Προσωπική εκτίμηση για το νέο ασφαλιστικό

Επειδή πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για το τι μέλλει γενέσθαι στο ασφαλιστικό, πολλά από τα οποία προβλέπουν καταστροφικά σενάρια αποκάλυψης, για πρώτη φορά θα επιχειρήσω μία προσωπική εκτίμηση για το μέλλον που προβλέπει ηπιότερες επιπτώσεις!

Εννοείται ότι η παρούσα ανάρτηση αποτελεί προσωπική εκτίμηση / πρόβλεψη και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί “είδηση”, διότι δεν έχω καμία εσωτερική πληροφόρηση πέραν της καθημερινής ειδησεογραφίας στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο.
Αυτή τη στιγμή το ποσό της ετήσιας περικοπής των συντάξεων που έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς είναι 2,1 δισ. ευρώ συνολικά, οπότε σε σχέση με τα 29 δισ. των συντάξεων η περικοπή θα πρέπει να είναι περίπου 7% μεσοσταθμικά (εάν εφαρμοστεί σε όλους χωρίς εξαιρέσεις).

Εκτιμώ ότι ο νέος ασφαλιστικός νόμος θα υπολογίζει τις συντάξεις από μηδενικής βάσης με αρκετά χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης, αλλά ταυτόχρονα (και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο) μετά την εφαρμογή του θα καταργηθούν όλες οι μνημονιακές μειώσεις!
Εφόσον ισχύσει η ανωτέρω παραδοχή, θεωρώ ότι θα υπάρξει μεν μείωση στις συντάξεις, η οποία όμως δεν θα κυμαίνεται στα επίπεδα του 25~30% που διαρρέουν, αλλά η μείωση στο πληρωτέο μπορεί να περιοριστεί σε 5~10% ανάλογα με το ύψος της σύνταξης (προσωπική αυθαίρετη εκτίμηση).

Επί του παρόντος η αναπλήρωση στους περισσότερους είναι 70~75% όσον αφορά την ακαθάριστη σύνταξη, όμως αυτή τη στιγμή η πραγματική αναπλήρωση της πληρωτέας σύνταξης βρίσκεται γύρω στο 60~65% μετά την εφαρμογή των μνημονιακών μειώσεων.
Ειδικά για όσους δεν έχουν 35ετία η πραγματική αναπλήρωση βρίσκεται στο 50~55% του τελευταίου μισθού.

Ένα τυπικό παράδειγμα με νούμερα:
Κάποιος με συντάξιμες αποδοχές 2.200 € βγάζει ακαθάριστη σύνταξη 1.650 € (ονομαστική αναπλήρωση 75%).
Όμως μετά την εφαρμογή των μειώσεων η καθαρή σύνταξή του είναι περίπου 1.300 €, άρα η πραγματική αναπλήρωση στο πληρωτέο αυτή τη στιγμή είναι: 1.300 / 2.200 ≈ 60%.
Εάν στο νέο ασφαλιστικό αποφασιστεί μία αναπλήρωση της τάξης πχ. του 55%, ο ανωτέρω θα λαμβάνει 2.200 x 55% = 1.210 €, δηλαδή θα έχει πραγματική μείωση 90 € ≈ 7%, παρά το γεγονός ότι η αναπλήρωση μειώνεται δραματικά από το 75% στο 55%.
Απλά το προηγούμενο ποσοστό αναπλήρωσης ήταν πλασματικό (λόγω των μειώσεων), ενώ το νέο θα είναι πραγματικό.

Ουσιαστικά θα πάψουν να εκδίδονται από το ΓΛΚ ακαθάριστες συντάξεις της τάξης των 2.000 € με πλασματική αναπλήρωση 75% και θα αντικατασταθούν με ακαθάριστες συντάξεις της τάξης των 1.500 €, στις οποίες όμως δεν θα εφαρμόζεται καμία περαιτέρω μείωση (μόνο ο φόρος και η εισφορά περίθαλψης).
Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται ταυτόχρονα και το θέμα της αντισυνταγματικότητας των μνημονιακών μειώσεων.

Το τελικό αποτέλεσμα του νέου ασφαλιστικού θα εξαρτηθεί από το συνδυασμό πολλών κριτηρίων:
α. Ποιο θα είναι το όριο διάκρισης χαμηλών και υψηλών συντάξεων.
β. Ποια ποσοστά αναπλήρωσης θα επιλεγούν για κάθε περίπτωση.
γ. Πως θα διαμορφωθούν τα κριτήρια με βάση το χρόνο ασφάλισης.
δ. Εάν θα υπάρξουν ηλικιακά κριτήρια.

Ήδη βέβαια τα ανωτέρω κριτήρια ισχύουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.
α. Οι μνημονιακές μειώσεις εφαρμόζονται ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.
β. Το τελικό πραγματικό ποσοστό αναπλήρωσης είναι πολύ μικρότερο του ονομαστικού.
γ. Υπάρχει τώρα η κράτηση του 40% για όσους δεν έχουν 35ετία.
δ. Υπάρχει ηλικιακό κριτήριο για την κράτηση του 40%.

Συμπέρασμα: Μόνο όταν ανακοινωθούν τα ακριβή νούμερα, τα ποσοστά και τα κριτήρια που θα προβλέπει το νέο ασφαλιστικό θα καταστεί δυνατή η εκτίμηση της πραγματικής επίπτωσης που θα έχουν στην πληρωτέα σύνταξη του καθενός.
Η μείωση στην πληρωτέα σύνταξη θεωρώ (ελπίζω;) ότι θα κινείται στα επίπεδα του 5~10% επί του πληρωτέου ποσού για όλες τις συντάξεις, η οποία θα είναι μεν σημαντική αλλά διαχειρίσιμη για τους περισσότερους και όχι καταστροφική.

Τα σχόλια είναι κλειστά.