Πρόσθετες κρατήσεις σε αλλαγή κλιμακίου

Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου με το νέο μισθολόγιο προβλέπεται επιπρόσθετη κράτηση για το εφάπαξ και τα μερίσματα, η οποία είναι διαφορετική για κάθε ταμείο. Με μικρή επιφύλαξη λόγω πολλών διαφορετικών περιπτώσεων, ισχύουν τα κάτωθι ανά υπηρεσία:

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
α. Εφάπαξ ΕΛΟΑΣ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού σε μία δόση.
β. Μέρισμα ΜΤΣ → ΚΥΑ εισφορών ΜΤΣ με νέο μισθολόγιο
Σε αλλαγή κλιμακίου κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού για 3 μήνες (συνολικά 1,5 διαφορά).
Εάν κάποιος ανέβει 2 κλιμάκια (λόγω αύξησης ετών και ταυτόχρονης προαγωγής), η διαφορά υπολογίζεται μεταξύ του παλαιού κλιμακίου και του αμέσως επόμενου και όχι με το μεθεπόμενο που μισθοδοτείται.
Παράδειγμα: Ανχης με 29 έτη γίνεται Σχης στα 30 έτη και ανεβαίνει δύο κλιμάκια ταυτόχρονα, από το 11ο στο 9ο.
Κρατείται h μισή διαφορά 11ου και 10ου κλιμακίου –> 2.650 – 2.455 = 195 x 50% = 97,5 € x 3 μήνες (συνολικά 292,5 €).

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
α. Εφάπαξ ΕΛΟΑΝ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού σε μία δόση.
β. Μέρισμα ΜΤΝ → ΚΥΑ εισφορών ΜΤΝ με νέο μισθολόγιο
Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται η διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού κλιμακίου σε μία δόση.

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
α. Εφάπαξ ΕΛΟΑΑ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού σε μία δόση.
β. Μέρισμα ΜΤΑ → ΚΥΑ εισφορών ΜΤΑ & ΕΛΟΑΣ/Ν/Α με νέο μισθολόγιο
Κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού για 3 μήνες στους άγαμους και για 4 μήνες στους έγγαμους.
Εάν κάποιος ανέβει 2 κλιμάκια (λόγω αύξησης ετών και ταυτόχρονης προαγωγής), η διαφορά υπολογίζεται μεταξύ του παλαιού κλιμακίου και του αμέσως επόμενου και όχι με το μεθεπόμενο που μισθοδοτείται.
Παράδειγμα: Έγγαμος Ασμχος με 29 έτη γίνεται Σμχος στα 30 έτη και ανεβαίνει δύο κλιμάκια ταυτόχρονα, από 11ο στο 9ο.
Κρατείται η μισή διαφορά 11ου και 10ου κλιμακίου –> 2.650 – 2.455 = 195 x 50% = 97,5 € x 4 μήνες (συνολικά 390 €).

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ τ.Χ/Φ
α. Εφάπαξ ΤΠΑΣ → ΚΥΑ εισφορών ΤΠΑΣ-ΤΠΥΑΠ-ΤΠΥΠΣ με νέο μισθολόγιο
Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται μία διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού (σε 6 μηνιαίες δόσεις).
β. Επικουρικό ΤΕΑΕΧ: Παλαιότερα κρατούνταν σε κάθε αλλαγή κλιμακίου μία διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού, αλλά αυτό καταργήθηκε με το Ν.4670/20 και πλέον δεν υπάρχει πρόσθετη κράτηση στις προαγωγές (ούτε διοικητικές ούτε μισθολογικές).
γ. Μέρισμα ΜΤΣ → ΚΥΑ εισφορών ΜΤΣ με νέο μισθολόγιο
Σε αλλαγή κλιμακίου κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού για 3 μήνες (συνολικά 1,5 διαφορά).
Εάν κάποιος ανέβει 2 κλιμάκια (λόγω αύξησης ετών και ταυτόχρονης προαγωγής), η διαφορά υπολογίζεται μεταξύ του παλαιού κλιμακίου και του αμέσως επόμενου και όχι με το μεθεπόμενο που μισθοδοτείται.
Παράδειγμα: Αρχκας ΑΥ με 24 έτη γίνεται Ανθμος στα 25 έτη και ανεβαίνει δύο κλιμάκια ταυτόχρονα, από το 14ο στο 12ο.
Κρατείται η μισή διαφορά 14ου και 13ου κλιμακίου –> 1.725 – 1.665 = 60 x 50% = 30 € x 3 μήνες (συνολική κράτηση 90 €).

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ τ.Α.Π.
α. Εφάπαξ ΤΠΥΑΠ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται μία διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού (σε 6 μηνιαίες δόσεις).
β. Επικουρικό ΤΕΑΥΑΠ: Παλαιότερα κρατούνταν σε κάθε αλλαγή κλιμακίου μία διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού, αλλά αυτό καταργήθηκε με το Ν.4670/20 και πλέον δεν υπάρχει πρόσθετη κράτηση επικουρικού στις προαγωγές.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
α. Εφάπαξ ΤΠΥΠΣ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται μία διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού.
β. Επικουρικό ΤΕΑΥΠΣ: Παλαιότερα κρατούνταν σε κάθε αλλαγή κλιμακίου μία διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού, αλλά αυτό καταργήθηκε με το Ν.4670/20 και πλέον δεν υπάρχει πρόσθετη κράτηση επικουρικού στις προαγωγές.

ΛΙΜΕΝΙΚΟ
α. Εφάπαξ ΕΛΟΑΝ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται το 50% της διαφοράς νέου – παλιού βασικού μισθού σε μία δόση.
β. Εφάπαξ ΤΑΛΣ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται ολόκληρη η διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού για 3 μήνες.
γ. Μέρισμα ΜΤΝ: Σε κάθε αλλαγή κλιμακίου κρατείται η διαφορά νέου – παλιού βασικού μισθού κλιμακίου σε μία δόση.

Τα σχόλια είναι κλειστά.