Οικονομική ενημέρωση νέων συνταξιούχων

Στο παρόν άρθρο αναλύονται οικονομικά στοιχεία και επιλύονται αρκετές απορίες που έχει κάθε νέος συνταξιούχος.
Βασική προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει πρώτα τη σελίδα υπολογισμού σύνταξης στο enstoloi.net ώστε να γνωρίζει (με αρκετά μεγάλη ακρίβεια) και τη σύνταξη και τα μερίσματα που δικαιούται.

Α. Αρχικό πληρωτέο ποσό σύνταξης χωρίς μερίσματα
1. Η πληρωτέα σύνταξη (μετά την αφαίρεση κρατήσεων και φόρου) εξαρτάται και από το άθροισμα των μερισμάτων / επικουρικών, διότι πάντα ο φόρος υπολογίζεται από τον ΕΦΚΑ με βάση το συνολικό ετήσιο εισόδημα.
Όμως κατά τους πρώτους μήνες συνταξιοδότησης επειδή δεν έχουν καθοριστεί ακόμη τα μερίσματα από τα αντίστοιχα ταμεία, ο φόρος στη σύνταξη είναι μικρότερος όπως αναλύεται στην ερώτηση 3.7 της ενότητας FAQ.

2. Στις εφαρμογές του site αρχικά πρέπει να εισάγεται ΟΧΙ στους πίνακες μερισμάτων –> Πληρωτέα σύνταξη χωρίς μέρισμα

3. Μετά την έναρξη των μερισμάτων πρέπει να εισάγετε ΝΑΙ στους αντίστοιχους πίνακες, ώστε να υπολογίζεται σωστά ο φόρος στη σύνταξη, ο οποίος τότε θα αυξηθεί και θα μειωθεί το πληρωτέο ποσό! –> Πληρωτέα σύνταξη με μερίσματα

Β. Πρώτη πληρωμή σύνταξης με αναδρομικά
Με την πρώτη πληρωμή καταβάλλονται αναδρομικά οι δικαιούμενες συντάξεις και επειδή πλέον η διαγραφή γίνεται στο τέλος κάθε μήνα, οι οφειλόμενες συντάξεις είναι πάντα ακέραιες.
Παράδειγμα με διαγραφή 31-12-2023 και πρώτη πληρωμή σύνταξης στο τέλος Μαρτίου.
Καθώς η σύνταξη προπληρώνεται (όπως και ο μισθός), στο τέλος Μαρτίου πληρώνονται συνολικά συντάξεις 4 μηνών (Ιανουάριος ~ Απρίλιος), όμως δεν είναι ίδιες όλες οι πληρωτέες συντάξεις!

1. Η τελευταία σύνταξη Απριλίου φορολογείται κανονικά, συνυπολογίζοντας την ετήσια μείωση φόρου.
Επιλέγοντας ΟΧΙ στους πίνακες μερισμάτων στις εφαρμογές του site (παρ. Α.2 ανωτέρω), υπολογίζεται με μεγάλη ακρίβεια η αρχική πληρωτέα σύνταξη –> Πληρωτέα σύνταξη (Β) = 1.222 €

2. Αντίθετα οι συντάξεις Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου λογίζονται ως αναδρομικά, τα οποία φορολογούνται πάντα με σταθερό συντελεστή 20% χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ετήσια μείωση φόρου.
Για τα αναδρομικά χρειαζόμαστε τη σύνταξη προ φόρου (Α) της εφαρμογής –> Σύνταξη προ φόρου (Α) = 1.354 €
η οποία πρέπει να φορολογηθεί με σταθερό ποσοστό φόρου 20% (= πολλαπλασιάζουμε με 0,80).

3. Αναδρομικά Ιαν – Φεβ – Μαρ: Σύνταξη προ φόρου (Α) x 0,80 (φορολόγηση) x 3 (μήνες) = 1.354 x 0,80 x 3 = 3.250
Σύνταξη Απριλίου: Πληρωτέα σύνταξη (Β) = 1.222
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ: 3.250 + 1.222 = 4.472

Γ. Επιστροφή φόρου σύνταξης
1. Όπως φαίνεται στο προηγούμενο παράδειγμα, η πρώτη πληρωμή 4 μηνών είναι μικρότερη από 4 πληρωτέες συντάξεις, λόγω του ειδικού τρόπου φορολόγησης των αναδρομικών. Εννοείται ότι το επιπλέον ποσό φόρου που παρακρατήθηκε θα συνυπολογιστεί και θα επιστραφεί με τη φορολογική δήλωση του επομένου έτους (το 2025).

2. Επίσης όταν υπάρχουν προστατευόμενα τέκνα θα υπάρχει επιστροφή φόρου κάθε έτος.
Αυτό συμβαίνει επειδή ο ΕΦΚΑ υπολογίζει πρώτα τον ετήσιο φόρο (και μετά διαιρεί διά 12 μήνες), αλλά αφαιρεί πάντα τη μικρότερη μείωση φόρου αγάμου (= 777 €) χωρίς να λαμβάνει υπόψη τυχόν ύπαρξη προστατευόμενων τέκνων!
Στη συνέχεια κάθε χρόνο με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης από την ΑΑΔΕ υπολογίζεται ο σωστός φόρος (με συνυπολογισμό των τέκνων) και επιστρέφεται ο υπερβάλλων φόρος που παρακρατήθηκε.

Δ. Αρχικές κρατήσεις μερισμάτων
Κατά την αρχική πληρωμή μερισμάτων καταβάλλονται αναδρομικά πολλών μηνών, τα οποία συνήθως είναι αρκετά μικρότερα από τo αναμενόμενο για τους κάτωθι λόγους:
1. Τα μετοχικά ταμεία καθορίζουν τα μερίδια με βάση ακέραια έτη (ΜΤΝ) ή διετίες (ΜΤΣ-ΜΤΑ).
Οπότε εάν κάποιος έχει ασφαλιστικό χρόνο στο ταμείο πχ. 34 έτη και 3 μήνες, τότε κρατούνται επιπλέον εισφορές 9 μηνών με βάση τον τελευταίο μισθό, προκειμένου να συμπληρωθούν ακριβώς 35 έτη.
2. Η ειδική φορολόγηση των αναδρομικών ποσών μερισμάτων, όπως περιγράφεται στην ανωτέρω παρ. Β.2.
3. Τυχόν άλλες οφειλές προς το ταμείο (πχ. αναγνωρίσεις).

Τα σχόλια είναι κλειστά.