Υπολογισμός τόκων εφάπαξ 35ετίας ΤΑΠΑΣΑ

Στην παρ. Γ του παλαιότερου άρθρου: Λήψη εφάπαξ στην 35ετία και συνέχιση ασφάλισης
αναφέρονταν ότι σε περίπτωση λήψης εφάπαξ με 35ετία στην ενέργεια και συνέχιση της ασφαλιστικής σχέσης, το ΤΑΠΑΣΑ χρεώνει τόκους κατά την εξόφληση του τελικού εφάπαξ μετά την αποστρατεία.

Α. ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΟΣ ΕΦΑΠΑΞ
Από σχετικά στοιχεία που παρείχε συνάδελφος, προέκυψε ότι το επιτόκιο που χρεώνει το ΤΑΠΑΣΑ μετά τη λήψη εφάπαξ 35ετίας και συνέχιση της ασφάλισης, είναι ίσο με την “Απόδοση Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων”.
Η απόδοση (= επιτόκιο ΤΑΠΑΣΑ) καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος –> Αποδόσεις Κοινού Κεφαλαίου 2015 ~ 2023
και αυξήθηκε σημαντικά το 2023 (3,2%) σε σχέση με το μέσο όρο της τριετίας 2020 ~ 2022 (1,7%).

Β. ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ !!!
Οι τόκοι του εφάπαξ 35ετίας καθορίζονται με ανατοκισμό ανά εξάμηνο (τοκίζονται ανά εξάμηνο και οι τόκοι).
Όμως από τα στοιχεία προέκυψε το (αναπάντεχο) συμπέρασμα ότι το ΤΑΠΑΣΑ χρεώνει τόκους και μετά τη διαγραφή!
Υπολογίζονται τόκοι μέχρι την ημερομηνία της απόφασης ΤΑΠΑΣΑ για το υπόλοιπο εφάπαξ, η οποία φυσικά εκδίδεται πολλούς μήνες μετά τη διαγραφή.
Ενώ με τη διαγραφή τερματίζεται η ασφαλιστική σχέση και υπάρχει πλέον δικαίωμα λήψης εφάπαξ, ο δικαιούχος χρεώνεται τόκους για το χρόνο έκδοσης σύνταξης από τον ΕΦΚΑ και για το χρόνο έκδοσης εφάπαξ από το ΤΑΠΑΣΑ.
Σε τυπική περίπτωση με καθορισμό εφάπαξ ΤΠΑΣ 5 μήνες μετά τη διαγραφή, οι τόκοι πενταμήνου είναι περίπου 1.500 €.
Δηλαδή ο δικαιούχος χρεώνεται τόκους για το χρόνο που καθυστερεί η έκδοση απόφασης για το εφάπαξ !!!

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΦΑΠΑΞ ΕΛ.ΑΣ.
Τροποποιήθηκε η εφαρμογή υπολογισμού εφάπαξ ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ Αστυνομίας, όπου προστέθηκαν πεδία εισαγωγής τυχόν ληφθέντος εφάπαξ 35ετίας και της ημερομηνίας λήψης, μόνο για όσους διαθέτουν πάνω από 35 έτη υπηρεσίας.
Η εφαρμογή υπολογίζει τους συνολικούς τόκους (με εξαμηνιαίο ανατοκισμό) και προσθέτει επιπλέον τόκους για 4,5 μήνες μετά τη διαγραφή (έως την πιθανή ημερομηνία της απόφασης ΤΑΠΑΣΑ), όπως αναλύεται στην παρ. Β ανωτέρω.
Το υπόλοιπο πληρωτέο εφάπαξ προκύπτει αφαιρώντας το εφάπαξ 35ετίας, τους τόκους και την πάγια κράτηση 3%.
Για μελλοντικά έτη οι τόκοι υπολογίζονται με σταθερό επιτόκιο 3% και όποτε θα ανακοινώνεται η απόδοση προηγούμενου εξαμήνου από την Τράπεζα της Ελλάδας θα ενημερώνεται ανάλογα η εφαρμογή.

Μπορεί να αξιολογηθεί η λήψη εφάπαξ με 35ετία ε.ε. σε 2 στάδια:
1. Αρχικά ο ενδιαφερόμενος υπολογίζει το εφάπαξ στην ενέργεια –> Αρχικό εφάπαξ 2020 (35ετία)
2. Στη συνέχεια υπολογίζει το τελικό εφάπαξ εισάγοντας το ποσό που ήδη εισέπραξε –> Υπόλοιπο εφάπαξ 2023
Ανάλογα με το χρόνο από τη λήψη εφάπαξ 35ετίας μέχρι τη διαγραφή και εάν υπάρχει ή όχι προαγωγή αποστρατείας, υπάρχει πιθανότητα το υπόλοιπο εφάπαξ να είναι αρνητικό! –> Περίπτωση αρνητικού υπόλοιπου εφάπαξ

Δ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Κάνοντας δοκιμές στη νέα σελίδα, οι ενδιαφερόμενοι θα ανακαλύψουν ότι πολύ σπάνια συμφέρει η λήψη εφάπαξ 35ετίας στην ενέργεια και συνέχιση της ασφάλισης, για τους κάτωθι λόγους:
1. Υψηλά επιτόκια χρέωσης (πολύ μεγαλύτερα από τα επιτόκια καταθέσεων).
2. Ανατοκισμός τόκων ανά εξάμηνο.
3. Χρέωση τόκων για αρκετούς μήνες μετά τη διαγραφή (χωρίς ευθύνη του δικαιούχου).
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις λήψης προκαταβολής εφάπαξ από στρατιωτικούς, οι τόκοι υπολογίζονται από το αντίστοιχο ταμείο μόνο μέχρι τη διαγραφή.

Προσωπικά θεωρώ ότι η λήψη εφάπαξ 35ετίας στην ενέργεια συμφέρει μόνο για αγορά ακινήτου, όπου η ετήσια αύξηση των τιμών υπερβαίνει το επιτόκιο του ΤΑΠΑΣΑ.
Σε καμία περίπτωση δεν συμφέρει να ληφθεί το εφάπαξ στην 35ετία απλά για να κατατεθεί το ποσό σε μία τράπεζα.
Πολλές φορές οι συνάδελφοι παρασύρονται από “παπαγαλάκια” που εδώ και 10 χρόνια “προβλέπουν” μειώσεις στο εφάπαξ, έτσι λαμβάνουν εφάπαξ 35ετίας χωρίς να το χρειάζονται άμεσα, χάνοντας χιλιάδες ευρώ “για να είναι σίγουροι”.

Ο επίσημος απολογισμός του ΤΑΠΑΣΑ για την πενταετία 2018 ~ 2002 είναι δημοσιευμένος στο διαδίκτυο και τα στοιχεία για τα ταμεία ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ είναι αυτά –> Έσοδα / Έξοδα ΤΠΑΣ & ΤΠΥΑΠ 2018 ~ 2022
Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για τη βιωσιμότητα των εν λόγω ταμείων, αξιολογώντας τα ανωτέρω επίσημα στοιχεία σε σχέση με τις καταστροφολογικές (χωρίς κανένα στοιχείο) προβλέψεις ανώνυμων συναδέλφων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.