Απόδοση εφάπαξ από τον ΕΛΟΑΑ

Τον τελευταίο καιρό υπήρξε μία κατακόρυφη αύξηση των σχολίων της Αεροπορίας σχετικά με την απόδοση του εφάπαξ.
Η έλλειψη ενημέρωσης, σε συνδυασμό με το μεγάλο χρόνο αναμονής, οδήγησε μερικούς συναδέλφους στην εύκολη οδό των θεωριών συνομωσίας (λεφτά υπάρχουν αλλά τα δίνουν σε προκαταβολές, αλλοιώνουν τη σειρά αναμονής κλπ).
Θα επιχειρηθεί μία νηφάλια ενημέρωση και επεξήγηση, ώστε να πειστούν οι πλέον δύσπιστοι ότι δεν υπάρχουν δράκοι (ούτε και λεφτά)!

Αποχωρήσεις στελεχών
Πριν το 2008 υπήρχαν περίπου 24.000 εν ενεργεία στελέχη, ενώ ο συνήθης ρυθμός αποστρατειών ήταν 300 ~ 400 άτομα ανά έτος.
Από το 2009 και μετά οι αποστρατείες αυξήθηκαν κατακόρυφα, σε περίπου 1.000 άτομα ετησίως (το 2013 αποχώρησαν 1.090 άτομα).
Αντίθετα το 2014 υπήρξε μεγάλη πτώση με λιγότερες από 250 αποστρατείες για όλο το έτος. Έχουν απομείνει 19.000 εν ενεργεία στελέχη.

Μείωση εσόδων – αύξηση δικαιούχων
Προ κρίσης
α. Υπήρχαν εισφορές 24.000 στελεχών και υπήρχε απαίτηση για πληρωμή 300 ~ 400 εφάπαξ το χρόνο.
β. Το μισθολόγιο ήταν μεγαλύτερο, άρα και οι εισφορές ως ποσοστό του μισθού ήταν περισσότερες.
γ. Υπήρχε σημαντικό έσοδο από την παρακράτηση 2% σε όλες τις προμήθειες της Αεροπορίας.
δ. Υπήρχε συνεχής αναπλήρωση του προσωπικού από τις στρατιωτικές σχολές και μέσω πρόσληψης ΕΠΟΠ.
Μετά την κρίση
α. Υπάρχουν εισφορές 19.000 στελεχών και υπάρχει απαίτηση για πληρωμή 1.000 εφάπαξ το χρόνο (εκτός του 2014).
β. Το μισθολόγιο είναι μικρότερο, άρα και οι εισφορές ως ποσοστό του μισθού είναι λιγότερες.
γ. Έχουν ελαχιστοποιηθεί τα έσοδα από την παρακράτηση 2% λόγω (σχεδόν) εκμηδένισης των προμηθειών.
δ. Δεν υπάρχει αναπλήρωση προσωπικού λόγω περιορισμού εισακτέων στις στρ. σχολές και πάγωμα προσλήψεων ΕΠΟΠ.

Προκαταβολές – δάνεια
Από το καταστατικό του ταμείου προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής έναντι εφάπαξ (συνολικά μέχρι 5% των διαθεσίμων).
Επειδή όμως λόγω της κρίσης υποβλήθηκαν χιλιάδες αιτήσεις για προκαταβολή, το ποσό που αναλογούσε σε κάθε αίτηση ήταν (σχεδόν) ασήμαντο, της τάξης των 2~3.000 € ανά αίτηση.
Για το λόγο αυτό ήδη από το Δεκέμβριο του 2012 σταμάτησαν να δίνονται προκαταβολές εφάπαξ, και επιλέχθηκε η λύση της χορήγησης δανείων από το ΜΤΑ (όχι τον ΕΛΟΑΑ) με όριο 3.000 € για απόστρατους και 5.000 € για τους εν ενεργεία.
Επισημαίνεται ότι στον Π/Υ του ΕΛΟΑΑ εγγράφεται κονδύλιο προκαταβολών, αλλά αποδίδεται στα κανονικά εφάπαξ (όπως έγινε και το 2014).

Διαφορά εξόδων προϋπολογισμού – ποσού απόδοσης εφάπαξ
Σε κάποιο σχόλιο αναφέρθηκε ότι ο προϋπολογισμός του ΕΛΟΑΑ αναφέρει έξοδα 41.000.000 € και ποσό για εφάπαξ 31.378.000 €.
Δικαίως προέκυψε το ερώτημα που πηγαίνουν τα υπόλοιπα 8,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου.
Η εξήγηση είναι λογιστική: Όταν πληρώνεται ένα εφάπαξ για το οποίο έχει ληφθεί προκαταβολή, τότε εγγράφεται στα έξοδα του ταμείου το σύνολο του ποσού (παρά το ότι δεν εκταμιεύτηκε), ενώ το ποσό που παρακρατείται λόγω προκαταβολής, τόκων, αλλά και των αναδρομικών κρατήσεων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί (τουλάχιστον όχι άμεσα) για χορήγηση νέων εφάπαξ!
Παράδειγμα: Έστω εφάπαξ 70.000 € από το οποίο αφαιρείται προκαταβολή 15.000 €, τόκοι προκαταβολής 4.000 και διάφορες κρατήσεις (γάμου, διαφορά επιδόματος εξομάλυνσης κλπ) 2.000 €.
Στα έξοδα του προϋπολογισμού (τα 41 εκατομμύρια) εγγράφεται το πλήρες ποσό των 70.000 €.
Στο ποσό απόδοσης εφάπαξ (31,5 εκατομμύρια) εγγράφεται το ποσό των 49.000 € που εκταμιεύεται (70.000-15.000-4.000-2.000).
Το ποσό που παρακρατείται (21.000 €), μετά από χρονοβόρα λογιστική διαδικασία (άλλος κωδικός) κατατίθεται στο αποθεματικό του ταμείου.
Ουσιαστικά το ποσό των 41.000.000 € είναι μόνο λογιστικό (δεν υπάρχει), διότι περιλαμβάνει και τις προκαταβολές-κρατήσεις που δεν δίνονται!

Σειρά απόδοσης
Η σειρά απόδοσης των εφάπαξ προέρχεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος κατά τη στιγμή υποβολής του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών (μαζί με την συνταξιοδοτική πράξη).
Κάθε μήνα συγκεντρώνονται οι εισφορές των εν ενεργεία συνδέλφων και αποδίδονται στο σύνολό τους στους πρώτους δικαιούχους.
Από 19.000 στελέχη περίπου με εκτιμώμενη μέση εισφορά 70 ~ 75 €, τα μηνιαία έσοδα του ΕΛΟΑΑ ανέρχονται σε περίπου 1.400.000 €.
Με μέσο εφάπαξ 60.000 € (αφαιρουμένων των προκαταβολών – κρατήσεων), τα έσοδα επαρκούν για χορήγηση 20 ~ 25 εφάπαξ μηνιαίως.

Τρέχουσα κατάσταση
Μέχρι τις 16-2-2015 ίσχυε η σειρά λήψης εφάπαξ όπως αναφέρθηκε από τους συναδέλφους στα σχόλια και διαμορφώθηκε σε πίνακα στο site.
Από 17-2-2015 αφαιρούνται 40 άτομα από τη σειρά όλων, διότι τόσα εφάπαξ έχει εγκρίνει ο ΕΛΟΑΑ το Φεβρουάριο.
Τα 20 πρώτα εφάπαξ θα εκταμιευθούν αυτή την εβδομάδα και τα υπόλοιπα 20 την επόμενη (στις επιταγές υπάρχει πάντα valeur).
Τελευταίος αρ. πρωτοκόλλου που θα λάβει εφάπαξ την επόμενη εβδομάδα είναι το 14897 της 23-12-2013.
Απομένουν 21 άτομα με κατάθεση δικαιολογητικών εντός του 2013 (από αρ. πρωτ. 14898/23-12-13 μέχρι και 15303/31-12-13).
Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν περίπου 450 αιτήσεις με υποβολή μέχρι 30-7-2014 και 250 περίπου από 1-8-2014 (με άγνωστο τρόπο υπολογισμού).
Όσον αφορά τη σύγκριση με τα άλλα ταμεία, ο ΕΛΟΑΣ και ο ΕΛΟΑΑ αποδίδουν τώρα αιτήσεις Δεκεμβρίου 2013, ενώ ο ΕΛΟΑΝ Ιανουαρίου 2014.

Συμπληρωματικά εφάπαξ
Τα συμπληρωματικά εφάπαξ θα αρχίσουν να δίνονται παράλληλα με τα κανονικά, όπου υπάρχουν όμως ορισμένα αντικειμενικά προβλήματα.
Ο χρόνος που χρειάζεται ο υπολογισμός ενός συμπληρωματικού εφάπαξ είναι υπερδιπλάσιος από ένα κανονικό, γεγονός που σε συνδυασμό με τις εκατοντάδες των συμπληρωματικών εφάπαξ δημιουργεί πρόβλημα διεκπεραίωσης (και όχι τόσο ταμειακό).
Το προσωπικό του ΕΛΟΑΑ είναι 7 (ΕΠΤΑ) άτομα, οπότε να προσεύχεστε να μην αρρωστήσει κανένας από αυτούς που υπολογίζουν τα εφάπαξ!
Τέλος, τα συμπληρωματικά εφάπαξ θα αφορούν ουσιαστικά όλες τις αιτήσεις μέχρι και σήμερα, διότι το νέο μισθολόγιο ψηφίστηκε το Νοέμβριο 2014 και όλα τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα περιλαμβάνουν ΦΔΜ με το προηγούμενο μισθολόγιο.
Δηλαδή όλοι θα παίρνουν το εφάπαξ με το μισθολόγιο 2012 και θα μπαίνουν στη σειρά για το συμπληρωματικό.
Με αυτό τον τρόπο τηρείται και η υπάρχουσα σειρά, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση κάποιος με νεώτερο αρ. πρωτοκόλλου να πάρει ολοκληρωμένο εφάπαξ ενώ οι προηγούμενοι θα αναμένουν το συμπληρωματικό.

Ανακοινώσεις ταμείου
Ο ΕΛΟΑΑ δεν διαθέτει καν δική του ιστοσελίδα, ενώ το ΜΤΑ διαθέτει υπό τη σκέπη του haf.gr (το οποίο διαχειρίζεται από το ΓΕΑ/ΚΜΗ).
Κατά συνέπεια επί του παρόντος δεν μπορεί να αναρτήσει αποφάσεις στο διαδίκτυο.
Σε αντιδιαστολή το ΜΤΣ/ΕΛΟΑΣ διαθέτει ιστοσελίδα που όμως σχεδίασε ιδιωτική εταιρεία (αναφέρεται “Development by OWmedia Group”).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μετά τα παραπάνω θεωρώ ότι οι “επαναστάτες του καναπέ” που κατηγορούν τους εν ενεργεία συναδέλφους του ΕΛΟΑΑ διότι δεν έλαβαν το εφάπαξ “εδώ και τώρα”, θα πρέπει να ενημερωθούν σωστά και να αποδεχθούν την πραγματικότητα.
Όσοι από αυτούς δεν βαριούνται, ας επισκεφθούν τη σελίδα “Βοηθήματα –> Απόδοση Kρατήσεων”, να τη συμπληρώσουν εισάγοντας τις εισφορές υπέρ ΕΛΟΑΑ (ΤΑΣΑ παλαιότερα) από την ετήσια βεβαίωση αποδοχών για την εφορία, για να δουν πόσο εφάπαξ αναλογεί στις κρατήσεις τους.

Τα σχόλια είναι κλειστά.