Αλλαγές στο εφάπαξ αστυνομικών

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΤΕΑΠΑΣΑ, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση με ημ/νία 13-3-2014 για τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος των αστυνομικών, προερχόμενων από την τέως Χωροφυλακή και την τέως Αστυνομία Πόλεων –> Υπουργική απόφαση για ΤΠΑΣ – ΤΠΥΑΠ

Η απόφαση βασίστηκε σε αναλογιστικές μελέτες του ΤΕΑΠΑΣΑ και τα βασικά σημεία είναι τα εξής:
1. Για τους παλιούς ασφαλισμένους το ποσοστό αναπλήρωσης του εφάπαξ ΤΠΑΣ διαμορφώνεται σε 95% και του ΤΠΥΑΠ σε 91%.
2. Για τους νέους ασφαλισμένους και στα δύο ταμεία το αντίστοιχο ποσοστό γίνεται 68% επί των συνολικών αποδοχών.
3. Μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος μετοχικής σχέσης για χορήγηση εφάπαξ στο ταμείο της Χωροφυλακής από 31 στα 30 έτη.
4. Καθιερώνεται αντίστοιχος ελάχιστος χρόνος ετών μετοχικής σχέσης (30 έτη) και για τους ασφαλισμένους στην πρώην Αστυνομία Πόλεων, για διαγραφή μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης (13-3-2014) μόνο για παραιτήσεις.
5. Αυξάνεται η μηνιαία παρακράτηση για τους παλιούς ασφαλισμένους για την τέως Α.Π. σε 7,3% του Β.Μ. από 6% σήμερα και της τέως Χωροφυλακής από 7,5% σε 8,20%, ενώ για τους νέους ασφαλισμένους από 4,65% σε 5,30% και από 5% σε 5,30 % αντίστοιχα.
6. Καθιερώνεται κράτηση νέας γενιάς και βιωσιμότητας ποσοστού 1,20% σε περίπτωση παραίτησης χωρίς 30ετία ασφάλισης.
7. Καθιερώνεται εισφορά μισθολογικής εξέλιξης 18 μηνών στους 2 τελευταίους μισθολογικούς βαθμούς για αποστρατεία λόγω παραίτησης (ή 12 μηνών αντίστοιχα εάν πρόκειται για αυτοδίκαια αποστρατεία).
Πχ. εάν ο ενδιαφερόμενος αποστρατεύεται με όριο ηλικίας και ο τελευταίος βαθμός ισχύει μόνο για ένα μήνα, τότε κρατούνται πρόσθετες εισφορές εφάπαξ για 11 μήνες (ώστε να συμπληρωθεί 12μηνο εισφορών στον τελευταίο βαθμό).
8. Μειώνεται ο ελάχιστος χρόνος απονομής του εφάπαξ (σε λιγότερα από 30 έτη) για τρίτεκνους και πολύτεκνους που αποστρατεύονται λόγω παραίτησης.

Τροποποιήθηκαν οι 2 σελίδες υπολογισμού εφάπαξ αστυνομικών (ΤΠΑΣ & ΤΠΥΑΠ), προκειμένου να εφαρμοστούν όσα προβλέπονται στο ανωτέρω ΦΕΚ, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από το link της ανωτέρω ανακοίνωσης του ΤΕΑΠΑΣΑ.

Οικονομική σύγκριση παλαιάς και νέας μεθόδου υπολογισμού
Εφάπαξ ΤΠΥΑΠ: Το πληρωτέο εφάπαξ ΤΠΥΑΠ (με την οριζόντια μείωση 45,49% που ίσχυε) αυξήθηκε κατά 37% περίπου, δηλαδή ποσό 22.000 € με τις προηγούμενες διατάξεις αυξάνεται σε 30.200 € (μετά τις 36 εισφορές τελευταίων μισθών).
Εφάπαξ ΤΠΑΣ: Το πληρωτέο εφάπαξ ΤΠΑΣ (με την οριζόντια μείωση 1,94% που ίσχυε) μειώθηκε κατά 7,5% περίπου, δηλαδή ποσό 56.200 € με τις προηγούμενες διατάξεις μειώνεται σε 52.000 € (μετά τις 36 εισφορές τελευταίων μισθών).

Τα σχόλια είναι κλειστά.