά τις 13-5-2016 (έναρξη ισχύος Ν.4387/16).
Υπάρχει επιλογή μόνο για εργασία ΙΚΑ-ΟΑΕΕ, διότι για εργασία στο δημόσιο ή σε δήμους η περικοπή είναι 100% και δεν χρειάζεται υπολογισμός!
Το ποσοστό περικοπής σε περίπτωση εργασίας είναι μεγάλο (60%) αλλά η τελική περικοπή στο πληρωτέο είναι μικρότερη λόγω μείωσης των κρατήσεων, ενώ ειδικά για τους στρατιωτικούς κατά πάσα πιθανότητα δεν περικόπτονται καθόλου τα μερίσματα των μετοχικών ταμείων.
Ανάλυση για το θέμα υπάρχει στη σελίδα “Απασχόληση”, όπου υπάρχει και σύνδεσμος για όσους ήδη εργάζονταν την 13-5-2016.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2016 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.