Αλλαγή ασφαλιστικού στρατιωτικών και Σ.Α.

Χθες κατατέθηκε προς ψήφιση μία τροπολογία που άλλαζε δραματικά και άμεσα το ασφαλιστικό των στρατιωτικών και των σωμάτων ασφαλείας, η οποία καθόριζε υποχρεωτικό ηλικιακό όριο 58 ετών για τη λήψη σύνταξης (60 έτη για τα σώματα ασφαλείας), το οποίο θα ίσχυε για όλα τα εν ενεργεία στελέχη (παλαιούς και νέους ασφαλισμένους), είτε είχαν θεμελιώσει μέχρι το 2014 είτε όχι.
Κείμενο αρχικής τροπολογίας: http://www.skai.gr/mobile/article?aid=289314

Τελικά μετά από αντιδράσεις δεν υλοποιήθηκε τίποτε από τα παραπάνω, αφού άλλαξε μόνο μία (καίρια) λέξη στο τελικό κείμενο!
Η ολική ανατροπή της αρχικά κατατεθείσας τροπολογίας έγινε με την αλλαγή μίας και μόνο λέξης (η λέξη “και” άλλαξε σε “ή”), όπως περιγράφεται σε χθεσινό σχόλιο εδώ: http://enstoloi.net/stratos/comment-page-55/#comment-19351

Νόμος 4336/15 (Μνημόνιο 3): Κύρωση Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης (pdf)

α. Για τις προϋποθέσεις θεμελίωσης των στρατιωτικών το μόνο που αναφέρεται είναι ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για να δοθεί η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι το 58ο έτος της ηλικίας τους.
Αυτή η τροπολογία αποσύρθηκε, κατά συνέπεια δεν ψηφίστηκε και δεν ίσχυσε ποτέ.

β. Ομοίως για τα Σώματα Ασφαλείας δεν αλλάζει τίποτα στις ισχύουσες προϋποθέσεις θεμελίωσης.
Η νέα τροπολογία δημοσιεύτηκε από την ΠΟΕΣ: Νομοτεχνική βελτίωση τροπολογίας
και πλέον αναφέρει ότι: “Τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από την επομένη της δημοσίευσης του νόμου ….. δικαιούνται σύνταξη εφόσον συμπληρώσουν το 60ο έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας”.

Όμως αυτό ακριβώς προέβλεπε και ο Ν.3865/10 όπου στο άρθρο 20 παρ. 4 αναφερόταν τα εξής:
” Τα στελέχη ….. των Σωμάτων Ασφαλείας ….. που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας”
Δηλαδή επαναλαμβάνεται αυτολεξεί η ήδη ισχύουσα διάταξη του Ν.3865/10.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
α. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα ως προς τις προϋποθέσεις θεμελίωσης στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας, δηλαδή για όλους ισχύει:
α.1. Στρατιωτικοί: Εξηκοστό (60ό) έτος ηλικίας ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας (Ν.3865/10, άρθρο 20, παρ. 4)
α.2. Σώματα Ασφαλείας: Εξηκοστό (60ό) έτος ηλικίας ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας (Ν.4336/15, άρθρο 1, παρ. 7)
β. Για αποχωρήσεις μετά την 1-1-2015 αλλάζει αναδρομικά για όλους (ανεξάρτητα πότε θεμελίωσαν) ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Ν.3865/10 (βασική + αναλογική σύνταξη).
Για όσους διαγράφηκαν εντός του 2015 θα αναπροσαρμοστεί η εκδοθείσα σύνταξη σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά τα οικονομικά αποτελέσματα θα ξεκινήσουν μετά την 31-8-2015, δηλαδή δεν θα επιστραφούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από την ημ/νία διαγραφής μέχρι την 31-8-2015.

ΥΓ. Το παρόν άρθρο θα ενημερώνεται / τροποποιείται ανάλογα με τη ροή πρόσθετων ειδήσεων και πληροφοριών.
Υπάρχει ειδική μνεία για επικείμενη ειδική νομοθετική ρύθμιση για τους στρατιωτικούς (για τη δυνατότητα παραμονής μέχρι τα 58 έτη), αλλά φυσικά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι άλλο μπορεί να περιληφθεί σε αυτή τη ρύθμιση.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2016 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.