Δικαίωμα αναδρομικών (πλήρης οδηγός)

Με (λογική) ερμηνεία της πρόσφατης τροπολογίας είναι δυνατόν να αποσαφηνιστεί τι αναδρομικά θα λάβει ο καθένας και γιατί.
Επειδή υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις, είναι φυσιολογικό να υπάρχει σύγχυση αφού όλοι ακούν για αναδρομικά χωρίς να πολυκαταλαβαίνουν εάν τους αφορούν και για ποιο χρονικό διάστημα, οπότε καλό είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο μια και καλή!

Α. ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
Τα αναδρομικά αφορούν μόνο αποδοχές μισθού ή/και σύνταξης, όχι εφάπαξ και μερίσματα, διότι στην τροπολογία αποσυνδέθηκαν από την αλλαγή του μισθολογίου (δίνονται σαν ένα είδος αποζημίωσης χωρίς κατάργηση του αντισυνταγματικού μισθολογίου), σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο: Τροπολογία αναδρομικών – Ανατροπή δεδομένων

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Όλοι οι στρατιωτικοί / σώματα ασφαλείας δικαιούνται κάποιο ποσό αναδρομικών (σύνταξης ή/και μισθού), ανεξάρτητα εάν είναι στην ενέργεια ή απόστρατοι και ανεξάρτητα πότε διαγράφηκαν. Ακόμη και κάποιος που αποστρατεύθηκε το 1975 δικαιούται αναδρομικά.
Αυτό γίνεται διότι οι συντάξεις των αποστράτων επανακαθορίζονταν κάθε φορά που άλλαζε το μισθολόγιο των εν ενεργεία (μέχρι το 2016). Οπότε η σύνταξη του αποστράτου από το 1975 επανακαθορίστηκε για τελευταία φορά το Δεκέμβριο 2014 μαζί με τις συντάξεις ΟΛΩΝ των μέχρι τότε αποστράτων, λόγω αποκατάστασης του αντισυνταγματικού μισθολογίου της 1-8-2012 κατά 50%.

Γ. ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. Διαγραφή μέχρι 1-8-2012
Όσοι ήταν ήδη απόστρατοι την 1-8-2012 (ασχέτως ημ/νίας διαγραφής – παρ. Β ανωτέρω), δικαιούνται μόνο αναδρομικά σύνταξης από 1-8-2012 μέχρι και 12-5-2016, δηλαδή ακριβώς 45,40 μήνες (45 μήνες και 12 ημέρες) –> Παράδειγμα Γ.1
Η ημερομηνία 12-5-2016 είναι η προηγουμένη της ψήφισης του Ν.4387/16, με τον οποίο καθορίστηκε ότι από 13-5-2016 όλες οι παλιές συντάξεις θα επανακαθοριστούν ως άθροισμα [εθνική + αναλογική + προσωπική διαφορά], άσχετα από το γεγονός ότι ο εν λόγω επανυπολογισμός δεν έχει γίνει ακόμη μέχρι σήμερα!

2. Διαγραφή από 1-8-2012 έως 12-5-2016.
Δικαιούνται αναδρομικά μισθού και σύνταξης, τα αναδρομικά μισθού για το διάστημα από 1-8-2012 μέχρι τη διαγραφή και τα αναδρομικά σύνταξης από τη διαγραφή μέχρι 12-5-2016 –> Παράδειγμα Γ.2

3. Διαγραφή από 12-5-2016 έως 31-12-2016.
Δικαιούνται μόνο αναδρομικά μισθού έως την ημερομηνία διαγραφής, διότι δεν δίνονται αναδρομικά σύνταξης μετά την 12-5-2016 (παρ. Γ.1 ανωτέρω).

4. Εν ενεργεία την 31-12-2016, άσχετα εάν αποστρατεύθηκαν μετά ή συνεχίζουν στην ενέργεια.
Δικαιούνται μόνο αναδρομικά μισθού για όλη την περίοδο 1-8-2012 έως 31-12-2016 (53 μήνες). Αυτό γίνεται διότι από 1-1-2017 ισχύει το μισθολόγιο με διοικητικούς βαθμούς και η πρόσφατη τροπολογία αποσύνδεσε τα αναδρομικά από το νέο μισθολόγιο.

5. Κατάταξη μετά την 1-8-2012.
Αφορά τους εισαχθέντες σε παραγωγικές σχολές μετά την 1-8-2012, οι οποίοι δικαιούνται αναδρομικά μισθού από την ημερομηνία ονομασίας σε αξκό / υπαξκό μέχρι 31-12-2016. Κανονικά δικαιούνται και διαφορά αποδοχών για τη φοίτηση στη σχολή καθώς η αποζημίωση ήταν 15% του βασικού μισθού, αλλά αυτά τα αναδρομικά εάν δοθούν θα είναι μερικές δεκάδες ευρώ.

6. Χηρεία
α. Οι συντάξεις χηρείας με έκδοση πριν την 1-8-2012 ΔΕΝ δικαιούνται αναδρομικά, διότι το παλιό μισθολόγιο δεν καταργείται και η σύνταξη του θανόντος δεν αναπροσαρμόζεται, κατά συνέπεια δεν αναπροσαρμόζεται ούτε η σύνταξη χηρείας.
β. Εάν ο απόστρατος απεβίωσε μετά την 1-8-2012, υπάρχουν αναδρομικά σύνταξης για το διάστημα από 1-8-2012 έως την ημ/νία θανάτου, τα οποία αφορούν τη σύνταξη του δικαιούχου όσο αυτός ήταν εν ζωή (όχι τη σύνταξη χηρείας) –> Παράδειγμα Γ.6

Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. Ειδικά για τους απόστρατους, οι ανωτέρω ημερομηνίες μετατοπίζονται κατά 3 μήνες για όσους έλαβαν τρίμηνες αποδοχές, καθώς οι τρίμηνες αποδοχές είναι μισθός που πληρώνεται από την υπηρεσία και όχι σύνταξη.
Πχ. όσοι διαγράφηκαν κατά το διάστημα 1-5-2012 έως 1-8-2012 (της υποπερίπτωσης Γ.1) δικαιούνται και λίγα αναδρομικά μισθού.
Εάν κάποιος διαγράφηκε την 30-6-2012 πήρε τρίμηνες αποδοχές μέχρι 30-9-2012 (μετά την αλλαγή του μισθολογίου) και δικαιούται τώρα αναδρομικά μισθού για 2 μήνες (Αυγ. + Σεπτ. 2012), ενώ τα αναδρομικά σύνταξης θα ξεκινούν από τον Οκτώβριο 2012 που έληξαν οι τρίμηνες αποδοχές.
2. Στις συντάξεις ανικανότητας είναι αρκετά μεγάλο το ποσό των αναδρομικών, διότι σε αυτά δεν επιβάλλονται όλες οι μνημονιακές κρατήσεις και κατά περίπτωση ούτε φόρος, οπότε δίνεται σχεδόν όλο το ακαθάριστο ποσό της διαφοράς.

Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ENSTOLOI.NET
1. Τα αναδρομικά μισθού (παρ. Γ.2 ~ Γ.5) υπολογίζονται στη σελίδα –> Αναδρομικά μισθού 2012 – 2016
Υπάρχει πεδίο ημερομηνίας διαγραφής για αποστράτους (παρ. Γ.1 ~ Γ.4) και διάρκειας σχολής για πρόσφατη κατάταξη (παρ. Γ.5).
Επίσης στο κάτω μέρος της ίδιας σελίδας αναφέρεται το αντίστοιχο αναλυτικό άρθρο με πληροφορίες και σχετικά υποδείγματα.

2. Τα αναδρομικά σύνταξης (παρ. Γ.1, Γ.2 και Γ.6) υπολογίζονται στη σελίδα –> Αναδρομικά σύνταξης 2012 – 2016
Εάν δικαιούστε και αναδρομικά μισθού εμφανίζεται σχετική ένδειξη, ανάλογα με την ημ/νία διαγραφής (υπόδειγμα στην παρ. Γ.2).
Στην περίπτωση αυτή δικαιούστε το άθροισμα των αναδρομικών και στις 2 σελίδες υπολογισμού.
Για χηρεία υπολογίζονται αναδρομικά μόνο για ημ/νία θανάτου μετά την 1-8-2012 (υπόδειγμα στην παρ. Γ.6).

ΣΤ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
1. Για να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα υπολογισμού αναδρομικών σύνταξης δεν χρειάζεται να θυμάστε (ούτε καν να καταλάβετε) απολύτως τίποτε από τα παραπάνω!
Αρκεί απλά να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας όπως ακριβώς ισχύουν και η εφαρμογή θα λάβει υπόψη όλα τα δεδομένα (ημ/νία διαγραφής, τρίμηνες, χηρεία κλπ) και θα υπολογίσει τα αναδρομικά για το σωστό χρονικό διάστημα.
Επίσης θα σας ενημερώσει εάν δικαιούστε και αναδρομικά μισθού ή εάν δεν δικαιούστε καθόλου αναδρομικά.
2. Τα αναδρομικά μάλλον θα δοθούν εφάπαξ και θα ήταν υπερβολική σπατάλη ενέργειας να δημιουργηθούν 6 διαφορετικές σελίδες υπολογισμού λόγω των διαφορετικών μερισμάτων ανάλογα με την υπηρεσία.
Οπότε οι απόστρατοι θα πρέπει να συμπληρώσουν οι ίδιοι δύο ποσά στα μερίσματα / επικουρικά που λαμβάνουν ως εξής:
α. Το πρώτο ποσό (μπλε) είναι το ακαθάριστο μέρισμα ή επικουρικό.
β. Το δεύτερο ποσό (κόκκινο) είναι το άθροισμα των κρατήσεων, εκτός κράτησης Ν.4093/12 και φόρου –> Υπόδειγμα
Τα βοηθήματα ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α συνήθως δεν έχουν κρατήσεις πέραν του Ν.4093 και του φόρου, οπότε εισάγεται μηδέν.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.