Ανάλυση Έκτακτης & Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης

Χθες υπήρξε στο διαδίκτυο η κυκλοφορία μιας είδησης για υποτιθέμενο λάθος στην παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης του έτους 2011, που (θεωρητικά) είχε ως αποτέλεσμα να πληρώσουμε 2 φορές την εισφορά αλληλεγγύης για το 2011. Στην ίδια είδηση αναφέρονταν ότι σήμερα 31-12-2013 είναι η καταληκτική ημ/νία για να καταθέσει κάποιος αίτηση στην εφορία που ανήκει, προκειμένου να διορθωθεί το λάθος και να του επιστραφεί το ποσό που (υποτίθεται πάντα) ότι πλήρωσε 2 φορές.

Για το συγκεκριμένο θέμα δεν υπήρξε λάθος και οι κρατήσεις έγιναν όλες όπως προβλέπεται, οπότε “άνθρακες ο θησαυρός”.

Α. Επιχειρηματολογία για την ύπαρξη λάθους (που υποστηρίζει ότι πληρώσαμε 2 φορές εισφορά αλληλεγγύης για το 2011):
1. Το 2011 ο Ν.3986/11 (έγκριση μεσοπρόθεσμου προγράμματος) καθόρισε έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης σε ποσοστό 2%.
2. Από τον Οκτώβριο έως και το Δεκέμβριο του 2011 παρακρατήθηκε αναδρομικά από τους μισθούς των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων η παραπάνω έκτακτη εισφορά που κυμαίνονταν από 450 ~ 750 € το χρόνο, δηλαδή σε κάθε έναν από τους 3 αυτούς μήνες παρακρατήθηκε ποσό 150 ~ 250 €, το οποίο μπορείτε να το ελέγξετε από την ανάλυση μισθών εκείνης της περιόδου.
3. Το καλοκαίρι του 2012 που συντάξαμε τη φορολ. δήλωση (έτους 2011) μας επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης 2% επί του καθαρού ετήσιου ποσού, η οποία προστέθηκε στον αναλογούντα φόρο του καθενός. Στο έντυπο φορ. δήλωσης εκείνου του έτους (2011) δεν υπήρχε κουτάκι με τίτλο “Ποσό ειδ. εισφοράς αλλ/γγύης” ώστε να αφαιρεθεί από την ετήσια εισφορά το ποσό που ήδη πληρώσαμε (από τον Οκτώβριο ~ Δεκέμβριο 2011).
4. Από τις παραγράφους (2) και (3) συνάγεται (λανθασμένα) ότι πληρώσαμε 2 φορές την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του 2011.

Β. Τι ισχύει πραγματικά και γιατί τα αναφερόμενα ισχύουν μόνο ΕΝ ΜΕΡΕΙ (σχολιασμός των ανωτέρω παραγράφων).
Το 2011 με το Ν.3986/11 ψηφίστηκαν ΔΥΟ (2) εισφορές αλληλεγγύης!

1.α. Ονομασία: “Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας” (άρθρο 38 του Ν. 3986/11)
Ποσοστό: 2% επί των ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ αποδοχών, άσχετα από το ύψος του ετήσιου εισοδήματος.
Ποιους αφορά: Μόνο τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους (δεν αφορά τους συνταξιούχους, ιδιωτικούς υπαλλήλους κλπ).
Έναρξη παρακράτησης: 1-1-2011 (όλο το ποσό που αναλογεί στο 2011 αφαιρέθηκε από τους μισθούς Οκτ. ~ Δεκ. 2011).

1.β. Ονομασία: “Ειδική εισφορά αλληλεγγύης” (άρθρο 29 του Ν. 3986/11)
Ποσοστό: Επί των ΚΑΘΑΡΩΝ αποδοχών και εξαρτάται από το ύψος του ετήσιου εισοδήματος (1% από 12~20.000 €, μετά 2% κλπ).
Ποιους αφορά: Όλους τους φορολογούμενους (δημ. υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους).
Έναρξη παρακράτησης: 1-1-2012 για τους εν ενεργεία δημ. υπαλλήλους και 1-4-2013 για τους συνταξιούχους.

2. Το 2011 παρακρατήθηκε μόνο από τους εν ενεργεία η πρώτη εισφορά Β.1.α. (από Οκτώβριο ~ Δεκέμβριο), η οποία δεν δηλώνεται στην φορολογική δήλωση. Νοείται ως μείωση μισθού κατά 2%, η οποία αφαιρέθηκε από το ακαθάριστο εισόδημα του 2011 και δεν έχει καμία επίπτωση στον αναλογούντα φόρο και δεν έπρεπε να δηλωθεί σε κανένα κουτάκι στη φορ. δήλωση.

3. Το 2012 (με τη φορολ. δήλωση) παρακρατήθηκε από όλους η δεύτερη εισφορά Β.1.β. για το 2011, η οποία όμως ποτέ δεν είχε παρακρατηθεί από το μισθό του 2011. Αυτή η παρακράτηση ξεκίνησε στις 1-1-2012 και γι’ αυτό στις φετινές δηλώσεις υπήρχε ειδικό κουτάκι για να δηλώσουμε το ποσό της εισφοράς που κρατήθηκε το 2012 (και αφαιρέθηκε από τη συνολική ετήσια εισφορά).

Η παρανόηση οφείλεται σε 2 παράγοντες και ως ένα βαθμό είναι αναμενόμενη:
α. Το γεγονός ότι στους περισσότερους το ποσοστό και των δύο εισφορών τύχαινε να είναι το ίδιο (2%), όμως η μία επιβάλλεται στις ακαθάριστες αποδοχές μόνο των εν ενεργεία Δ.Υ. και η άλλη στις καθαρές αποδοχές όλων των φορολογούμενων.
β. Η παραπλήσια χρησιμοποιούμενη ονοματολογία, καθώς τα αρχικά των 2 εισφορών είναι ίδια (Ε.Ε.Α.), ενώ στην ανάλυση αποδοχών από το 2012 και μετά (στην αεροπορία τουλάχιστον) αναγράφονται οι εισφορές ως “ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛ.” η μία και “ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΑΛΛ” η άλλη!

Τα σχόλια είναι κλειστά.