Παρακράτηση αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

Πρόσφατα υπήρξαν αρκετά σχόλια συναδέλφων αποστράτων, οι οποίοι στη σύνταξη Μαρτίου και Απριλίου είχαν αναδρομική παρακράτηση ενός σημαντικού ποσού (της τάξης των εκατοντάδων ευρώ) από τη σύνταξη.
Παρακάτω αναφέρονται τα πιθανά ενδεχόμενα στα οποία μπορεί να οφείλεται η αναδρομική παρακράτηση σύνταξης από το ΓΛΚ:

Α.1. ΧΩΡΙΣ ΛΗΨΗ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (γενική περίπτωση)
Επειδή πάντα ο μισθός προκαταβάλλεται για τον επόμενο μήνα, όταν κάποιος λαμβάνει τρίμηνες αποδοχές, από τις αποδοχές των 3 μηνών αφαιρείται ο τελευταίος μισθός που ήδη έλαβε και αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα μετά τη διαγραφή.
Εάν όμως κάποιος δεν έχει λάβει τρίμηνες αποδοχές, θα πρέπει να επιστρέψει το τμήμα του τελευταίου μισθού που έλαβε ως εν ενεργεία και αφορούσε το χρονικό διάστημα μετά τη διαγραφή.
Παράδειγμα: Όταν κάποιος διαγράφεται στις 10 Σεπτεμβρίου, έχει ήδη λάβει τις αποδοχές εν ενεργεία για τις υπόλοιπες 20 ημέρες του μήνα, διότι προπληρώθηκε το μισθό Σεπτεμβρίου στο τέλος Αυγούστου.
Η σύνταξη αρχίζει να υπολογίζεται (και να πληρώνεται) από τις 10 Σεπτεμβρίου, άρα για το χρονικό διάστημα των 20 ημερών μετά τη διαγραφή ο απόστρατος έχει πληρωθεί 2 φορές (ως εν ενεργεία και ως συνταξιούχος).
Η επιστροφή αυτών των χρημάτων δεν μπορεί να γίνει προς το ΥΕΘΑ διότι ο ενδιαφερόμενος είναι πλέον πολίτης, οπότε το ποσό παρακρατείται από το ΓΛΚ ως “αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές ενέργειας” (ΑΧΡ.ΚΑΤΑΒΛ.ΠΡΟΚΑΤ.ΣΥΝΤ/ΑΠΟΔΟΧ.ΕΝΕΡΓ.).
Όσοι έχουν αυτή την κράτηση μπορούν να υπολογίσουν το ακριβές ποσό με βάση τις αποδοχές που λάμβαναν κατά τη διαγραφή τους, επί τις ημέρες από τη διαγραφή μέχρι το τέλος του μήνα (πχ. για το ανωτέρω παράδειγμα 1.800 € x 20 / 30).

Α.2. ΧΩΡΙΣ ΛΗΨΗ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (λόγω λάθους του ΚΤΣ)
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από συνάδελφο: http://enstoloi.net/stratos/comment-page-44/#comment-15158
προέκυψε επίσης θέμα για τους απόστρατους ΣΞ, καθώς το ΚΤΣ έστειλε κατά λάθος στο ΓΛΚ τις σχετικές βεβαιώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ώστε να γίνει η παρακράτηση του τελευταίου μισθού (για δεύτερη φορά), ενώ τα ποσά αυτά είχαν ήδη παρακρατηθεί από το εφάπαξ των ενδιαφερομένων και είχαν αποδοθεί στο δημόσιο!

Β. ΜΕ ΛΗΨΗ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (και διαγραφή Β’ εξάμηνο 2012)
Οι συνάδελφοι που διαγράφηκαν μετά την 1-8-2012 μέχρι και το Νοέμβριο 2012, έλαβαν τρίμηνες αποδοχές με βάση το προηγούμενο (αυξημένο) μισθολόγιο, γιατί η μείωση του μισθολογίου ψηφίστηκε το Νοέμβριο με αναδρομική όμως ισχύ από τον Αύγουστο.
Φέτος (μετά από 2,5 χρόνια) το ΓΛΚ άρχισε να παρακρατά τη διαφορά μισθολογίου στις τρίμηνες αποδοχές που εισπράχθηκαν στο Β΄εξάμηνο του 2012, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

Η διαδικασία αναδρομικής παρακράτησης αποδοχών προβλεπόταν ήδη στον ΚΠΣΣ και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3.7.β του Ν. 4151/13:
“β. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 60 του Π.Δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
5. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός, που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης, έχει εισπράξει όταν ήταν στην ενέργεια αποδοχές που δεν δικαιούται, τα ποσά που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται παρακρατούνται συμψηφιστικά από τα αναδρομικά της σύνταξής του ή της σύνταξης των μελών της οικογένειάς του σε περίπτωση μεταβίβασης της σύνταξης σε αυτά. Τυχόν εναπομείναν οφειλόμενο ποσό παρακρατείται από τη σύνταξή του ή τη σύνταξη των μελών της οικογένειάς του, σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις, η καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/4 της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης.”

Τα σχόλια είναι κλειστά.