Βελτιώσεις στις εφαρμογές σύνταξης Αστυνομίας

Μετά από αυτή την ενημέρωση στα σχόλια –> Σχολή Αστυφυλάκων και μετά Σχολή Αξιωματικών
έγιναν βελτιώσεις στις εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης Αστυνομία τ.ΧΦ και Αστυνομία τ.ΑΠ.
Οι νέες σελίδες έχουν ημερομηνία έκδοσης 3-3-2024 και θα πρέπει να πατήσετε Control + F5 για την εμφάνισή τους.
Στη συνέχεια ελέγξτε ώστε όλα τα λευκά πεδία να είναι συμπληρωμένα σωστά σύμφωνα με τα δικά σας δεδομένα.

Α. Διαγραφή μέχρι 2016 (όλοι)
Υπολογίζεται πλέον αυτόματα ο μισθολογικός βαθμός αποστρατείας (παλιό μισθολόγιο) με βάση τρία στοιχεία:
1. Προέλευση (Σχ. Αξκών / ΤΕΜΑ / Σχ. Αρχκων / ΑΥ / ΜΑΥ).
2. Διοικητικός βαθμός αποστρατείας (του τελευταίου μήνα πριν τη διαγραφή).
3. Αιτία συνταξιοδότησης (αίτηση αποστρατείας ή όριο ηλικίας / 35ετία).

Β. Εισαγωγή στοιχείων Αξκών με διαγραφή μετά το 2016
Καλύπτονται τα κάτωθι ενδεχόμενα για τους αξιωματικούς κατηγορίας Α (απόφοιτοι σχολής αξκών).

1. Πανελλήνιες (από 1995)

συντάξεις και μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑΕίναι η απλούστερη περίπτωση, όπου στον πίνακα προαγωγών εισάγονται πρώτα οι μήνες της σχολής αξκών (συνήθως 45 ή 46) και στη συνέχεια όλες οι διοικητικές προαγωγές.
Ο βαθμός αποστρατείας (στον πρώτο πίνακα) έχει σημασία μόνο για το μέρισμα ΜΤΣ και μπορεί να είναι μέχρι ένας βαθμός παραπάνω από τον τελευταίο βαθμό του πίνακα προαγωγών.


2. Απόφοιτοι ΑΕΙ (απευθείας κατάταξη ως αξκός)

συντάξεις και μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑΟμοίως ως ανωτέρω παρ. 1, με τη διαφορά ότι εισάγονται 0 (μηδέν) μήνες σχολής  αξκών, γιατί η ημερομηνία κατάταξης λογίζεται ως ημερομηνία λήψης βαθμού Υπαστυνόμου Β.
Σε κάποιες περιπτώσεις ο χρόνος φοίτησης ΑΕΙ (πριν την κατάταξη) θεωρείται κανονικός χρόνος υπηρεσίας και τότε πρέπει να εισάγονται οι μήνες ΑΕΙ και να επιλέγεται [Προϋπ. ΑΕΙ = ΝΑΙ]


3. Αξκοί από Αστυφύλακες (ονομασία Υ/Β μέχρι 2001)

συντάξεις και μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑΑφορά τους παλαιότερους αξκους που κατετάγησαν ως Αστυφύλακες πριν από τις πανελλήνιες.
α. Στο αντίστοιχο πεδίο επιλέγεται αρχικά [Αστφκας ε.ε. –> ΝΑΙ].
β. Στη συνέχεια εισάγεται η ημερομηνία αποφοίτησης από τη σχολή αξκών (Ονομασία Υ/Β).
γ. Ο πίνακας προαγωγών περιλαμβάνει μόνο τις διοικητικές προαγωγές αξκού.
δ. Οι προαγωγές υπξκού πριν την ονομασία σε Υ/Β δεν έχουν σημασία, διότι για τον υπολογισμό του μέσου όρου αποδοχών δεν έχουν καμία σημασία οι αποδοχές πριν το 2002.
ε. Εισάγονται οι μήνες της αρχικής Σχολής Αστυφυλάκων (συνήθως 5 ~ 6) διότι η σχολή δεν μετράει στο μέρισμα και το επικουρικό, αλλά η σύνταξη υπολογίζεται πάντα από την ημερομηνία κατάταξης (εισαγωγή στη σχολή).


4. Αξκοί από Αστυφύλακες (ονομασία Υ/Β από 2002)

συντάξεις και μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑα. Στο αντίστοιχο πεδίο επιλέγεται αρχικά [Αστφκας ε.ε. –> ΝΑΙ].
β. Στη συνέχεια εισάγεται η ημερομηνία αποφοίτησης από τη σχολή αξκών (Ονομασία Υ/Β).
γ. Εισάγονται οι διοικητικές προαγωγές υπξκού και οι προαγωγές αξκού μετά από την ημερομηνία ονομασίας Υ/Β, ενώ δεν εμφανίζονται οι βαθμοί υπξκού που δεν υπηρετήθηκαν.
δ. Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Αξκων δεν έχει σημασία, διότι λαμβάνονται αποδοχές υπξκού.

Γ. Παρατηρήσεις
1. Ως “Προέλευση” θεωρείται η ανώτερη σχολή που έχει φοιτήσει ο ενδιαφερόμενος, πχ. εάν κάποιος είναι απόφοιτος Σχολής Αρχκων και Σχολής Αξκών εισάγει προέλευση “Σχ. Αξκων” –> Αστκας ► Σχ. Αρχκων ► Σχολή Αξκών
Ομοίως απόφοιτος Σχολής Αρχκων και ΤΕΜΑ εισάγει προέλευση “ΤΕΜΑ” –> Αστκας ► Σχ. Αρχκων ► ΤΕΜΑ

2. Ο αυτόματος υπολογισμός μισθολογικού βαθμού προ 2016 θα βγει σωστός για το 99% των περιπτώσεων, αλλά θα υπάρξουν και περιπτώσεις ασυμφωνίας οι οποίες θα οφείλονται σε αιτίες όπως κατωτέρω:
α. Αναγραφή αποστρατευτικού βαθμού στη Συνταξιοδοτική Πράξη χωρίς αντίκρυσμα, πχ. τελευταία πραγματική προαγωγή Αρχκας με “αποστρατευτικό” βαθμό Ανθμου, ο οποίος δεν ελήφθη υπόψη για το μισθολογικό βαθμό.
β. Διαγραφή με παλαιότερες διατάξεις διοικητικών προαγωγών, πχ. σε αποστρατείες με όριο ηλικίας δεν προβλέπονταν οι αποστρατευτικοί βαθμοί Υ/Β, Υ/Α και Α/Β για προέλευση ΜΑΥ, ΑΥ και ΤΕΜΑ αντίστοιχα.

3. Προκειμένου να εξετάζεται οποιαδήποτε περίπτωση ασυμφωνίας του μισθολογικού βαθμού, χρειάζεται να αναφέρονται όλα τα παρακάτω στοιχεία:
– Ημερομηνίες κατάταξης και διαγραφής
– Διάρκεια θητείας
– Προέλευση
– Τελευταίος διοικητικός βαθμός
– Είδος αποστρατείας (με αίτηση ή με όριο ηλικίας)

Τα σχόλια είναι κλειστά.