Αναδρομικές μειώσεις μερισμάτων τριμήνου Απριλίου ~ Ιουνίου

Μετά τις πρόσφατες μειώσεις μερισμάτων ΜΤΝ και ΜΤΑ, καθώς και της εφαρμογής της νέας κράτησης Ν.4093 στα μερίσματα, αναμένεται μεγάλη μείωση στο ποσό των μερισμάτων που θα πληρωθούμε στο τέλος Μαρτίου (σε σχέση με αυτά που πληρωθήκαμε στις 31-12-2012) ως ακολούθως:

Μερίσματα ΜΤΣ/ΕΚΟΕΜΣ – Εκτιμώμενη Μείωση 5 ~ 15%
Επειδή ο Στρατός πληρώνεται το προηγούμενο τρίμηνο (Ιανουάριος ~ Μάρτιος), τα μερίσματα ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ θα υποστούν μόνο τη μείωση της νέας κράτησης του Ν.4093 (5-10-15%).

Μερίσματα ΜΤΝ/ΕΚΟΕΜΝ – Εκτιμώμενη Μείωση 30 ~ 40%
Το Ναυτικό προπληρώνεται το τρίμηνο Απρίλιος ~ Ιούνιος, οπότε τα μερίσματα θα υποστούν τις κάτωθι μειώσεις:
1. Μείωση μερίσματος ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ (9% και 17% αντίστοιχα) για το τρίμηνο Απρίλιος ~ Ιούνιος.
2. Αναδρομική μείωση μερίσματος ΜΤΝ 9% για το Μάρτιο και ΕΚΟΕΜΝ 17% για το προηγούμενο τρίμηνο Ιανουάριος ~ Μάρτιος.
3. Κράτηση μερίσματος ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ σύμφωνα με το Ν.4093 (5-10-15%) για το τρίμηνο Απρίλιος ~ Ιούνιος.
4. Αναδρομική κράτηση του Ν.4093 (5-10-15%) για τα μερίσματα ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ Ιανουαρίου ~ Μαρτίου.

Μερίσματα ΜΤΑ/ΕΚΟΕΜΑ – Εκτιμώμενη Μείωση 20 ~ 30%
Η Αεροπορία προπληρώνεται το τρίμηνο Απρίλιος ~ Ιούνιος, οπότε τα μερίσματα θα υποστούν τις κάτωθι μειώσεις:
1. Μείωση μερίσματος ΜΤΑ (10,5%) για το τρίμηνο Απρίλιος ~ Ιούνιος.
2. Κράτηση μερίσματος ΜΤΑ και ΕΚΟΕΜΑ σύμφωνα με το Ν.4093 (5-10-15%) για το τρίμηνο Απρίλιος ~ Ιούνιος.
3. Αναδρομική κράτηση του Ν.4093 (5-10-15%) για τα μερίσματα ΜΤΑ και ΕΚΟΕΜΑ Ιανουαρίου ~ Μαρτίου.

Προσωπική συμβουλή: Να πάρετε οπωσδήποτε υπογλώσσιο πριν κοιτάξετε το ποσό που θα κατατεθεί στο λογαριασμό σας!

Τα σχόλια είναι κλειστά.