Νέος τρόπος υπολογισμού σύνταξης 2015

google_analytics Σήμερα αναρτήθηκε η πρώτη έκδοση της νέας σελίδας “Σύνταξη 2015” (στο μενού κάτω από την “Αρχική” σελίδα), στην οποία υπολογίζεται η σύνταξη με το νέο τρόπο υπολογισμού που ισχύει για διαγραφή μετά την 1-9-2015 (Ν.4337/15).

Σε σχέση με τις υπάρχουσες σελίδες υπολογισμού σύνταξης, είναι αναγκαίος πλέον ένας πίνακας όπου πρέπει να συμπληρωθούν όλες οι μισθολογικές προαγωγές από 1-1-2011 και μετά.
Αυτό γίνεται διότι η σύνταξη αποτελείται από διαφορετικά τμήματα και ένα εξ’ αυτών εξαρτάται από το μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών της τελευταίας πενταετίας, ενώ η αναλογική σύνταξη εξαρτάται από το μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών όλων των ετών μετά το 2011.

Οι παλαιοί ασφαλισμένοι (πεδίο “Ασφάλιση”) δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν τον πίνακα “Δεδομένα ΝΕΩΝ ασφαλισμένων”, διότι οι συντάξιμες αποδοχές τους εξαρτώνται μόνο από το μισθό και το χρονοεπίδομα.
Οι νέοι ασφαλισμένοι χρειάζεται να συμπληρώσουν όλα τα πεδία, διότι οι συντάξιμες αποδοχές τους εξαρτώνται από το σύνολο των αποδοχών τους (μαζί με όλα τα επιδόματα).

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Η σελίδα “Σύνταξη 2015” υπολογίζει μόνο το ακαθάριστο ποσό (όπως η Συνταξιοδοτική Πράξη του ΓΛΚ).
Επειδή ήδη τα απαραίτητα πεδία για τον υπολογισμό σύνταξης είναι πολλά και οι υπολογισμοί περίπλοκοι, δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί και ο υπολογισμός των μερισμάτων – κρατήσεων στην ίδια σελίδα (αναγνωρίσεις χρόνου υπηρεσίας, εισφορές, μειώσεις κλπ).
Οπότε αφού υπολογιστεί το ποσό της σύνταξης στη σελίδα “Σύνταξη 2015” (για όλους), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ξανασυμπληρώσουν την υφιστάμενη σελίδα που τους αφορά (πχ. “Σύνταξη ΓΕΣ”), ώστε να υπολογιστούν τα μερίσματα, οι κρατήσεις και το τελικό πληρωτέο ποσό.
Για να διορθώσουν το ποσό της σύνταξης της παλιάς σελίδας ώστε να ταιριάζει με το ποσό στη σελίδα “Σύνταξη 2015”, θα πρέπει η διαφορά παλιού και νέου τρόπου να εισαχθεί στο πεδίο “Μείωση / Περικοπή”, ώστε οι κρατήσεις να υπολογίζονται στο σωστό ποσό (Σύνταξη 2015).

ΔΙΠΛΑ ΕΞΑΜΗΝΑ
Όσοι έχουν αρκετά έτη υπηρεσίας και αρκετά πτητικά είναι πολύ πιθανόν να μην τους επηρεάζει οικονομικά ο νέος νόμος!
Πχ. κάποιος που κατετάγη πριν το 1990 (πάνω από 20 έτη μέχρι το 2011) και έχει άλλα 30 πτητικά μέχρι τότε (δηλαδή άλλα 15 συντάξιμα έτη), συμπληρώνει τα μέγιστα 35 συντάξιμα έτη πριν τις 1-1-2011, οπότε δεν υπολογίζεται καν η αναλογική + βασική σύνταξη.
Στην περίπτωση αυτή στη σελίδα αναγράφονται 35 συντάξιμα έτη στο Τμήμα Ι (παλιός τρόπος) και 0 συντάξιμα έτη στα τμήματα ΙΙ και ΙΙΙ.
Οπότε το ποσό σύνταξης προκύπτει αποκλειστικά με τον παλιό τρόπο και μάλιστα είναι πιο σωστό από ότι υπολογίζεται στην παλιά σελίδα (!), διότι τώρα καταγράφονται αναλυτικά οι μισθοί της τελευταίας πενταετίας (ερώτηση 3.1 στις FAQ).

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ – ΕΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ
Τα διπλά εξάμηνα, τα έτη Κονδύλη αλλά και η πλασματική πενταετία υπολογίζονται πάντα στη σελίδα ως συντάξιμα έτη με τον παλιό τρόπο (προσμετρώνται πριν το 2011) και προστίθενται στο Τμήμα Ι.
Ακριβώς για αυτό το λόγο υπάρχει διαφορά ετών στο Τμήμα Ι ανάμεσα στην “Πραγμ. υπηρεσία” (μαύρη γραμματοσειρά) και την “Συντ. υπηρεσία” (κόκκινη γραμματοσειρά).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμία διευκρινιστική εγκύκλιος για το Μνημόνιο 3 (Ν.4336/15) και δεν διαθέτω κανέναν καθορισμό σύνταξης από το ΓΛΚ με το νέο τρόπο (για έλεγχο).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η νέα σελίδα αποτελεί προσωπική (ανεπίσημη) ερμηνεία του νέου τρόπου υπολογισμού σύνταξης, ο οποίος περιγράφεται στα άρθρα 3 και 4 του Ν.3865/10 (τελευταίο ασφαλιστικό στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας).

Τα σχόλια είναι κλειστά.