Επεξήγηση νέων μειώσεων στις συντάξεις αποστράτων

Επειδή όλοι οι συνάδελφοι προσπαθούν να ενημερωθούν αλλά υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες, πρέπει να εξηγήσω γιατί το πληρωτέο ποσό που υπολογίζεται στο site είναι αρκετά μειωμένο σε σχέση με το φύλλο υπολογισμού που υπάρχει στο MIS της ΠΑ.
Καταρχήν στη βασική σύνταξη η διαφορά μας είναι αμελητέα (κάτω από 1%), ενώ το εφάπαξ είναι ακριβώς το ίδιο. Η μεγάλη διαφορά στο πληρωτέο ποσό της σύνταξης βγαίνει από τις παρακάτω μειώσεις Νο 2,3 και 4, οι οποίες δεν υπάρχουν (επί του παρόντος) στην εφαρμογή MIS της ΠΑ.

Μείωση 1η: (εφαρμόστηκε)
Εφαρμογή του νέου μισθολογίου με μειωμένους συντελεστές και αποδοχές ανά βαθμό. Η μείωση αυτή συμπαρασύρει φυσικά το χρονοεπίδομα, αλλά και τις προσαυξήσεις λόγω εξαμήνων (για όσους έχουν), διότι μειώθηκε ο βασικός μισθός Σγού επί του οποίου υπολογίζονταν (6% ή 9% κλπ).

Μείωση 2η: (εισήγηση από ΜΤΑ)
Μείωση του μερίσματος ΜΤΑ κατά 30% (από 12,29 στα 8,60 €) σύμφωνα με πρόσφατη εισήγηση του ΜΤΑ. Η εισήγηση αυτή δεν έχει εγκριθεί ακόμα από τον Υπουργό και επί του παρόντος το μέρισμα παραμένει στα παλιά επίπεδα. Σε 1~2 μήνες αυτό θα αλλάξει και γι’ αυτό περιέλαβα ήδη αυτή τη μείωση.

Μείωση 3η: (ψηφίστηκε και αναμένεται εφαρμογή)
Η νέα μείωση των συντάξεων σύμφωνα με το ψηφισθέν μεσοπρόθεσμο πλαίσιο (Ν.4093/12), ανέρχεται σε 5-10-15 ή 20% επί του αθροίσματος όλων των συντάξιμων αποδοχών (Σύνταξη + ΜΤΑ + ΕΚΟΕΜΑ). Η μείωση αυτή επίσης δεν επιβλήθηκε ακόμη από το ΓΛΚ και τα Ταμεία, αλλά αυτό θα γίνει σύντομα και θα υπάρξουν αναδρομικές κρατήσεις από 1-1-2013. Εάν καταφέρει το Υπουργείο μας να πετύχει κάποια εξαίρεση εννοείται ότι θα αλλάξουν άμεσα οι υπολογισμοί (αλλά προσωπικά δεν το βλέπω).

Μείωση 4η: (εφαρμόστηκε)
Έχω βάλει επιλογή για μη αναγνώριση των ετών εκστρατείας στο ΜΤΑ (υπολογίζονται πάντα στο MIS/ΠΑ), γιατί πλέον απαιτείται η άμεση καταβολή όλου του ποσού της αναγνώρισης (3.500 ~ 4.500 €) και το κέρδος στη σύνταξη είναι ελάχιστο. Βέβαια η πραγματική απόσβεση γίνεται με τα ΒΟΕΑ όπου επίσης υπολογίζονται με τον αυξημένο αριθμό μεριδίων. Για όσους δεν αναγνωρίζουν τα χρόνια εκστρατείας μειώνεται ο αριθμός των μεριδίων ΜΤΑ κατά 2 ή 3 κατά περίπτωση.

Οι ανωτέρω μειώσεις (2, 3 και 4) δεν υπάρχουν στο φύλλο υπολογισμού του MIS/ΠΑ επειδή δεν τις έχει εφαρμόσει ακόμη το ΓΛΚ, όταν όμως θα γίνει αυτό θα οδηγήσει σε μείωση του συνολικού πληρωτέου ποσού (σύνταξη και μερίσματα) από 200 ~ 400 € όπως εμφανίζεται στους υπολογισμούς μου!

Ακριβώς για αυτό το λόγο στο link: http://eaaslarisas.blogspot.gr/2013/01/blog-post_1460.html
υπάρχει το σχόλιο: “Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μου φαίνεται σωστό. Αλλάζεις τον μισθολογικό βαθμό από Σχη σε Τξχο και Υπτγο και η διαφορά είναι αμελητέα. Δεν είναι έτσι. Εγώ παίρνω αρκετά περισσότερα από όσα βγάζει το μηχανάκι.”

Δυστυχώς έτσι είναι και οι συντάξεις τους επόμενους μήνες θα μειωθούν δραματικά (διότι έχουν ψηφιστεί ήδη οι σχετικοί νόμοι), ενώ επίσης θα μειωθεί πάρα πολύ και η διαφορά μεταξύ υψηλών και χαμηλών συντάξεων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.