Λάθος αναδρομικά μείωσης Ν.4093

Δημοσιοποιήθηκαν στο διαδίκτυο τα ποσά που θα λάβουν σύντομα οι συνταξιούχοι λόγω της κράτησης Ν.4093/12.
Στην πλειοψηφία το ποσό συμφωνεί με την παρ. Γ του άρθρου: Αναδρομικά μείωσης Ν.4093 περιόδου 2015-2016

Όμως σε αρκετούς το αναγραφόμενο ποσό είναι μικρότερο από το αναμενόμενο ή ακόμη και μηδενικό.
Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν κυρίως διαγραφές κατά την περίοδο 2015 ~ 2016 για τους κάτωθι λόγους:
α. Όταν διαγράφεται κάποιος η σύνταξη και τα μερίσματα δεν εκδίδονται αμέσως αλλά μετά από πολλούς μήνες.
Για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν ανηρτημένες στο διαδίκτυο οι μηνιαίες αναλύσεις συντάξεων για το χρονικό διάστημα από τη διαγραφή μέχρι την έκδοση της ΣΠ.
β. Ακόμη και οι αναλύσεις των πρώτων μηνών (μετά την έκδοση της ΣΠ) που είναι ανηρτημένες στο διαδίκτυο δεν είναι οριστικές, διότι το ύψος της μείωσης Ν.4093 εξαρτάται και από τα μερίσματα, τα οποία συνήθως εκδίδονταν αρκετά αργότερα από την ΣΠ.
Μετά την έναρξη πληρωμής των μερισμάτων σχεδόν πάντα αυξανόταν το ποσοστό μείωσης του Ν.4093 στη σύνταξη, γεγονός που αναλύεται και στην ερώτηση 3.7 στην ενότητα FAQ.
γ. Ειδικά όσοι διαγράφηκαν την περίοδο από 13-3-2015 έως 12-5-2016 δικαιούνται λιγότερα αναδρομικά, διότι εκείνη την εποχή σχεδόν όλοι έπαιρναν τρίμηνες αποδοχές κατά την αποστρατεία. Αυτό σημαίνει ότι για 3 μήνες μετά τη διαγραφή πληρώνονταν ως εν ενεργεία από την υπηρεσία τους (όχι από το ΓΛΚ) και αυτό το διάστημα δεν είχαν τη μείωση του Ν.4093 που αφορούσε τις συντάξεις.

Τυπικό παράδειγμα σύνταξης με διαγραφή κατά την επίμαχη περίοδο:
1. Διαγραφή Απρίλιος 2015, άρα υπάρχει δικαίωμα αναδρομικών για όλη την περίοδο αναφοράς (Ιούνιος 2015 ~ Μάιος 2016).
2. Η ΣΠ εκδόθηκε το Σεπτέμβριο 2015, άρα για τους 5 πρώτους μήνες δεν υπάρχει ξεχωριστή μηνιαία ανάλυση κρατήσεων.
3. Η κράτηση Ν.4093 για αυτό το διάστημα προκύπτει μόνο από τη σύνταξη και ήταν πχ. 5% για σύνταξη 1.000 ~ 1.500 €.
4. Τον Ιανουάριο 2016 εκδόθηκαν και άρχισαν να πληρώνονται τα μερίσματα (με αναδρομικότητα από τη διαγραφή).
5. Από τον Ιανουάριο 2016 που άρχισαν να πληρώνονται τα μερίσματα, η κράτηση Ν.4093 στη σύνταξη αυξήθηκε στο 10%.

Είναι λογικό ότι ο καθορισμός των αναδρομικών για περιπτώσεις σαν την ανωτέρω χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να υπολογιστεί το ακριβές ποσό της μείωσης Ν.4093 ξεχωριστά για κάθε μήνα του 11μήνου, αναλύοντας το αρχικό αναδρομικό ποσό σύνταξης (από τη διαγραφή μέχρι την έκδοση ΣΠ), αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τη μεταγενέστερη αλλαγή του ποσοστού κράτησης Ν.4093 μετά την έναρξη πληρωμής μερισμάτων.
Ο ΕΦΚΑ έχει δηλώσει ότι γνωρίζει αυτές τις ειδικές περιπτώσεις και θα γίνει οριστικός υπολογισμός των δικαιούμενων αναδρομικών μέχρι το τέλος του έτους.

Τα σχόλια είναι κλειστά.