Αποτελέσματα Real Time για όλους τους κλάδους

Μετά την πρόσφατη ανανέωση όλες οι σελίδες υπολογισμού Σύνταξης & Εφάπαξ (ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ) εμφανίζουν τα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο (realtime) δίπλα από την εισαγωγή των στοιχείων!
Άλλαξε και η σειρά εμφάνισης των 3 κλάδων (μπορεί να προέρχομαι από την Αεροπορία αλλά υπερισχύει η αρχαιότητα)!

Προστέθηκαν επίσης:

1. Υπολογισμός Νόμου 3/35 για Ανθυπασπιστές: Ο νέος (μικρότερος) οικονομικός βαθμός μπαίνει αυτόματα με βάση τα χρόνια υπηρεσίας (με μπλε χρώμα στον πίνακα), αυξάνονται τα χιλιοστά βασικής σύνταξης (γιατί προστίθενται 3 έτη), αλλά τα πρόσθετα αυτά 3 έτη δεν υπολογίζονται ως συντάξιμος χρόνος για την αποφυγή της κράτησης 40% άνω των 1.000 €.

2. Επιλογή αναγνώρισης ετών εκστρατείας στο ΜΤΑ/ΜΤΣ: Μπορείτε να δείτε άμεσα την αλλαγή στον αριθμό των μεριδίων που υπολογίζεται αυτόματα. Πλέον το κόστος αναγνώρισης των 5 ετών εκστρατείας (με τη μείωση της τιμής των μερισμάτων) μπορεί να μην αξίζει τον κόπο όσον αφορά στη σύνταξη. Προσοχή όμως γιατί τα αυξημένα μερίδια υπολογίζονται και για την αύξηση της αποζημίωσης του ΒΟΕΑ (60 x αρ. μεριδίων x τιμή μεριδίου).

3. Άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής της ηλικίας (δεν απαιτείται τόση ακρίβεια που να δικαιολογεί ημερομηνία!).

Μερικές φορές μπορεί να φορτώσει παλαιά έκδοση της σελίδας και να μην δουλεύουν σωστά οι υπολογισμοί. Σε συτή την περίπτωση πρέπει να καθαρίσετε την cache του browser από το μενού:
Firefox –> Tools –> Options –> Advanced –> Network –> Cached Web Content —> Clear Now
Internet Explorer –> Tools –> Internet Options –> General –> Browsing History —> Delete

Τα σχόλια είναι κλειστά.